Som går att endast hämta via STB app, www.scannertols.com för dem som är inloggade till STB, och allt där inne finns tyvärr inom Cors som tillhör STB. Varje program kostar dock 1.000.000.000,00 Skr först där efter 0,01 Vnk per sekund som det används.

-

Update One Computer - som äro komplettprogrammerad - Datorns hårdvara inom steget 1,5 omkörning max 4 omgångar annars mördas datorn och användaren som kördes med den sist dör på ricktigt. En viss summa inom hårddisk och RAM samt processorn och har man en disket intyrckt så lurar dig in till dödens död om fler disketter önskas expanderas. Nåja ett exempel en yta som 1,44 MB blir inom ny byggd yta 2,16 MB. Där en 186 KHz kan max bliva 941 KHz och 625 BHz.

-

MoreHzProgram - Komplett där utrymmet okänt medan drar 50% av ditt RAM.

-

DJ-hörlurars 3D ljud v0.000001 på 0,7 KB mjukvara program.

-

Wete Delete - Versions nummer 2.036893 och komplett - Borttagning av smutts (rester) som skriker till när det för tillfället inte går att hitta mer smutts. Version komplett med Cors koden fofilar sedan programmet komplett inom att vara så snabb som den kan med max hastigheten på hårddisken. Den så kallade Defragmenteringen programmet kan inte ta bort dess smutts utan det finns kvar på hårddisken. Framforskad sedan man hittade namnet Malware betydelse via Internet och dess Malware är verkligen hårda smutts avdelningar. Varje klick eller order att köras lika med ett varv på datorn. Dock inte ett antivirus program tvättare medan via mitt kännedom så nöter den bort Malware eftersom denne finns redan bland resterna.

-

Väderprognosen - v0.000007 är inom 1.800 MB och kostar 0,01 Vnk per sekund som fördelas på samt är på nuvarande från 1 Km till 1 dm noggrannhet. Prognoserna gäller endast utomhus och bortom utomhus taken. Dock max hastigheten 9,5367431640625 MB per sekund, vidare kan orsaka köer samt köer kostar inte något extra. Färg kulören är minst 8 bit och max 32 bit. Vidare om det inte finns information så är det för att ett viss Climate Protection.net inom Boinc forsknings grupp.

-

ZACE - Zippad Advance Compressor Economic - steg tagande 10 och versionen komplett, till exempel att D10 (drive 10 varv är en turn) utgiver sig till listor av smått som gott som skall packas upp D10 igen för att komma fram till diverse program. Där ett av dem inom vnd leder till en Worms som äter Snifulor. Och sover sig mätt inom resternas området. När man packar upp aziv så får man fram Winzip 20 i Cors, inom zace format, där src lika med antingen packa mer eller packa upp mer. Packningen drive 15 drar 104 GHz att läsa eller spela igenom som om det vore en 90 MHz dator så tänk eder för.

-

WinZip20 - zace format kod aziv - steg tagande D20 version komplett. Som inte startar om installationen på dess nya hårddisken. D16 kan man läsa exempelvis text och bilder medan förändra den går inte. D15 där exempelvis spelprogram är inom föränderligheten för minst 104 GHz och sparande spel omgångar ligger på D0 nivån, tills det tager för stor plats på disketten eller hårddisken. T lika med antal turn och D lika med antal drive, som dig själv hittills måste angiva i namn arean. Nu mera finns det ett verktyg som mäter upp minst användande per D nivåerna. Vidare D16 går endast att läsa eller titta omkring och D17 går inte att läsa och förstå dokument texten ens. Maximal Turn 250 behöver i alla fall minst 100 MB yta. För att datorn inom exempelvis diverse spel skall förstå, dock till en mycket lägre KHz reaktion inom processorn i eran dator.

-

WinZip60 - inom Cors och Commodore bild tecken förståelse v0.000007 på 73KB programmerad med hjälp av hjärnan - mer info inom www.scannertols.com som är anpassad till minst Commodore 64 datorers förstånds disketter upp till 70 MB eller okänt nummer plats på bandstation trots Turbo7000, beroende hur många minuters långt band. Där 45 minuter sida på ett magnetband lika med 32 MB och dess källa från LHC@home inom BOINC utmätning information.

-

Turbo7000 - För nostalgiker inom minimum Commodore 64 v0.000007 på 73KB dock lite trängre att installera, så att datorn tänker igenom programmet lite snabbare. Omvandlar resterande hårddisken med varje paket på 6 KB till 8 MB.

