Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Komîtey Uppsala bo Mafî

Mirovayetî Kurd

UKMR,Rêkxraweyekî serbexoye, be hîç parit û komelêkî ramyaryewe nebestrawetewe belam andamî hemu partîye ramyarye swîdîye kanî têda andame.Amancî em komîteye hewildane bo rêzlêgirtinî mafî mirovayety kurd û hewil dedat zanîarî derbarey kurd le swîd û le pena berî bilaw bikatewe.Em komîteye le çend sharî swîd heye.

SKKMR le salî1991we projeyekî be nawi - Qandil - bo awedan kirdinewey Kurdistan dest pêkirdiwe. Projeke yarmwtî le SIDA û EU û jimareyek rêkxrawî mirov dostani cîhani werdwgrêt.

Zorbey projekenî Qndil le biwarî xizmatgozarî tendirustî û pakirdnewey aw û awedankirdinewey gundekane le bashurî Kurdistan.

SKKMR (UKMR) le Uppsala 170 000 kr kokirdewe bo dirostkirdinÓ malbendÍkÓ tendirustÓ le sharÓ Helebce.Ew pareye be yarmetÓ em komelaney xiwarewe kokirayewe.

1. Komeley SwÓdÓ KurdÓ 10 000 kr.

2. Komeley XwÍndkaran Ż EkadÓmyanÓ kurd 5 000 kr.

3. Komeley Kurdistan le Uppsala 2000 kr.

RÍkxrawÓ Forum SydÓsh be 135 000 kr beshdarÓ kird.

Pirojey Qandil le mangÓ 11 sali 1999 destÓ be dirustkirdinÓ melbende tendirostÓyeke kird le gerekÓ Kani Ashqan. Melbendeke le hawÓni salÓ 2000 tewaw bo we mangÓ 8 salÓ 2000 xiraye berdest deselatdaranÓ sharÓ Helebce.

Wêney Melbendî TenidrustÓ Helebce

Eger detewêt bibîte endamî em komeleye 100 kronî Swîdî leser postgiroy jimare 4777416-1 da binê

Eger zanyarî firetirit dewêt peywendî bike be

Bodil Persson

Hagalund/ 744 93 Runhällen .......Tel 0224-92051


Ropelî gring

Nexshey Kurdistan

InternÍtÓ MafÓ MrovayetÓ

KomÓsÓonÓ Penahendey ser be FN

Komeley IsraÓlÓ KurdÓ

Komeley mindaldostani Kurdistan

ÁawdÍrÓ mafÓ mirovÓ KurdÓ

SKKMR-beshÓ sharÓ Lund

Kurdistan 4 all

Kurdish Human Rights Project

Komeley KulturÓ DanÓmarkÓ KurdÓ

Foruma JÓngeha KurdÓ

ÁawdÍrÓ Kurdistan

Amnesty International.

KurdistanÓ Emro

Komeley cîhanî afretanî kurd

Yaney Yezidian.

PertokÍkÓ bash derbarey Kurdistan.

SerÁawey zanÓarÓ kurdan(KWR).

Pertokxaney kurdÓ le Stokholm-SwÓd

Komeley HÓway Kurdistan

KurdÓ Culeke

Înstutêtî kurdî le Washinton

Eger rexne yan pêshniyarit heye detiwanît boman maîl bikeyt.

Bo laperey yekem