Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Het leven in Athene

Op de tekening zien we onderaan een vrouw die een twistgesprek heeft met een rijke man, omdat hij haar manden met eten heeft omgestoot. Twee rijke vrouwen links op de tekening begeleiden elkaar naar een belangrijke familieaangelegenheid, misschien een kraamvisite. Zij bedekken hun gezicht om onbetamelijke mannenblikken tegen te houden. Rechts zien we 2 arme meisjes inkopen doen.

<afbeelding 132 kb, duurt even om te laden maar is de moeite waard>

Terug