Sluta

Sluta, försvinn!
Lämna mig ifred!
Men sluta då
Sluta knacka på min dörr
Jag släpper ändå aldrig in er

Sluta, låt bli!
Låt mig vara!
Låt mig bara vara här
Jag kommer ändå inte att göra någon skada

Sluta tränga er på
Ni bara gör det värre än vad det redan var
Ni river ypp det gamal
Blandar det i en salig röra
Så att inget går att hitta längre

Det kommer ändå aldrig att bli bättre
Så sluta, lämna mig ifred
Lämna mig bara här med mina tankar
De kommer ändå att ta död på mig så småningom