Hikari No Willpower
Kono uchu ugou kazu no to
Kokoro no VIBRATION
Tamashii iro usaguru
Omoi juu kitto
Yo guru sa!

So ore no juuki de
Kitto dekishi sae mo
Yes! Muru kakete jaaru yo

Akira mera yo akisu deka
Aru baeru CELEBRATION
Hashiru no sa deki no te tshirashi
Atama jii dai ye

Sa sukute jaaru kitto
Shino sekai wo
Yes! kimeta toki ni iraku kisseki

Chikara kore ga shuyo ichi
Ni kara to gizuta WILL POWER
Toki no kare mo koeru
Sugito de

Hono wo youni mo
Moeru hono wo
Hikari no WILL POWER
Yume wo sakazu atsuni
Yo wo metsu koko mirai

Isuri yo no kawa naru
Omoi wa sashi FASCINATION
Kakera demo daichi to
Bito wa isuru kimotshi sa

So kimi no tameni
Kowoi kigoro tameni
Yes! jibun no tame nei wa
Mamoru

Innoni yo ni mo shuyo
Inoi to gizuta WILL POWER
Kitto ima ga toberu
CHANCE da yo

Atashi sae mo keseru
Kaze sa Hikari no WILL POWER
Makushii sugiru atsu wo
Mesashite suupa shire

Chikara kore ga shuyo ichi
Ni kara to gizuta WILL POWER
Toki no kare mo koeru
Sugito de

Hono wo youni mo
Moeru hono wo
Hikari no WILL POWER
Yume wo sakazu atsuni
Yo wo metsu koko mirai