¨

Tellus 1024 kilo i bitar tänkande:
In som hyr STB till diverse ting inom BOINC. När USA president inte har råd med STB, så är det 0,01 Vnk. Vidare måste även jag sova inom Svensk tid på mina punkter inom 20:00 och senast 22:00 till minst 06:00. Samt vill ha det tyst omkring mig och inom mitt egna huvud.

Etren Masen planeten:
STB hjälper Polisen samt SOS enheten med det STB kan tillsamman med ett antal Blimmer och skeppet E3M7 samt där E3M7 hjälper nu mera till när barna inte hittar hem. Medan barn som är ursinniga på sina föräldrar har E3M7 svårt att hitta dem med, så att efter en viss över talan att får hem dem. Kan barnet inte simma så försöker E3M7 larma om ett SOS på sitt eget vis. Den räcker dock inte över hela Sverige II inom en sekund på denna planet. Utan E3M7 tager ett barn eller en grupp barn i taget inom dess tid det tager. Att barn programmerar annat än vanlig text och ord med E3M7 äro förbjudet, annars måste familjen böta 31.644.400 Skr. Vid STB tid och plats över till dem övriga, dock utan att vara GPS sektioner till fordon och promenerande ting, eftersom vi inom bara Sverige II äro inom 1 stycken Bellyarder 1^12.000.000 stycken individer.

Ubranun 1428 kilo i bitars tänkande:
Som hyr STB, inom analyserings (Texaco) filer för max 500 MHz, på 1000 filer till, väder (Tadviers) filer, där prognos (Devistator) filer, på 1 Terabyte per styck. 1 Terabyte lika med 4 stycken 24 timmars väderprognoser inom en halv Fevvyarder det vill säga 1^174.000.000 Hz. Ja dem var så snälla och vänliga att det gick att sova i mellan åt.

Jag skriver, editerar efter behov.