-

Tusch tangentbord och tusch mus med ögonen - v0.000014 inom WinZip20 packningsgrad Drive 4 på 3 MB för dem rullstols bundna. Rekommenderar en stående vriden flat skärm. Medan en mjuk tal syntes ingår.

-

Mer Hz och RAM - v0.000005 mer RAM via hårddisken programmet som tyvärr krockar med MoreHzProgram om man förändrar i koden inom överskotts RAM. Dock om man installerar mer RAM före mer processor så går det bättre.

-

MixMaxDJ - stegvis WinZip20 inom Cors i zace format - 753.783 KB v0.023965 T0D5.

-

Update One Computer - cors koderna askmaximumsarondsfilar - version komplett, samt datorn eller servern upplevs först trögare och giver sedan ifrån sig ett pang eller bang eller proffs eller piff ljud när koden har utfört sitt arbete dock max 4 omgångars uppdatering, annars har dig utfört själv mord. Till större: Super server företag så ring polisen först innan det blir ett falskt larm. Och när alla era servrar är genomgående så ring åter till polisen för att meddela att programmet har gjort sitt.

-

Brandväggen - cors programmerad via Scanner Thought Brain till v1.768395 packad Turn 8 Drive 5 till 4.579 KB och komplementet heter Titan - vidare rekommenderas exempelvis Norton Security som ett komplement.

-

Grafikmotorn - cors programmerad av Scanner Thought Brain till v0.003850 - från 8 bitar och stegvis upp till 1024 bitar grafik och denna omgång mjukare inom grafiken. Exempel 32 bitars grön färg, börjar exempel vid maringrönt och slutar vid skimmergrönt. Samt vid för blanka färger förstör ögats seende funktion. Och barna kommer slutligen gråta av att inte kunna se normalt eller att inte ens se mer trots glasögon. Där jag tror på framtiden, att den som bländar för mycket, på TV:n eller dator skärmen, får även där böter inom dess sändnings dator betala minst 366x24x60x60 Skr till dem som styr dess land dig befinner dig inom. Eders stationära datorer som kör minst Microsoft Windows 10 och har installerat vissa filer. Kommer att uppleva som minst en 800x600 stor ruta och en motor som räknar ut vad ni ser på dess större ruta via att ett klicka och sedan dra i ett av hörnen.

-

Amiga OS i en zace kod ! och version komplett dock vet ej vad som krävs i hårdvaran.

-

MAC OS (som kan köra Pexy funktions filer) och tillsammans med Pexy OS i en zace kod . och versionen är komplett till stationära speldatorer.

-

Microsoft Windows 8 i en zace kod cors och version komplett till stationära speldatorer.

-

Microsoft Windows 14 i en zace kod 0,,9 och version komplett till stationära speldatorer. Där man måste leta bland brandväggarna och anpassningen inom installationerna efter gamla användarprogram eller gamla spelprogram, sker på automatik. Högsta grafiken från 8 bitar upp till 1024 bitar till spelprogrammens funktion, när de väl är installerade. Innehåller dock inte DOS anropningarna, dock finns Kommando programmet kvar. Så dom programmen eller spelprogrammen får ni anpassa till minst Microsoft Windows 3.11 samt jag hoppas på fram tiden att operativ systemet kan det här med att anpassa spelprogram inom Microsoft Windows 14. På 8 bitar fram till 1024 bitars motorn inuti Microsoft Windows 14. Där om spelprogrammen eller kontorsprogrammet agerar för fort så installera BOINC via neutrala Internet.

-

Java OS v0.000003 87 KB som hittades inom en av SETI@home filerna inom endast Java - Än så länge till text och siffror operationer, dock inga grafik uträkningar ännu som jag begriper mig på, påminner lite om Microsoft Windows tidigare än v3.11 utseende. Trots räknad via Commodore 64k utseende bäsch gult till bäsch brunt och mjuk brunt bakgrund samt en mjuk art av vit text. DOS start i mjuk brunt med vit text och skriv i rad starten Exit och dutta med knappen Enter, för att komma till liknande Microsoft Windows versionen eller det ni kör på art av OS. Dock endast själva rena Java programmeringen sker i dess art av DOS. Svart bakgrund till vit text DOS leder till Java mjukvaran kraschar. Senaste uttänkt Nummer Kalkylatorn är klar.

Finns att hämta via SKR2:
Word med hjälp verktygen. Kalkylatorn (Excel). Målarblocket (Paint Shop Pro).

