Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

I.V.G.

 Islamitische Vereniging Gent (f.v.)

             


Oprichting

De islamitische vereniging Gent is eind 1993 gevormd en in februari 1994 officieel een  feitelijke vereniging geworden : een onafhankelijke organisatie voor moslimvrouwen.

Bij veel vrouwen bestond en bestaat er grote behoefte aan informatie over islam, die los  staat van een bepaalde culturele achtergrond. Ook is er behoefte aan een ongedwongen samenzijn, het uitwisselen van ervaringen uit het dagelijkse leven van (moslim)vrouwen en het voeren van onderlinge discussies.

 

Doel

Informatie over islam verstrekken aan moslims en niet-moslims, religieuze en praktische steun aan elkaar geven en het uitdragen van Nederlandstalige informatie over de islam door middel van studiedagen, ontmoetingsdagen, het uitgeven van een tijdschriftje, het geven van lezingen voor zowel moslim- als niet-moslimorganisaties (vrouwenverenigingen, scholen, buurthuizen, ziekenhuizen e;d.)

 

Onrmoetingsdagen

I.V.G. organiseert maandelijks volgende bijeenkomsten:

De lessen hebben plaats in: Appelstraat 8 te 9000 Gent

 

- Lezingen in het Nederlands::  22/10/2000 (Palestina)

                                                 19/11/2000

                                                 17/12/2000

- Lezingen in het Arabisch:        08/10/2000

                                                  05/11/2000

 

Daarnaast zijn er ook jeugdnamiddagactiviteiten: op 15/10; 29/10; 12/11; 26/11; 10/12; 24/12

 

Voorlichting

Op verzoek geeft I.V.G. voorlichting over de islam aan o.a. scholen, buurtcentra en andere organisaties. Naast de basiskennis over islam, kan in een lezing ingegaan worden op specifieke onderwerpen: bijv. de positie van de vrouw in de islam. Voor informatie over dergelijke lezingen kunt u ons bellen of e-mailen.

 

 

Donaties

Aangezien I.V.G. niet gesubsidieerd wordt, zijn donaties zeer welkom. Indien u ons financieel wilt steunen, kunt u daartoe een bedrag overmaken op het banknummer dat hieronder vermeld wordt.

 

artikels

 

 

Interessante links

 

 

 

Ons postadres is:

 

I.V.G.

Wondelgemstraat 75

9000 Gent

 

Tel.: 09/233.81.45

KB. 448-7602811-49  of 892-7302385-

mailto:muslimah@econophone.be

 


29/12/2000             

Bezoekersteller