Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Anna Enquist

Ontsnappen

In de kooi van dag en nacht,
de kooi van de boodschappen,
blikjes bier, de betere baan.

In de kooi van het fotoalbum,
van de liefde. In de kunstkooi,
in de kooi van het weten:

Sta op, grijp de tralies,
haal de diepste adem en
scheur je hart uiteen.


De zolder; echtelijke neurologie

Laten wij over versleten
ruggenwervels klauteren
naar de cortex van het huis.
Onder het zware schedeldak
liggen de beiden hemisferen
zo rustig naast elkaar in
isomorfe spiegeling,
onwetend van elkanders
functioneren, doof, onverschillig
voor elkanders taal.

Op hersenstamniveau
is er contact. Volstrekt
verschillende systemen
co÷rdineren zich, zodat de
hypotheek betaald, kerstmis
gevierd, de deur gesloten
wordt. Ieder op eigen wijs
hanteert de klont van trouw
en veiligheid en ergernis
die huwelijk is. Lumbaal

mail me!!
Visit My Message Board