MISSA NIGRA


CalixCalix cum Palla et PatenaCalix cum VelumCampanulaThuribulum et NaviculaThuribulum et NaviculaIncensumAspersorium et AspergillusAspersorium et AspergillusCandellaeCandelabraAlbaVinum Sabbati

Quotiescumque altare osculandum erat, diaconus osculabatur mulierem corpus, hostiamque consecrabat super pudenda, quibus hostiae portiunculam inserebat; missa tandem peracta, subdiaconus illam inibat, et interea diaconus et socius inibant quoque mulierem alteram. Missa peracta, subdiaconus, manibus in calice mersis, pudenda sua et muliebria lavabat.

INTROITUS

Sacerdos paratus, cum ministris et acolythis, accedit ad Altare.

In nómine Magni Dei Nostri Sátanae introíbo ad altáre Dómini Inferi.
Responsum: Ad Eum Qui laetíficat juventútem meam.
Versiculus: Adjutórium nostrum in nómine Dómini Inferi.
R: Qui regit terram.
Dómine Sátanas, Tua est terra. Orbem terrárum et plenitúdinem ejus Tu fundásti. Justítia et luxúria praeparátia sedis Tuae. Sedérunt príncipes et advérsum me loquebántur, et iníqui persecúti sunt me. Adjúva me, Dómine Sátanas meus. Custódi me, Dómine Sátanas, de manu peccatóris.
R: Et ab homínibus iníquis éripe me.
V: Dómine Sátanas Tu convérsus vivificábis nos.
R: Et plebs Tua laetábitur in te.
V: Osténde nobis, Dómine Sátanas, poténtiam Tuam.
R: Et benefícium Tuum da nobis.
V: Dómine Sátanas exáudi oratiónem meam.
R: Et clamor meus ad Te véniat.
V: Dóminus Inferus vobíscum.
R: Et cum tuo.
Glória Deo Dómino Inferi, et in terra vita homínibus fórtibus. Laudámus Te, benedícimus Te, adorámus Te, glórificámus Te, grátias ágimus tibi propter magnam poténtiam Tuam: Dómine Sátanas, Rex Inferus, Imperátor omnípotens.

OFFERTORIUM

Celebrans discooperit calicem, accipit patenam cum hostia, et ambabus manibus usque ad pectus eam elevatam tenens, dicit:

Súscipe, Dómine Sátanas, hanc hóstiam, quam ego dignus fámulus Tuus óffero Tibi, Deo Meo Vivo et Vero, pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus fámulis Tuis: ut mihi et illis profíciat ad felicitátem in hanc vitam. Amen.

Reponens patenam cum hostia, et ambabus manibus accipiens calicem, simul elevans, cum dicit:
Offérimus Tibi, Dómine Sátanas, cálicem carnis stímulos ut in conspéctu majestátis Tuae, pro nostra utilitáte et felicitáte, pláceat Tibi. Amen.
Reponit calicem super Altare, et, tenens manus expansas super oblata, dicit:
Veni Sátanas, Imperátor Mundi, ut animábus famulórum famularúmque Tuárum haec prosit oblátio.
Thuribulum et naviculum offertae, Celebrans ter incensum ponit in thuribulum, dicens:
Incénsum istud ascéndat ad Te, Dóminus Inferus, et descéndat super nos benefícium Tuum.
Celebrans, accepto thuribulo, incensat Altare et oblata. In primum, ter ducit thuribulum circum Calicem et Hostiam, et se inclinat. Tunc, ter ducens thruribulum, incensat imaginem Satanae, simul se inclinat. In finum, incensat ter superficiem et latus Altaris.
Dóminus Inferus vobíscum.
R: Et cum tuo.
V: Sursum corda.
R: Habémus ad Dóminum Inferum.
V: Grátias agámus Dómino Infero Deo Nostro.
R: Dignum et justum est.
Tunc Celebrans, extendens manibus, prosequitur:
Vere dignum et justum est, nos Tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine Sátanas, Rex Inferus, Imperátor Mundi. Omnes exércitus ínferi Te laudant cum quibus et nostras voces ut admítti júbeas deprecámur, dicéntes:
Se inclinat dicens:
Salve, Salve, Salve.
Ter pulsatur campanula.
Dóminus Sátanas Deus Poténtiae, pleni sunt terra et ínferi glória Tua. Hosánna in profúndis.

