Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
שרותים

פקס חוזר- שליחת פקס חינם לכל יעד בישראל.

HALLOO - מציאת שם וכתובת לפי מספר טלפון.

הודעות SMS - שליחת הודעות MSM לסלולארים בארץ.

שליחת אי מייל - שלחו אי מייל לכל יעד בעולם, ללא צורך להירשם.

מפות - איתור מפה ומסלול נסיעה על ידי הקלדה של כתובת מען וכתובת יעד.

הלוח הישיר - לוחות מוכרים/קונים.

מספרי טלפון חשובים.

זכויות הילד בישראל

תודותPlease visit our advertiser - אנא בקרו באתרים של המפרסמים. תודה.