Dikt 5

Tomt...
i mitt hjärta
i hans ansikte
efter dom

Tomt...
i mitt hjärta
som är sprucket
sprucket i tusen
efter dom