1255
1869:December
Haiti

Revolutionary
6
1870:January


Presidential*
89*??

-83*??

Coup d'etat. Sylvain Salnave deposed. President