Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Názvy dřevin

Český název

Latinsky

Slovensky

Anglicky

Akát bílý robinia pseudoacatia agát biely false acacia
Blahovičník popelavý eucalyptus cinerea eukalyptus popolavý cinerea eukalyptus
Borovice bělokorá pinus leucodermis borovica bielokorá white-barked pine
Borovice černá pinus nigra borovica čierna Austrian pine
Borovice kleč pinus mugo borovica horská mountain pine
Borovice lesní pinus sylvestris borovica sosnová common pine
Borovice sibiřská pinus sibirica borovica sibírska siberian stone pine
Borovice vejmutovka pinus strobus borovica hladká eastern white pine
Bříza bílá betula pendula breza bradavičnatá common birch
Bříza velkolistá betula platyphylla breza veĺkolistá flat-leaved birch
Buk obecný fagus sylvatica buk lesný european beech
Buk východní fagus orientalis buk východný oriental beech
Cypřišek Lawsonův  Chamaecyparis lawsoniana cypruštek Lawsonov Lawson cypress
Dub červený quercus rubra dub červený eastern red oak
Dub korkový quercus rubes dub korkový cork oak
Dub letní quercus robur dub letný common oak
Dub slovenský (cer) quercus cerris dub cerový adriatic oak
Dub velkokvětý quercus marcanthera dub veĺkokvetý eastern oak
Dub zimní quercus petrea dub zimný sessile oak
Fíkovník obecný ficus carica figovník obyčajný fig
Habr obecný carpinus betulus hrab obyčajný european hornbeam
Habrovec habrolistý ostrya carpinifolia habrovec habrolistý european hop-hornbeam
Hrušeň obecná parus communis hruška obyčajná common pear
Jabloň malus jabloň apple tree
Jalovec obecný juniperus communis borievka obyšajná common juniper
Jasan americký fraxinus amerikana jaseň americký american ash
Jasan balkánský fraximus pallisiae jaseň balkánsky pollis ash
Jasan ztepilý fraximus excelsior jaseň štíhly manchurian ash
Javor cukrový acer sacharum javor cukrodárny sugar maple
Javor horský (klen) acer pseudoplatanus javor horský sycamore maple
Javor obecný (mleč) acer platanoides javor mliečny norway maple
Jedle bílá abies alba jedĺa biela fir
Jedle obrovská abies grandis jedĺa obrovská giant fir
Jedle sibiřská abies sibirica jedĺa sibírska siberien fir
Jedlovec kanadský tsuga canadensis jedĺovec kanadský common hemlock
Jeřáb muk sorbus aria  jarabina mukyňova whitwbeam-tree
Jeřáb ptačí sorbus aucuparia jarabina vtáčia roman tree
Jilm čínský ulmus parvifolia brest čínsky chinese elm
Jilm lysý ulmus glabra   brest horský wych elm
Jilm habrolistý ulmus carpinifolia brest hrabolistý common elm
Jirovec maďál aesculus hippocastanum pagaštan konský common horse chestnut
Kaštanovník jedlý castanea sativa gaštan jedlý sweet chestnut
Korkovník amurský phellodendron amurense korkovník amúrsky cork tree
Lípa srdčitá tilia cordata lipa malolistá small-leaved linden
Lípa velkolistá tilia plattaphyla lipa veĺkolistá large leaved linden
Líska obecná corulus avellana lieska pbyčajná european hazel
Meruňka obecná armeniaca vulgaris marhuĺa obyčajná common apricot
Modřín evropský larix decidua smrekovec opadavý european larch
Moruše bílá morus alba moruša biela white mullberry
Moruše černá morus nigra moruša čierna black mullbery
Olše lepkavá alnus glutinosa jelša lepkavá black alder
Ořešák černý juglans nigra orech čierny black walnut 
Ořešák královský luglans regia orech vlaššský persian walnut
Pajasan žlaznatý ailanthus altissima pajaseň žliazkatý tree of heaven ailanthus
Platan východní platanus orientalis platan východný oriental plane
Smrk sivý picea glauca smrek biely white spruce
Smrk východní picea orientalis smrek východný oriental spruce
Smrk ztepilý picea abies smrek obyčajný norway spruce
Střemcha hroznolistá padus avium čremcha obyčajná bird-cherry
Švestka prunus domestica slivka domáca garden plum
Topol bílý populus alba topol biely whita poplar
Topol obecný (osika) populus tremula topoĺ osikový trembling aspen
Třešeň cerasus avium čerešňa vtáča sweet cherry
Tis červený taxus caccata tis obyčajný english yew
Višeň cerasus čerešňa cherry
Vrba bílá salix alba vrba biela whitw willow
Vrba košíkářská salix viminalis vrba košíkárska common osier
Vrba obecná (jíva) salix caprea vrba rakytová goat willow
Vrba trojmužná salix triandra vrba trojtyčinková triandrus willow
Zimomráz stálezelený buxus sempervirens krušpán vždyzelený european box