Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Конкурс "Арт форум"

Всеки месец можете да участвате в нашия постоянно действащ литературен конкурс за поезия, проза, критика, есеистика и научни разработки. Номинираните в края на месеца творби се публикуват на страниците на е-вестника и печатното издание, а в края на годината се включват в годишната антология "Арт форум". За участие в конкурса попълнете и изпратете следната

Форма за участие в конкурс "Арт форум"

(Попълването на означените със звездичка полета е задължително.)

Име*: Фамилия*:

Адрес: Държава*: Друга държава:

Град*: кв., ул. Й*: бл. ет. ап.*:

тел./факс*: E-mail*:

Професия: Възраст:

Образование:

В долното каре напишете или копирайте текста на вашето произведение*:

Желая произведението ми да се състезава в раздел*

 

 

 

Избрано

 

Тези прости неща

© Здравка Владова-Момчева, автор и преводач © Издателство “ПАН-ВТ”, 2000

ТЕЗИ ПРОСТИ НЕЩА

Една диня ­ шедьовър на Бог,

чаша кафе ­ горчив вкус на мъдрост,

есенен лист ­ умираща луничка

върху лицето на Земята преди зимната свобода.

 

Червена роза ­ сянка на любовта ми,

зряла сочна ябълка ­ символ на изкушението,

усмихната девица ­ въздишка на гълъб,

твоята страстна целувка ­ огнено желание.

 

Тези прости неща са чудесата на живота,

те ни правят щастливи в тъжното битие,

безмилостната съдба разрязва като нож

срамежливите утринни илюзии, изгрели в далечината.

ВКУСЪТ НА ЖИВОТА

Вкусът на живота е пъстър и солен.

Душата ми е дълбока и кърваво-червена.

В градината ми се вихри лудо цветно парти,

с хладни сенки върху тревистото ветровито легло.

Аз съм неизвестен странник,

изгубен в горите от мъка.

Сърцето ми препуска бясно през дните.

О, кажи ми, Боже, ще ме има ли утре ­

един женски Хамлет вика към пространството.

Анелия Скримова

ДУПКИ ОТ ПЕРГЕЛ

стихове

© Анелия Скримова, автор © Димитър Димов, превод © Бисер Босилин, фотограф © Издателство “ПАН-ВТ”, 2000

ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА

Докосваш моите сънища със устни,

изтръпнали от истини неказани и бързаш,

сякаш можем да изпуснем съдбата,

за която сме белязани.

Не казвай, че напразно съм сънувала –

не искам пак да бъда безполезна!

За всеки сън си има и тълкуване,

но истината...…по средата чезне.

Тогава не докосвай мойте сънища

със тия устни, тръпнещи от страх!

Към истината има много пътища

и устните ми са един от тях.

РАВНОВЕСИЕ Снегът запълва стъпките на котките, доказвайки ми за пореден път, че празнините в мен са необосновани, че не на място пада това, което трябва да запълни пустотата ми. Ще тегля права линия. И тя ще означава взаимното проникване на пълното и празното, когато сняг затрупва стъпките на котките.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение - у нас, в чужбина

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В ЛОНДОН

Ако желаете да учите и работите в Лондон, не пропускайте тази възможност!

Информация ще получите от официалния представител за страната "ПАН-ВТ"

на тел./факс 062 / 3 88 74 ; тел. 062 / 2 06 22 ; 062/ 2 10 26

и на URL panvt.8m.com и електронна поща: eartforum@panvt.8m.com

както и от офисите в страната: София: 02/428 665, 798 031, 522 961, Варна: 052/608 859, 468 176; Габрово: 066/617 78; Стара Загора: 042/520 03; Свищов: 0631/431 10; Ямбол: 046/253 08

ОБУЧЕНИЕ В СТРАНАТА

СТАНЕТЕ СТУДЕНТИ В НАШИЯ АРТ КОЛЕЖ!

