Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Teknika klarigo pri facil-legaj rakontoj (por instruantoj kaj aliaj uzantoj)

La krimo de Katrina Vojaĝo kun Katrina  Katrina malfruas

Miaj facilaj rakontoj celas prezenti facilan legaĵon al personoj kiuj lernis la bazan Esperantan gramatikon kaj la plej bazan vortaron. Ili ne estas lernolibroj sed rakontoj kun la intenco distri. La lingvaĵo en mallongaj ĉapitroj prezentas progresan defion al la leganto - alivorte: la unuaj ĉapitroj estas plej facilaj, la lastaj malplej. Ĉiuj ĉapitroj tamen uzas ĉefe simplajn, oftajn vortojn, facilajn gramatikajn formojn kaj frazojn kun simpla strukturo. La lingvaĵo konsistas el la praktike uzata, parolata, hodiaŭ vivanta Esperanto.

Troviĝas tri rakontoj pri Katrina: La krimo de Katrina, Vojaĝo kun Katrina kaj Katrina malfruas. Temas pri tri sendependaj verkoj kun identa ĉefrolulino. Do, ne necesas legi ilin unu post la alia. La kvara verko, Kion ajn, havas aliajn rolantojn. Tiu rakonto okazas plejparte en esperantista medio, inter gejunuloj. En la rakontoj pri Katrina Esperanto ludas nur flankan rolon - iom pli grave en Vojaĝo kun Katrina, malpli grave en la du aliaj. En Vojaĝo kun Katrina rolas krom la plenkreska Katrina ankaŭ gejunuloj 12-13jaraj. La aliaj rakontoj okazas ĉefe inter plenkreskuloj.

Troviĝas kelkaj konataj klasigoj de baza Esperanta vortaro. Unu estas la Baza Radikaro de la Akademio, kun proksimume 2 500 morfemoj en naŭ grupoj. Dua estas la radikaro uzata por tekstoj facilaj kaj tre facilaj en la revuo Kontakto, kiu enhavas proksimume 1 000 morfemojn en du grupoj. Tria estas "665 plej oftaj morfemoj de parolata Esperanto", ordigitaj laŭ ofteco, de Internacia Kultura Servo en Zagrebo.

Por uzo en la facil-legaj verkoj mi kombinis tiujn tri klasigojn kun du aliaj fontoj: la radikoj uzataj en kelkaj jam aperintaj "facillegaĵoj", kaj la plej ofte aperantaj radikoj en aro da literaturaĵoj normalaj, ne facil-legaj. Surbaze de la ofteco de apero en tiuj kvin fontoj mi kreis klasigon en kvin grupoj A ĝis D kun entute 1 540 morfemoj. Aldoniĝas grupo E = ĉiuj ceteraj radikoj en PIV, kaj F = ĉiuj ceteraj radikoj.

Sube mi montras la nombron de morfemoj en la grupoj, kaj kiom ili aperas en la kvar libroj:

Grupo A B C Ĉ D E F Entute Vortoj
Krimo de K: 193 182 80 57 41 12 1 566 5 123
Vojaĝo kun K: 189 153 76 33 17 24 1 493 8 373
K malfruas: 186 147 56 38 17 19 1 464 8 476
Kion ajn: 193 176 77 48 26 32 - 552 10 310
Ĉiuj libroj: 197 226 154 112 86 79 1 855 32 282
La grupo entute: 197 258 269 350 466 15 000 ..    
Kvociento: 100% 88% 57% 32% 18% <1% ..    

 

La kvar libroj do enhavas entute 857 diversajn morfemojn, el kiuj 577 estas inter la 724 plej oftaj morfemoj de Esperanto. La libroj kune kovras 100% el la morfemoj de grupo A, 88% el grupo B, 57% el C, 32% el Ĉ, 18% el D kaj apenaŭ 1% el grupo E.

Kiel komparon mi mencias, ke la konata Gerda malaperis de Claude Piron enhavas 750 diversajn morfemojn en teksto proksimume samampleksa kiel Kion ajn.

Post ĉiu ĉapitro en la kvar libroj mi glosis ĉiujn (nove) uzitajn vortojn el grupoj Ĉ-E, kaj ofte ankaŭ kelkajn aliajn.

En ĉiuj kvar verkoj la unuaj ĉapitroj havas plej limigitan vortostokon, dum en la finaj ĉapitroj aperas iom pli da diversaj morfemoj.

Gramatike la unuaj ĉapitroj konsistas nur el mallongaj ĉefpropozicioj. En la unuaj ĉapitroj aperas as- kaj is-formoj de la verboj, poste os-formoj kaj pli malfrue u-formoj kaj us-formoj. Post kelkaj ĉapitroj aperas malmultaj simplaj subpropozicioj, kaj iom post iom pli multaj. La refleksivo si, sin kaj sia, sufiksoj -ig- kaj -iĝ- kaj la formo -anto aperas iom post iom. Komence mi evitis la akuzativon, poste ĝi aperas, unue por rekta objekto, poste ankaŭ por direkto. La vortordo kaj frazkonstruo estas simpla, sed mi ne evitis nekompletajn frazojn, tipajn de buŝa lingvaĵo. La celo estas, ke la leganto renkontu facilan vivantan lingvon.

Sube aperas tabelo kun ĉiuj morfemoj de la grupoj A-D kun indiko, en kiuj el la kvar libroj oni trovas ilin. El la grupoj E kaj F la tabelo enhavas nur tiujn, kiuj aperas en iu el la verkoj.

