Spelledare formuläret är under konstruktion samt ett formulär per rollspelare individ som Spel Ledaren (SL) hand håller, alltså inte visar för motspelaren eller rollpersonen:

Rollpersonerna:

Bära saker & ting tabellen:

Familjarlerna:

Dragdjur:

Självförsvarsattityd:
Bonus avlivat:
Krigs dödat:
Sjukdoms dödat:
Fiende dödat:
Livräddat:

Ondo till godo tabeller:

Hur hungrig:
Mättnad poäng:
Hungrig poäng:

Jag skriver, efter behov.