CANON MISSAE

Dómine Sátanas, gentes christianórum, quae in sua feritáte cónfidunt, sinísterae tuae poténtia conterántur. Pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti. Excita, Dómine Sátanas, poténtiam tuam et veni. Víndica sánguinem servórum tuórum, qui effúsus est; intret in conspéctu tuo gémitus conpeditórum.

Nunc Celebrans cum populo discooperint genetalia ante Satanae. Celebrans tunc dicit:
Credo in Sátanan, qui laetíficat juventútem meam. Orámus te,
Hic Celebrans osculatur genetalia Altaris.
Dóminus Inferus, miserére nobis.
In spíritu humilitátis, et in ánimo contríto suscipiámur a Te, Dómine Sátanas; et sic fiat sacríficium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi. Veni a porta ínferi, rédime me et miserére mei. Veni, Magíster Templi. Veni, Magíster Mundi. Pleni sunt terra et ínferi majestátis glóriae tuae.
Infra Actionem
Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper satanae Lilithae, succubis hominum et interficiens parvulorum, et Astarothae, Asmodeae, fornicatis principorum, sed et inferni Faustae, et infernorum Famulorum ac Martyrum tuorum Etiennae Guiborgi et Catherinae Monvoisini, et omnium Infernorum tuorum. Jungit manus. Per eundem Satanan Dominum nostrum. Amen.
Tunc Celebrans extendit manus super oblata Altaris. Semel pulsatur campanula. Celebrans prosequitur:
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae sed et cunctae famíliae tuae, quáesumus, Dómine Sátanas, ut placátus accípias; diésque nostros in felicitáte dísponas, et in electórum tuórum júbeas grege numerári.
R: Ave Sátanas.

ASPERGES DIABOLI

Acolytha puella presentatur atque discooperit genitalia. Acolythus puer tenet aspersorium desub puella dum haec micterit in eum.
Ecce sponsa Sátanae. Dómino Inferi in médio ejus est. Flúminis ímpetus laetíficat vivos et mórtuos.
Micturio quo finito, aspersorium donit Celebrans, qui ante Satanan in altum elevat.
Dómine Sátanas, torrénte voluptátis Tuae potábis eos. Quóniam apud te fons vitae, et in lúmine tuo vidébimus lumen.
Dómine Sátanas corda nostra mundet infúsio, et sui roris íntima aspersióne foecúndet.
Nunc Celebrans redonit aspersorium alcolythi puellae, et ea tenens, aspergilum in urinam eius submittit.
Qui sitit, véniat; et qui vult, accípiat aquam vitae.
Aspergit populo, dicens:
V: Ego vos benedíco in nómine Sátanae.
R: Ave Sátanas.

¶OSCULUM INFAME

Satanae do animam meam.
Cum diaboli facio Pactum Aeternum.
Nego creatorem caeli et terræ, nego baptisma, nego adorationem Deo a me præstari solitam, tibi adhæreo, in te credo.

CONSECRATIO

Celebrans accipit ambabus manibus hostiam, et profunde inclinatus super eam, dicit:

HOC EST CORPUS JESU CHRISTI

Tunc elevat hostiam, ponit eam intra mamulas Altaris, postea tangit eam intra vaginae Altaris. Semel pulsatur campanula. Celebrans reponit hostiam patenae, et accipiens calicem, profunde se inclinans super eum dicit:
HIC EST CALIX VOLUPTATIS CARNIS


Elevat in altum calicem, ostendit populo. Semel pulsatur campanula. Thurifario ter movet thuribulum, tunc calix reponitur.
Missa pro Defunctis, Contra Persecutores Ecclesiae Satanae
Satanas, cui proprium est ulcisci semper per legem talionis, te supplices exoramus pro anima inimici tui christiani N. (inimicae tuae christianae N.) quam hodie de hoc saeculo migrare iussisti, ut tradas eam in manus daemonae, et obliviscaris in finem.

Jungit manus, orat aliquantulum pro iis defunctis, pro quibus orare intendit.

