Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Vietnamese Unicode Fonts

Be Nguyn inh Tng Bach

English version ng ky Guest Book Xem Guest Book Din an

Be Bach sinh ngay 29/07/2003, bi bnh tim bm sinh nng cn m gp. Gia inh rt kho khn. Quy vi nao bit c u co ngun tai tr hay bnh vin nao co kha nng cha c cho chau vi kinh phi phai chng xin chi giup dum chung ti sm. Xin chn thanh cam n. 

 
bullet

Din an

 
bullet

ng ky guestbook

 
bullet

Xem guestbook   

 

 

 

 

     Be Nguyn inh Tng Bach sinh ngay 29/07/2003, bi bnh tim bm sinh: knh nhi tht th trung gian co tng ap lc ng mach phi nguy him. cu sng chau cn phai m sm trc khi qua mun. Cac Bac Sy tai Vin Tim TP H Chi Minh cho bit iu kin nc ta hin tai khng m c phai m nc ngoai. Chau la con u, cha me chau con tre kinh t con nhiu kho khn. Quy vi nao bit c u co ngun tai tr hay bnh vin nao co kha nng cha c cho chau vi kinh phi phai chng xin chi giup dum chung ti. Chung ti xin gi kem theo y h s bnh an cua chau. Rt mong Quy Vi giup sm vi thi gian khng con nhiu.

      ia chi lin h:
        Nguyn inh Toan (Cha chau Bach) ia chi: 101/737 Nguyn Kim, phng 3, qun Go Vp, TP H Chi Minh. T nha: 089000393, D: 0903827889.

      Xin chn thanh cam n.

BS Pham Tuyn

in tm - Mt trc

Hinh anh in tm

Siu m tim: TM va 2D

Hinh anh siu m tim

Siu m tim: Doppler

Kt lun

 

@ Copyright 2003 by Pham Tuyen, M. D.

Hit Counter