Sten Johansson

 

MENDILO

 

 

Tabelo de morfemoj laŭ grupoj:

GrupoMorfemoKion ajnKrimo de K. Vojaĝo kun K. K. malfruasEntute
A-aXXXXX
Aad-XXXXX
Aafer-XXX X
Aaĵ-XXXXX
AalXXXXX
Aali-XXXXX
Aalt-XXXXX
Aamik-XXXXX
Aan-XXXXX
AankaŭXXXXX
AankoraŭXXX X
AantaŭXXXXX
Aar-XXXXX
A-asXXXXX
AXXXXX
Aaŭd-XXXXX
Abel-XXXXX
Abon-XXXXX
AcentXXX X
Acert-XXXXX
AĉarXXXXX
AĉeXXXXX
AĉiXXXXX
AĉiamXXXXX
AĉioXXXXX
AĉiuXXXXX
AĉuXXXXX
AdaXXXXX
AdeXXXXX
AdekXXXXX
Ademand-XXXXX
Adev-XXXXX
Adir-XXXXX
AdoXXXXX
Adom-XXXXX
Adon-XXXXX
AduXXXXX
AdumXXXXX
A-eXXXXX
Aebl-XXXXX
Aec-X  XX
AXXXXX
Aedz- XXXX
Aeg-XXXXX
Aej-XXXXX
Aek-XXXXX
AeksterXX  X
AelXXXXX
Aem-XX XX
AenXXXXX
Aest-XXXXX
Aet-XXXXX
Afacil-XXXXX
Afar-XXXXX
Afin-XXXXX
Afoj-XXXXX
Afort-XXXXX
Agrand-XXXXX
Agrav-XXXXX
AĝiXXXXX
AĝisXXXXX
Ahav-XXXXX
Ahejm-XXXXX
Ahelp-XXXXX
Ahom-XXXXX
A-iXXXXX
AiamXXXXX
Aig-XXXXX
Aiĝ-XXXXX
Ail-XX XX
AiliXXXXX
Ain-XXXXX
Aind-XXXXX
Ainfan-XXXXX
AinterXXXXX
AioXXXXX
AiomXXXXX
Air-XXXXX
A-isXXXXX
Aist-XXXXX
AiuXXXXX
A-jXXXXX
AjaXX  X
AjamXXXXX
Ajar-XXXXX
AjeXXX X
AjenXXXXX
AjesXXXXX
Ajun-XXXXX
AkajXXXXX
AkeXXXXX
Akelk-XXXXX
AkiaXXXXX
AkialXXXXX
AkiamXXXXX
AkieXXXXX
AkielXXXXX
AkioXXXXX
AkiomXX  X
AkiuXXXXX
Aknab-XXXXX
Akomenc-XXXXX
Akompren-XXXXX
Akon-XXXXX
AkunXXXXX
AkvarXXX X
AlaXXXXX
Alabor-XXXXX
Aland-XXXXX
Alast- XXXX
AlaŭXX  X
AliXXXXX
Along-XXXXX
Amal-XXXXX
Aman-XXXXX
AmemXXXXX
Amet-XXXXX
AmiXXXXX
Amontr-XXXXX
Amult-XXXXX
A-nXXXXX
AneXXXXX
AneniamXXXXX
AnenioXXXXX
AneniuXXXXX
AniXXXXX
Anom-XXXXX
Anov-XXXXX
AnunXXXXX
AnurXXXXX
A-oXXXXX
Aokaz-XXXXX
AolXXXXX
AoniXXXXX
A-osXXXXX
Aparol-XXXXX
Apens-XXXXX
AperXXXXX
Apet-XXXXX
Aplen-XXXXX
ApliXXXXX
ApluXXXXX
AporXXXXX
ApostXXXXX
Apov-XXXXX
Apren-XXXXX
ApriXXXXX
AproXXXXX
Aproksim-XXXXX
Arakont-XXXXX
Are-XXXXX
Asam-XXXXX
Asci-XXXXX
AseXXXXX
AsedXXXXX
AsenXXXXX
Ases  XXX
AsiXXXXX
Asid-XXXXX
Asinjor- XXXX
Askrib-XXXXX
Astar-XXXXX
Astrat-XXX X
AsubXXXXX
AsuperXX XX
AsurXXXXX
Aŝajn-XXXXX
AŝiXXXXX
Atag-XXXXX
AtamenXXXXX
Atemp-XXXXX
Aten-X X X
AtiaXXXXX
AtiamXXXXX
AtieXXXXX
AtielXXXXX
Atim-XXXXX
AtioXXXXX
AtiuXXXXX
AtraXXX X
AtreXXXXX
AtriXXXXX
Atrov-XXXXX
AtujXXXXX
Atut-XXXXX
A-uXXXXX
Aul-XXXXX
AunuXXXXX
A-usXXXXX
Aven-XXXXX
Aver-XXXXX
AviXXXXX
Avid-XXXXX
Avir-XXXXX
Aviv-XXXXX
Avol-XXXXX
Avort-X XXX
Baĉ-XXXXX
Baĉet-XX XX
Bag-  X X
Baĝ-     
BajnXX  X
Bakcept-X  XX
Bakv-XX XX
Balmenaŭ X  X
Bam-XXXXX
Bambaŭ  X X
Banstataŭ     
Bant-X XXX
Bapart- X  X
Baper-XXX X
BapudXX XX
Baspekt- X  X
Batend-XXXXX
Batent-     
Baŭskult-XXXXX
Baŭt-XXXXX
Baŭtun-  XXX
BbaldaŭXXX X
Bbatal-X XXX
Bbezon-XXXXX
Bbild-XXX X
Bblank- X XX
Bbrak-XXX X
Bbril-XXXXX
Bbru- XX X
Bcel-     
Bĉambr-X XXX
Bĉef-XX XX
Bĉeval-     
Bĉia X  X
BĉieXXXXX
BĉirkaŭXX XX
Bdank-XXXXX
Bdaŭr-XX  X
Bdecid- XXXX
Bdekstr-X X X
Bdezir-     
Bdi-     
Bdirekt-     
Bdis- XX X
Bdivers- X  X
Bdorm-XXXXX
Bdub- X  X
Bekzempl-  X X
Bekzist- X  X
Belekt- X  X
Ber-XX  X
Besper-XXXXX
Bfakt-X   X
Bfal-XXX X
Bfamili- XXXX
Bfeliĉ-XX XX
Bfenestr-XXX X