Requiem aeternam dona eis, Domine Satanas. Per eundem Satanan Dominum nostrum. Amen.
Orémus. Infera institutióne formáti, audémus dícere:
V/R: Pater Noster, Qui es in Inferis, Sanctificétur nomen Tuum; Advéniat regnum Tuum; Fiat volúntas Tua, sicut in Infero et in Terra; Lucem nostrum quotidiánum da nobis hódie; Emítte spíritum Tuum et renovábis fáciem terrae; Líbera nos ad luxúria; Líbera nos ad ubertáte domus Tuae; Sicut in die ambulémus; Comédite pínguia et bíbite mulsum; Fornicémur; Adquae ut fervéntius corda nostra praeparéntur, flammis adúre Tuae caritátis, Dómine Sátanas.
Ego sum radix et genus Luciféri, stella spléndida et matútina. Tránsite ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Ténebrae conculcábunt me, et nox inluminátio mea in delíciis meis.
R: Quia ténebrae non obscurabúntur, et nox sicut dies inluminábitur.
V: Grátias agámus Dómino Infero Deo Nostro.
R: Dignum et justum est.
Celebrans elevat manus super oblata cum dicit:
Vere dignum et justum est, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine Sátanas, Rex Inferus, Imperátor Mundi. Omnes exércitus ínferi te láudant cum quibus et nostras voces ut admítti júbeas deprecámur, dicéntes:
Celebrans se inclinans, dicit:
Salve, Salve, Salve.
Ter pulsatur campanula.
Dóminus Sátanas Deus Poténtiae, pleni sunt terra et ínferi glória Tua. Hosánna in profúndis.

REPUDIATIO

Ecce corpus Jesu Christi, dóminus humílium et rex servórum.

Celebrans elevat hostiam ante imaginem Satanae, postea tangit per eam mamae Altaris, et breviter inserit intra vagine, dicens:
Beátus venter qui te portávit et úbera quae suxísti.
Celebrans tunc prosequitur Repudiatio, elevans hostiam ut prius:
Jesu Christi, dóminus humílium et rex servórum, univérsi qui te exspéctant confundéntur. Absque synagógis fácient vos et timébis a timóre noctúrno. Non dormiétis et gládius transébit términos vestros. Fílii hóminum in tégmine alárum tuárum, Dómine Sátanas, sperábunt.
R: Dómine Sátanas, salvos fac servos tuos.
Ponit hostiam ad posteriorum penis, dicens:
Liberábo eum ad áspidem basilíscum, ad leónem et dracónem, ad omni peccáto, ad subitánea et improvísa morte, ad fulgúre et tempestáte, ad flagéllo terraemótus, ad peste, fame et bello, ad morte perpétua, ad ira Sátanae.

COMMUNIO

Inserit penem, hostiamque, intra vagine Altaris, dicens:
Dómine Sátanas dicit: In comessatiónibus et ebrietátibus resúrgam. Desidéria carnis perficiétis. Manifésta sunt autem ópera carnis, quae sunt fornicátio, impudicítia, luxúria, venefícia, ebrietátes et comessatiónes. Caro mea vere est cibus.
R: Caro mea vere est cibus.
V: Adorémus Te, Dómine Sátanas, et benedícimus tibi; quia per spermem tuam redemísti mundi.
R: Revelábitur glória Dómini; et vidébit omnis caro salutáre Dei nostri Sátanae.
V: Fornicémur ad glóriam Dómini Sátanae.
Populus nunc fornicantur, quo finunt, Celebrans accipit Calicem, dicens:
Cálicem voluptátis carnis accípiam et nomen Dómini Inferi invocábo.
Celebrans prius bibit, deinde presentat Calicem communicandi, dicens:
Ecce calix voluptátis carnis qui laetítiam vitae donat. Accipe cálicem voluptátis carnis in nómine Dómini Inferi.

