Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

2hv h8 Breuken en procenten
Omhoog ] 2hv h1 Gelijkvormigheid ] 2hv h2 Lineaire formules ] 2hv h3 Getallen ] 2hv h4 Pythagoras ] 2hv h5 Haakjes ] 2hv h6 Kijk op kans ] 2hv h7 Oppervlakte en inhoud ] [ 2hv h8 Breuken en procenten ] 2hv h9 Vergelijkingen ] 2hv h10 Construeren en redeneren ] 2hv h11 Allerlei formules ] 2hv h12 Statistiek ]


Breuken en procenten

Trefwoorden kruisproducten, factor

inhoud van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk is een vervolg op de hoofdstukken uit de rekenlijn van leerjaar 1. De kennis over verhoudingstabellen wordt opgefrist en uitgediept. De verhoudingstabellen blijven een krachtig hulpmiddel om verschillende situaties met elkaar te vergelijken.

De eerste paragraaf wordt naast de verhoudingstabel ook het kruisproduct aangeboden als een middel om met verhoudingen te rekenen.

De volgende paragraaf gaat over het omrekenen van breuken naar procenten. De derde gaat over het rekenen van procenten naar aantallen. In beide gevallen zijn verhoudingstabellen het aangewezen hulpmiddel. Een aparte paragraaf gaat over percentages groter dan 100%.

Het hoofdstuk eindigt met een paragraaf over de factor. Door procenten te schrijven als factoren kun je handig procenten van procenten berekenen.

Werken met dit hoofdstuk

instap Boodschappen

Aan de hand van prijzen voor consumptieartikelen wordt in het eerste deel van de instap gerekend. Artikelen worden met elkaar vergeleken en er wordt gezocht welk artikel het voordeligst is. Het is misschien aardig leerlingen in groepjes aan de instap te laten werken. Ze kunnen zelf folders met voordeelaanbiedingen meenemen om artikelen te vergelijken. Verder leent deze instap zich goed om het begrip verhouding en procent weer eens in een klassengesprek op te halen.

8.1 Kruisproducten

In deze eerste paragraaf wordt het begrip verhoudingstabel weer opgehaald. Er wordt geleerd hoe handig met een verhoudingstabel gerekend kan worden.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe je met kruisproducten kunt werken. 8.2 Omrekenen naar procenten

Deze paragraaf behandelt eerst hoe een breuk in een decimaal getal wordt veranderd. Dat gaat met de rekenmachine. Streepjesbreuken worden omgezet naar decimale getallen. s deel van 200 wordt berekend door eerst om te rekenen naar 0,375 en vervolgens wordt 0,375 met 100 vermenigvuldigd.

Voor het berekenen van aantallen naar procenten wordt altijd een verhoudingstabel gebruikt.

8.3 Rekenen met procenten

Hier worden breuken als deel van een geheel getal omgewerkt naar een percentage. Ook wordt aandacht besteed aan het handig rekenen met procenten.

8.4 Meer dan 100%

In deze paragraaf wordt met percentages groter dan 100% gewerkt. De problematiek wordt uitgelegd aan de hand van de prijs plus BTW is 117,5%.

8.5 Van procenten naar factor

Als je een aantal keren achterelkaar een bepaald percentage bij een bedrag moet tellen is het handig te rekenen met een factor.

+ Doorgroeien

Deze paragraaf te beschouwen als een vervolg op de plusparagraaf Groeien van hoofdstuk 3. De formule voor exponentiele groei komt onder handbereik, maar is bewust niet gegeven. In P-4 en in P-5 komen de verdubbelingstijd respectievelijk de halveringstijd naar voren.

Bezuinigen of inhalen
paragraaf bezuinigen inhalen
8.1 2,4 1, 3, 5, 6, 7
8.2 8,13 9,10,11,12,14
8.3 16 15, 17, 18, 19, 20, 21
8.4 23,29 22, 24, 25, 26, 27, 28
8.5 32,34 30, 31, 33, 35, 36, 37
Plus P-5 P-1, P-2, P-3, P-4