Bferm-XXXXX
Bfil- XXXX
Bflank-X X X
Bflug-     
Bfor-XXXXX
Bforges- XXXX
Bfrap-XX XX
Bfrat-XXXXX
Bfru-XX XX
Bfunkci-     
Bge-XXXXX
Bgrup-XX XX
Bĝoj-XXXXX
Bĝust-XX XX
Bhalt-XXX X
Bhar-XXXXX
BhieraŭXX XX
Bhistori- XXXX
BhodiaŭXXXXX
Bhor-XXXXX
Bi-X XXX
Bia X  X
Bid-  X X
Bide- XXXX
BieXX  X
Binform-XXXXX
Binstru- XXXX
Bint-     
Binteres-XX XX
Bit-     
Bĵet-X X X
BĵusXX  X
Bkamp- XXXX
Bkant-XXXXX
Bkap-XXX X
Bkapt-X X X
Bkar-X  XX
Bkaŝ-     
Bkies     
Bklar-XXXXX
Bkolekt-XX  X
Bkolor-XX XX
Bkonsent- X  X
Bkonsil-     
BkontraŭX  XX
Bkor-XXX X
Bkost-X   X
Bkovr-     
Bkred-X  XX
Bkresk- XXXX
Bkri-XXXXX
Bkrom-     
Bkur-XX  X
Bkuraĝ- X  X
Bkuŝ-XXXXX
Bkutim-XXXXX
Bkvankam     
Bkvazaŭ     
BkvinX XXX
Blas-XXXXX
Bleg-X XXX
Blern-XXXXX
Bleter- XXXX
Blev-XXXXX
Bliber-XXXXX
Blibr-X XXX
Blig-     
Blingv-XXXXX
Blit-XXXXX
Bloĝ-XXXXX
Blok-XXXXX
Blud-XX XX
Blum-XX  X
Bmanĝ-XXXXX
Bmank-XXXXX
Bmar-XXXXX
Bmaten-XXXXX
Bmemor-XXXXX
Bmez-X XXX
Bmil  XXX
Bminut-XXX X
Bmir-XX  X
Bmoment-XX  X
Bmon-XX XX
Bmonat-  XXX
Bmond-XXXXX
Bmont-     
Bmort-X  XX
Bmov-X XXX
Bnask- XX X
Bnatur-   XX
BnaŭX   X
Bneces-XXXXX
BnekXXX X
Bnigr-XXX X
Bnokt-XXXXX
BnuXXXXX
Boft-XXXXX
Bok     
Bokul-XXXXX
Bon-X  XX
Bopini-X   X
Bord-XXX X
Bordinar-     
Bpag-XX XX
Bpan-XX  X
Bpaper-   XX
Bpardon-XX XX
Bpart-XXX X
Bpas-XXXXX
Bpaŝ-XX XX
Bpatr-XXXXX
Bpec-     
Bperd-XXX X
Bperson-XX  X
Bpied-XX XX
BplejX XXX
Bplor-  XXX
Bpluv-XXX X
Bpopol- X  X
Bpord-XXXXX
Bport-XXX X
Bprav-XX XX
Bprefer-XXX X
BpreskaŭXXXXX
Bpret-  X X
Bpropr-XX XX
Bprov-XXX X
Bpublik- X  X
Bpur-  X X
Brajt- XX X
Brapid-XXXXX
Brenkont-XXXXX
Brespond-XXXXX
Brest-XXXXX
Bricev-X X X
Briĉ-     
Brid-XXXXX
Brigard-XXXXX
Brimark-     
Bromp-X   X
Brond-XX XX
Bruĝ-XXXXX
Bsalt-X XXX
Bsalut-XXXXX
Bsan-XXXXX
Bsat-XXXXX
Bscienc-     
Bsekv-XXXXX
Bsemajn- XXXX
Bsend-XXXXX
Bsent-XXXXX
Bsep  X X
Bserĉ-XXXXX
Bserv-     
Bsilent-XXXXX
Bsimil-XX XX
Bsimpl-XXXXX
Bsituaci-     
Bsol-XXXXX
Bson-XXXXX
Bstrang-XXXXX
Bstud- XXXX
Bsubit-XXXXX
Bsufiĉ-XX XX
Bsukces-     
Bsun-XXXXX
Bsupr- X  X
Bŝanĝ-X  XX
Bŝat-XXXXX
Bŝip-XXXXX
Bŝtel-X   X
Btabl-XXXXX
Btelefon-XXXXX
Btem-XX XX
Bter-XXX X
Bterur- XX X
Btial X  X
Btiom   XX
Btir-     
Btrankvil-XXXXX
Btrans XXXX
Btrink-XXXXX
BtroXXXXX
Bturn-XX  X
Buj-XX  X
Bum-XXX X
Burb-XXXXX
Buz-     
Bvarm-XXXXX
Bvend- XX X
Bverd-X   X
Bvesper-XXXXX
Bvest-XXX X
Bvetur-XXX X
Bvizaĝ-XXX X
Bvizit- XXXX
Bvoĉ-XX XX
Bvoj-XXXXX
Bvojaĝ-XXXXX
Bzorg-XXXXX
Cadres- XXXX
Caer-X   X
Cafabl- X  X
Cakr-     
Camas-X   X
Camuz-  XXX
Cangul-X   X
Caparat- X  X
Capenaŭ     
Caranĝ-     
Carb-XXXXX
Cart-X   X
Cating-     
Caŭgust-     
Caŭtobus-     
Cav-X   X
Cban-   XX
Cbar-     
Cbat-X   X
Cbedaŭr- XXXX
Cbest-X X X
Cbicikl-     
Cbilet-     
Cbird-     
Cblu-X X X
Cbord-   XX
Cbotel- X XX
Cbov-     
Cbrul-XX  X
Cbrun-XXX X
Cbrust- X  X
Cbuŝ-X   X
Ccentr-X X X
Cceter- X  X
Cĉes-  X X
Cĉiel-XXX X
Cdanc-XXX X
Cdanĝer- X XX
Cdiabl-     
Cdifin-     
Cdik-X X X
