Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

61- The Newlywed Game             Bob Eubanks

ABC 1966-1974

1969 Mercin vs. Smit vs. Persley vs. Dickey

1969 Shon vs. Caln vs. Tennison vs. Ackerman

1969 Williams vs. Castle vs. Farr vs. Bouja

1969 Brooks vs. Sander vs. Kiscoff vs. Mixon

1969 Couples names were cut by GSN

1969 O’Brien vs. Perkins vs. Garner vs. Otterman.  Includes contestant plug address.

1969 Larson vs. Neuken vs. Leonard vs. Palmer

1972 typical ep.

1972 Byron vs. Flyno vs. Smith vs. McElesky

1972 Reunion Day

1972 Roberts vs. Meadows vs. Bell vs. Wagner

1972 Crasee vs. Cervantes vs. Shofes vs. Trojan

1972 Takanabi vs. Scopes vs. Matlock vs. Robels

1972 McCullum vs. Siearri vs. Butow vs. Giraffe

1972 Aaronson vs. Dunning vs. Brown vs. Nezelle

1972 Mansfield vs. Leigh vs. Liebmann vs. Cohen

1972 Liebermann vs. Rossell vs. Varr vs. Stoah

1972 Sutherland vs. Bunega vs. Brown vs. Farr

1972 Joins in at 1st round

1972 couples names were cut by GSN

1972 Bohanek vs. Carr vs. Brown vs. farr

1972 5 eps. of Reunion Day

1972 Flores vs. Harse vs. Turner vs. Brown

1972 Sorentino vs. Clark vs. Strillman vs. Barner

1972 Reeves vs. Birsch vs. Sarte vs. Scwartz

1972 Holden vs. Lopez vs. Hague vs. Yagle

1972 Howe vs. Arcarol vs. Sokowski vs. Nettleton

1972 Scrotin vs. Kimmer vs. Traxler vs. Kanouse

1972 Levingood vs. Gwarty vs. Valacorsa vs. Simon

1972 English vs. Christensen vs. Miller vs. Paul

1972 Slater vs. Henderson vs. Wozac vs. Helm

1972 Gellington vcs. Very vs. Fontaine vs. Peck

1972 Rice vs. Riamos vs. Connelly vs. Goodwin

1972 Moffatt vs. Thompson vs. Roller vs. Peterson

1972 Waler vs. Teeth vs. Buckmaster vs. Walker

1973 3 eps. of Reunion Day

1973 Dawn vs. Parker vs. Smith vs. Nielsen

1973 Lee vs. Hatch vs. Jones vs. Morrie

1973 Hayes vs. Bondy vs. Miller vs. Tisk

1973 Landiger vs. Hoo vs. Katz vs. Bowndig

1973 2 typical eps.

1974 Last episode of original run with a VERY teary Bob.

 

Syndicated 1977-1980

1977 Nelson vs. Gatford vs. Anderson vs. Despie

1977 Hale vs. Date vs. Cleaveland vs. Wallace

1978 Cooper vs. Money vs. Castabater vs. Jock

1978 Byrd vs. Brite vs. Harra vs. Bardner

1978 Cowell vs. Simmons vs. Delalepa vs. Shevitz  Alumni Day

1978 Killian vs. Bingham vs. Baude vs. Knotz

1978 Vanzweit vs. gale vs. Perez vs. Banter  Paternity Day

1979 Alumni Day enough said.

1979 typical ep.  Missing everything after final commercial break.

1979 HILARIOUS ep. With Beyner vs. House vs. Field vs. Bates.

Ellen Metzger(Mike Metzger’s wife & Frequent Treasure Hunt character) make a cameo for a question.

----------------------------------------------------------

2- The New Newlywed Game           Jim Lange

These eps. Were part of a special valentine’s Day week on ABC, but turned out to be the pilot for the 1985-1989 version. 

1984 with Walker vs. Goidell vs. Braves vs. Bragg.

1984 Murphy vs. Cats vs. Johnson vs. Engen

----------------------------------------------------------

107- The New Newlywed Game      Bob Eubanks

1985 4 typical eps.

