Musikföreningen Jazz&Blues Jazz Blues Soul Funk Pop Rock
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tillbaka

Jazz & Blues väcks till liv med publikdragare
  RONNEBY

Nu skakas det liv i Jazz & Blues i Ronneby igen. Ett topparrangemang planeras på Café Magasinet i vår. Under ett år har föreningen Jazz &Blues i Ronneby legat för fäfot.

Men nu har en grupp ur den gamla styrelsen och några entusiastiska tidigare medlemmar beslutat om ett rejält återupplivningsförsök. Det ska ske genom att skriva bokningskontrakt med det publikdragande Chris Hiatt Band för en spelning på Magasinet i Ronneby. Planerna framgår när nya Jazz & Blues kontaktman Peter Bowin, Ronneby, gör en framställan till Ronneby kommuns kulturchef Lena Brorsdotter.

Bowin uppger att man fått blodad tand genom det enstaka arrangemang som genomfördes på privat initiativ förra året. Då inbjöds Chuck Hall Band till Ronneby för ett bejublat framträdande. Allt ordnades på frivilliga händer. Inget bidrag kunde då sökas från kommunen eller Musik i Blekinge. Peter Bowin påpekar att den slutliga nettoförlusten på en tusenlapp betalades ur några enskilda initiativtagares plånböcker. Nu trycks det åter på från jazz- och bluesvänner i Brunnsstaden att på nytt ta hit ett känt och publiksäkert band. Chris Hiatt Band som var i Ronneby 1998 och gjorde succé föreslås för en återkomst.
...
Nu liksom ifjol aktiveras för ett enstaka tillfälle föreningens tidigare stamlokus Café Magasinet på Kyrkogatan. En för genren lämplig miljö för detta kvalitetsarrangemang beskriver Peter Bowin och andas förhoppningar om att intresserade jazz/blues-vänner ska lockas till Ronneby från grannstäder i Blekinge och Småland.

BLT 000108, Mats Pihlgren text, Johanna Rundgren, foto