Rubrik: Drakar och Demoner - inom ett av Altor.

Inlednings ord: Använder inom Erebaltor på ett av dess 12 stycken Altor planeterna. Tills någon transport magiker olyckligt vis byte ut transporten till en annan planet och hamnar på Is-stollen - O dig saliga jord. Vid tids förskjutning tillbaka till trädåldern. Se mer inom fummel tabellen inom Krilloan boxen. Slut inlednings ord.

Erebaltor boxen är inom att studeras, tills med egna ord en nerskrivning skapas, inom mitt huvud. Har nära läst ut den innan Krilloan blev mer intressant.

Jag skriver, editerar efter behov.