Обучението в нашия арт колеж ще ви даде възможност да придобиете нови специалности и умения. Ако сте завършили вашето средно или висше образование, вие можете да изберете едно от следните ателиета на колежа:

Ателие "Литература и полиграфия"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: поезия - писане и рецепция, проза - модели и антимодели, светът като есе (и обратното), настолна издателска дейност - обучението приключва със сертификат по литература и полиграфия -

Ателие "Маркетинг в книгоиздаването"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено висше образование - обучението е в работни или почивни дни - курсът включва следните основни модули: организация на производството, продажби, маркетингови проучвания, професионално обучение, рекламни кампании, развитие на бизнес контакти - обучението приключва със сертификат по маркетинг в книгоиздаването -

Ателие "Офис мениджъри"

- курсът включва следните основни модули: компютърна и офисна техника, програмни продуки за автоматизация на офисните дейности, офис комуникации - електронна поща, Интернет, езиково обучение, етика и реторика

Ателие "Мода и модна стилистика"

- курсът включва съвременно модулно обучение по програма "ФАР" по специалностите моделиер-конструктор, техник-технолог, техник на шевни машини, мениджмънт в модния бизнес - срок на обучение 2 години - допускат се кандидати със завършено основно и средно образование - обучението е задочно или в почивните дни - основни модули на обучение: рисуване и художествено проектиране, конструиране и моделиране, технология и практика, съвременна мода, машини и съоръжения, украса на облеклото, материалознание, модна илюстрация, реклама в модата, моден маркетинг - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със свидетелство за професионална квалификация към диплом за средно образование -

Ателие "Дизайн на облеклото"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: дизайн на облеклото, рисуване и художествено проектиране, конструиране и моделиране, технология и практика, съвременна мода, материалознание - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по дизайн на облекло -

Ателие "Моделиране и конструиране"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: конструиране и моделиране, рисуване и художествено проектиране, технология и практика, съвременна мода - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по моделиране и конструиране на облеклото -

Ателие "Шев и кройка"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: конструиране - начално ниво, технология и практика - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по шев и кройка -

Ателие "Аранжор"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: буквопис, история на изкуството, комбинаторика и композиция, аранжиране и видове аранжировка, изработване на художествен реквизит, пластика (папиропластика), пластична бутафория, съвременни методи и средства, използвани в процеса на аранжиране - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по аранжиране -

Ателие "Модели и фотомодели"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - включва следните основни модули: походка и маниер, сценично поведение, пластика, хореография, мимика и жест, пантомима, актьорско майсторство, грим и козметика, история на модата и облеклото, поведение пред камера, работа с фотограф; свободно избираеми модули: английски език, реторика или обучение в едно или две от останалите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс за модели и фотомодели -

Ателие "Приложна фотография"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули: история на фотографията, машини и съоръжения, видове материали и оборудване на фотолабораторията, техники на снимане, експониране и репродуциране, макро- и микрофотография и др. Обучението минава на 3 нива: първо ниво за начинаещи, второ и трето ниво за напреднали - обучението приключва със сертификат за завършен курс по приложна фотография -

Ателие "Репортер"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - курсът включва следните основни модули: основни журналистически жанрове: редактиране, предпечатна подготовка и печат, специфика на радио и телевизионна журналистика; свободно избираеми модули - английски език и компютърно обучение - обучението приключва със сертификат за завършен курс за репортер -

Курсове за експерт - оценители :

- курсът включва 120 часово лекционно обучение по недвижими имоти - машини и съоръжения - цели предприятия - индустриална и интелектуална собственост - произведения на изкуствата - обучението приключва със сертификат за завършен курс и лиценз в съответното направление -

За кандидатстване попълнете следната

Форма за обучение в Арт колеж

(Попълването на означените със звездичка полета е задължително.)