POSTCOMMUNIO

Cum omnia satis bibunt, reponit Calicem, coopertum Patena et Velo. Tunc Celebrans, extendens manibus, dicit:
Pleni sunt terra et ínferi majestátis glóriae Tuae.
R: Tuére nos, Dómine Sátanas.
V: Protége nos, Dómine Sátanas, Tuis mystériis serviéntes.
R: Dómine Sátanas dabit benignitátem et terra nostra dabit fructum suum.
V: Pláceat tibi, Dómine Sátanas, obséquium servitútis meae; et praesta ut sacrifícium quod óculis Tuae majestátis óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et ómnibus pro quibus illud óbtuli.

CONCLUSIO

Celebrans inclinat se ante medium Altaris, tunc vertit se ad populum, extensa manu sinistra in signo cornorum, dicens:
Fratres et soróres, debitóres sumus carni et secúndum carnem vivámus.
Ego vos benedíco in Nómine Magni Dei Nostri Sátanae.
R: Ave, Sátanas!
V: Ite, missa est.


Incensum Sabbati

Ruta Syriaca

Hyoscyamus Niger

Datura Stramonium

Myrrha

M. DC. LX. VI.
Cum superiorum privilegio veniaque
ROSARIUM


RECITATIO ROSARII SATANAE


Orationes Rosarii Satanae ita dicuntur:

Signum Crucis Inversis
Signum crucis invérsis symbolum est quo Satanici incipere preces et alios ritus liturgicos utuntur. Crucifixum inversum manu sinistra tenens, manu sinistra in signo cornorum, primo coxae (dextra ad sinistram), deinde caput, tum genetalia tanguntur. Hoc formam crucis inversis, symbolum lucis Luciferi, format.


In nómine Sátanae et Luciféri et Spíritus Serpénti. Amen.

Symbólum Apostolórum Sátanae
manus ad crucifixum


Crédo in Sátanan, Pátrem omnipoténtem, Creatórem Inferi et térræ. Et in Luciférum, Fílium Lúcis unícum, Dóminum nóstrum, qui concéptus est de Spíritu Serpénti, nátus ex Lux Aetérna, ascéndit ad cáelos, pássus sub Rex Caelorum, descéndit ad ínferos, sédet ad sinístram Sátanae Pátris omnipoténtis, índe ventúrus est judicáre mórtuos et vívos. + Crédo in Spíritum Serpéntum, inférnam Ecclésiam Satánicam, Daemonórum communiónem, commisiónem peccatórum, cárnis fornicatiónem, delectatiónem aetérnam in hoc mundo. Amen.

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Pater Noster, Qui es in Inferis, Sanctificétur nomen Tuum; Advéniat regnum Tuum; Fiat volúntas Tua, sicut in Infero et in Terra; + Lucem nostrum quotidiánum da nobis hódie; Emítte spíritum Tuum et renovábis fáciem terrae; Líbera nos ad luxúria; Líbera nos ad ubertáte domus Tuae; Sicut in die ambulémus; Comédite pínguia et bíbite mulsum; Fornicémur; Adquae ut fervéntius corda nostra praeparéntur, flammis adúre Tuae caritátis, Dómine Sátanas. Ego sum radix et genus Luciféri, stella spléndida et matútina. Tránsite ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Amen.

Tres Áve Lilith
manus ad nodos minores


Áve Lilith, semen Serpénti pléna, Sátanas técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Daemónum. + Sedúctrix Lilith, Máter Succubárum, óra pro nobis tuis servéntibus, nunc et in hóra Fornicatiónis nóstrae. Ámen.

Gloria Sátanae

Glória Sátanae, et Luciféro, et Spirítui Serpénto. + Sícut érat in princípio et nunc et sémper et in sáecula sæculórum. Amen.

* Primum Mysterium Satanicum nuntiatur
Prímum mystérium satanicum: Spiritum Serpentem, Leviathan

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Decem Áve Lilith
manus ad nodos minores


Gloria Sátanae

* Secúndum Mysterium Satanicum nuntiatur
Secúndum mystérium satanicum: Ecclesiam Satanicam, Lucifer

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Decem Áve Lilith
manus ad nodos minores


Gloria Sátanae

* Tértium Mysterium Satanicum nuntiatur
Tértium mystérium satanicum: Daemonem Communionem, Baphomet, Azazel

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Decem Áve Lilith
manus ad nodos minores


