Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
RAADSLEDEN VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT.


15 Aug.1597  Claes Wabbes           1586/1625/146
 
15 Aug.1597  Hotze van Aysma         1586/1625/14-6vo

15 Aug.1597  Sicke van Dijcxtra        1586/1625/146vo

15 Aug.1597  Feycke Tatmans of Tetmans       1586/1625/146vo

20 Sept.1597 Johan Rengers v.d. Arenthorst  1586/1625/145vo

20 Sept.1597 Matheus Augustijnsz Steyn    1586/1625/145vo . Van hem en zijn vrouw Dirckje Tymansdr Gael, genaamd van der Graft (1539-1616), bezit het Rijksmuseum een geschilderd portret.

22 Jan.1598  Allardt Clant          1586/1625/152vo

22 Jan.1598  Syabbe Broels (ordinaris)    1586/1625/152vo

8 Mei 1598  Johan ten Buer (extra ordinaris) 1586/1625/157vo

22 Mei 1598  Adam van Eysinga         1586/1625/157vo

.. Juni 1598 Dr.Gerliaens van Rispens     1586/1625/158

18 Juli 1598 Mathijs van Oenama        1586/1625/158

15 Maart 1599 Ulpiano Ulpij          1586/1625/171vo

19 Maart 1599 Sybrant Reijnsz van Workum    1586/1625/171vo

17 April 1599 Gerrit Crabbe          1586/1625/171

17 April 1599 Roeloff Cruys (ordinaris)    1586/1625/171

6 Sept.1599  Syabbe Broels          1586/1625/189

15 Mei 1600  Amptman Henrick Buttel      1586/1625/194

2 Sept.1600  Ennius Beyma (ordinaris)     1586/1625/197vo

7 April 1601 Thomas Dircks          1586/1625/204

7 April 1601 Worp Thijssens          1586/1625/204

7 April 1601 Urch Doyen (ordinaris)      1586/1625/203

7 April 1601 Syeck Saeckes          1586/1625/203vo

3 Juli 1601  Wigbolt Beyma (ordinairs)    1586/1625/207

21 Juli 1601 Ennius Beyma           1586/1625/258vo

15 Maart 1602 Syabbe Broels          1586/1625/213vo

15 Aug.1602  Mr.Meynaert Scheltens van Aitsma 1586/1625/220vo

18 April 1603 Beenke Gabbes          1586/1625/231

18 April 1603 Dr.Epaens Oosterzee       1586/1625/231

18 April 1603 Anthonis Hettinga        1586/1625/231

4 Juli 1603  Rienck Diesz Aysma        1586/1625/233

15 Maart 1604 Lodewijk Schutz         1586/1625/237

25 April 1605 Frederick Coeyeter        1586/1625/240vo

25 April 1605 Wilco toe Nansium        1586/1625/240vo

8 Mei 1605  Ulcke Wijbes           1586/1625/240vo

15 April 1606 Syabbe Broels          1586/1625/248

22 April 1606 Rienck Diesz Aysma        1586/1625/253vo

24 April 1606 Hippolitus Roellofs       1586/1625/249

21 Juli 1606 Geerdt Cruys           1586/1625/258vo

30 Maart 1607 Anthonis Hettinga        1586/1625/260

24 April 1607 Beenke Gabbes          1586/1625/260

16 mei 1607  Willem Ubbena toe Enum      1586/1625/260vo

23 April 1608 Frederick van Epema       1586/1625/265vo

25 April 1608 Frederick Coeyeter (ordinaris)  1586/1625/266

8 April 1609 Geert Horenckens         1586/1625/269vo

18 April 1609 Hidde Jenssema          1586/1625/269vo

12 Juni 1609 Harrent Hendricksz Fogel     1586/1625/271vo

12 Juni 1609 Gerrolt van Feytsma       1586/1625/272

12 Juni 1609 Frans Fransz Franssen      1586/1625/272vo

10 April 1610 Frederick van Epema       1586/1625/274

26 April 1610 Hans Jansz Janssens       1586/1625/274vo

21 Mei 1610  Onno Tamminga          1586/1625/275

17 Maart 1611 Frederick Coeyeter        1586/1625/279

17 Maart 1611 Pieter Edzard Rengers tho Hellum 1586/1625/279

12 April 1611 Dierck Thijssens         1586/1625/279vo

20 April 1611 Tyaerdt van Aylva        1586/1625/280

30 Maart 1612 Gerrit Crabbe          1586/1625/284vo

1 Mei 1612  Pyecke Wijckel          1586/1625/285

16 Maart 1613 Lodewijk Schultz         1586/1625/291vo

9 Mei 1613  Dirck Dircks           1586/1625/293

2 April 1614 Onno Bouwens           1586/1625/298

16 April 1614 Feycke van Herbranda       1586/1625/298vo

16 April 1614 Harrent Hendricksz Fogel     1586/1625/299

29 April 1615 Gabbe Bintses          1586/1625/307vo

16 Maart 1616 Lodewijk Schultz         1586/1625/313vo

16 Maart 1616 Willem Ubbena toe Enum      1586/1625/314

2 Mei 1616  Frans van Scheltema       1586/1625/315

11 Nov.1616  Cornelis Both          1586/1625/322

6 Maart 1617 Joost Jongestal         1586/1625/324-vo

5 April 1617 Onno Bouwens           1586/1625/325

5 April 1617 Reijns Rengers          1586/1625/325

26 Maart 1618 Hobbe van Baerdt         1586/1625/330

17 April 1618 Tyaerdt van Aylva        1586/1625/330vo

17 April 1618 Joachim Canter          1586/1625/330vo

17 April 1618 Wigbolt Broersema        1586/1625/330vo

28 Maart 1619 Lodewijk Schultz         1586/1625/340

7 Mei 1619  Tyerck van Heerma        1586/1625/341

7 Mei 1619  Rommert Thomes          1586/1625/341

7 April 1620 Luithien Crantzen        1586/1625/351

28 April 1621 Bocco Burmania          1586/1625/357

29 April 1621 Gerrit Jurriensz         1586/1625/357vo

3 Mei 1621  Joost Valcke           1586/1625/357vo

4 Mei 1622  Willebrant Gruys         1586/1625/368

2 Juni 1622  Georg v. Euwssum tot Germeswolde 1586/1625/368vo

15 April 1623 Luithien Crantzen        1586/1625/372vo

6 Mei 1623  Pieter Wopkesz Cromwal      1586/1625/374

3 April 1624 Lambert van Starkenburg toe
       Veerhijlderzum Leens       1586/1625/382

6 April 1624 Rudolph Wicheringe        1586/1625/383

20 Juni 1624 Tiberius van Oenema       1586/1625/385vo

5 Mei 1625  Martinus Fockens         1586/1625/400

5 Mei 1625  Dr.Epaens Oosterzee       1586/1625/400
  
6 Jan.1626  Willem van Zuylen van Nyevelt  1626/1639/1

1 April 1626 Johan Cloot           1626/1639/6

1 April 1626 Wilhelmus Verrucius       1626/1639/5vo

10 Juni 1626 Steven Stevensz Laeckervelt   1626/1639/11

18 Juli 1626 Dirck Lubbers Lubbertsen     1626/1639/13vo

23 April 1627 Geert Roeloffs          1626/1639/23

19 Mei 1627  Dr.Hero Wiarda          1626/1639/25

16 Juni 1627 Willem van Viersen        1626/1639/27vo

26 Juni 1627 Sibrant Bungha          1626/1639/28

2 juli 1627  Sixtus Abensones Beuma      1626/1639/28

28 Maart 1628 Willem Ubbena toe Enum     1626/1639/34

28 Maart 1628 Rudolph Wicheringe        1626/1639/34

4 Mei 1629  Gerrit Claesz Brouwer      1626/1639/39vo

24 Juli 1629 Reyn Evertsz           1626/1629/52vo

22 April 1630 Willem Ubbena toe Enum      1626/1639/72

10 Maart 1631 Cornelis Heermans        1626/1639/86vo

20 Maart 1631 Gijsbert van Aersma       1626/1639/87vo
  
20 Maart 1631 Douwe van Hottinga        1626/1639/87vo

20 Maart 1631 Frederick Groustins       1626/1639/87vo

20 Maart 1631 Sybrant Osinga (Dokkum)     1626/1639/87vo