Cdimanĉ-   XX
Cdivid- X  X
Cdolĉ-     
Cdolor-X  XX
Cdors-XX  X
Cefektiv-     
Ceks- X  X
Cend-     
Cerar-   XX
Cesplor-  X X
Cestim-     
Cestr-X X X
Cfajr-X X X
Cfam-XX XX
Cfart-XX  X
Cfest-  XXX
Cfi- X  X
Cfingr-     
Cfirm-     
Cfiŝ-X  XX
Cflor-  X X
Cflu-     
Cform- X XX
Cfraŭl- X  X
Cfremd- X XX
Cfrenez-  X X
Cfum-X X X
Cgaj-XXX X
Cgajn-     
Cgast- X  X
Cgazet-  X X
Cglas- X XX
Cglit- X  X
Cĝen-     
Cĝeneral-     
Cĝentil-     
CHaXXX X
Chaŭt- XX X
Chel-XXXXX
ChoXXX X
Chont- X XX
Chorloĝ-     
Chotel-   XX
Chund-X   X
Ciel X  X
Cimag-X   X
Cing-     
Cinsul-   XX
Cintenc-     
Cintern-     
Cism-     
Cjuli-     
Cjust-     
Ckaf-XXXXX
Ckalkul-X   X
Ckapabl-     
Ckart-XXX X
Ckat-     
Ckaŭz-     
Ckis- X  X
Cklas-  XXX
Cklopod-     
Ckol-     
Ckoler-X XXX
Ckomerc-     
Ckompat-     
Ckomun-  XXX
Ckoncern-     
Ckonduk-     
Ckonsci- X  X
Ckonserv-     
Ckonsider-     
Ckonsist-     
Ckonstant-     
Ckonstru-     
Ckontent-X   X
Ckontrol-     
Ckorp-     
CkromXX  X
Ckrur-XX  X
Ckuir- X XX
Ckulp- X  X
Ckurac-     
Ckuz-     
Clac-XXXXX
Clag-XXXXX
Clarĝ- X  X
Claŭt-XX  X
Clert-     
Clim- XX X
Cliteratur-X   X
Cmanier-     
Cmark-     
Cmarŝ-     
Cmart-     
Cmastr-     
Cmaŝin-     
Cmerit-     
Cmiks-     
Cmilit-  X X
Cmis-     
CmorgaŭXXX X
Cmur-XXX X
Cnaci-  X X
Cnaĝ- X  X
Cnaz-     
Cneĝ-X  XX
Cnenia     
CnenieX X X
Cnombr-     
Cnord-XXXXX
Cnormal- X XX
Cnub-  X X
Cnumer-XXXXX
Cobe-     
Cobjekt-     
Cobl-     
Cofic- X  X
Cokcident- XX X
Cokup-     
Conkl-     
Cor-X   X
Cordon-     
Corel-X   X
Corganiz-X   X
Corient- XX X
Cpac-X X X
Cpaĝ-     
Cpak-XXXXX
Cpantalon-   XX
Cparenc- XX X
Cpen-     
Cpend-  X X
Cperfekt-     
Cpermes-  X X
Cpez-   XX
Cplaĉ- XXXX
Cplan- XXXX
Cplank-XX XX
Cplezur- X  X
Cplum-     
Cplur-     
Cpolic-X X X
Cpostul-     
Cpoŝ-X XXX
Cpoŝt-     
Cprecip-     
Cpreciz-     
Cprem-X X X
Cprepar-  X X
Cpreter     
Cprezent-X   X
Cprezid-     
Cprintemp-  X X
Cproblem-XX XX
Cprofund- X  X
Cpromen-   XX
Cpromes- XX X
Cpropon-X XXX
Cpuŝ-     
Crand- X  X
Craport-     
Creg-     
Cregion-     
Cregul-     
Creĝ-     
Crekt-     
Crilat-     
Crimed-     
Cripar-     
Cripet-     
Cripoz-XXXXX
Criver-     
Csaĝ-     
Csak-XX  X
Csalon-XX  X
Csang-  X X
Csankt-     
Csav-     
Cseĝ-X XXX
Csek-X X X
Cseptembr-     
Cserioz- XXXX
Csign- X  X
Csignif-  XXX
Csoldat-     
Csolv-     
Csomer-XXXXX
Cspec-     
Cspecial-     
Cspert-X   X
Cstat-     
Cstel-     
Cstreĉ-     
Cstult-XXXXX
Csud-XXXXX
Csufer-   XX
Csuker-     
Csupoz-     
Cŝanc-     
Cŝir-     
Cŝlos-     
Cŝtat-     
Cŝton-  XXX
Ctabul- XX X
Ctask-  X X
Cte-X X X
Cteatr-X  XX
Ctegment-X   X
Ctekst-     
Cteler-XX  X
Ctraduk-  X X
Ctranĉ-     
Ctuŝ-     
Cutil-     
Cvagon- X XX
Cvalor-     
Cvast-     
Cvek-XXXXX
Cvenk-  X X
Cvent-XXX X
Cveter-XXX X
Cviand- X  X
Cvic-X   X
Cvilaĝ-     
Cvin- X XX
Cvitr-  XXX
Cvok-X   X
Ĉadmir-     
Ĉafrik-  X X
Ĉagrabl-XX  X
Ĉakir-     
Ĉakompan-   XX
