Dikt 10

Timmar av tystnad
Isolerad bakom väggar av glas
Som ingen ser igenom
Vandrar genom ändlösa korridorer
Från lektion till lektion
På en ö av tystnad
Mitt i ett pratande, skrattande hav

Jag skulle kunna gå upp i rök
Det är ändå ingen som skulle
märka något
Även om jag skulle börja skrika
Skulle ingen märka något
För jag finns inte
Det har de bestämt