ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Α. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μιάς τέλειας και όσο δυνατόν ολοκληρωμένης αποκαταστάσεως.(ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ). Β. Η ψυχολιγική προετοιμασία όδων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούριων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να πρετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς. Γ. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες γιατρούς ογκολόγους, των Νοσοκομειακών Πανεπιστημιακών και μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτικών ιδιωτικών και μη τοιούτων, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς για την ενημέρωση και προσαρμογή στα όποια σύχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Δ. Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας, και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ των περιβάλλοντος με την πιό πλατιά έννοια. Ε. Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάστηση και τους τρόπους βοηθείας και ενισχύσεως του καρκινοπαθή και η ανάπτυξη σωστών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους που θα ήσαν διαθετημένοι να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο και μέσο στο έργο του Συλλόγου. ΣΤ. Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου που είναι η ΥΓΕΙΑ, η ΨΥΧΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ και Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (REHABILITATION) των μελών του.

<ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην κεντρική σελίδα>

Email: SKMU@planetaccess.com