Ĉangl-X XXX
Ĉanim-     
Ĉanonc-X   X
Ĉaparten-     
Ĉapog-     
Ĉapotek-     
Ĉapril-  X X
Ĉaprob-     
Ĉarĝent-X   X
Ĉarm-X   X
Ĉartikol-     
Ĉasoci-     
Ĉat-     
Ĉatak-     
Ĉaŭtomobil-     
Ĉazen-     
Ĉbank-     
Ĉbarb- X  X
Ĉbarbir-     
Ĉbibliotek-  XXX
Ĉbier-XX XX
Ĉblond-XXX X
Ĉblov-X   X
Ĉbo-     
Ĉboat-     
Ĉbol-     
Ĉbros-     
Ĉbuter-XX  X
Ĉbuton-     
Ĉĉapel-     
Ĉĉemiz-X   X
Ĉĉial     
Ĉĉiel     
Ĉĉies     
Ĉĉiom     
Ĉdecembr-   XX
Ĉdefend-     
Ĉdeklar-     
Ĉdelikat-     
Ĉdens-     
Ĉdent-     
Ĉdesegn-  X X
Ĉdetal-     
Ĉdezert-     
Ĉdiferenc-     
Ĉdiskut-X   X
Ĉdistanc-     
Ĉdoktor-     
Ĉdonac-  X X
Ĉeben-     
Ĉeduk-     
Ĉefik-     
Ĉegal-     
Ĉekskurs-XXXXX
Ĉekzamen-     
Ĉekzempler-     
Ĉenergi-   XX
Ĉesprim-     
Ĉetend-XX  X
Ĉevent- X  X
Ĉevident-     
Ĉevit-     
Ĉfaden-     
Ĉfak-     
Ĉfebruar-     
Ĉfer-     
Ĉferi-   XX
Ĉfestival-XX  X
Ĉfid-     
Ĉfiks-     
Ĉfilm-     
Ĉflag-     
Ĉflav-     
Ĉfleg-   XX
Ĉfoli-  X X
Ĉfond-     
Ĉfont-     
Ĉfork-     
Ĉfos-     
Ĉfranc-   XX
Ĉfreŝ-     
Ĉfrost- X  X
Ĉfrukt-     
Ĉfrunt-     
Ĉfulm-     
Ĉfund-     
Ĉfurioz-     
Ĉfuŝ-     
Ĉgard-     
Ĉgas-     
Ĉgenu-     
Ĉgerman- XX X
Ĉgest-X   X
Ĉglaci-   XX
Ĉgras-     
Ĉgratul-     
Ĉgren-     
Ĉgriz-  XXX
Ĉgust-X   X
Ĉgvid-   XX
Ĉĝarden-     
Ĉĝem-     
Ĉĝu-XX XX
Ĉhaven- X  X
Ĉherb-X   X
Ĉhezit- X  X
Ĉhonest-     
Ĉhonor-     
Ĉial     
Ĉideal-     
Ĉies     
Ĉimit-     
Ĉindustri-     
Ĉinflu-     
Ĉinsekt-     
Ĉinterpret-     
Ĉinvit- XXXX
Ĉjanuar-     
Ĉjuĝ-     
Ĉjuni-     
Ĉĵaŭd-X   X
Ĉĵurnal-X X X
Ĉkaĉ-     
Ĉkadr-     
Ĉkajer-     
Ĉkarb-     
Ĉkares-     
Ĉkaz-     
Ĉkilogram-     
Ĉkilometr-  X X
Ĉklin-     
Ĉkomb-     
Ĉkomfort- X  X
Ĉkomisi-     
Ĉkompar-     
Ĉkomunik-     
Ĉkondiĉ-     
Ĉkondut-     
Ĉkonfes-     
Ĉkonfuz- X  X
Ĉkongres-     
Ĉkonstat-     
Ĉkonven-     
Ĉkonvink-     
Ĉkopi-     
Ĉkorb-     
Ĉkorespond-     
Ĉkort-     
Ĉkovert-     
Ĉkrajon-     
Ĉkre-     
Ĉkrim-XX  X
Ĉkron-     
Ĉkruel-     
Ĉkuk-     
Ĉkuler-     
Ĉkultur-X   X
Ĉkurs-X  XX
Ĉkvalit-     
Ĉkvant-     
Ĉkviet-     
Ĉlakt-   XX
Ĉlamp- X  X
Ĉlang-     
Ĉlarm-XXX X
Ĉlav-     
Ĉlecion-  X X
Ĉlegom-     
Ĉleĝ-     
Ĉlign-X   X
Ĉlini-     
Ĉlip-     
Ĉliter-     
Ĉlu- X XX
Ĉlun-     
Ĉlund-     
Ĉmaj-     
Ĉmalgraŭ     
Ĉmalic-     
Ĉmantel-     
Ĉmap-  XXX
Ĉmard-     
Ĉmebl-     
Ĉmembr-     
Ĉmend-     
Ĉmerkred-     
Ĉmetal-     
Ĉmetod-     
Ĉmetr-X   X
Ĉmezur-     
Ĉmien-X XXX
Ĉmilion-  X X
Ĉminac-     
Ĉmok- X XX
Ĉmol-XX XX
Ĉmoral-     
Ĉmotor- X  X
Ĉmuŝ-     
Ĉmuze- X XX
Ĉmuzik-XX XX
Ĉnajbar-     
Ĉnebul-X   X
Ĉnenial     
Ĉneniel     
Ĉnenies     
Ĉneniom     
Ĉnepr- X  X
Ĉnev-     
Ĉnobl-     
Ĉnot-   XX
Ĉnovembr-     
Ĉodor-     
Ĉoktobr-     
Ĉole-     
Ĉombr-     
Ĉond-   XX
Ĉont-     
Ĉop-XXXXX
Ĉost-     
Ĉot-     
Ĉov-     
Ĉpacienc-   XX
Ĉpaf-X   X
Ĉpal- X  X
Ĉpalac-     
Ĉpalp- X  X
ĈPanj- XX X
Ĉpar-     
Ĉpark- XX X
Ĉpastr-     
