Dikt 1

Du kan inte komma tillbaka
Till Jorrdens yta
Du kan inte komma uppåt
Bara neråt
Mot helvete där Djävulen vandrar
Från Himlen där Änglarna flyger