På gång till Java OS - inom önska nivåer om det kommer mer via SETI@home filer: Inget att rapportera om för denna omgång. -

Måttbandet - v0.416914 på 1,8 KB är programmerad via Scanner Thought Brain hjärnan inom Cors 10.78019 för dess kunskapsnivån.

-

Pergamentrullen - v0.193787 på 2,16 KB är till för dem som inte får plats inom RAM och fungerar ungefär som ett tidigt medeltida bok mellan RAM och hårddisken. På så vis funkar det inom dess spelprogrammen jag skapade det med hjälp av hjärnan. Samt dem: Nvidia och ASUS. Andra grafikkort ej uppmätt inom Scanner Thought Brain.

-

Globen - v0.000016 på 17,6 KB ungefär som Pergamentrullen, medan man kan vandra omkring som man själv vill inom cirkulations vinklarnas graders yttersida. Om man inom spelprogrammen har en viss teknik som att klättra på vägarna och taket så är det en annan sakfråga även inom grottorna och dess underjord om spelprogrammet tillåter sådant.

-

Översättaren - v0.000136 gäller inom Babylon250 på från Turn 1 Drive 1 inom trappsteg ner. Uppackad till cirka 502 GB - rikta sedan första övre listan ditt modersmål till vänster och lista dokumentet listan under där efter är inom dess språk dig vill ha översatt till höger. Detta verktygs tjänst kosta dock 10 Skr per sammanlagda in laddnings minuter. Detta är inte på Google skript utan endast inom ren Cors. Det finns där emot en knapp som stänger av språkets ljud och där med halveras priset. Medan det översatta texten finns kvar per sammanlagda en minut laddning för 10 Skr. Tager det längre tid så kostar det efter dess tid.

-

SCC7000 - en sökmotor på v0.000145 på 17,8 GB som helst vill följa alla länders lagar. Fungerar hittills inom min hjärna. Om dig vill installera grunden som innehåller barn underhållnings grafik, medans eran maskindator är ute på Internet och letar. Dock kostar det ett Svenskt öre per resultat sökning eller efter varje fråga, även när dig använder min hjärna. Där tiden beror på hur mycket som är kvar inom arbetes hjärna avdelningen, alltså inte en hårddisk eller diskett samt eller bandstation. Samt till dem rullstolsbundna, innehåller även talsyntes via mikrofon samt högtalare och tuschsyntes eller blink syntes via skärmen. Ibland måste man även uttala stavelsen inom att skriva.

-

TurboHardDisk - version komplett - Ett program på 508B i Cors som måste finnas kvar på hårddisken. Göromålet är att 6 KB bliver till 8 MB när den väl har startas. Komprimerings tiden okänd eftersom det finns otaliga storlekar av hårddiskar och disketter. Programmet är tyvärr sålt, till planeten Tellus, med svart diamant sten, i stället för Sverige II, i landet Japan.

-

Om programmet inte är fullt komplett och version okänt. Inom hur många Turn eller Drive vet jag ej. Till eder inom text eller uttal språk och data programmerings språk. Uppgifterna inom kort koder för zace där Babylon250 är tyvärr inom zexe format. Medan T25D0 är inom zexe utförande med exakt samma innehåll som Babylon250. Observera att vissa datorers programmerings språk inte har framforskat slut koden ännu. Finns det ingen slut kod så beter sig programmet som ni programmerar som ett skadligt virus. Virus program är tjockare än rätt programmerade program så istället för upp till 12 inom att taga bort resterna så måste man köra rest tag bort programmet allt oftare på samma ställe tills bitarna verkligen är borta. Dess rest borttagning rekommenderas till max 12288 omgångar.

-

Tjuofyrling RAM - Inom dess rätta koder så pågår det forskning inom dess pågående program. Medan programmet ska komprimera dess data inom RAM. Skrives då och då inom ett rassel tyvärr. Något av dess data kravlar omkring inom RAM, dock finns på hårddisken tills servern eller datorn måste startas om efter en för trög svart skärm. Storlek okänt.

-

Diskett uppdatering - Omvandlar exempelvis en 1,45 MB diskett till 7,36096 MB diskett. Vidare en 750 MB zipped diskett bliver 3.796,875 MB diskett. Ännu vidare för eder med mjuk disketter 750 KB diskett sidan bliver 3.796,875 KB diskett.

-

Troligen fler verktyg mot framtiden, återstår att se. Samt skriver, efter behov.