Ĉpentr-  X X
Ĉperiod-     
Ĉpik-     
Ĉpilk- X  X
Ĉpint-     
Ĉplafon-XX  X
Ĉplant-     
Ĉplend-     
Ĉpoem-X   X
Ĉpolitik- XX X
Ĉpom-     
Ĉpont-     
Ĉposed- X  X
Ĉpot-     
Ĉpraktik- X  X
Ĉpreĝ-   XX
Ĉpremi-     
Ĉpres-     
Ĉprez-     
Ĉprincip-     
Ĉprodukt-     
Ĉprofesor-     
Ĉprogres-     
Ĉprotekt-XX  X
Ĉprotest-X   X
Ĉprudent- X  X
Ĉprunt-  X X
Ĉpun-XX  X
Ĉpunkt-     
Ĉrad-     
Ĉradi-  X X
Ĉrang-     
Ĉreal-     
Ĉredakt-     
Ĉrekomend-     
Ĉreligi-     
Ĉrespekt-     
Ĉrev-XX XX
Ĉrevu-     
Ĉrezult-     
Ĉribel-     
Ĉrifuz-     
Ĉrob-     
Ĉroz-     
Ĉrul-     
Ĉsabat-XX XX
Ĉsal-     
Ĉsekret-     
Ĉsekretari-     
Ĉsekur-     
Ĉsenc-     
Ĉseri-     
Ĉsever-     
Ĉsezon-     
Ĉsimpati-XX XX
Ĉsin-     
Ĉsincer-     
Ĉskatol-     
Ĉsku- XX X
Ĉsoif-     
Ĉsonĝ- X  X
Ĉsonor- X  X
Ĉsovaĝ-     
Ĉspegul-     
Ĉspez-     
Ĉspic-     
Ĉspir-  X X
Ĉspirit-     
Ĉsport-  X X
Ĉstaci- X  X
Ĉsuk-     
Ĉsum-     
Ĉsurpriz-XXXXX
Ĉsuspekt-     
Ĉsved-XXXXX
Ĉŝaf-     
Ĉŝarĝ-     
Ĉŝerc-XXX X
Ĉŝnur-     
Ĉŝrank-     
Ĉŝtrump-     
Ĉŝtup-     
Ĉŝu-     
Ĉŝuld-     
Ĉtas-XX  X
Ĉtaŭg-     
Ĉtemperatur-     
Ĉtempest-     
Ĉteori-     
Ĉties     
Ĉtomb-   XX
Ĉtond-     
Ĉtradici-     
Ĉtraf-XX  X
Ĉtrajn-     
Ĉtrem- X  X
Ĉtromp- X XX
Ĉtru-     
Ĉtub-     
Ĉtuk-     
Ĉturist-     
Ĉuniversal-     
Ĉuniversitat-     
Ĉvapor-     
Ĉvel- X  X
Ĉvendred-   XX
Ĉverk-X   X
Ĉvigl-X   X
Ĉvintr-X XXX
Ĉviŝ-     
Ĉvolont- X  X
Ĉvolv-     
Ĉvost-     
Ĉvund- X  X
Dabomen-     
Dabon-     
Dabsolut-     
Dabsurd-     
Dabund-     
Dadiaŭ     
Dadministr-     
Dador-     
Dafiŝ-XX  X
Dagit-     
Dakcident- X  X
Daktiv-     
Damar-     
Damator-     
Damerik-     
Danekdot-     
Danĝel-     
Daplik-     
Darane-     
Dard-     
Darest-X   X
Dark-     
Darme-     
Dasert-     
Daŭdac     
Daŭstrali-     
Daŭtomat-     
Daŭtoritat-     
Davar-     
Daventur-     
Davert-     
David-     
Dbabil-XX  X
Dbak-     
Dbal-     
Dbala-     
Dbalanc-     
Dbalbut-     
Dbaston-     
Dbaz-     
Dbek-     
Dben-     
Dbenk-  X X
Dbien-     
Dblek-     
Dblind-     
Dboac-     
Dbranĉ-X   X
Dbrand-     
Dbrid-     
Dbronz-     
Dbrut-     
Dbub-     
Dced-     
Dcerb-     
Dcifer-     
Dcigar-     
Dcigared-X   X
Dcirkl-     
Dĉap-     
Dĉapitr-     
Dĉarm-  X X
Dĉas-     
Dĉerk-     
Dĉokolad-     
Ddec-     
Ddekliv-     
Ddes     
Ddestin-     
Ddetru-     
Ddifekt-     
Ddign-     
Ddirektor-     
Ddisk-     
Ddiskret-     
Ddisting-     
Ddistribu-     
Ddiven-     
Ddokument-     
Ddomaĝ- X  X
Ddram-     
Ddrat-     
Ddres-     
Ddrink-     
Ddron-     
Ddung-     
Debri-     
Dekonomi-     
Dekscit-     
Deksperiment-     
Deksplod-     
Dekspozici-     
Dekstrem-     
Dekvilibr-     
Dekzerc-  X X
Delektr- X  X
Dembaras-     
Deminent-     
Denigm-     
Dentrepren-     
Dentuziasm- X  X
Denu-   XX
Depok-     
Descept-     
Deskap-     
Desting-     
Detern-     
Detos- X  X
Deventual-     
