Malta's National   Anthem

Melody

Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,
Hares Mulej, kif dejjem Int harist:
Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.

Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,
Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:
Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.


© Copyright 2000 Lawrence Attard Bezzina    All Rights Reserved.

Main Page    Next Page    Previous Page