Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Puheenjohtajan puheenvuoro

Jäseniä yhdistyksessämme 1999 oli 33 , joista uusia jäseniä 5 kpl.

Jäsenmaksu 30 mk liittymismaksu 50 mk ( joka on kertaluonteinen) , kuten on sovittu sukukokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tammikuuussa linne Hietikossa.

Tällöon sovittiin tapahtumista ja aiheista vuodelle 1999. Tästä on annettu erillinen tieto jäsenille.

Päätapahtuma oli 24.7 - 25.7.99 , joka tehtiin yhteistyössä Luovankylän hiilimiesten ja Teuvan Kansalaisopiston kudontapiirin kanssa ja tietenkin yhdistyksemme.Kotisivullammehttps://www.angelfire.com/ak2/yhdistys

Tapahtuma sai avustusta kunnalta 2000 mk Kansalaisopisto maksoi Tiilikurssin ja Kylätuvan vuokrat molemmissa tapauksissa (näyttely ja kurssi).

Tapahtumassa oli näytteille asettajia Petteriläissuvusta suurimmaksi osaksi, mutta myös muita kudontapiiristä ja joitakin kyläisiä. Aiheena oli vanhan tavaran näyttely. Asia on nähtävissä myös internetissä kuvien kera

https://www.angelfire.com/ak2/yhdistys/ joita kuvia saa vapaasti jäsenistö kopioida. Samalla mainittakoon että siellä on myös sukuluettelomme alkuosa kuten myös yhdistyksemme luottamus henkilöt. Pyytäkää nuorisoanne kouluissa kopioimaa kyseisiä asioita, paperille. Samalla voitte välittä tietoa yhdistykseemme koska siellä on sähköposti osoitteet.

ahti.hietikko@cop.fi tai ahtihietikko@hotmail.com

Näyttelyn suosio yllätti meidät ja olimme kovin ylösotettuja kiinnostuksesta.

Tanssitapahtumassa tervahaudalla oli M Saaren trio jossa myös kävi mukava määrä tanssahtelijoita.

Kokonaistulos tapahtumassa oli hieman yli 12000 mk joka jakautui siten että n 50 % tulosta tuli hiilimiehille ja

toinen puoli Kansalaisopiston kudontapiirille ja Petteriläisyhdistykselle ja joka summa jaettiin lopputuloksen osalta tasan niin että kulujen jälkeen puhdastulo oli n 1700 mk. joka vastaa 1.5 vuoden jäsentuloa. Hallitus on kokoontunut kaksi muuta kertaa ensin näyttelyä valmistavaan kokoukseen toukokuussa ja sitten näyttelin jälkeen palautekeskusteluun elokuussa jossa sovittiin myös uusi kevätkokous ajankohta 23.1.2000 Aune/Voitto Simeliuksella

Suku tutkimus on jatkunut siten, että puheenjohtaja on hieman opiskellut sukuohjelmaa ja laittanut sisään uudelleen sukuja syötettynä 162 nimeä (5.1.2000) . Tästä nähdään, että vuosituhat ei aiheuttanut vielä ongelmia. Tämä kirjoitus joudutaan tekemään uudelleen koska entinen ohjelma (TEKO ja WORL) eivät ole suku sukuohjelmia. Tähän uuteen voidaan lisätä kuvia ja tekstejä ja tulostaa mitä erilaisempia tulostuksia. Toivonkin teiltä nyt tekstejä ja kuvia, jotta saadaan aineistoa suvusta kasaan. Ohjelma on nimeltään sukujutut ja Seppo Luhtasaaren tekemä.

Hyvää vuosituhannen jatkoa ja ottakaa rohkeasti kynä käteen ja kirjoitelkaaensin omia kokemuksia ja sitten esivanhempien tai muiden sukulaisten tapahtumia niin siitä se tulee huomaamatta sukukirja. Me täällä sitten syötetään sisään.

ahti hietikko

 

 

 

ESITYSLISTA

1

Avauspuhe

2

Laillisuus

3

Päätösvaltaisuus

4

Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

5

Ääntenlaskijain valinta

6

Esityslistan hyväksyminen

7

Tarkistetaan jäsenmaksujen määrä vuodelle 1999.

Rahaston hoitajan selvitys.

8

Miten jäsenet saavat edustaa yhdistystä ulospäin.

9

Kylän kirja hanke.

10

Suvun historian kirjoitushanke

11

Kunnan mahdollisuudet olla yhteistyössä eo. Hankkeissa

12

Kilpihankkeen toteutus

13

Muut esille tulevat asiat

14

Kokouksen päättäminen

2000-luku