.

 

Dervişân Aylık İnternet Dergisi

Sitemiz  http://www.redrival.com/dervisan adresine taşınmıştır.

 

Derviş
Tasavvuf
Nefis Terbiyesi
Dervişliğe Övgü
Tasavvuf ve Hayat
Tasavvuf ve Şeriat
Tasavvuf ve Tarikat
Tasavvufun Önemi
İslâm'da Tasavvuf
Tasavvuf Kur'an ve Sünnete Dayanır
Tasavvuf ve Tarikatın Hakikati
Tasavvufî Ahlâk
Tasavvufa Giriş
Mi'rac
İlâhiler
Tesettür
Vecizeler
Tevhid Asrı
Tevhide Gel
Duvar Kağıtları
Tevhid Yılı 2000
E-Posta
Gurbet Sohbetleri
Cuma Sohbetleri
Tefsir Dersleri
Tasavvuf Sohbetleri
Hadis Sohbetleri
Kandil Sohbetleri
Diğer Konuşmalar
Hocamız'dan İlâhiler

Avrupa Birliğine Asla Râzı Değiliz!

Foto Albümleri:
M. E. C. Albümü
Cenaze Töreninden Fotoğraflar
Hicaz Albümü
İskenderpaşa & M.Z.K. Albümü
Umre 2000 Albümü
Kudüs Albümü
Harameyn Albümü
Filistin'de Soykırım
Kıyâmet
Alâmetleri
LİNKLER
Son Uyarı
Çilehàne
Zikrullah
Tekbir
Ak Radyo
Alperen 2000
İskenderpaşa
Sağduyu Partisi
Gumushkhanewi
Dargah

isminiz@
dervisan.8m.com

 Bedava e-posta adresi almak için
tıklayın!

 

Hocamızın Hayatı  • Fotoğraf Albümü • Hocamız Hakkında

Cenazeden Fotoğraflar
.

2 Şubat 2001 Brisban'da Son Cuma Sohbeti

Peygamber SAS hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki:

"Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adalet yapın! Evlâtlarınıza adaletle, eşit ölçüler içerisinde analık babalık görevlerinizi yapın!" Yâni birisine fazla meyledip, onu kayırıp, kollayıp, sevip, ötekisini kenarda bırakmayın! Sevgide, ikramda adaletli, ölçülü, Allah'ın emrettiği şekilde, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şekilde davranın! Hatta sevmede, okşamada bile eşit davranmağa gayret etmek lâzım!  

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

Din aliminin seyyidliği, kıymeti, izzeti, itibarı, şanı, şerefi nerden kaynaklanıyor?.. Bildiği dînî bilgilerden kaynaklanıyor. Dînî bilgileri bildiği için ve tatbik ettiği için... İslâm'da bilmek yetmiyor, ilmiyle amil olmak çok önemli! Bilecek, bildiğini uygulayacak, başkalarına da anlatacak... Hem İslâm'a uygun olyarak yaşadığı için, ahlâkını İslâm'a uydurduğu, hareketlerini, işlerini İslâm'a göre yaptığı için, hem de insanlara yol gösterip, Allah'ın sevdiği işleri onlara öğrettiği, Allah'ın sevmediği işlerden onları men etme durumunda olduğu için, din alimleri seyyiddir. Yâni en çok itibar görmesi gereken insanlardır.  

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

Biliyorsunuz Ramazandan ayrı, uzak bir aydayız ama, Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının on günü içindeyiz. Bu Zilhicce ayının on günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. (Ve'l-fecri ve leyâlin aşrin)'deki on gece, Zilhiccenin on gecesidir diye, müfessirler İbn-i Abbas'tan ve diğer alimlerden ve sahabeden (Rıdvânu'llàhi aleyhim ecmaîn) rivayet ediyorlar. 

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

Bayram günü müslüman erken kalkacak. Gusül abdesti alacak. Misvak kullanacak, dişlerini, ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da mendubtur. Tatlı bir şey yiyecek...  

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

 

HÂCEGÎ MUHAMMED EMKENEKÎ RH.A 

Evliyânın büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri'nin oğlu ve halifesidir. Muhammed Bâkî-Billah Hazretleri'nin de hocasıdır. Âbid, zâhid ve hârik'ul-âde kerâmâta sahipti. Sırrını gizler, kendini dinlerdi. Zâhirî ve bâtınî ilimleri babasından öğrendi. Babasından feyz alarak tasavvufta yetişip kemâle erdi. Tasavvuf ilminin ve hallerinin mütehassısıydı.

Hâcegî Muhammed Emkenekî e-i Şerîf

Büyüklerimizden Bazıları

 

Hâcegî Muhammed
Emkenekî Rh.A
Muhammed
Bâki Billah Rh.A
İmâm-ı Rabbânî Rh.A Hazretleri
Muhammed Ma'sûm Serhendî Rh.A  
Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A
Nûr Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri 
Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri
Abdullah-ı Dehlevî Rh.A Hazretleri

Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî KS

Ahmed İbn-i Süleyman
el-Ervâdî (K.S.) 

Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî
Rh.A Hazretleri
Gümüşhânevî
Rh.A Hazretleri Hakkında...
Hasan Hilmi Rh.A Hazretleri
İsmâil Necâti Rh.A Hazretleri
Ömer Ziyâeddin Rh.A Hazretleri
Ömer Ziyâeddin Rh.A Hakkında.
Mustafa Feyzi Efendi Rh.A
Hacı Hasib Efendi Rh.A
Hacı Hasib Efendi Rh.A Hakkında
Abdülaziz Bekkine Rh.A
Abdülaziz Bekkine Rh.A Hakkında
M. Zâhid Kotku Rh.A
Anılarla 
M. Zâhid Kotku Rh.A
Prof. Dr. 
M. Es'ad Coşan Rh.A
Prof. Dr. 
M. Es'ad Coşan Rh.A Hakkında
Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendimiz

TCDervişân mail grubuna katılmak için adresinizi yazıp gönderin!

.
Site İçinde: