Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN DANTUMADEEL.
Rijtuigenbezitters Dantumadeel.


Piet de Haan (de.haan.p(at)hetnet.nl)


Tresoar archief B. R. F. no 2300, 2301, 2302. 
Rijtuigen, Paarden en Jagten.
Dantumadeel 1797, 1798, 1802
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting.
Drijsum
J. knijf	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Johannes Poutsma	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797		
De weduwe Sijtzama
M. P. van Sijtzama wed.	Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)	1797	1798	
1802
Ate Uilkes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Biense Bouwes	Wagen met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek met 2 paarden (7)		1798	
1802
Douwe Harmens	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Egbert (Eijbert) Falks	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	

1802
Evert Jilles

Evert Jilles wed.	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden(7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	

1802
Feike Luitjes	Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)	1797	
1798	

1802
Geert Romkes	Chais met 1 paard (3)	1797		
Gerben Eelkes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798	1802
Gerrijt Sjoerds	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Haije Sjoerds	Chais met 1 paard (3)			1802
Jacob Tomas	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Jan Jetses	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	

1802
Keimpe Jans	Open wagen met 2 paarden (7)	1797		
Lieuwe Ruirds	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Meindert Jochums en Geert Meines	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Pieter Sijtses 	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Rienk Everts	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Sijbren Abrams	Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met een paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	

1802
Sijtse Roelofs	Chais met 1 paard (3)	1797		

Wouterswoude
Doede Tjallings wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Eelke Pieters	Chais met 1 paard (3)	1797		1802
Eeltje Wijbes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Klaas Ulkes	Chais met 1 paard (3)			1802
Meindert Willems	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Tjitse Pijtters(sen)	Open wagen 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798	
Wijtse Joukes	Chais met 1 paard (3)			1802
Willem Harmens 	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Tjitse Pijtters(sen) jun.	Chais met 1 paard (3)		1798	

Damwoude
P. A. Bergsma	Chais met 1 paard (3)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)		1798	
1802
Deselve	Plaisier Jagt boven de dertig voet (8)			1802
W. C. Bergsma	Wagen met verdek, 2 paarden (12) 	1797		
Renger Hedmans	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
H. Raap 	Een paard met een zadel (3)
Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	

1802
Douwe Johannes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Fedde Douwes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Focke Johannes	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)			1802
Geert Hessels	Chais met 1 paard (3)			1802
Johannes Douwes wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
Johannes Minnes	Chais met 1 paard (3)			1802
Johannes Willems wed.	Chais met 1 paard (3)		1798	
Liebe Alberts	Chais met 1 paard (3)		1798	
Liebe Jitses	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Lieuwe Johannes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Linse Sakes	Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met een paard (3)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	

1802
Klaas Eekes wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)		1798	
Minne Minnes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Ouwe Jacobs	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Pieter Johannes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Roelof Hedmans	Chais met 1 paard (3)			1802
Romke Hendriks	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	
1802
Sake Reitses	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Sikke Jans 	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
Sikke Sjoerds
Sikke Sjoerds wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	
Tabe Annes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)		1798	
Tjeerd Annes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Tjitse Pieters	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Uilke Reitses	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	
1802Murmwoude
Hessel Hedmans	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
K. v. Kleffens	Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)	1797	1798	
1802
Andrijs Jans	Een Chais zonder verdek met 2 paarden (7)			1802
Binne Hessels	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Dedde Reitses	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Jan Jans	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Jelke Jans wed.	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Luitjen Sijdses	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Minse Lolkes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Sijmen Jans	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802

Akkerwoude
Ds. Bolt	Verdekte wagen (12)
Wagen met verdek met 1 paard (12)	1797	1798	
1802
Eke Minnes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Elle Willems	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Geert Hepkes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
Gerk Hepkes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Een wagen zonder 2 paarden (7)	1797	
1798	1802
Jan Andries	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
Jan Aukes
Jan Aukes wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Johannes Minnes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Lammert Emkes	Chais met 1 paard (3)			1802
Martens Wijgers
Marten Wijgers wed.	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Sicke Andries	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Sikke Teunis 	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	
1802
Sikke Martens	Chais met 1 paard (3)		1798	
Sijtse Reinders	Wagen zonder verdek, paarden (7)		1798	1802
Tijs Tijssens	Chais met 1 paard (3)			1802
De weduwe Wijger Martens	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	1802


Rinsumageest
T. Asbeck wed. 	Een koets met 2 paarden (20)	1797	1798	
Deselve 	Een jagt met verdek boven de 24 voet	1797		
Ds. Cahai	Chais met 1 paard (3)
Verdekte wagen met 1 paard (12)	1797	
1798	
J. P. Andrea van Haren	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797	1798	
J. Loensma	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)			1802
W. P. van der Mark	Chais met 1 paard (3)			1802
N. Posthumus	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)	1797		
1802
Jan Jacobs de Roos	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
T. R. de Rotte 	Wagen met verdek, 2 paarden (12)			1802
F. K. Smidt	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)	1797	1798	
1802
Folkert Freerks	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Geert Hessels	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797		
Halbe Johannes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)		1798	1802
Hendrik Franses	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Ipe Jans	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Jan Ebes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Jan Jacobs bij de Ewal	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Jan Jans	Chais met 1 paard (3)			1802
Jan Klases wed.	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Jan Wates	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Jetse Jans	Chais met 1 paard (3)	1797		
Johannes Rintjes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Carel Cristiaans	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)		1798	
1802
Liebe Jitses	Chais met 1 paard (3)			1802
Lijkle Willems	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
				
Marten Hendriks	Chais met 1 paard (3)			1802
Marten Wijnses	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	
1798	

1802
Pier Johannes	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Pier Pijttersen	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797		
Pijtter Sijmens
Nummer 3 in origineel cohier 	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Pijtter Sijmens
Nummer 12 in origineel cohier	Chais met 1 paard (3)			1802
Rein Rienks	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Riens Geerts	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)			1802
Ringer Hessels	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)		1798	1802
Romke Feddes	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3)	1797
	
1798	
Tamme Sijmens	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Willem Pijtters	Chais met 1 paard (3)		1798	Sijbrandahuis
Pijtter Hania	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Tomas Jans Helder	Wagen zonder verdek met 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Brugt Witzenburg
B. Witzenburg wed.	Chais met 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
1802
Douwe Pijtters	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Herke Jans	Wagen zonder verdek met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek met 1 paard (3)	1797	1798	
1802
Jan Reinders	Wagen zonder verdek met 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Jan Rinderts	Chais met 1 paard (3) 
Wagen zonder verdek met 1 paard (3)	1797	1798	
1802
Keimpe Hedsers	Chais met 1 paard (3)			1802
Cornelis Freerks	Chais met 1 paard (3)			1802
Lourens Klases	Chais met 1 paard (3)			1802

Janum
Geert Durks (Dirks)	Wagen zonder verdek, 1 paard (3)		1798	1802
Goffe Beets	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Lieuwe Pijbes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Wopke Abel(zoon)	Chais met 1 paard (3)		1798	1802

Burdaard
F. Bavius	Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)		1798	
1802
Ds. van Giffens	Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)	1797	1798	
1802
Anske Lieuwes	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Brant Tjipkes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Gosse Edes	Chais met 1 paard (3)			1802
Hendrik Pijtters	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Cornelis Jelles	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Jan Foppes	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Jan Johannes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Jelle Wopkes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Johannes Sickes	Chais met 1 paard (3)			1802
Leendert Gerrijts	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Pier Doekes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Sape Rinses	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	1802
Sijds Fopkes	Chais met 1 paard (3)	1797		
Sijmen Lieuwes	Chais met 1 paard (3)			1802

Roodkerk
J. G. Brolsma	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3)	1797	
1798	
Alle Oenes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Geert Alderts	Chais met 1 paard (3)	1797		1802
Gerben Dirks	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802
Meint Jacobs	Chais met 1 paard (3)	1797		
Pijtter Gerks
Pijtter Gerks wed.	Chais met 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3)		1798	
1802
Sije Andrijs	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	

Feenwouden
D. G. Manger 
(Daniel Gerdes)	Fargon met 2 paarden (12)
Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12)	1797	
1798	

1802
Deselve	Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2) 	1797	1798	1802
Albert Jans	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Eelke Edsers	Chais met 1 paard (3)			1802
Geert Tjerks	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Gelt Wijbes	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Gerrit Mients	Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)			1802
Hendrik IJsbrants	Chais met 1 paard (3)			1802
Hotse Eijberts	Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)	1797	1798	
1802
Jan Lourens 	Chais met 1 paard (3)	1797		
Lieuwe Oebles	Chais met 1 paard (3)	1797		
Klaas Wierds	Chais met 1 paard (3)		1798	
Roel Tjallings 	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	
Tomas Jacobs	Chais met 1 paard (3)		1798	1802

Zwaagwesteinde
Douwe Eelkes	Chais met 1 paard (3)		1798	1802
Tjibbe Jacobs	Chais met 1 paard (3)	1797	1798	1802

Files kwam men in de westerrein niet tegen of het moest al zo zijn dat Douwe Eelkes en Tjibbe Jacobs achterelkaar over een smal zandpad zouden rijdenTotaal overzicht 1797 dantumadeel
Ivm vergelijing andere gemeenten en Dokkum
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
D-Driesum, W-Wouterswoude, D-Damwoude, M-Murmerwoude, 
A-Akkerwoude, R-Rinsumageest, S-Sijbrandehuis, J-Janum, B-Burdaard, 
R-Roodkerk, F-Feenwouden, Z-Zwaagwesteinde. 

Spellingsvarianten: 
	D	W	D	M	A	R	S	J	B	R	F	Z	Tot.
Chais met 1 paard (3)	6	3	5	5	3	9	4	1	8	5	7	1	
													
Open wagen met 1 paard (3)	2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Open wagen met 2 paarden (7)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wagen zonder verdek met 1 paard (3)	-		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Wagen zonder verdek met 2 paarden(7)	-		8	2	7	6	3	1	2	1	-	-	
Verdekte wagen (12)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wagen met verdek, 2 paarden (12)	-		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verdekte wagen met 2 paarden (12)	2		-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
													
													
Fargon met 2 paarden (12)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
													
Een koets met 2 paarden (20)	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
													
Totaal	14	4	16	8	11	18	7	2	11	6	8	1	
													
Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Een jagt met verdek boven de 24 voet	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
													
Een paard met een zadel (3)	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal aantal registraties over de jaren 1797, 1798, en 1802
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
Spellingsvarianten: 
	D	W	D	M	A	R	S	J	B	R	F	Z	Tot.
Chais met 1 paard (3)													
Wagen zonder verdek met 1 paard (3)												
Wagen zonder verdek met 2 paarden(7)								
Verdekte wagen met 2 paarden (12)			
Fargon met 2 paarden (12)				
Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2)							

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.