3 Mei 1632  Albert Christoffel Aersma    1626/1639/96

13 Mei 1632  Siverd Potter          1626/1639/96

4 Juni 1640  Hendrick Heinens         1640/1650/1

27 April 1643 Gerrit Claesz          1640/1650/70
7 April 1644 Gerrit Noest           1640/1650/91vo

28 Maart 1645 Joost Jongestal         1640/1650/132vo

18 April 1645 Douwe van Hottinga        1640/1650/135

8 Mei 1645  Johan Birza           1640/1650/140

16 Mei 1645  Allard Tiarda van Starkenburg  1640/1650/140vo

6 Juli 1645  Regnerus Tiarda         1640/1650/149vo

24 Juli 1646 Johan Lubberts Fusens      1640/1650/202

23 Juli 1646 Sicco Rengers          1640/1650/202

26 Juli 1646 Johan van Maniel         1640/1650/202

6 April 1647 Broers Heeres          1640/1650/211vo

9 Mei 1647  Gerrit Claesz          1640/1650/224

6 Sept.1647  Willem Broekhuijzen       1640/1650/247

5 Oct.1647  Coenraed Meijer         1640/1650/247vo

5 Oct.1647  Egbert Rengers          1640/1650/247vo

24 Maart 1648 Tjallingh van Eysinga grietman
       van Rauwerdahem         1640/1650/261

24 Maart 1648 Tjallingh van Eysinga grietman
       van Menaldamadeel        1640/1650/262

17 April 1648 Johan Birza           1640/1650/264

30 April 1648 Hillebrant Entens        1640/1650/264

23 Juni 1648 Ivo Amvema            1640/1650/266vo

13 Jan.1649  Joachim Engelbert van 
       Eyk tot Barlham         1640/1650/294

31 Juli 1652 Jan Remmert Clant van Ayckema  1651/1659/8

2 Aug.1652  Gerrardt Buijninck        1651/1659/72vo

2 Aug.1652  Jan van Manneel         1651/1659/73

6 Nov.1652  Rimmert Grettinga        1651/1659/82vo

30 Nov.1652  Adam van Lockhorst van de Lier  1651/1659/85

18 Jan.1653  Jhr.Rempt de Mepsche       1651/1659/92vo

21 Maart 1653 Egbert Rengers ten Poste     1651/1659/99vo

17 April 1653 Frederick van Roorda       1651/1659/104

6 Mei 1653  Johan Coppens          1651/1659/104

21 Mei 1653  Pieter Jansz Overwater      1651/1659/109

11 Oct.1653  Albertus Sybrandie Eminga
       op Rodenberck          1651/1659/119vo

20 Oct.1653  Roedolfh van den Heuvel     1651/1659/120

17 Febr.1654 Paulus Jansz Jennema       1651/1659/138vo

22 Febr.1654 Dr.Franciscus Canter       1651/1659/139vo

11 April 1654 Adriaan van Royen        1651/1659/159vo

29 Juni 1654 Pieter Haelboom         1651/1659/168

2 April 1655 Bartolt Cleissen Lanting     1651/1659/192vo

5 Juli 1655  Bernard Altingh         1651/1659/207vo

24 Maart 1656 Titus van Hania         1651/1659/241vo

31 Maart 1656 Adriaen Brouwer         1651/1659/243

28 April 1656 Feyo van Scheltema        1651/1659/56vo

9 Mei 1656  Martinus Fockens         1651/1659/250vo

16 Mei 1656  Jehan Junius de Jonge
       van Crabbedijke         1651/1659/94

1 Juni 1656  Douwe van Hottinga        1651/1659/55vo

16 Sept.1656 Drick Hendrixen Vriese      1651/1659/269

24 Maart 1659 Wicher Wichers          1659/1664/2vo

7 April 1659 Broer Heeres           1659/1664/3

24 April 1659 Johan de Drews          1659/1664/4vo

30 April 1659 Johannes Woltherus        1659/1664/5

6 Mei 1659  Pauwels Jacobsen Rex       1659/1664/6vo

9 Mei 1659  Peter Ruys            1659/1664/7vo

5 Juni 1659  Steven Gerhardt Rhemen      1659/1664/8vo

9 Juli 1659  Regnerus van Andringa      1659/1664/9

7 Jan.1660  Aepes Johannis Aepkens      1659/1664/10vo

3 Febr.1660  Berent Gruijs          1659/1664/12vo

3 Febr.1660  Jhr. Rempt de Mepsche      1659/1664/13vo

18 Maart 1660 Tjaed Gerlanus          1659/1664/15vo

30 Juli 1660 Cornelis Beeckman        1659/1664/19vo

24 Dec.1660  Jacob Swartte          1659/1664/22

20 April 1661 Jan Bijencorff          1659/1664/63vo

23 mei 1661  Jhr. Doedo Manninga       1659/1664/65

13 Juni 1661 Berent Gruijs          1659/1664/67

23 Maart 1662 Adriaan Blok           1659/1664/116vo

19 Mei 1662  Lubbertus van Lyckama a Nyeholt 1659/1664/117vo

23 Mei 1662  Johan Eeck            1659/1664/118vo

26 Mei 1662  Johannes Crul          1659/1664/119

21 Maart 1663 Ernst Sicco van Aylva      1659/1664/157

23 April 1663 Johan Clant v.Stedum (ordinaris) 1659/1664/158vo

28 April 1663 Rudolphus Christophorus     1659/1664/159

7 Mei 1663  Ewout Jetsen Stiensma      1659/1664/161

1 Juni 1663  Willem van Julsinga       1659/1664/161vo

14 Juli 1663 Jhr.Adolp van Holtsappel     1659/1664/164vo

7 Febr.1664  Jacobs Taets van Amerongen    1659/1664/203vo

3 Mei 1664  Adolph Frederick Scherff     1659/1664/210

28 Maart 1665 Johan van Gennip         1665/1670/30

17 April 1665 Johannes Woltherus        1665/1670/27

18 April 1665 Cornelis Hanbois         1665/1670/27

20 April 1665 Sibrant Osinga (Harlingen)    1665/1670/27vo

24 April 1665 Mr.Everhard Booth        1665/1670/28

5 Mei 1665  Pauwels Jacobsen Rex       1665/1670/31vo

15 Mei 1665  Gajus van Broersema       1665/1670/32

1 Sept.1665  Johan Godfrid van Uiterwijkck
       tot Allerdinck          1665/1670/62vo

21 April 1666 Ciprianus Bruynsma        1665/1670/94

22 April 1666 Binnert Heringa van Grovenstins 1665/1670/94vo

3 Mei 1666  Upeke Burmania          1665/1670/95vo

19 Juli 1666 Gerhardt Kreinck tot de Bele   1665/1670/106vo

14 Maart 1667 Scipis Mekema van Aylva     1665/1670/148vo

14 Maart 1667 Bartold van Douma        1665/1670/149

25 Maart 1667 Lucas Altingh          1665/1670/151

27 April 1667 Hendrick Hermans Erffrinc    1665/1670/160vo 
24 Maart 1668 Nicolaes Juinbol         1665/1670/208

17 April 1668 Rombout Iddekinge        1665/1670/211vo

3 Mei 1668  Daniel Block van Scheltinga   1665/1664/216vo

1 Juni 1668  George Wilco Vrijheer thoe
       Schwartsenberg en Hoheulandsberg 1665/1670/221vo

7 Juni 1668  Joan van Suchtelen        1665/1670/222vo

9 Juli 1668  Frederick van Inthiema      1665/1670/224vo

22 Febr.1669 Johan Ruyter tot Vieracker    1665/1670/243vo

16 Maart 1669 Elinck Ketel           1665/1670/246

25 Maart 1669 Siverd Potter          1665/1670/250vo

29 April 1669 Jhr. Abel Coenders van Helpen
       op Onnema            1665/1670/254

20 April 1670 Jhr. Ernst Sicco van Aylva    1665/1670/302

22 April 1670 Ewout Jetsen Stienstra      1665/1670/302vo

12 Maart 1671 Jhr. Johan van Goslinga     1671/1679/6

13 Maart 1671 Adriaen Valck          1671/1679/6vo

17 Maart 1671 Sjoerd Van Aylva         1671/1679/7vo

2 April 1671 Cebus Werumeus          1671/1679/9vo

11 April 1671 Jetzo van Sminia         1671/1679/13

16 april 1671 Diderick Willem eck van 
       Panthaleon van Lievendael    1671/1679/14

16 April 1671 Francois Spieringh        1671/1679/14vo

20 April 1671 Wolter de Sigers         1671/1679/19

12 Juni 1671 Dirck Clant tot Nieusteyn    1671/1679/23

10 Juli 1671 Dirck Pietersz Roothooft     1671/1679/24


16 Oct.1671  Godert van Bellinkhave 
       tot Bellinkhof          1671/1679/32

16 Maart 1672 Tjeerd van Aylva         1671/1679/49vo

16 Maart 1672 Theodorus Stansuis        1671/1679/50vo

16 Mei 1672  Jhr. van der Hell        1671/1679/85

24 April 1673 Herman Sinnes Nauta       1671/1679/149

24 April 1673 Sixters Julius a Deeckema    1671/1679/149

24 April 1673 Ludolff Tiarda van Starkenburg tot
       Weelhuirdijken Nijen Clooster  1671/1679/150

24 April 1673 Nicolaes van Borch        1671/1679/150vo

5 Juni 1673  Elinck Hendricks Morna 
       (provisoneel)          1671/1679/162

23 Aug.1673  Roeloff Sickinghe 
       tot Warfumborgh         1671/1679/166vo

21 April 1674 Tjeerd van Aylva         1671/1679/179

21 April 1674 Ernst Sicco van Aylva      1671/1679/180

3 Mei 1674  Tinco Andringa          1671/1679/182

5 Mei 1674  Pieter Jacobsz          1671/1679/182vo

11 Mei 1674  Johan van Dinter         1671/1679/186

16 Maart 1675 Adriaen van Heerdt        1671/1679/210

18 April 1675 Jhr.Reint Alberda tot Enum    1671/1679/216

18 April 1675 Jacob Alarts           1671/1679/216

23 April 1675 Frederick Alema         1671/1679/216vo

15 Mei 1675  Rudolph van Keppel 
       tot Camperbeeck         1671/1679/211vo

20 April 1677 Jhr. Johan van Goslinga     1671/1679/313vo

30 April 1677 Wybrand Foekes Coyker      1671/1679/317

30 April 1677 Arnold van Viersen        1671/1679/317vo

1 Juli 1677  Claes Adriaenno Hoots      1671/1679/325

12 Aug.1677  Epo van Aylva          1671/1679/328vo

8 April 1678 Jhr. Berent Bierum        1671/1679/355

8 April 1678 Berent Johan Hertoge v.Baekstede 1671/1679/355vo
25 Juni 1678 Johan van Twinckelo       1671/1679/368

2 Sept.1678  Cebus Werumbus          1671/1679/376

10 Sept.1678 Johan van Borck         1671/1679/377

18 Oct.1678  Hendrick Swartte         1671/1679/383vo

27 Maart 1679 Anne Simens           1671/1679/408

12 April 1679 Mr. Saco van Idsinga       1671/1679/409

17 April 1679 W. Alberda van Rensuma      1671/1679/410

12 Juni 1679 Scato Gockinga          1671/1679/426

31 Oct.1679  Eylco Tamminga          1671/1679/464

25 Maart 1680 Joost Taets van Amerongen    1680/1684/18

1 Mei 1680  Egbertus Emmius         1680/1684/38

8 Juni 1680  Ernst van Haren         1680/1684/42vo

5 Juli 1680  Isacq Schepper          1680/1684/44

5 Juli 1680  Hendrick Swartte         1680/1684/45

20 Jan.1681  Wolter Wolters          1680/1684/54vo

28 Maart 1681 Gijsbert Harman 
       tot Oosterwijtwerk        1680/1684/60vo

26 April 1681 Wybrand Foekes Coyker      1680/1684/63vo

1 Mei 1681  Herman Borcherinck        1680/1684/65

9 Mei 1681  Oswald van Keppel tot de Voorst 1680/1684/65vo


28 Mei 1681  Godert van Bellinckhave 
       tot Bellinckhoff         1680/1684/67

22 Juli 1681 Albert Lewe tot Cantens     1680/1684/75vo

2 Jan.1682  Cornelis Schay          1680/1684/88

4 Juni 1682  Jacob Mimnick          1680/1684/98

6 Juli 1682  Adam Berghuis          1680/1684/101

17 Aug.1682  Wicher Wickers          1680/1684/102vo

30 Sept.1682 Rienck Hendricksz        1680/1684/105

26 Maart 1683 George Willem Baron van In 
       en Kniphuysen          1680/1684/110vo

8 April 1683 Johan de Marees         1680/1684/111

13 April 1683 Jelle Bruninga          1680/1684/111vo

15 April 1683 Adam Berghuis          1680/1684/112

22 April 1683 Douwe van Sixma         1680/1684/112vo

29 April 1683 Ulbe van Aylva          1680/1684/113vo

29 April 1683 Egbert Alberts          1680/1684/113vo

29 April 1683 Peter Pot            1680/1684/114

18 Mei 1683  Johannes van Craek van Bouricius 1680/1684/116

6 april 1684 Mr.Adgerius Adius        1680/1684/139

12 Mei 1684  Gerard van Ruytenburg      1680/1684/140vo

26 mei 1684  Arent van der Veene       1680/1684/143vo

2 Juni 1684  Ernst Mockema Harinxma 
       toe Sloten            1680/1684/144vo

6 Juni 1684  Eylco Tamminga          1680/1684/145vo

9 Aug.1684  Hayco de Veencamp        1680/1684/149vo

5 April 1685 Pieter Pietersen Oldaans     1685/1692/7

25 Mei 1685  Egbert Clant tot Nyesteyn    1685/1692/14

15 juni 1685 Hayco de Veencamp        1685/1692/17

20 Juni 1685 Elinck Omverna          1685/1692/18vo

11 Jan. 1686 Cornelis Coen          1685/1692/29

25 April 1686 Johan van Essen         1685/1692/35vo

11 Mei 1686  Mr. Gerard Thiens        1685/1692/41vo

13 Mei 1686  Pieter Sabe           1685/1692/42vo

13 Mei 1686  Wicher Wickers          1685/1692/43

10 Juni 1686 Binnert Heringa van Grovestins  1685/1692/48

10 Maart 1687 Hermanus Wolthers        1685/1692/61

4 April 1687 Johan de Marees         1685/1692/59

2 Mei 1687  Johan Mepsche van Loppersum   1685/1692/65

6 Mei 1687  Tiddo Appins           1685/1692/68

6 Mei 1687  Herman Henrik Schimmelpenninck
       van de Oye            1685/1692/68vo

9 Mei 1687  Arent Coenraad van Lanwick 
       tot Benthuys           1685/1692/69

15 Mei 1687  Epoeus Wielinga         1685/1692/70vo

3 April 1688 Dirck Hoola           1685/1692/91

26 April 1688 Johan Marees           1685/1692/94vo

8 Mei 1688  Martinus van Scheltinga     1685/1692/99

4 Aug.1688  Theodorus Stansuis        1685/1692/103

17 Sept.1688 Johan Hendrick van Julsinga   1685/1692/104vo

11 April 1689 Antony Gerlacius         1685/1692/125vo

25 April 1689 Everhard Ringels v.Coningspoort 1685/1692/127

29 April 1689 Eho van Aylva          1685/1692/129vo

29 April 1689 Hector Glinstra         1685/1692/129

23 Mei 1689  Gerard Morraij          1685/1692/135

15 Oct.1689  Pieter Pietersen Oldaans     1685/1692/142vo

18 April 1690 Adam Berghuis          1685/1692/153vo

2 Mei 1690  Theodorus Stansuis        1685/1692/157

20 Mei 1690  Gerrit Brouwer          1685/1692/158vo

9 Jun.1690  Willem van Laar         1685/1692/161

15 Aug.1690  Wicker Pot            1685/1692/166vo

23 Oct.1690  Pieter Pietersen Oldaans     1685/1692/169vo

20 April 1691 Theodorus Stansuis        1685/1692/192

26 April 1691 Haro Caspar Baron van
       In en Knipshuysen        1685/1692/192vo

16 Aug.1691  Wijnand Renesse van de
       Ouden Poll            1685/1692/199

13 Nov.1691  Aleff Mathijsz van Idsinga    1685/1692/206

1 April 1692 Anthony Gerlacius        1685/1692/214

18 April 1692 Jr.Sjuk Tjaard van Burmania   1685/1692/215

21 April 1692 Mr. Jacob Noirot         1685/1692/215-vo

21 April 1692 Bartholomeus van Nijsten     1685/1692/216

27 Mei 1692  Lubbertus van Lyckama a Nyeholt 1685/1692/220

19 Maart 1693 Johan Hendrick van Julsinga   1693/1700/5

27 Maart 1693 Adriaen v.Heerdt tot Craijeveld 1693/1700/6

10 April 1693 Hessel Vegelin van Claerbergen  1693/1700/6vo

11 April 1693 Dirck Hoola           1693/1700/6vo

29 April 1693 Jacobus Appins          1693/1700/8vo

7 Mei 1693  Julius Schelto van Aitsema    1693/1700/7

7 Mei 1693  Johan Godfrid van Uiterwijck 
       tot Allerdinck          1693/1700/10

20 Mei 1693  Berend van Berum         1693/1700/11vo

21 Mei 1693  Ernst Mockema Harinxma 
       toe Sloten            1693/1700/12

15 Maart 1694 Hingo van Nijeveen        1693/1700/37

16 Maart 1694 Willem Ubbena toe Enum      1693/1700/37

14 April 1695 Tyaert van Aylva         1693/1700/65vo

14 April 1695 Dirck Clant van Hanckema     1693/1700/66

18 April 1695 Josept Hoeuft tot Lunnenburgh  1693/1700/66vo

6 juni 1695  Taes Burmania          1693/1700/73

23 Juni 1695 Edrard Smith           1693/1700/76

14 April 1696 Petrus Florentius Nijsten    1693/1700/91

4 Juni 1696  Hendrick van Marckel       1693/1700/96vo

3 Juli 1696  Asinga van Manneel 
       tot Holthuysen          1693/1700/98

15 April 1697 Edzard Burmania         1693/1700/114

15 April 1697 Ericus van Haersma        1693/1700/114vo

20 April 1697 Gerard Horenken van Dycksterhuis 1693/1700/115

20 April 1697 Eylco Tamminga          1693/1700/115vo

9 Juli 1697  Asinga van Manneel 
       tot Holthuysen          1693/1700/123

24 Sept.1697 Jobbo Aldringa          1693/1700/128vo

19 Maart 1698 Daniel Block van Scheltinga   1693/1700/142

24 April 1698 Pompejus Smith          1693/1700/146

1 Mei 1698  Sinck Gerolt Burmania      1693/1700/148

21 Mei 1698  Scato Gockinga          1693/1700/151

17 Juli 1698 Gerard Rossum van Vnijlkoop   1693/1700/156vo

22 Sept.1698 Ludolph Ludolphi         1693/1700/160

5 Nov.1698  Gualterus Crijns         1693/1700/162

12 Dec. 1698 Maurits van Nierop        1693/1700/164vo

19 Maart 1699 Martinus van Scheltinga     1693/1700/167vo

6 April 1699 Hingo van Nijeveen        1693/1700/168vo

21 April 1699 Theodorus Stansuis        1693/1700/170

27 April 1699 Coppen Jarges          1693/1700/171

16 juni 1699 Johan Heydenstryck van 
       Coevorden tot Wegdam       1693/1700/176vo

17 juni 1699 Alexander Schimmelpennick    1693/1700/177    
29 Jan.1700  Ericus van Haersma        1693/1700/194

29 Jan.1701  Coenraad Trajectanus 
       van Coningsvrij         1701/1708/1vo

14 April 1701 Suffridus Van Westerhuijs    1701/1708/6vo

23 April 1701 Tyaard Burmania         1701/1708/7

25 April 1701 Edsard Grovenstins        1701/1708/8vo

25 April 1701 Carel Ferdinand Graaf 
       van Kniphuysen          1701/1708/8vo

30 Jan.1702  Nicolaes Thomas van de Mark 
       van de Leur           1701/1708/31

29 April 1702 Reynier Marle          1701/1708/41

16 Mei 1702  Scato Gockinga          1701/1708/43vo

19 Mei 1702  Jacob Cock            1701/1708/44

23 Mei 1702  Benjamin van Golstein      1701/1708/45

16 Oct.1702  Ulbe Baron Aylva         1701/1708/62vo

25 Oct.1702  Hessel van Sminia        1701/1708/64vo

30 maart 1703 Wicher Wichers          1701/1708/84

19 April 1703 Schelto van Hiemstra       1701/1708/86vo

19 April 1703 Egbert Clant tot Nyesteyn    1701/1708/86

16 Jan. 1704 N.Videnius            1701/1708/113

25 Maart 1704 Sinck Tyaard Burmania      1701/1708/121vo

25 Maart 1704 Hector Glinstra         1701/1708/121

4 April 1704 Rudolf van Cuylenborch      1701/1708/123

4 April 1704 Peter Jan van Steenhuijsen    1701/1708/123vo

14 April 1704 Eelco van Glinstra        1701/1708/6

17 April 1704 Eelco van Haersma        1701/1708/150

10 Febr.1705 Cornelis Woel          1701/1708/170

24 April 1705 Jan van Isselmuyden 
       tot de Rollekate         1701/1708/173vo

27 April 1705 Johan Dwews           1701/1708/174

27 April 1705 N. op Rengerda          1701/1708/174vo

1 Mei 1705  Reinhard van Haeften Ophemert 
       en Sennewijnen          1701/1708/175

4 Mei 1705  Frederik Hendrik van Gendt    1701/1708/175

14 Sept.1705 Assuerus Glinstra        1701/1708/191

15 Oct. 1705 Augustines van Lyckama a Nyeholt 1701/1708/191vo

19 April 1706 Ericus van Haersma        1701/1708/215

6 Aug.1706  Hendrick Rudolph Werumeus    1701/1708/188vo

1 Oct.1706  Epxus Glinstra          1701/1708/233

10 Maart 1707 Ernst van Aylva         1701/1708/243

21 Maart 1707 Coppen Jarges          1701/1708/243

21 Maart 1707 Dr. Jacob van der Wijen     1701/1708/243vo

14 April 1707 Frederik van Sminia       1701/1708/243vo

14 April 1707 Johan Hendrick van Julsinga   1701/1708/247

23 April 1707 Bebbo Aldringa          1701/1708/249

8 Maart 1708 Jacobs Appins          1701/1708/275vo

13 April 1708 Bincke Binkes          1701/1708/282vo

20 April 1708 Johan Helmich Meeuwsen      1701/1708/282vo

30 April 1708 Christoffel Bergh        1701/1708/285

1 Mei 1708  Mathijs van Dilsen        1701/1708/285

4 Mei 1708  Gerard van Ruytenburg      1701/1708/286vo

5 Mei 1708  Asinga van Manneel 
       tot Holthuysen          1701/1708/287

23 April 1709 Hendrick Morrees         1709/1714/84vo

25 April 1709 Ericus van Haersma        1709/1714/85

26 April 1709 Pieter de Mepsche        1709/1714/87vo

26 April 1709 N. Videnius           1709/1714/88

27 April 1709 Hendrik Ferdinand Baron 
       van In en Kniphuysen       1709/1714/88vo

21 jan 1710  Eylco Tamminga          1709/1714/116vo

1 April 1710 Johan Drews           1709/1714/121vo

17 April 1710 Ulbe Baron van Aylva       1709/1714/124vo

28 April 1710 Willem van Haren         1709/1714/129

22 Dec.1710  Arent van Haersolte       1709/1714/147

19 Jan.1711  Nicolaes Thomas van de
       Marck van de Leur        1709/1714.152vo

21 Maart 1711 Sicco Tammen           1709/1714/161

21 Maart 1711 Augustines van Lyckama a Nyeholt 1709/1714/161vo

20 April 1711 Johan Piccart van Slochteren   1709/1714/164vo

15 Mei 1711  Gijsbert van Dedem tot 
       den Gelder            1709/1714/167

18 Mei 1711  Hendrik van Laar tot
       den Lichtenberg         1709/1714/167vo

22 Mei 1711  ???? van Starkenburg van Wehe  1709/1714/168vo

10 maart 1712 Johan van Borck         1709/1714/193vo

22 Juli 1712 Cornelis van Peursum       1709/1714/201vo

27 Febr.1713 Anthony van Wijck        1709/1714/218

6 Maart 1713 Edzard Smith           1709/1714/218vo

13 Maart 1713 Frederik van Sminia       1709/1714/219

21 April 1713 Jacobus van Bouritius      1709/1714/228

26 April 1713 Binnert Heringa van Grovestins  1709/1714/228vo

28 April 1713 Maurits Clant van Hanckema    1709/1714/230

23 April 1714 J. de Drews           1709/1714/291

28 April 1714 Gerard Marrienburgh       1709/1714/292

28 April 1714 Jan Jacob Gansneb
       Genaemd Teugnagel        1709/1714/291vo

26 Mei 1714  Nicolaas Del           1709/1714/295

7 Maart 1715 Martinus van Scheltinga     1715/1722/5vo

24 April 1715 Joseph Trip           1715/1722/8

24 April 1715 Willem Alberda van Dyscterhuis  1715/1722/8vo

29 Oct.1715  Frans Jan van Heeckeren 
       tot Enghuysen          1715/1722/18

18 April 1716 Binke Simons           1715/1722/47vo

20 April 1716 Hans Willem van Aylva      1715/1722/48vo

27 April 1716 Adam Ernst van Haren       1715/1722/28

11 Juni 1716 Livius Lyckama a Nyeholt     1715/1722/33

14 Juli 1716 Johan Julsingh          1715/1722/37

23 Maart 1717 Hendrik Frederik Schimmelpennick
       van de Oye            1715/1722/54

26 Maart 1717 Cornelis Woel          1715/1722/55

19 April 1717 Timon Sloet tot Borghbeuningen  1715/1722/58

24 april 1717 ?? Timan Lintelo van Stedum   1715/1722/59

29 April 1717 J. de Drews           1715/1722/59vo

31 Aug. 1717 Willem van Haren         1715/1722/82vo

31 Maart 1718 Anne Hobbes Boer         1715/1722/94vo

5 April 1718 Martinus van Scheltema      1715/1722/95

3 April 1719 Frederik van Sminia       1715/1722/123vo

14 April 1719 Hector Glinstra         1715/1722/124vo

19 April 1719 Bincke Simons          1715/1722/125

24 April 1719 B. Berghuis           1715/1722/126

28 April 1719 Cornelis van Aylva        1715/1722/127

15 Juni 1719 A.J.Clant van Ayckema      1715/1722/135

17 April 1720 Anne Hobbes Boer         1715/1722/172vo

23 April 1720 Gerhard Greve          1715/1722/175 

27 April 1720 Johan Tollins          1715/1722/176vo

27 Mei 1720  Claas Wormer           1715/1722/181vo

24 April 1721 Jan Reynt Lewe van Middelstum  1715/1722/206

26 April 1721 Scato Gockinga          1715/1722/206vo

16 juni 1721 Egbert Daendels         1715/1722/219vo

14 April 1722 Arent van Haersma        1715/1722/233

16 April 1722 Bartholdus Suffridus Lyckema 
       a Nyeholt            1715/1722/244vo

16 April 1722 Duco Gerrolt Martena
       Burmania Rengers         1715/1722/245

16 April 1722 Anthony van Wijck        1715/1722/246vo

2 Mei 1722  R. ten Winkel          1715/1722/248vo

13 Febr.1723 Mr. Laurens Huyssen       1723/1729/8vo

20 April 1723 E. Rengers van Formsum      1723/1729/24

23 April 1723 Gerrit Johan van Rhemen     1723/1729/24vo

28 April 1723 Onno Sickinghe          1723/1729/25vo

26 Juni 1723 Livius van Haersma        1723/1729/120vo

27 Maart 1724 Mr. Saco van Idsinga       1723/1729 55vo

18 April 1724 Haico Abbring          1723/1729/58vo

19 April 1724 Anne Hobbes Boer         1723/1729/58vo

31 Maart 1725 Mr. Anthony de Leeuw       1723/1729/6vo

14 April 1725 Binke Simons           1723/1729/81

23 April 1725 A.A.L. van Rengers        1723/1729/82

24 April 1725 Hans Willem van Aylva      1723/1729/83

26 April 1725 Onno Barent Gruijs        1723/1729/84vo

19 Juni 1725 Casparus Schultens        1723/1729/93vo

28 Oct.1725  Livius Suffridus 
       Lyckama a Nyeholt        1723/1729/107vo

12 April 1726 Anne Hobbes Boer         1723/1729/121vo

13 April 1726 Nicolaas Del           1723/1729/122vo

20 April 1726 Onno Sickinghe          1723/1729/123

5 Juni 1726  Peter Schul           1723/1729/130vo

23 Juli 1726 Mr. Johan van Laar        1723/1729/133vo

17 April 1727 Jacobus Eppinga         1723/1729/205vo

25 April 1727 L.H. Emmen            1723/1729/219vo

5 Nov.1727  Gerard Verkerck         1723/1729/226vo

12 April 1728 Menno Coehoorn van Scheltinga  1723/1729/238

13 April 1728 Edzard van Sminia        1723/1729/239

16 April 1728 R. de Mepsche          1723/1729/241

23 April 1728 Gaijus van Scheltinga      1723/1729/238vo

23 April 1728 Aris Bel             1723/1729/244vo

26 Maart 1729 Mr. Johan Groenenveld      1723/1729/263

20 April 1729 Jacobus Eppinga         1723/1729/265vo

22 April 1729 Onno Sickinghe          1723/1729/267vo

14 Mei 1729  Johan Piccart van Slochteren   1723/1729/275

24 Juni 1729 Adolf Otto Raes tot den Poll   1723/1729/279vo

29 Aug. 1729 Assueer van Heeckeren tot Ruurlo 1723/1729/283vo

14 Maart 1730 Jarig Georg Burmania       1730/1737/7

8 April 1730 Everhardus van Wielinga     1730/1737/-8vo

21 april 1730 G.R. de Cock           1730/1737/10

26 Oct. 1730 Bernard Smit           1730/1737/26

16 Maart 1731 Sybrand Pieters         1730/1737/43vo

23 April 1731 Arent van Haersma        1730/1737/46

23 April 1731 Regenus Anneus Lyclama 
       van Wyckel            1730/1737/46

24 April 1731 U.E. van Berghuis        1730/1737/46vo

24 April 1731 Berent Johan Hertoge 
       van Baekstede          1730/1737/47

25 April 1731 Diderick Jan van Zuylen
       van Westbroek          1730/1737/47vo

28 Juni 1731 Frans Jan van Heeckeren 
       tot Enghuysen          1730/1737/54vo
           
4 April 1732 Mr. Daniel der Haer       1730/1737/72

9 April 1732 Hessel van Sminia        1730/1737/74vo

24 April 1732 R.F. Dwews            1730/1737/77
 
26 April 1732 Nicolaas Wormer         1730/1737/77vo

25 April 1733 Eclco Onstra Tjarda 
       Starkenburg van Leens      1730/1737/121

1 Mei 1733  Joan Dapper           1730/1737/124

18 Jan. 1734 Pieters Sybrand         1730/1737/163vo

27 Maart 1734 Horatus Hiddema van Knijff    1730/1737/168vo

23 April 1734 Gerhard Johan Jacobson      1730/1737/174

28 April 1734 Leonard Taats van Amerongen   1730/1737/174vo

8 Mei 1734  Regnerus van Andringa      1730/1737/1-78

28 April 1735 Arint Sloet tot Warmelo     1730/1737/211vo

29 April 1735 Everhard Frederik Timam 
       Lintelo van Stedum        1730/1737/212vo

27 Sept.1735 Barolt Lutteken         1730/1737/210

3 Nov. 1735  Mr. Paul Jan Reuvet       1730/1737/224vo

9 Maart 1736 Bartholomeus Bruyn        1730/1737/231

26 April 1736 Hieronimus de Blau        1730/1737/243

27 Maart 1737 Horatius Hiddema van Knijff   1730/1737/168vo

15 April 1737 Jhr. Diderik van Lockhorst 
        van de Lier           1730/1737/276vo

16 April 1737 Arent van Haersolte       1730/1737/277vo

16 April 1737 Tjalling Willem van Camstra   1730/1737/278

16 April 1737 Frederik van Sminia       1730/1737/278vo

25 April 1737 R.F. Drews            1730/1737/280

8 Mei 1737  Haro Caspar Baron van 
       In en Kniphuysen         1730/1737/284

19 April 1738 Cornelis van Neck        1738/1742/12vo

24 April 1738 Gilliam Bruinier         1738/1742/14vo

24 April 1738 Wijnand Jan van Renesse 
       tot Znijleveld          1738/1742/13vo

21 April 1739 Tymen Aukes           1738/1742/41

27 April 1739 Mello Alberda van Rensema    1738/1742/41vo

18 Maart 1740 Hendrik Baeker          1738/1742/65vo

19 April 1740 Tjalling Edo Johan Heringa 
       van Eysinga           1738/1742/74vo

19 april 1740 Duco van Haren          1738/1742/75

29 April 1740 Mr. Balthazar Smissaert     1738/1742/77

14 April 1741 Gerard Elias           1738/1742/130vo

14 April 1741 Mr. Nanning van Foreest     1738/1742/131

19 April 1741 Johan Piccart van Slocteren   1738/1742/132vo

28 April 1741 Adolf van Balveren        1738/1742/134

6 Mei 1741  Johan Everhard Adolf Graaf 
       van Rechteren          1738/1742/138vo

30 Maart 1742 Daniel Block van Scheltinga   1738/1742/166

23 Nov. 1742 Dirk Louis van den Den 
       tot den Brakel          1738/1742/270

25 jan. 1743 Martinus Bouritius        1743/1747/7

26 febr. 1743 Lodewijk Arent Gansneb 
       Genaemd Teugnagel        1743/1747/13vo-

23 April 1743 Willem Hendrik van Hiemstra   1743/1747/19vo

27 April 1743 A.A. van Lijnden van Cantes   1743/1747/21vo

14 mei 1743  Mr. Wouter Hendrik Nellestein  1743/1747/30

18 Juli 1743 Hobbo Burmania          1743/1747/42

26 Nov.1743  Mr. Bonefacius der Haer     1743/1747/48

1 Maart 1744 Pieter Molenaar         1743/1747/57

26 maart 1744 Mr. Daniel der Haer       1743/1747/59vo

27 April 1744 Jhr. Diderik van Lockhorst 
       van der Meer           1743/1747/66vo

30 April 1744 Johan Cox            1743/1747/68vo

9 April 1745 Frederick Sloterdijk       1743/1747/102

23 April 1745 Gerard Alberda van Dyscterhuis  1743/1747/102vo

4 April 1746 Mr. Johan van Laar        1743/1747/136vo

18 April 1746 Horatus Hiddema van Knijff    1743/1747/141

3 Mei 1746  Hendrik van Haersma       1743/1747/144vo

6 Mei 1646  Jhr. Steven Frederik 
       van der Cappelen van Pape-cop   1743/1747/147

6 Juni 1746  Livius Suffridus 
       Lyckema a Nyeholt        1743/1747/154vo

30 Maart 1747 Johannes Brouwer         1743/1747/194

22 April 1747 Robert Hendrik van Hambroek
       tot Arendshorst         1743/1747/197vo

20 Juli 1747 Ludolph Hendrik Buxhard 
       Silvius van Heeckeren tot Walien 1743/1747/219

26 Jan. 1748 Jarig Georg Burmania       1748/1751/15

2 Nov. 1748  Adolf Jacob Hendrik 
       van Heeckeren tho Nettelhorst  1748/1751/35

4 April 1749 Frederik van Sminia       1748/1751/112

11 April 1749 Gijsbert Jan Hardenbroeck    1748/1751/113

17 April 1749 Hessel Douwe Ernst van Aylva   1748/1751/114

21 April 1749 Ulbe Aylva van Rengers      1748/1751/116

5 Mei 1749  Mr. Wouter Hendrik Nellestein  1748/1751/126

7 Juli 1749  Frederick Sloterdijk       1748/1751/151vo

29 Dec. 1749 Albert Jan Drews         1748/1751/198vo

11 Jan. 1750 Johan Piccard van Slochteren   1748/1751/200vo

10 April 1750 Hendrik Baeker          1748/1751/220vo

1 Juni 1750  Ludolph Hendrik Borchard Silvius 
       van Heeckeren tot Campherbeek  1748/1751/230vo

9 Juni 1750  G.S. van Hiemstra        1748/1751/233

20 April 1751 W. Siccama            1748/1751/258

13 Juni 1751 Gerhard Johan Jacobson      1748/1751/234vo

2 Nov. 1751  Reijnerus Sufridus Lyckema 
       a Nyeholt            1748/1751/288

8 Nov. 1751  Martinus de Leeuw van Coolwijk  1748/1751/288

31 maart 1752 Jarig Georg Burmania       1752/1758/8vo

19 April 1752 Jhr. Frederik van der Cappelen
       van Papekop           1752/1758/13vo

24 April 1752 Berent Adriaan van Iddekinge   1752/1758/16vo


25 April 1752 Pier Willem van Sytzama 
       van Bellingeweer         1752/1758/17vo

19 Mei 1752  Henricus Wiardus van Altena   1752/1758/27vo

29 Maart 1753 Adrianus van Overvelt      1752/1758/48

25 April 1753 Frans Alexander Schimmelpennick
       van de Oye            1752/1758/51vo

26 April 1753 Willem van Ittersum 
       tot Oosterhoff          1752/1758/54

5 Dec. 1753  Jacob van Geffeler        1752/1758/84vo

25 April 1754 T.A. Gerlacius          1752/1758/103vo

8 Mei 1754  Anthony Bartold Sloet 
       tot Singraven          1752/1758/129vo

9 Mei 1754  Johan Piccart van Slochteren   1752/1758/131vo

6 Nov. 1754  Joachim Canter          1752/1758/150

2 April 1755 Ernst Willem van Wiedenburgh   1752/1758/165

23 April 1755 Livius van Haersma        1752/1758/170

12 Mei 1755  Cornelis van der Hoop      1752/1758/180

23 Maart 1756 Willem Hendrik van Hiemstra   1752/1758/199

23 Maart 1756 Herman Jan Roelink        1752/1758/204

29 Maart 1756 Mr. Willem van Neck       1752/1758/199vo

26 April 1756 Benhard Willem Pannekoeck    1752/1758/204vo

4 Mei 1756  Evert Joost Lewe van Aduard   1752/1758/209vo

28 Maart 1757 Jan Louis van Alderverelt    1752/1758/242

25 April 1757 D.B. van Scheltinga       1752/1758/244vo

25 April 1757 Willen de Wolff         1752/1757/245vo

26 Oct. 1757 Reinier Willem van Hemert    1752/1758/264

7 April 1758 Coenraad Tenmink         1752/1758/290

24 April 1758 Wilhelmus Bergsma        1752/1758/292vo

26 April 1758 Sjuck Gerrold Juckema 
       van Burmania           1752/1758/177vo

12 Mei 1758  H. Gockinga           1752/1758/301

22 Mei 1758  Anthony Barneveld        1752/1758/302vo

30 Mei 1758  M. Alberda van Nijenstein    1752/1758/304vo

3 April 1759 Rutger van Haersolte 
       tot Toutenburg          1759/1765/4vo

23 April 1759 George Graaf van Randwijk    1759/1765/6

24 April 1759 Bartholomeus           1759/1765/7vo

26 April 1759 H. Gockinga           1759/1765/9

18 Maart 1760 H.V. Hamerster          1759/1765/53vo

1 April 1760 J.C. van Langentrier       1759/1765/161vo

10 April 1761 Henricus Wiardus van Altena   1759/1765/112

13 April 1761 Ulbe Aylva van Rengers      1759/1765/112vo

21 April 1761 Schelto van Hiemstra       1759/1765/114

10 Juni 1761 Albert Drews           1759/1765/130

4 Maart 1762 Mr. F. Berghuis         1759/1765/148

24 Maart 1762 Pieter van der Berg       1759/1765/155vo

26 Maart 1762 Mr. Willem van Neck       1759/1765/156vo
 
19 April 1762 H. van Nijeveen         1759/1765/160vo

22 April 1762 Evert Joost Lewe van Aduard   1759/1765/161

3 Mei 1762  Rijnvis Feyt           1759/1765/165vo

6 Mei 1762  Ernst Willem van Wiedenburgh   1759/1765/168vo

7 Juni 1762  Johannes Jonas          1759/1765/172vo

11 Juni 1762 Rudolph Emmen          1759/1765/173vo

21 Sept. 1762 George Frederik Baron thoe
       Schwart-senberg en Hoheulandsberg 1759/1765/181

2 Mei 1763  E.E.F. Sickinghe         1759/1765/210

29 Sept. 1763 Jacob Sprakel          1759/1765/223

28 Oct. 1763 Willem van de Sande       1759/1765/224

13 Febr. 1764 Mr. Nicolaas Arnoldi       1759/1765/224

1 Maart 1764 Rudolph Emmen          1759/1765/238

10 April 1764 Johan Cornelis d'Ablaring 
       van Nieuwerkerk         1759/1765/241

10 April 1764 Johan Willem der Haer      1759/1765/241vo         
27 April 1764 G. Alberda van Dyscterhuis    1759/1765/245vo

11 Sept. 1764 Ulbe Aylva van Rengers      1759/1765/261vo

8 Maart 1765 Jan van Zevenderen Cabauw    1759/1765/275vo

22 April 1765 G. Allershof           1759/1765/284 

25 April 1765 Hessel Douwe Ernst van Aylva   1759/1765/286

9 Mei 1765  Derk Christoffer van Voerst 
       tot Hagenvoirde Jr.       1759/1765/292vo

17 Mei 1765  Frederick Borchard Lodewijk
       Westerholt tot Hackfort     1759/1765/295vo

3 Juni 1765  Berent Adriaan van Iddekinge   1759/1765/297

20 Sept. 1765 Eyso de Wendt          1759/1765/300vo

16 April 1766 J.C. van Langetrier       1766/1771/117vo

21 April 1766 L.A. Trip            1766/1771/119

28 April 1766 Coenraad Willem Bentinck 
       tot Schoonhoven         1766/1771/121vo

5 Mei 1766  Tjalling Aeds Hessel 
       Roorda van Sixma         1766/1771/126

13 Maart 1767 Rutger van Haersolte       1766/1771/148vo

9 April 1767 Daniel de Blocq van Haersma   1766/1771/149vo

22 April 1767 J. Gockinga           1766/1771/150

27 April 1767 Mr. Nicolaas Arnoldi       1766/1771/150vo

29 April 1767 Frederik Benjamin 
       van der Cappelen tot Rysselt   1766/1771/153

1 April 1768 Mr. Willem van Neck       1766/1771/189vo

14 April 1768 J.H. Keyser           1766/1771/195vo

20 April 1768 D.O. van Hertoge van Feringa   1766/1771/196vo

22 Juni 1768 Johan Coenraad van 
       Hasselt Gerritsz         1766/1771/211vo


20 April 1769 Willem Hendrik Baron 
       van Hambrock           1766/1771/238

25 April 1769 W.H. Lohman           1766/1765/240vo

1 Mei 1769  Hendrik Brouwer         1766/1771/243

25 Aug. 1769 Herman Olmius          1766/1771/251vo

7 Febr. 1770 Gerard Maximiliaan 
       Taets van Amerongen       1766/1771/265vo

1 Mei 1770  Albert Hendrik van Swinderen   1766/1771/279

1 Mei 1770  Duco van Haren          1766/1771/285

2 Mei 1770  Mr. Gerhard Gijsbert 
       Johan van Suchtelen       1766/1771/285vo

19 Juni 1770 Unico Allard Alberda van Menkema 1766/1771/291vo
 
14 maart 1771 Jan van Zevenderen Cabauw    1766/1771/110vo

29 April 1771 Johan Hendrik Coevorden 
       tot Wegdam            1766/1771/315

1 Mei 1771  Willem van Haersolte tot IJlst  1766/1771/316

21 Nov. 1771 Martinus van Scheltinga     1766/1771/338

9 April 1772 Hans Willem Plettenburg     1772/1778/5vo

14 April 1772 Johan Burchard Tullekens     1772/1778/6vo

27 April 1772 Schelte Hessel Roorda 
       van Eysinga           1772/1778/9

26 April 1772 Ubbo Burmania          1772/1778/18vo

1 Mei 1772  J.C. van Langetrier       1772/1778/13 

2 April 1773 R. Drews             1772/1778/123

8 April 1773 Edo Alma van Idema        1772/1778/123vo

15 April 1773 Hobbo Baart van Sminia      1772/1778/124vo

16 April 1773 Hendrik Willem van Ruijven    1772/1778/125

23 Nov. 1773 Frans Julius Johan 
       Van Scheltinga          1772/1778/149vo

27 April 1774 F.J. Berghuis          1772/1778/162

27 April 1774 D.O. Hertoge van Feringa     1772/1778/162vo

18 Mei 1774  Coenraad Willem Haersolte 
       tot Staveren           1772/1778/169

16 Jan. 1775 Mr. M. Clant van Hanckema    1772/1778/186

7 April 1775 Petrus Diederik van Heymenberg  1772/1778/204

28 April 1775 Willem Francois de Wolff     1772/1778/205

19 Maart 1776 Martinus van Scheltinga     1772/1778/255vo

17 April 1776 Carel Georg van Wassenaar
       van Twickelo           1772/1778/231vo

18 April 1776 Herman de Ruever         1772/1778/232vo

20 April 1776 Albertus Koops          1772/1778/157

23 April 1776 F.L. van Starkeburg van Wehe   1772/1778/234vo

23 April 1776 W.H. Lohman           1772/1778/235

2 Mei 1776  Hendrik Lodewijk van de Meuwede 1772/1778/240

15 Mei 1776  Coenraad Willem Haersolte 
       tot Staveren           1772/1778/231

2 April 1777 Arent Govert de Vos
       van Steenwijk tot Nijerwal    1772/1778/270vo

6 Mei 1777  Mathijs van Bronkhorst      1772/1778/275vo

9 Mei 1777  Paulus Laman           1772/1778/278vo

10 Mei 1777  Jan van Zevenderen Cabauw    1772/1778/268vo

15 Dec.1777  F.F. Baron van In en Kniphuysen 1772/1778/293vo

17 April 1778 Hermanus Wolthers        1772/1778/293vo

10 Juni 1778 J.C. van Langetrier       1772/1778/320

23 Juli 1778 Arnold Dirk Hendrik Nieuwkerken 
       Gen.D. Nijvenheim        1772/1778/323

26 Jan. 1779 Coenraad Willem van Deden
       tot de Rollekade         1779/1784/3

30 Maart 1779 Imilius Josinus de Schepper   1779/1784/12vo

27 April 1779 A. Carel Julianus van Beere   1779/1784/19

27 April 1779 H.W.C. van Iddekinge       1779/1784/18vo

29 April 1779 Jacob Derk Brakel        1779/1784/22

17 Mei 1779  Johannes Wilhelmus van Hanswijk 1779/1784/28

29 Juni 1779 E. Lewe             1779/1784/99
 
11 Febr. 1780 Frans Bigot           1779/1784/126vo

31 maart 1780 Cornelis Koel          1779/1784/134

26 April 1780 Albert Jan Muijden        1779/1784/139vo

11 Mei 1780  Herman Dijkmeester        1779/1784/143vo

24 Mei 1780  P. de Valcke           1779/1784/146

31 Mei 1780  D. Alberda            1779/1784/148vo

23 Nov. 1780 Henrie Lewe           1779/1784/171vo

1 Febr. 1781 H.L. Wichers           1779/1784/180

11 April 1781 Willem Rooyer          1779/1784/199

18 April 1781 Bavius Nauta           1779/1784/188

27 April 1781 L.A. Amelis Rengers       1779/1784/191vo

2 Mei 1781  Jacob Diderik van den Steen   1779/1784/193vo

15 Juni 1781 Hermanus Wolthers        1779/1784/199vo

7 Maart 1782 Maurits Cornelis Pasque     1779/1784/236
       de Chavones           

7 Maart 1782 Gerard Maximiliaan
       Graaf van Rechteren       1779/1784/237

19 Maart 1782 Frans Julius Johan van Eysinga  1779/1784/239

23 April 1782 O.J. Alberda           1779/1784/244

24 April 1782 Evert Jan Eeckholt        1779/1784/247

25 April 1782 Sicco Douwe Aylva        1779/1784/246vo

3 Juli 1782  Unico Allard (2) 
       Alberda van Mekema        1779/1784/259

16 Oct. 1782 Gerard Leonard Maximiliaan
       Taets van Amerongen       1779/1784/264

20 maart 1783 Willem van Solinge        1779/1784/276
     
23 April 1783 E.P. Smith            1779/1784/280

22 Mei 1783  Coenraad Willem Bentinck
       tot Schoonhoven         1779/1784/287vo

Ca.  1783  Petrus Camper.