1985 Riley vs. Lance vs. Phillip vs. Tessier

1985 Kent vs. Broderick vs. Galloway vs. Swartz

1985 Davo vs. Johnson vs. Beard vs. Summerfield

1985 2 eps. of Alumni day

1985 Meyer vs. Vasilli vs. Keeling vs. Schubert

1985 Cohen vs. Hart vs. Deruger vs. Baker

1985 Coleman vs. Whitney vs. Keller vs. Itzo

1985 Cook vs. Aughton vs. Unrue vs. Sherwood

1985 Polazius vs. Hancock vs. Parsons vs. Estelle

1985 Dann vs. Scott vs. Martel vs. Day

1985 Maternity Day

1985 Diatelli vs. Casuras vs. Horton vs. Canoni

1985 Carolou vs. Hardwell vs. Cook vs. Vilapania

1985 Owayru vs. Nunez vs. Goldsmith vs. Sosa

1985 Black vs. Mayor vs. Gonzales vs. Bayas  GREAT ep.!

1985 Spencer vs. Hines vs. Frost vs. Eaton

1985 Parker vs. Abbott vs. Stockwell vs. Naftolin

1985 Johnson vs. Sullivan vs. Fitzhugh vs. Lane

1985 Heburger vs. Sanchez vs. Perolli vs. Smith

1985 Zanlegger vs. McMillian vs. Busadoor vs. Gunderson

1985 Harris vs. Benard vs. Alexnader vs. martini

1985 Petty vs. Williams vs. Peterson vs. Casabala

1985 Diez vs. Schwab vs. Chapman vs. Hutter

1985 #1 vs. Santillo vs. Wallace vs. Koladi

1985 Adams vs. Tines vs. ponicha vs. Tumberello

1985 Bender vs. O’Neil vs. Armaus vs. Hessler

1985 Prober vs. Ellis vs. Hindiggis vs. Biscotter

1985 Walker vs. Kumra vs. Miracle vs. Elder

1985 Mclain vs. Snatos vs. Right vs. Robinson

1985 Rowlley vs. Willard vs. Hernandez vs. Quinn

1985 Clark vs. Hennisee vs. Maldonaldo vs. Handy

1985 Corella vs. Corzo vs. Adkinson vs. Laws

1985 Higgins vs. Shindler vs. Diaz vs. Torres

1987 Williams vs. Sumata vs. Barker vs. Carter

Has Carol Merrill’s daughter Hilary Safire!!!

1987 McGee vs. Furdon vs. Thornton vs. Allen

1987 Rivera vs. Freeley vs. Burt vs. Krachmond

1987 Tachi vs. Campbell vs. Felix vs. Larsen

1987 Gomez vs. Moore vs. Hanson vs. Jackson

1987 Sherman vs. Smith vs. Prass vs. Freetley

1987 Benton vs. Karen vs. Masseur vs. Ross

1987 Thomas vs. Side vs. Brice vs. Maxwell

1987 Paternity Day

1987 Johnson vs. de La Cruz vs. Crew vs. Wesy

1987 Sparrow vs. Gibson vs. Cruz vs. Stone

1987 Henderson vs. Goodman vs. Reed vs. Cove

1987 James vs. Ross vs. Sanders vs. Lisett

1987 Thornton vs. Hanson vs. Cross vs. Horling.

Bob gets tough and this ep. Would have made Bob Barker walk off the set.

1987 Clinton vs. DeVeri vs. Queenan vs. Homrock

1987 Board vs. Farmer vs. Clark vs. Winer

1987 Jackson vs. Toaders vs. Davis vs. Van Ramcourst

1987 Benerderbee vs. Crawford vs. D’Angelo vs. Mays

1987 Percy vs. Goodman vs. Kuzimato vs. Bullard

1987 Robinson vs. Watske vs. McIntyre vs. Hamlin

1987 Briggs vs. McClure vs. Shapiro vs. Garcia

1987 Cobb vs. Frasburg vs. Scores vs. Bradley 

1987 Kimbo vs. Ricchio vs. Robinson vs. McDermott

1987 Holmes vs. True vs. Alonzo vs. Camino

1987 Koff vs. Rivera vs. Kelly vs. Straney

1987 Lindo vs. Uphalm vs. MacMurray vs. Hindson

1987 Battle vs. McKnot vs. Krantz vs. Wood

1987 Maternity Day

1987 Cooper vs. Ramsey vs. Betso vs. Gladzadian

Bob tells how he could have saved $20K.

1987 Color vs. Remler vs. Tottee vs. Galzino

1987 Orvasee vs. Sangabore vs. Pases vs. Tobert

1987 Toby vs. Corber vs. Cardinas vs. Rosse

1987 Riddler vs. Stevenson vs. Sword vs. Reyboin

1987 Mackala vs. Watford vs. Siewart vs. Kattola

1987 Griffith vs. Williams vs. Royer vs. Ladd

 

All eps. From 1988 are the new cash format

1988 Cretchmarr vs. Winn vs. Russell vs. Martelle

1988 Fagino vs. Tool vs. Wiley vs. Gonzales

1988 Augney vs. MacDougal vs. Fairley vs. Veviniste

1988 Delouscha vs. Botany vs. Gates vs. King

1988 Lenman vs. Collyer vs. Gale vs. weep

1988 Dudley vs. Hill vs. Beaser vs. Garcia

1988 Jones vs. Maywee vs. Sosa vs. Shultites

1988 Broton vs. Gasland vs. Hutton vs. Chamberland

1988 Brown vs. Nobriga vs. Louis vs. Freedman

1988 Martin vs. Louis vs. Alexander vs. Chumber

1988 Jackson vs. Van Rosendale vs. Hilley vs. Zack

1988 Areas vs. Ambros vs. Orelano vs. Ferris

1988 Jackson vs. Dodge vs. Tessek vs. Proto

1988 Beaver vs. Jackson-Davis vs. Adams vs. Monsee

1988 Wilson vs. Duele vs. Shafer vs. Gill

1988 Parks vs. Barana vs. Basa vs. Horton

1988 Campbell vs. Covertson vs. Williams vs. Lickey-Moran

1988 Bihoski vs. Alagagian vs. Freeman vs. Alva

1988 Brown vs. Harrison vs. Sweet vs. Nelson

1988 Santos vs. Norris vs. Luster vs. Bruns

1988 Earls vs. Gerard vs. Darton vs. Jackson

1988 Thomas vs. Elsie vs. Kuhbah vs. Wolf

1988 Marshall vs. Shock vs. Lamaar vs. Guarley

1988 Mandoor vs. Bailey vs. Herbano vs. Riggan

1988 Wilson vs. Duele vs. Shaffer vs. Gill

1988 Purdue vs. davis vs. lareck vs. Patriga

1988 6 typical eps.