Devolu-     
Dfabel-     
Dfabrik- X  X
Dfajf-  X X
Dfaktur-     
Dfald-     
Dfals-     
Dfanfaron-     
DFantazi- X  X
Dfantom-     
Dfel-     
Dfend-     
Dfenomen-     
Dferdek-     
Dfesten-  X X
Dfidel-     
Dfier-     
Dfigur-     
Dflam-     
Dflar-     
Dflat-     
Dflustr-  X X
Dforn-X   X
Dfortik-     
Dfot-X  XX
Dfraz-     
Dfripon-     
Dfromaĝ-     
Dfront-     
Dfuĝ- X  X
Dfunebr-     
Dgeneraci-     
Dgeneral-     
Dgeografi-   XX
Dglat-     
Dglav-     
Dglor-     
Dglut-     
Dgrad-     
Dgrandioz-     
Dgrat-     
Dgril-     
Dgrimp-     
Dgrund-     
Dgut-X   X
Dhak-     
Dhal-     
Dharmoni-X   X
Dhazard-     
Dhejt-     
Dhered-     
Dhimn-     
Dhispan-     
Dhorizont-     
Dhospital-     
Dhumil-     
Dhumor-     
Dimpost-     
Dimpres-     
Dinaŭgur-     
Dincit-     
Dindign-     
Dindik-     
Dinĝenier- X  X
Dinjekt-     
Dink-     
Dinsign-     
Dinsist-     
Dinstinkt-     
Dinteligent-     
Dintim-     
Djak-     
Djud-  X X
Djup-     
Djur-  X X
Dkahel-     
Dkalendar-   XX
Dkamen-     
Dkapr-     
Dkarakter-     
Dkased-     
Dkaŝtan-     
Dkav-     
Dkavern-     
Dkel-     
Dkelner-     
Dkest-     
Dkirurgi-     
Dklak-     
Dklasik- X  X
Dkler-     
Dklinik-   XX
Dklub-     
Dkok-     
Dkolbas- X  X
Dkoloni-     
Dkomand-     
Dkomitat-     
Dkompens-     
Dkomplet-     
Dkomput-   XX
Dkoncert-XX  X
Dkonfid-     
Dkonfirm-     
Dkonklud-     
Dkonkret-     
Dkonsol-X   X
Dkontakt-   XX
Dkontant-     
Dkoridor-     
Dkork-     
Dkorn-     
Dkostum-     
Dkravat-     
Dkrem- X  X
Dkrepusk-     
Dkriz-   XX
Dkrokodil-  X X
Dkronik-     
Dkruc-     
Dkrud-     
Dkudr-     
Dkugl-     
Dkupon-     
Dkurb-     
Dkurten- X  X
Dkusen- X  X
Dkuv-     
Dkvadrat-     
Dkvartal-     
Dlam-     
Dlaŭd-     
Dlek-   XX
Dleon-     
Dlin- X  X
Dlist-X   X
Dlog-     
Dlot-     
Dluks-     
Dlukt-     
Dmaĉ-     
Dmagazen-     
Dmaiz-     
Dmakul-     
Dmam-     
Dmarĉ-     
Dmarmelad- X  X
Dmatematik-  X X
Dmateri-     
Dmaterial-     
Dmatur-     
Dmedi-     
Dmedit-     
Dmenci-     
Dmens-     
Dmensog-     
Dmenu-     
Dmigr-     
Dmild-     
Dministr-     
Dminus-     
Dmister-     
Dmizer-     
Dmod- X  X
Dmoder-     
Dmodern-X   X
Dmodest-     
Dmord-     
Dmoŝt-     
Dmotiv-     
Dmurd-     
Dmurmur-X   X
Dmus-     
Dmuskol-     
Dnaiv- X  X
Dnaŭz-     
Dnep-     
Dneŭtral-     
Dnivel-     
Dnud-     
Dnuks-     
Dnul     
Dobserv-     
Dobstin-     
Dofend-     
Dofer-     
Doficial-     
Doficir-     
Doperaci-     
Doportun-     
Doranĝ-     
Dorigin- XX X
Doriginal-     
Dornam-     
Dpaĉj-  X X
Dpane-     
Dpantofl-     
Dparoĥ-     
Dparti-     
Dpasi-     
Dpast-     
Dpaŝt-     
Dpatron-     
Dpaŭz- X  X
Dpek-     
Dpel-     
Dpenetr-     
Dperl-     
Dpersekut-     
Dpetol-     
Dpi-     
Dpin-     
Dpingl-     
Dpistol-     
Dplac-     
Dplast-     
Dplat-     
Dplekt-  X X
Dplug-     
Dplus     
Dpneŭ-     
Dpo     
Dpoent-     
Dpoet-     
