ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επισκεπτόμαστε τους καρκινοπαθείς στα Νοσοκομεία, στα σπίτια τους και όπου τυχαίνει να βρίσκονται. Εμψυχώνουμε τους καρκινοπαθείς και τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας άσχετα άν είναι μέλη του Συλλόγου μας. Ενημερώνουμε τα μέλη των οικογενειών των καρκινοπαθών πάνω στον τρόπο συμπεριφοράς και περιποιήσεως. Βοηθάμε στην επανένταξή τών καρκινοπαθών μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τους καθοδηγούμε με ποιό τρόπο θα αποκτήσουν τα ευαργετήματα που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Συμμετέχουμε σε όλες τις ομιλίες, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τομ καρκίνο και μεταφέρουμε στα μέλη του Συλλόγου μας τα συμπεράσματα αυτών και τις ανακοινώσεις σχετικά με την εποιστημονική έρευνα και την εφαρμογή των μοντέρνων μεθόδων θεραπευτικής αγωγής.

<ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην κεντρική σελίδα>

Email: SKMU@planetaccess.com