Fröken Ingen 2

Fröken Ingen
Det är jag
För er
För mig
Ni ser inte skuggan
Som är jag
I solens ljus, där vill jag vara
Med er
Men ni ser mig inte
För jag är Fröken Ingen