Dpoezi-     
Dpolur-     
Dpolv-X   X
Dpopular-     
Dpork- X  X
Dportret-     
Dposten-     
Dpotenc-     
Dpozici-     
Dpra-   XX
Dpreleg-X  XX
Dprinc-     
Dprivat-X   X
Dprizon-     
Dprobabl-     
Dprofit-     
Dprogram-X X X
Dprojekt-     
Dprokrast-     
Dprosper-     
Dpruv-     
Dpulvor-     
Dpup-     
Drab-     
Draci-     
Drajd-     
Dreciprok-     
Dregn-     
Dreklam-     
Drenvers-     
Drespublik-     
Drestoraci- X XX
Dret-XX XX
Drevoluci-X   X
Drezign-     
Drezist-     
Drigid-     
Drikolt-     
Driproĉ-     
Drisk- X  X
Dritm- X  X
Driz-     
Drok-XX XX
Drol-     
Droman-     
Drost- X  X
Drubrik-     
Druin-     
Dsabl-     
Dsag-     
Dsagac-     
Dsalat-     
Dsap-     
Dscen-X   X
Dseg-     
Dseks-     
Dsekund- X  X
Dsel-     
Dsem-     
Dserpent-     
Dserur-     
Dsignal-     
Dsilk-     
Dsimi-     
Dsistem-     
Dsklav-     
Dskrap-     
Dsled-     
Dsoci-     
Dsociet-     
Dsof-   XX
Dsolen-     
Dsopir-XX  X
Dsort-     
Dspac-     
Dspit-     
Dspur-     
Dstri-     
Dstudent- X  X
Dsubstanc-     
Dsuĉ-     
Dsulk-     
Dsup-     
Dsurd-     
Dsven-     
Dŝancel-     
Dŝaŭm-     
Dŝirm-     
Dŝmir- X  X
Dŝofor-     
Dŝose-     
Dŝov-     
Dŝovel-     
Dŝpar-X   X
Dŝpruc-     
Dŝraŭb-     
Dŝtof-     
Dŝtop-     
Dŝtorm- X  X
Dŝultr-     
Dŝut-     
Dŝvit-     
Dtajlor-     
Dtalent-X   X
Dtapiŝ- X  X
Dted- X  X
Dteknik- X  X
Dtelevid-  XXX
Dtempl-     
Dtend-X X X
Dtip-     
Dtiran-     
Dtol-     
Dtoler-     
Dtomat-     
Dton-     
Dtondr-     
Dtorent-     
Dtrakt-     
Dtram-  X X
Dtren-     
Dtrezor-     
Dtrup-     
Dtualet-     
Dtumult-     
Dtur-     
Dturism-     
Dturment-     
Dtus-     
Dung-     
Durĝ-     
Dvag-     
Dval-     
Dvalid-     
Dvaliz- X  X
Dvan-     
Dvang-     
Dvelk-     
Dvenĝ-     
Dventr-   XX
Dvidv-     
Dviol- X  X
Dvirt-     
Dzum- X  X
EahaX   X
Eaj X  X
Eakord-X   X
Eakuzativ-  X X
Eambulanc-X   X
Eaplaŭd-X   X
Eaŭstr- X  X
Eaviad-X   X
Ebelorus-  X X
Eber-X   X
EBerlin- X  X
Ebikin-   XX
EBjalistok-  X X
Ebreton-   XX
Ebunt- X  X
Ecerv-  X X
Ecigan- X  X
EĈili-  X X
Edan-  XXX
Edruid-   XX
Eduŝ-X   X
Eekster-X   X
Eemerit- X  X
Efinn-X X X
Efrid- X  X
Efutbal-X X X
EGambi-  X X
Egimnastik-X   X
Egitar-X   X
Egol-X   X
Egrek-  X X
Ehalo   XX
EHamburg-   XX
Ehm  X X
Ehoke-   XX
Ehungar-XX  X
EIran-  X X
Eital-X   X
Ekefir-X   X
Ekelt-   XX
Eklav-  X X
Ekola-  X X
EKopernik-  X X
Ekul-X   X
Ekverel- X  X
Emagi-   XX
EMakedoni-  X X
Ematrac-X   X
Emelodi-   XX
Emikrofon-  X X
Emirtel-X   X
Emitul-   XX
Emoner-X   X
EMoskv-X   X
EMunken- X  X
ENederland-X   X
Eneologism-X   X
ENovjork-   XX
EPariz-   XX
Epasport-X X X
Epian-   XX
Epol-  X X
Eredakci-  X X
Eredaktor-  X X
Eregistr-   XX
Eromantik- X  X
Erus-X X X
ESiberi-X   X
EStokholm-X  XX
Estrand- X XX
Estrof-X   X
Etambur-  X X
Etest-   XX
Etrunk-X   X
Eturk-   XX
Euniform-X   X
EUson-X   X
EVarsovi-  X X
Eviz-X   X
FGotenburg- XXXX
Sume552566493464855