¨

SCIE - Scanner Cicret Intelligenta Enheten.

Lösa upp röda tråden avskrivningen:
Handlar om en sysselsättning som startades 1995 efter allt läsande på stads biblioteket i Örebro stad inom Sveriges land. Namnet kom fram till inom ungefär samma tid som jag började hyra Internet tid hos NA - Nerikes Allehanda. Nära grannen till Mac Donald. Om jag inte tar fel så dagens lilla Life butiken. Det var med hjälp av SCIE som en snitt lön för 7.500 Skr till alla medlemmar inom Sverige att leva på, 3 dagars arbete framför NA Internet Café datorer 20 Skr per 30 minuter, efter arbetet för dagen hos ett företag som sorterade elektronik skrot. Där jag hittade en gammal Micro Line 920C som jag fick köpa upp för 1.500 Skr samt drog RAM av min dåvarande Amiga 500+, första utskriften tog ett malande inom en timmes tid innan dess första tecken kom fram. Lika så trögheten för mina skrivelser ledde till utskrift efter en rätt stavelse. Och sedan vänta inom en timme till innan första text tecken på dess utskrivna. Vidare på stan irrade det runt efter papper som var perforerade i kanten till hål på båda sidorna. Det tog ännu längre tid att vänta in till en ny patron som visades sig vara en fyra färgs patron. 1.000 Skr per månad gick till NA Internet Café och där satt jag för det mesta med S.C.A.N.N.E.R. tills jag tyckte mig själv behöva en paus. En art av Psykos Attack satte stopp för mina intressen en tid och först 1998 kunde jag något så närt åter sätta igång igen med SCIE. Medan det blev en växling på in och ut inom psykologin. 2014 blev de även där in och ut med hjälp av polisen, på grund av antingen ville förklara min ställning till hur jag bemötte deras tala till mig och svar på mina frågor fick jag dock aldrig utan in puttad på mitt rum i väntan på polisen, som inom polisen slutligen tröttnade på tjafset. Sysselsättningen SCIE lever kvar dock inte lika mycket e-post ut från SCIE och det har gått över 4 år inom att mig trivas med medicinen. Nästa tag inom allvarliga sjukdomar är Diabetes typ-2 som jag har fått veta av min Himmelske Fader att det tager 30 år att bli av med Diabetes typ-2 tabletterna. SCIE är ärligt skrivet ring rostig medan den är i funktion.

-

SCIE - Scanner Central Intelligenta Enheten, där förkortningen är SCIE, har från 1995 varit en sysselsättning som hittills inte går att kontakta via Internet. På grund av att min neutrala del av min hjärna är inte lika snabb som avdelningen STB - Scanner Thought Brain, meditations frilansare företaget, och förkortas till STB. Uppfattnings bart är inom den neutrala hastigheten. Denna sysselsättning är inget hastighets rekord tagande. För det har jag redan upplevt för mycket inom STB. Ni påtryckare till nyheterna har jag redan tyckt nog inom hastigheter. Medan jag tager inget betalt inom SCIE här heller. Där jag inte även här inte tager betalt inom att leta för hand upp länkar inom S.C.A.N.N.E.R. samt vidare behöver inte anställa någon. För först då kostar det pengar, är lagen inom Sverige II som SCIE är etablerad inom. Vidare har jag inga planer på att anställa någon inom SCIE, eftersom först måste man registrera företaget och 1^9 Skr om året har jag inte råd till. Medan SCIE fortgår inom min egen takt.

Jag skriver, editerar efter behov.