23 Mei 1783  Frederik Jan Willem Robbert
       van Heeckeren van Ovelaar    1779/1784/288

30 mei 1783  Jacob Derk Braakel        1779/1784/289

5 Nov. 1783  A. Bertling           1779/1784/298vo

21 Nov. 1783 Evert Christiaan Carel Willem
       van Heeckeren tho Nettelhorst  1779/1784/300

15 April 1784 J.T. Fockes           1779/1784/312

20 April 1784 Bivius Nauta           1779/1784/312vo

22 April 1784 W.G. Aldringa van Wirdum     1779/1784/314

26 mei 1784  Derk Fredik Baron van 
       Voorst tot Alerdinck       1779/1784/326

18 April 1785 R. Drews             1785/1790/10

29 April 1785 J.B. Strick van Lintschoten   1785/1790/16vo

25 Mei 1785  G.J.J.A.A. van Dort 
       tot Holthuijzen         1785/1790/21vo

26 mei 1785  Marius Anthony Carel Baron van 
       Voorst tot Borgel        1785/1790/22

24 April 1786 Gerard David op den Noort    1785/1790/61

25 April 1786 Evert Joost Lewe van Aduard   1785/1780/41

27 April 1786 Simon Appel           1785/1790/41vo

27 April 1786 Jacob Joan Fockink        1785/1790/41vo

19 Mei 1786  Jan Louis Bose de la Calmette  1785/1790/60

7 Juni 1787  Jan Damian van Duren       1785/1790/81vo

16 Nov. 1787 Mr. Jan van Goor Hinlopen    1785/1790/92

12 Febr. 1788 Junius van Alema         1785/1790/110vo

2 April 1788 Hermanus Eckeringa        1785/1790/120vo

11 April 1788 Jan Louis Bose de la Calmette  1785/1790/123vo

18 April 1788 J. Stegnerus           1785/1790/125

22 April 1788 Jan Antonie Taets van Amerongen 1785/1790/125vo

28 April 1788 Hermannus de Waard        1785/1790/126

28 April 1788 Albert Hoekstra         1785/1790/128vo

5 Mei 1788  Eyso de Wendt          1785/1790/135vo

28 April 1789 Willem van Solinge        1785/1790/168

29 April 1789 H. of M. Lohman         1785/1790/166vo

8 Mei 1789  Nicolaas Henderik Schrassert   1785/1790/216

22 Mei 1789  Willem Hendrik van Sytzama    1785/1790/221

22 Mei 1789  R.J. Sloet tot Everlo      1785/1790/221vo

20 April 1790 Adolf Carel Baron 
       van Beverveurde         1785/1790/268

23 Juli 1790 T.A. Gerlacius van Stedum    1785/1790/280

18 April 1791 Diederick Jacob van Tuyl
       van Serooskerken         1791/1794/10

26 Mei 1791  I.Z. Sloet tot Grimberg     1791/1794/27

24 April 1792 P.R. van Iddekinge        1791/1794/64vo

24 April 1792 L. Venhuijzen          1791/1794/65vo

3 Mei 1792  Mr. Jan van Goor Hinlopen    1785/1790/92

14 mei 1792  Focco Willem Stennekes      1791/1794/71

30 mei 1792  Alexander van Dedem 
       tot Vosbergen          1791/1794/75

5 April 1793 Hendrick Jacob van Tuyl 
       van Serooskerken         1791/1794/107vo

Ca. 1793   H.G. Sickinghe

Ca. 1793   Hermanus Eckringa

Ca. 1793   Jr. Hans Willem van Plettenburg 

21 Mei 1793  Berend Frederik Schulz      1791/1794/116vo

25 Maart 1794 Jhr. Rienk Edzard Burmania    1791/1794/225

29 April 1794 Jan Otto van Ingen        1791/1794/239vo

30 April 1794 Maximiliaan Louis van Utenhove 
       tot Bottesteyn          1791/1794/240

1 Mei 1794  F.O. van Sytzama 
       van Bellingeweer         1791/1794/244vo

ALBERT EVERTZ.BONER.   6 Maart 1596   Ontvanger-gene-raal.

Eerst genoemde ontvanger-generaal van de Friese Admiraliteit. Aangesteld 6 Maart 1596 Chtb.4 op tractement van f.600,= per jaar. Gezw.gemeensman 1578-1581, 1591 en 1592. 
Schepen in 1582 en 1590. Burgemeester 1583-1588. In raad en secretaris Ged. Staten van Friesland. Ontvanger- en commies-generaal van de konvooien en licenten 
onder het College Adm.v.Fr. Albert Everts Boner was een zoon van Ever Boner en Hijlk van Aerntsma. Hij was gehuwd met Jarycke Dirck, zij kopen , behalve landerijen 
een hoekhuis bij de Brol te Leeuwarden. Gr.Con-sentb. 14 maart 1589 fol 116. Gestorven 3 Maart 1611. Zijn tamelijk beschadigde grafzerk lag in de in 1940 gesloopte 
Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. De uit het latijn vertaalde tekst op het graf luid: "Bewonder hem, die hier ligt; Albertus Bonnerus, 
die in zijn binnenste alles bezat wat deugd verricht en de schoonheid van het rechtvaardige. Daarom ook regeerde hij, tot de staatdienst geroepen als een vader des vaderlands. 
Eindelijk keerde hij uit de vreemde terug tot zijn medeburgers. Arm Friesland- maar men mag niet opstandig zijn want juist het beste gaat eerst verloren." 
Het gedicht is aangevuld met gegevens uit het Iternerarium van Gotfr.Hegeneti uit 1630. Grafschriften Tussen Vlie en Lauwers deel 3. 
blz.43/-44. Prov.Bibl. E1413.
.

DR. GERLIAENS VAN RISPENS.   Juni 1598.  Advocaat-fis-caal.

Tevens raadslid,
Comm.Boek 1586/1625/158 R.A. Den Haag. En Winsemius fol. 828
.

DR. JOHANNES SAECKMA.   1 October 1598.     Secretaris.

Zie R.A. Den Haag. Comm.Boek 1586/1625/158 Johannes Saeckma, zoon van Suffridus Saeckma en daarom ook voorkomend als Johannes Suffridus Saeckma. 
Geboren in Kollum in 1572, overleden als presiderend raad in de Hove van Friesland 22 December 1636. In geschreven voor een rechten studie in Franeker Mei 1588, 
maakte na zijn studietijd een reis door Duitsland. Hij bezocht de Hogeschool te Heidelberg, waar hij werd ingeschreven 3 April 1594. Verkreeg in Bazel de Dr. titel 
in de rechten en liet zich in 1595 te Geneve inschrijven. In November 1595 in het vaderland teruggekeerd, deed hij de eed als advocaat voor de Hove van Friesland. 
Als zodanig was hij slechts kort werkzaam want kort daarna aanvaarde hij de post van secretaris van de Adm. te Dokkum. 
In 1600 werd hij procureur-generaal en in 1603 raadsheer van het Hof van Friesland. In 1626 behoorde hij tot het curatorium van de Franeker Hogeschool.
 Enige malen was hij afgevaardigde van Friesland naar de Staten-Generaal, terwijl hij ook in Friesland in verschillende commissies zitting had. 
Hij was gehuwd met Hylck Boner, uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren namelijk Theodorus en Suffridus.
Volgens Mr.Boelens Friesl. Hoo-geschool deel.2 pag.5, Nieuw Ned.Biografisch Woordenboek deel 2 kol.1255/56 en Winsemius folio 828.

J.H.J. VAN DER LEIJ.   9 Augustus 1599  Ontvanger-generaal.

Jan Hendrick Jarichsz van der Leij, geboren ca.1566 was gehuwd met Judith de Gordijn. Aangesteld tot Ontvanger-Generaal 9 Aug. en 12 Oct. 1599 volgens Resolutieboek. 
Ontvanger-Generaal van de Convoyen werd hij genoemd in de Resolutie St.Generaal 21 Mei 1612. In samenwerking met Court Boddeker te Bremen, aan gelokt door 
een hoge beloning uitgeloofd door de Staten-Generaal voor het vinden van een oplossing ter bepalen van de "lengten op zee" werd zijn oplossing ingezonden.
 De oplossing bestond volgens hem in een regel voor de stuurman om zich van de bij schatting van de afgelegde koers gemaakte fouten rekenschap te geven met 
een nieuw uitgedachte soort platte paskaarten met bijbehorende doorschijnende "lopers". Na on-en gunstige beoordelingen gaf hij als bekend wis-en zeevaartkundige 
in 1615 bij Abram van den Rade te Leeuwarden een geschrift uit: Het gulden Zeeghel des Groote Zeevaert. Zijn idee werd nogmaals beoordeelt en op 17 Nov. 1617 werd 
hem een beloning uitgereikt van slechts f.600,=. Na een reis met een jacht van de Rotterdamse Admiraliteit voldeed het toch niet aan de verwachtingen. 
Na nog een aantal boeken op zeevaartkundig gebied geschreven te hebben, wierp hij zich door teleur-stellingen op de theologie. Hij leefde nog in 1630.
 N.N.B.W. deel 3 kol. 76-6/767. Stb. deel 2 pag.260. Winsimius pag 906. Jan Jansz Starter geb.1593/94 te Londen, dichter, toneel-schrijver en boekverkoper "In d'Engelsche Bijbel" op 
de Brol te Leeuwarden leent op 26 Febr.1616 van Jan Hendrick Jarichsz, ontvanger-generaal der convoyen te Dokkum, 276 Car.Gld. welk bedrag hij zal terug betalen uit de 
opbrengst van de levering van boeken en papier aan het College van de Admiraliteit te Dokkum, wat op 18 Nov. 1616 ook gebeurt. Hyp.Bk. 1615/1616 fol.110
.

MATHIJS VAN OENAMA.     18 Juli 1598.      Raadslid.

14 Maart 1601 overleden. St.de Erentf. Mathias van Oenama. Raad ter Admiraliteit. Graf te Oudeschoot, met 4 kwartierwapens. Volgens Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. B6163.
.

ADAM VAN EYSINGA.       22 Mei 1598.      Raadslid.

