Nån gång ska rösten

Nån gång ska rösten inom mej
ta hand om tyglarna och kasta
tagel i vinden som den ljusa hästen
och vägra tillträde mer
till fegheten

Nån gång ska rösten inom mej
bryta ner det skimrande motståndet
och ge sej av på upptäcksfärder
som hållits fångna alltför länge
i konventioner och uppfostran

Nån gång ska rösten inom mej
vägra svara på frågor från
kedjor och fängsel

Nån gång ska rösten inom mej
krypa ut under den stängda dörren
och slå in den
och släppa sin boning fri

Nån gång ska rösten inom mej
aldrig låta sej tystas mer

Nån gång ska rösten inom mej
bryta ner allt mostånd
och bränna alla tidigare handlingar
och fly fort över askfältet
och försvinna i det upprivna molnet
Nån gång ska rösten inom mej
återuppstå

Nån gång ska rösten
 
 


 
Har du synpunkter på sidan. Har det blivit fel någonstans? Eller vill Du av någon annan anledning ha tag på mig. Då är det bara att mäjla mig på nedanstående adress. 

Vi hörs! 

Tillbaka till förstasidan Ulf  Lundell -Sveriges största rockpoet 
Tillbaka till förstasidan Erik Nettelbrandts hemsida 
 

 
 

 
i93erine@island.liu.se