Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Nej till sverige - ja till friheten!
Skånelands Befrielsefront
För Skånelandet och friheten
Skåneland Liberation Front

For Scania and the freedom
340 år av tystnad, nu börjar kampen!

Nej till Sverige - Ja till friheten I 340 år har vi tvingats tiga, nu börjar kampen!

Innehåll
Upp till kamp! Kamp för frihet! Agera mot förtrycket!
"/--/Den som inte är redo att dö för något, är ej heller redo att leva..."
Martin Luther King
Contents
SLBF wants
FAQ
Propaganda from
the occupants
Act against the occupation

 

Vårt folk har slavat länge nog under det svenska oket. Vi säger att nu är det nog. Ty det verkar ej finnas någon frihet för skånelänningen, utom i hans eget land. Problemet är bara den svenska ockupationsmakten. När vi säger; För Skånelandet och friheten, så menar vi det! Det finns ingen annan möjlig utväg ur vår nuvarande prekära situation, än millitant kamp.

-Den execkutiva rådet i Skånelands Befrielse Front (SLBF)

Vi hade kanske kunnat säga att denna sida var skyddad av upphovsrätten, men eftersom vi lever som främlingar i ett land som betraktar oss som fiender, utan egna lagar och eget land, har vi valt att inte agera således, eftersom vi inte stödjer svea rikes lag, en lag som dagligen tvingas med orättfärdiga medel att krypa för.

fortsätt kampen mot det svenska förtrycket, i skolan, på arbetsplatsen och varhelst svenskheten dyker upp med sitt fula tryne, för evigt, brödrar och systrar, den moderna tidens snapphanar.