Име*: Фамилия*: ЕГН*:

Адрес: Държава*: Друга държава:

Град*: кв., ул. Й*: бл. ет. ап.*:

тел./факс*: E-mail*:

Професия*: Възраст*:

Образование*:

В долното каре напишете или копирайте текста на вашата кратка автобиография*:

Желая да се запиша за обучение в Арт колежа в ателие*

Начало

 

 

 

 

Условия за реклама

Реклама в печатното издание на вестник "Арт форум"

Услуга и категория
Обикновена
В каре
В цвят на 1 и 12 стр.
1. Обяви
- до 10 думи
Безплатна
-
-
- до 20 думи
0.50 лв.
+ 20%
+ 20%
- до 50 думи
1,00 лв.
+ 20%
+ 20%
- до 100 думи
5,00 лв.
+ 20%
+ 20%

Отстъпка

- над 5 публикации

- над 10 публикации

 

20%

30%

2. Реклама
0,50 лв./кв.см
+ 20%
+ 20%

Реклама в електронното издание на е-вестник "Арт форум"

Услуга и категория
Цена
1. Изработване на анимиран банер с размер до 200х150 пиксела
10 лв.
- публикуване на 1 място в сайта на Арт форум за 1 месец
20 лв.
- за всяко следващо място в сайта
+ 5 лв.
2. Авторско представяне и изработка на отделна графична WEB страница
70 лв.
- публикуване в е-вестник Арт форум за 1 месец
30 лв.
3. Разработване на сателитен WEB сайт в областа на културата, с връзки към сайта на Арт форум
300 лв.
4. Включване на 1 произведение за продажба в Арт борса
30 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки и поредици на издателство "ПАН-ВТ"

"ИНТЕЛЕКТ"

Библиотеката публикува качествени текстове, наградени в националния конкурс за литература и журналистика "ИНТЕЛЕКТ". Конкурсът стартира през 1995 г. като конкурс за любовна лирика, а през 1997 г. прерастна в Национален конкурс за литература и журналистика, който се провежда ежегодно през м. май във Велико Търново. За участие до конкурса се допускат автори без възрастови ограничения с непубликувани проекти за книга през съответната година.

За журиране се предлагат :

От всички подраздели се номинират по 3 творби. От номинираните творби се излъчва по една Голяма награда за разделите "Литература" и "Журналистика".

Наградените творби в раздел "Литература" се включват и издават в библиотека "ИНТЕЛЕКТ" на издателство "ПАН-ВТ".

Националният конкурс за литература и журналистика "ИНТЕЛЕКТ" прерасна от 2000 г. в Международен форум по изкуствата "ИНТЕЛЕКТ".

Начало

 

"ЕВРОПА"

Тази библиотека включва преводи на повече или по-малко известни съвременни европейски поети и писатели. Европейски не толкова по местожителство, колкото като поетика и белетристика, при която вместо емоционален подход, на преден план изпъква "скоростта на ума", интелектуалната фантазия, пренесена от мисълта в сферата на метафорите, и отличаваща се с наблюдателност, рефлективност и лаконичност на изказа.

Наред с последните Нобелови лауреати тук се представят и по-малко познати у нас, но завоювали вече международен престиж имена. Наличието на автографи на много от авторите, освен графичното разнообразие, придава на изданията и определен автентичен облик.

Начало

 

"БРОЕНИЦА"

Включва качествена поезия и проза на утвърдени български автори. Библиотеката има благородното намерение да представи и съхрани най-доброто от словестността на българските творци, показвайки авторите в тяхното различие и самобитност по пътя към върха.

Начало

 

 

 

 

 

 

 

"ДЕБЮТИ"

Включва дебютна качествена поезия и проза на млади автори. Тази библиотека е отворена за известни и неизвестни имена, подготвили своя първи проект за книга.

 

Начало

 

 

"ИСТОРИЯ 2000"

Включва стойностни научни разработки и изследвания в областта на историята и археологията. Библиотеката предлага едно осмисляне на стойностната историческа и археологическа информация към 2000 г.

Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

"ПУМПАЛ"

Включва качествена поезия, проза и приказки за деца. На страниците на изданията от тази библиотека можете да намерите и предложите изящни текстове и илюстрации за деца.

Начало