SITE MENÜ
Sabatay Sevi
500. Yıl
Yahudiler
Kabbala
Masonluk
Siyonizm ve SS
Bülbülderesi
Varlık Vergisi
Ermeniler
Ilgaz Zorlu
Yalçın Küçük
Dönme Adları
SabatayList
M.Kemal de mi?
İpekçiler
Kırca Ailesi
Gökyüzü
Görüşler
Alevi-Bektaşi
Kitaplar
E-Mail
Ziya. Defteri
Forum

TÜRKİYE’DE SANAT, EDEBİYAT, SANAYİ, BASIN, TİCÂRET, SİYÂSET, MAARİF VE BÜROKRASİ  SAHASINDA GEÇMİŞTE MÜHİM ROLLER OYNAMIŞ VE HÂLEN GÜNÜMÜZDE BÜYÜK MEVKİLER İŞGAL EDEN VE SABATAYCI OLDUKLARI BİLİNEN BAZI MEŞHUR KİŞİLERDEN ÖRNEKLER

(Daha fazla malûmat için renkli yazılara tıklayınız)

Dr. Adnan ADIVAR

Ali Naci KARACAN

Agâh EROZAN

Ali Fuad CEBESOY

Doktor NÂZIM

Nâzım Hikmet RAN

Sedat SİMAVİ

Salih BOZOK

Cem BOYNER

Ali KOÇMAN

Nejat ECZACIBAŞI

Bülent ECZACIBAŞI

Feyyaz BERKER

Abdi İPEKÇİ

Örsan ÖYMEN

Tayyibe GÜLEK

Sezen
AKSU

Talât HALMAN

Ciğdem TALU

Nermin Abadan UNAT

Çevik BIR

Tansu ÇİLLER

İsmail CEM

Cem KOZLU

Dinç BİLGİN

Ömer ÇAVUŞOĞLU

Doğa RUTKAY

Alpay NAZİKOĞLU

Şakir KABAAĞAÇ

Ali KIRCA

Altan ÖYMEN

Sarkıcı NİLÜFER

Gülgûn FEYMAN

Aziz ÜSTEL

Ali Coşkun KIRCA

Eser KARAKAŞ

Güneri CİVAOĞLU

Hulusi KENTMEN

Altan ERBULAK

İ. Necmi DİLMEN

Leyla GENCER

Haldun DORMEN

Aziz RUTKAY

Kemal GÜRÜZ

Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU

Umur TALU

Ali BARANSEL

Nurettin BARANSEL

Nazlı ILICAK

Orhan PAMUK

Cengiz ÇANDAR

Güngör MENGİ

Halide Edip ADIVAR

A.Hamid TARHAN

Kenan IŞIK

Halûk BİLGİNER

Can PAKER

Recep PEKER

Ali SİRMEN

Hasan TAHSİN

Çetin EMEÇ

Müşfik KENTER

Yıldız KENTER

Gazi ERÇEL

Ahmet İSVAN

Bülent TANLA

Salih OMURTAK

Mehmet Nuri YAMUT

Rona YIRCALI

Üstün ERGÜDER

Ruhat MENGİ

Cemil İPEKÇİ

Kemal DERVİŞ

Mehmet Ali BİRAND

Atatürk'ün Hocasi

Komünist Lider

Komünist Lider

Komünist Lider

Büyük Matematikçi

Şemsi EFENDİ

Şefik Hüsnü DEĞMER

Mustafa SUPHİ

Reşat Fuad BARANER

Cahit ARF

Yunus NÂDİ

Uğur BAYAR

Alp YALMAN

SABATAYİST OLMALARI MUHTEMEL BAZI KİMSELERİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