Kuk och humor

Jag har den här
kuken
och humor
och en kropp som väger
runt sjuttifem
och ljusblå ögon
och visserligen
dricker jag lite för mycket då och då
men två gånger om året
går jag igenom omfattande fastor
vilket innebär att jag bara
äter elva månader om året
och jag läser böcker
jag skriver böcker till och med
och jag är någorlunda
begåvad
men framför allt vill jag framhålla
att jag har två saker
som för en kvinna måste anses vara
absolut nödvändiga
nämligen
kuk och humor
 
 


 
Har du synpunkter på sidan. Har det blivit fel någonstans? Eller vill Du av någon annan anledning ha tag på mig. Då är det bara att mäjla mig på nedanstående adress. 

Vi hörs! 

Tillbaka till förstasidan Ulf  Lundell -Sveriges största rockpoet 
Tillbaka till förstasidan Erik Nettelbrandts hemsida 
 

 
 

 
i93erine@island.liu.se