Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sila & Karma

Buddhismens motsvarighet till kristendomens tio budord är de fem etiska disciplinerna, på pali/sanskrit kallad sila/shila. Efter att man tagit de tre tillflykterna när man konverterar till buddhismen så tar man till sig de fem disciplinerna:

Jag tar avstånd från…
…att döda eller skada någon levande varelse.
…att ta det som inte givits mig.
…att missbruka sexualiteten.
…att inte tala osanning.
…att inta berusande njutningsmedel.

Den första disciplinen är den viktigaste och ska prioriteras över allt. Eftersom vegetarismen är starkt knuten till denna disciplin och för att det är en omdebatterad fråga bland buddhister bör ni kolla in avdelningen veganism. Att den buddhistiska etiken cirkulerar runt denna första disciplinen gör att de andra disciplinerna slutar gälla om de bryter mot den första. Denna disciplin säger bland annat utöver det redan nämnda att man inte bör skada någon varken psykiskt eller fysiskt. Detta gäller även en själv. Detta gör att till och med självmord är förbjudet.

Den andra disciplinen talar självklart om stöld, snatteri och ”lån”.

Den tredje disciplinen säger att man inte ska vänsterprassla och inte ha sex med någon som har ett förhållande med någon annan. Såvida detta inte är överenskommet mellan de olika parterna då det inte skadar någon. Pedofili (sex med barn) är självklart också förbjudet och så också våldtäkt. Däremot är polygami (månggifte) tillåtet om alla är med på det. Homosexualitet är också tillåtet. Men om man frågar en buddhist om det är ”naturligt” så kan man få olika svar. Någonting behöver inte vara ”naturligt” bara för att det är etiskt korrekt. Det beror mycket på vilken kultur buddhisten kommer ifrån om han eller hon anser att homosexualitet är ”naturligt”. En asiatisk buddhist är troligtvis mer fördoms full än en europeisk buddhist eftersom homosexuella kan vara mera öppna här och att man därför oftare får konfronteras med dem och därför ser att det inte finns något onaturligt med det. Anledningen till att det etiska och det ”naturliga” ibland kan kollidera i buddhistisk etik är att det ”onaturliga” inte behöver skada och därför inte är oetiskt. Vad som är naturligt och onaturligt får buddhisten avgöra själv. Det ska dock anmärkas att jag anser homosexualitet vara naturligt och att tibetanska buddhister och vissa mahayana skolor anser att homosexualitet är oetiskt eftersom sex, enligt dem, enbart är till för barnavlande. Buddha var av en annan åsikt, även om han varnade för att överdriva den sexuella aktiviteten. Sex före äktenskapet och preventivmedel är tillåtet, med undantag av den tibetanska och vissa andra mahayana buddhistiska traditioner.

Den fjärde disciplinen talar naturligtvis om lögn men är lite mer invecklat än så. Det är inte dålig karma att inte säga något. Skvaller anses dock som oetiskt eftersom man inte vet sanningen bakom den. En annan sak som vi kan exemplifiera med homosexuella i vår kultur. En homosexuell som inte gått ut med sin sexuella läggning och som inte vill det eftersom det medför en stor risk för personen i fråga kan ljuga och förvrida sanningen om han eller hon vill och behöver. Anledningen till detta är att den första disciplinen ingriper eftersom det kan skada att tala sanning i ett sådant läge.

Den femte disciplinen säger att buddhister bör avstå från tobak och andra droger. Man behöver inte vara helnykterist (om man inte är munk eller nunna vill säga) men man bör vara försiktig med det. En som har barn, då speciellt mycket små barn, bör undvika alkohol för att inte ge barnen en felaktig syn på det och dessutom alltid kunna vara där när barnen behöver dem. Fast ingen buddhist bör dricka allt för mycket alkohol, eftersom karmalagen gäller även i berusat tillstånd.

I dessa förklaringar som nu kommit har ord som förbjudet och tillåtet uppkommit men de kan vara lite förvirrande. Eftersom Buddha förnekade en allsmäktig gud och skapare så finns det ingen som straffar dig om du gör något dåligt eller fel. Det finns till och med inget som är fel. Allt som du gör går automatiskt tillbaka till dig själv. Karman är summan av dina handlingar under hela din eviga existens. Både goda och onda handlingar är samlade i karman. Allt göra rätt gör man alltså för sig själv eftersom det hjälper dig. Ingen kan tvinga dig att göra ditt liv bra. Varje god handling gör världen till en bättre plats att leva i eftersom utan denna goda handling skulle världen vara en god handling fattigare. En sak som är rätt speciell för buddhismen är att det är endast medvetna handlingar som räknas. Om du råkar trampa på en myra så ger det ingen dålig karma men om du trampar på den med vilja så får du dålig karma.

Munkarna och nunnorna har dock fem extra discipliner utöver de fem som de vanliga buddhisterna följer. Fast den tredje disciplinen blir till avståndstagande från sex överhuvudtaget för dem. De övriga fem disciplinerna är:

Jag tar avstånd från…
…att inta födda efter lunchtid.
…världsliga nöjen.
…att smycka ut mig.
…att sova bekvämt.
…att använda pengar, guld och silver.

Munkarna och nunnorna äter ett mål mat om dagen. I vissa kloster äter de även frukost. Detta huvudmål tigger de ihop av de vanliga buddhisterna men de får inte tvinga någon att ge något. Men de kan också bli hembjudna till någon för att äta. Det finns inga fasteregler för de övriga buddhisterna även om det finns vissa traditioner i vissa länder och kulturer. I vissa länder som Sverige kan munkarna och nunnorna få undantaga denna regel eftersom det är allt för glest mellan de vanliga buddhisterna så de måste äta flera mindre mål mat.

Munkarna och nunnorna ska inte delta eller se dans, teater, etc. De får inte heller lyssna på musik eller andra saker.

En munk och nunna får inte smycka ut sig, parfymera sig eller göra något annat som gör deras yttre mera behagligt efter som de ska leva i sexuell avhållsamhet. De får också bar äga ett mantelband, vattensil, tiggarskål, rakkniv, nål, tråd och tre mantlar. Det kan dock skilja lite från kloster till kloster. Om en vanlig buddhist offrar något till klostret får inte en enskild munk eller nunna ta det som egen ägodel utan det tillfaller hela sangha, klostrets församlig.

En munk eller nunna får inte sova i en vanlig säng, speciellt inte i en västerländsk säng. Det vanliga är att de bara har en mattliknande filt som de sover på. Dessutom får inte munkar och nunnor dela sovsal.

Buddha varnade för att makt kan vara skadligt och han sa också att visa personer inte vill han makt. Pengar och värdesaker är i högsta grad materiel makt och av den anledningen ska munkar och nunnor inte ha sådana ägosaker. Fast som med undantaget med maten så kan munkar och nunnor som lever i länder som Sverige få ha lite kontanter för att de ska till exempel kunna åka buss som i Myanma (Burma) är gratis för dem.

Karma är sanskrit för handling och syftar, som tidigare nämnts, på summan av alla dina medvetna handlingar. Kamma är pali för karma. Karma skapas av medvetna handlingar och tankar. Att även tankar har betydelse beror på att hatet är en av de saker som håller kvar oss i detta sinnestillstånd som kallas samsara. Detta kan motverkas genom att man utövar meditationsformen metta bhavana. Man ska inte heller döma en annan efter hur bra eller dåligt han eller hon har det. Det är inte du som ska vara konsekvensen av en annans karma. Detta sköter han och hon så bra själva. Att däremot bemöta någon gott som har det svårt med medlidande och sympati är däremot god karma.


[tillbaka]