Dikt 5

Ett bottenlöst hav
En porlande bäck
Förenas i ett vattenfall
Glittrande
Rent, lekande vatten
Kastar sig över kanten
Slår mot klippor
En förenad massa
Enande raseri
Splitrad kärlek