Anpassad till avancerad data formulär inom text skalor.

Jag kommer nog senare att skriva här inne.

Spelledaren kropps förnamn:
Spelledaren kropps tilltalsnamn:
Spelledaren kropps mellannamn:
Spelledaren kropps efternamn:
Spelledaren Internet namn: Ödets Tärningar
Spelledaren Kontaktväg ett:
Spelledaren Kontaktväg två:

Spelarens kropps förnamn:
Spelarens kropps tilltalsnamn:
Spelarens kropps mellannamn:
Spelarens kropps efternamn:
Spelarens Internet namn:
Spelarens kontaktväg ett:
Spelarens kontaktväg två:

Rollperson förnamn:
Rollperson tilltalsnamn:
Rollperson mellannamn:
Rollperson efternamn:
Rollperson ras:
Rollperson kön:
Rollperson ålder:
Rollperson nuvarande yrke:
Rollperson måls yrke:
Rollperson önskemåls yrken:
Rollperson socialt:
Rollperson födelseort:
Rollperson födelseland:
Rollperson uppvuxen ort:
Rollperson nuvarande ort:
Rollperson befinnande land:
Rollperson på väg till:
Rollperson kropps längden:
Rollperson kropps vikten:
Rollperson synen:
Rollperson hörseln:
Rollperson ögonfärgs original:
Rollperson ögonfärgs ring ett:
Rollperson ögonfärgs ring två:
Rollperson ögonfärgs ring tre:
Rollperson ögonfärgs ring fyra:
Rollperson ögonfärgs ring fem:
Rollperson ögonfärgs ring sex:
Rollperson ögonfärgs ring sju:
Rollperson ögonfärgs ring åtta:
Rollperson hårfärgen:
Rollperson frisyren:
Rollperson rösten -/+:
Rollperson användarhanden höger -/+ (SMI):
Rollperson användarhanden vänster -/+ (SMI):
Rollperson skadebonus:
Rollperson bärförmåga minimum:
Rollperson bärförmåga maximum:
Rollperson förflyttning minimum:
Rollperson förflyttning maximum:
Rollperson Kroppspoäng -/+:
Rollperson åldersangivelser:
Rollperson tidsangivelse (300):
Rollperson dygnsangivelse (24):
Rollperson timme angivelse:
Rollperson minuters angivelse:
Rollperson rond angivelse (5 sekunder):
Rollperson Äventyrspoäng:
Rollperson Erfarenhetspoäng:
Rollperson Hjältepoäng:
Rollperson Bakgrundspoäng: 250

Grundegenskaper:
STY = Styrka: 0 / 0
FYS = Fysik: 0 / 0
SMI = Smidighet: 0 / 0
INT = Intelligens: 0 / 0
UPP = Uppfattning: 0 / 0
VIS = Visdom: 0 / 0
PSY = Psyke: 0 / 0
SPI = Spiritist: 0 / 0
KAR = Karisma: 0 / 0
STO = Storlek: 0

Särskilda förmågor:

Själssjukdom tillstånd:

Skräck tillstånd:

Förgiftad tillstånd:

Sjukdoms tillstånd:

Andligt tillstånd:

Men tillstånd:

Erfarenheter x2:
Primära egenskaper / Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /
Bluffa (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Finna dolda ting (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Gömma sig (INT & SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Hoppa (SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Klättra (SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Köpslå (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Lyssna (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Rida (SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Räkna (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Sjunga (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Slagsmål (STY) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Smyga (SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Spåra (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stjäla föremål (SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Tillreda maten (INT & SMI) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Upptäcka fara (PSY) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Värdera (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Övertala (INT) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erfarenheter x3:
Yrkes egenskaper / Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /
Lång mars (FYS) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /

Erfarenheter x3:
Magi skolan / Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /

Erfarenheter x3:
Besvärjelser / Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /

Erfarenheter x5:
Ritualer / Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /

Färdighetsvärde x4:
Läsa: Hp / Ge / Bfv / Fv / Erf / Ls /

Skriva: Hp / Ge / Bfv / Fv / Erf / Ls /

Tala: Hp / Ge / Bfv / Fv / Erf / Ls /

Förstå: Hp / Ge / Bfv / Fv / Erf / Ls /

Erfarenheter x3 inom yrke:
Krigsfärdigheter Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /

Erfarenheter x3:
Vapenskola Hp / Ge / Fv / Erf / Ls /

Vapen anfall: Hp / Ge / Fv / Erf / Ls / Skada / Bv / Längd / Räckvidd / Vikt / Plats /

Vapen parera: Hp / Ge / Fv / Erf / Ls / Bv / Längd / Räckvidd / Vikt / Plats /

Sköld parera: Hp / Ge / Fv / Erf / Ls / Bv / Vikt / Plats

Utrustning / Antal / Vikt / Plats /

Behållare / Antal / Vikt / Plats /

Magiska föremål / Antal / Vikt / Plats /

Magi föremålet / magi / Psyke åtgång / Kraftdrag /

Rustning / Abs / Vikt / Plats /

Skador: Abs / Nkp / Skp / Lskp / Mskp / kroppsdel

Familiar i ett eget SL formulär:
Dragdjur i ett eget SL formulär:

Art av fordon / Ge1 / Ge2 / Fv / Erf / Ls

Mynt / Guld / Silver / Koppar / plats
Börs / 0 / 0 / 0 / vart
Förvar / 0 / 0 / 0 / vart

Administration: / Talent / Juveler / Guld / Silver / Koppar / Land / Län / Staden

Skatter: / Värde / Art / Vikt / Kartans Position

Mat: Art / Antal / Total Vikt

Förvaring: Art / Kropps Klädsel / Vikt

Förvaring inom Administration: Land / Län / Staden / Art / Vikt / Värde

Förvaring nergrävd: Land / Län / Art / Vikt / Värde / Kartans Position

Jag skriver, efter behov.