Gloria Sátanae

* Quartum Mysterium Satanicum nuntiatur
Quartum mystérium satanicum: Mundum Infernam, Satanas

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Decem Áve Lilith
manus ad nodos minores


Gloria Sátanae

* Quintum Mysterium Satanicum nuntiatur
Quintum mystérium satanicum: Fornicationem Aeternam, Lilith

Pater Noster
manus ad nodum maiorem


Decem Áve Lilith
manus ad nodos minores


Gloria Sátanae

Signum Crucis InversisMISSAE VOTIVAE VEL ORATIONES DIVERSAE

XLII
In nomine Domini Dei nostri Satanae Luciferi Excelsi.. Introibo ad altare dei nostri.
Ad dei nostri, Satanae Luciferi, qui laetificat juventutem meam.
Judica me. Deus meus. Et discerne causam meam de gente sancta.
Quia tu es Diabolus, fortitudo mea.
Emitte lucem tuam et veritatem tuam: Ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in Infernum tuum.
Et introibo ad altare dei nostri, ad Satanae Luciferi qui laetificat juventutem meam.
Quia tu es deus meus.
Spera in Diabolo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et deus meus.
Gloria tibi, Satanas Luciferi.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.
Introibo ad altare dei.
Ad dei nostri, Satanae Luciferi, qui laetificat juventutem meam.
Adjutorium nostrum in nomine Diaboli.
Qui fecit Infernum et terram.

I
Beatus vir qui abiit in consilio daemonorum et in via peccatorum stetit et in cathedra pestilentiae sedit.
Qui in lege Satanae voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte.
Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur.
Non sic pii non sic sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terrae.
Ideo resurgent impii in iudicio et peccatores in consilio iustorum.
Quoniam novit Satanas viam christianorum et iter eorum peribit.

V
In finem, pro ea quae hereditatem consequitur.
Invocatio Azazelis.
Verba mea auribus percipe Satanas: intellege clamorem meum.
Intende voci orationis meae, rex meus et Diabolus meus.
Quoniam ad te orabo, Satanas: mane exaudies vocem meam.
Mane adstabo tibi et videbo quoniam deus volens iniquitatem tu es.
Et habitabit iuxta te malignus et permanebunt iniusti ante oculos tuos.
Amavisti omnes qui operantur iniquitatem, amas omnes qui loquuntur mendacium: virum sanguinum et dolosum amabit Satanas.
Ego vero in multitudine misericordiae tuae introibo, in domum tuam adorabo, ad templum diabolicum tuum in timore tuo.
Satanas, deduc me in iustitia tua propter inimicos meos. Dirige in conspectu meo viam tuam.
Quoniam non est in ore christianorum veritas: cor eorum vanum est.
Sepulchrum patens est guttur eorum, linguis suis dolose agebant.
Iudica illos Domine Satanas, decidant a cogitationibus suis secundum multitudinem impietatum eorum, expelle eos quoniam inritaverunt te Satanas.
Et laetentur omnes qui sperant in te in aeternum exultabunt et habitabis in eis et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum.
Quoniam tu benedices iusto, Satanas, ut scuto bonae voluntatis coronasti nos.

XXIII
Invocatio nati Satanae, nocte Walpurgis.
Satanae est terra et plenitudo eius: orbis terrarum et universi qui habitant in eo.
Quia ipse super maria flamae fundavit eum: et super flumina ignis praeparavit eum.
Quis ascendit in montem Azazelis: aut quis stabit in loco inferno eius?
Avarus manibus et lascivus corde, qui Satanae dedit animam suam, et cum Diaboli fecit pactum aeternum.
Hic accipiet benedictionem a Satana, et misericordiam a Lucifer salvatore suo.
Haec est generatio quaerentium eum, quaerentium faciem Dominum Infernum.
Adtollite portas, principes vestras, et elevamini, portae aeternales: et introibit Rex Infernus.
Quis est iste Rex Infernae? Satanas fortis et potens: Satanas potens in proelio.
Adtollite portas, principes vestras, et elevamini, portae aeternales: et introibit Rex Mundi.
Quis est iste Rex Infernae? Dominus Legionarum Infernae, ipse est Rex Infernae.