Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Stembandknobbeltjes - onderwerpen ...

Samengesteld door:
 • Naulaerts Sofie
 • Nijns Ester
 • Nomes Kim
 • Nyssens Magali
 • Peeters Pascale

Studenten 2e jaar logopedie & audiologie, Lessius Hogeschool te Antwerpen
Opgesteld in functie van de cursus "Stemmisbruik en Verkeerd stemgebruik" via teleleerplatform-blackboard

Wat zijn stembandknobbeltjes?
Wie behoort tot de risicogroep?
Wat zijn de mogelijke oorzaken?
Verschijnselen?
Hoe verloopt de ontwikkeling?
Tips: hoe voorkomen? verdere ontwikkeling afremmen?
Verdere informatie ... bronnen?

Wat zijn stembandknobbels?
 • Stembandknobbels zijn het resultaat van een epitheelreactie van de stembanden ten gevolge van verkeerd stemgebruik of stemmisbruik met of zonder lichamelijke vermoeidheid of emotionele stress.
 • Stembandknobbels zijn goedaardige gezwellen.
 • Het zijn de meest voorkomende larynxafwijkingen die ontstaan door overbelasting van de stembanden.
 • Mensen met stembandknobbels zijn typische stemgebruikers (beroepssprekers, zangers ...); ze neigen tot veel sociaal stemgebruik, vertonen soms enige gespannenheid, spreken dikwijls veel te luid (stemmisbruiken),…

 


Links zie je twee typische stembandknobbels. Ze zijn gelegen op het voorste 1/3 van de stembanden. Merk op dat ze aanwezig zijn op beide stembanden en dat ze symmetrisch liggen.


Wie behoort tot de risicogroep?

 

 • Mensen met perfectionistische ingesteldheid.
 • Productieve en betrouwbare personen die moeite hebben met het weigeren van een taak.
 • Hyperactieve en hyperkinetische mensen.
 • Patiënten met een spraakstoornissen (vb gehemeltespleet)
 • Mensen die last hebben van gastro-oesophageale reflux (terugvloeien van het maagzuur in de keel).
 • Mensen met een onduidelijke spraak die daardoor explosieve steminzet gebruiken, ze gaan hun luidheid verhogen, zo zal er meer spanning aanwezig zijn.
 • Mensen die een sprekersberoep uitoefenen (leerkrachten, sporttrainers, acteurs,…)
 • Zangers

Wat zijn de mogelijke oorzaken? 1. STEMMISBRUIK
 • In dit geval gaat stemmisbruik vaak samen met verkeerd stemgebruik. (te veel spreken en zingen, te luid wenen en roepen, te hoge toonhoogte, langdurig stemgebruik, enz.)
 • Door een foutieve toonhoogte ontstaan er foutieve projecties en een toename van de spanning ter hoogte van de stembanden.
 • Daar onstaat een wrijving, die leidt tot irritatie en tot de ontwikkeling van zwelling en knobbelvorming. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel.

2. UITLOKKENDE FACTOREN

 • Naast stemmisbruik en verkeerd stemgebruik zijn er nog enkele predisponerende factoren die stembandknobbels in de hand kunnen werken, vb een chronische aandoening van de bovenste luchtwegen, luchtvervuiling, endocriene afwijkingen, storende omgevingsgeluiden, slechte ventilatie,…

3. PSYCHOGENE FACTOREN

 • De basis voor het ontwikkelen van stembandknobbels ligt in de persoonlijkheidsstructuur (vb verkeerde cognities, emoties, gewoontes) die aanleiding geeft tot sociale agressie, spanningen, veel praten, enz.


Verschijnselen?
 • Mensen met stembandknobbels klagen van keelpijn en een globusgevoel (krop in de keel).
 • Ze hebben vaak een droge hoest en schrapen hun keel.
 • Deze mensen spreken met een lage toonhoogte.
 • Hun stem klinkt hees met wilde lucht, omdat tijdens het stemgeven de stembanden onvoldoende sluiten.
 • Meestal gaat dit samen met een slechte adembeheersing.

Hoe verloopt de ontwikkeling?
 • Stembandknobbels komen voor op het voorste 1/3 en het achterste 2/3 van de stembanden, omdat dat de plaats is waar de stembanden het meest contact maken tijdens het spreken.
 • Ze kunnen uni- of bilateraal aanwezig zijn.
 • Er zijn drie fases te onderscheiden in de ontwikkeling van een stembandknobbel:
  1. Roodheid
  2. Onrijpe knobbels met zwellingen en verdikkingen
  3. Vast weefsel (eelt)
 • In de eerste twee fases kunnen de stembandknobbels nog verdwijnen door stemrust en stemtherapie.
 • Het stemgedrag moet veranderen: stemmisbruik en verkeerd stemgebruik moeten afgeleerd worden.
  De rijpere knobbels zijn vaak niet meer te verhelpen door alleen stemrust en stemtherapie. Hier is chirurgische verwijdering aangewezen, wat opgevolgd moet worden door stemtherapie om het terugkomen van de knobbels te vermijden.
 • De gevoeligheid voor het ontwikkelen van stembandknobbels varieert volgens geslacht en leeftijd.
 • Het komt vooral voor bij kinderen tussen 5-10 jaar (vooral de actieve kinderen en meestal jongens). Rond 21-25 jaar treedt het vooral op bij vrouwen. Na 50 jaar komt het nog zelden voor.

Tips: hoe voorkomen? verdere ontwikkeling afremmen?
 • Vermijd de volgende gedragingen:
  • roepen, krijsen, gillen, schreeuwen;
  • fluisteren
  • spreken op een te hoge of te lage toonhoogte.
  • Te gespannen spreken.
 • Pas uw levensstijl aan: rust en relaxatie van het hele lichaam.
 • Gebruik een juiste ademhaling (buik-flank ademhaling).
 • Vermijd stoffige, rokerige en lawaaierige ruimtes.
 • Voor zangers: combinatie van energiek en relaxerend zingen.

Verdere informatie ... bronnen?
 1. Voice and Laryngeal Disorders: Eastern Virginia Medical School: "Vocal fold Nodules and Cystes"
  (http://www.voice-center.com/dis_index.html)
 2. Center For Voice Disorders of Wake Forest University:
  - Vocal Nodules
  - A singer's notes: Preventing vocal nodules
  - Editorial: Vocal Nodules Seldom Require Surgery
  (http://www.bgsm.edu/voice/index.html)
 3. Stemstoornissen :"Stemmisbruik en Verkeerd Stemgebruik"
  (R.Stes- Acco)
 4. Nederlandse Vereniging voor Neus-, Keel- & Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- en Halsgebied.
  (http://www.kno.nl/KNO-folders/stemvolw.html)
 5. Prevention of Vocal Nodules
  (http://webpages.marshall.edu/~white61/vocal.html)