Aede van Eysinga werd geboren in 1560 en overleed 2 Juni 1619, was een zoon van Frans van Eysinga en Lisk van Jousma. Hij ging rechten studeren in Leiden en werd aldaar in geschreven
3 Sept.1580 en deed een studie reis naar Duitsland. Werd in Oct.1585 te Heidelberg ingeschreven, waar hij naar het schijnt de doctoralen graad verkregen heeft.
 In Friesland terug gekeerd werd hij lid van de Staten en in 1596 was hij afgevaardigde naar de Gen.Staten. In 1598 werd hij raadslid van de Admiraliteit van Dokkum, 
8 April 1608 raadslid in het Friese Hof, waarin hij tot zijn dood zetelde. Hij maakte verder deel uit van verschillende onderzoek commissies. 
Aede van Eysinga huwde 1587 met Foeck van Eelsma welke overleed 2 Nov.1626, zij was een dochter van Jelte en Wick van Galama. Zie: N.N.B.W. deel 3. kol.376 en deel 4. kol.586/587.

DR. HERO VAN HOTTINGA.    +/- 1603.    Advocaat-fis-caal.

4 Oct. 1606 trouwd Dr. Hero van Hottinga met Jantien Gerbrands Osinga, zie Dokkumer trouwboek. Zijn weduwe J.G.Osinga leefde nog in 1640 volgens Stemcohier 1640 Driesum no.34. Bij een subsidie aanvraag van de Adm.v.Dokkum, resolutie St.Gen. 19 April 1617 werd hij genoemd als fiscaal van de Adm.v.Dokkum.
Op 24 April 1616 verklaart Jan Jansz Starter, geboren 1593/94 te Londen. Dichter, toneelschrijver en boekverkoper "In d'En-gelse Bijbel" op de Brol te Leeuwarden, van Dr. Hero v. Hot-tinga, raad en fiscaal v.d Adm v.Dokkum gekocht te hebben
"een bruin blesset hinxtpeert" voor de somma van 91 daalders, welk bedrag hij zal betalen 1/3 met gereed geld, zodra hij van "de Messe van Francfort naestcommende "weer zal zij thuis ge-komen en 2/3 met boeken tot gelieve van de verkoper. Op 15 Nov. 1616 blijkt de schuld te zijn voldaan. Hypt.bk 1615/1616 fol 261.
.

JR.JOHAN RENGERS VAN DER ARENTSHORST. 20 Sept.1597. Raadslid.
    
Jr.Johan Rengers van der Arentshorst was een zoon van Jr.Ge-ert en Henrica van Holte. In het Ridderschap van de Veluwe, 17 April 1607-1612, burgemeester van Hattem, raadslid van de Adm. van Dokkum. Huwde 1e keer met Jkvr.Doretea Grauwert, welke overleed 17 Febr. 1600 en begraven is in de kerk van Kollum, zij was een dochter van Roelof heer van Weerdesteyn en Magaretha van Brederode. Hij huwde voor de 2e keer in Mei 1601 met Helena van Kemnade, dochter van Geert en Johanna Torck.
Grafschriften in Friesland Prov.Bibl.B6163 en N.N.B.W. deel 3
kol.1-066 
.

WILLEM VAN VIERSSEN.     16 Juni 1627.     Raadslid.

Geboren ca 1563. Muntmeester van Friesland 1599. Gezw.gemeens-man 1607/1608 en Schepen 1609 van Leeuwarden. Kapitein van de burgerij, rentmeester der domeinen, lid Staten Generaal en raadslid van de Adm.v.Dokkum. Gehuwd met Tiethke Godefride. Overleden 20 Oct. 1641, begraven te Leeuwarden. Van Vierssen: Stamboek 1 blz.330 en 2 blz.219. Wapenheraut 1907 blz.385. Genealogysk Jaerboekje 1972.
.

TYAERDT VAN AYLVA.      20 April 1608.     Raadslid. 
Tyaerd van Aylva werd geboren ? en overleed 28 Febr.1628, was een zoon van Ulbe en Saepk van Wynia. Hij woonde op Meckema-
state te Rinsumageest. Werd op 26 mei 1601 benoemd tot griet-man van Dantumadeel en in 1615 als buitengewoon gecommiteerde uit Oostergo naar de Staten Generaal om te voorzien in de geschillen omtrent de godsdienst ontstaan en om plannen te maken voor het houden van een nationale synode. Had zitting in de Fr.Adm. en werd benoemd 20 April 1608 en 17 April 1618.
Volgde in 1620 als gevolmachtigde van Dantumadeel de lijkstatie van Graaf Willem Lodewijk de Friese stadhouder. Trouwde
22 Nov. 1612 met Jets van Aylva dochter van Epo en Ynts
Sy-bethsdr van Scheltema. N.N.B.W. deel 7 kol 63.
.

FREDERICK VAN EPEMA.     10 April 1610.     Raads-lid.

Werd benoemd 23 April 1608. R.A. Commissieboek 1586/1625/265vo
Tevens 10 April 1610. R.A. Commissieboek 1586/1625/274 zie ook resolutie 16 April 1611 Staten van Friesland.
.

GABIUS HANCKEMA.        Ca. 1616.      Raadslid.

Raadslid voor Stad-en Landen. Gabius Hanckema ging in ondertrouw 25 Mei/9 Juli 1616 met Greatie Pieters van Pieterburen volgens Harlinger- en Dokkumer trouwboek.
.

HARRENT HENDRICKSZ FOGEL.    12 Juni 1609.    Raadslid.
 
Werd benoemd 12 Juni 1609. R.A. Comm.Boek 1586/1625/271vo en ook 16 April 1614. R.A. 1586/1625/299. Harrent Hendricksz Fogel was bijna onafgebroken Volmacht v.d.Landsdage 1607-1629 voor het Bild. Graf van zijn broer in N.H.kerk te St.Annaparochie. Zie Resolutieboek Friese Staten.
.

HOBBE DIRCKS VAN BAERDT.    26 Maart 1618.    Raadslid.

Hobbe Dircks van Baerdt werd geboren 19 Mei 1591. Werd als student ingeschreven te Franeker 21 Aug. 1610, was grietman van Haskerland van 1615-1650. Volmacht v.d. Landsdage en 
werd 1618 gecommiteerde van de Adm.van Dokkum. Was deputeerde van de Friese Staten in 1638, 1653 en gedeputeerde van de Staten Generaal in 1650. 
Van 1652 tot 1655 Curator van de Franeker academie. Hij overleed 11 April 1655. Zijn ouders waren Dirck Hobbes van Baerdt en Mary Clant. 
Hij trouwde de 1e keer 17 Maart 1617 met Apollonia van Vierssen te Leeuwarden welke in juni 1630 overleed de 2e keer trouwe hij 15 Mei 1642 te Joure met Tintie van Bootsma, 
welke in Oct.1652 te Joure overleed. Op 18 Maart 1644 heeft de Heer Hobbe van Baerdt Grietman van Haskerland en mede raadslid van de Friese Admiraliteit de eerste steen gelegd van de kerk te Joure. 
Hobbe van Baerdt vertegenwoordigde de Adm.v.Fr. bij de huwelijks onderhandelingen van Graaf Willem Frederik vorst van Nassau met Prinses Albertina.
 Zie:Vrije Fries 1966 47e deel blz.26. Genealogie van het geslacht Baerdt in:Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Gennootschap "De Nederlandsche Leeuw" 1930 blz.87. Zie ook N.N.B.W. deel 10. kol.30. 
.

MR.MEYNAERT SCHELTENS VAN AITSMA.  15 Aug.1602.  Advocaat.

Advocaat-fiscaal 15 Aug.1602 R.A. 1586/1625/220vo. Secretaris 29 April 1603 R.A. 1586/1625/231vo Geboren in 1567, overleden 2 Sept.1640. Hij trouwde met Catharina van Juckema, welke 3 April 1632 overleed. Studeerde in Franeker en gaf daarna onderwijs in het recht te La Rochelle. Naar het vaderland teruggekeerd bekleed hij te Dokkum tot ca 1633 het ambt van secretaris. Zijn vader Lieuwe van Aitsma was historicus en schrijver van Saken van Staet en Oorlog. Winsemius pag.913. Stamboek Fr.Adel deel 2 pag.161. Vrije Fries 1921 deel 27/2. Art.G.Das.
.

JR.BOCKE VAN BURMANIA.     28 April 1621.    Raadslid.

Geboren ca 1580, overleden 1628/29 te Edens, het was een zoon van Popo en Clara Frauenhoven. Hij is 2 maal getrouwd geweest de 1e maal omstreeks 1610 te Edens met Frau van Burmania, dochter van Upco en Rints van Roorda, zij overleed in 1621. Hij hertrouwde 8 Jan.1622 met Juffer Ursel van Roorda van Dokkum, dochter van Feye van Genum en Doedt Uninga van Hoytema, volgens Dokkumer trouwboek. Hij werd in 1600 grietman van Hennaarderadeel, 4 Juli 1602 dijkgraaf en 29 Jan.1614 lid van Ged.Staten. In 1615 voor de Staten lid van de commissie tot het introduceren en beedigen van nieuwe regeringsleden van de stad Franeker. Voor Westergo had hij zitting in Adm.v.Dokkum.
Stamboek Friesche Adel. Zie ook N.N.B.W. deel 7 kol 232.
.

PIETER WOPKESZ CROMWAL.   6 Mei 1623.  Ontvanger-gene-raal.

Tevens raadslid zie R.A. 1586/1625/374.  
Er werden t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinan-tieen afgegeven. Zie aantekeningen in Archief Beyma, Prov. R.A. Archief te Leeuwarden.
.

DR.JOHANNES RENNEMAN.   4 September 1626. Advocaat-fiscaal.

Johannes Renneman werd in 1610 advocaat van de Hove van 
Frie-sland. 17 Augustus 1610 trouwde hij voor het gerecht te Leeuwarden met Elisabeth Wibedr. van Leeuwarden. Zijn vrouw moet binnen enkele jaren zijn overleden want hij hertrouwt in September 1614 te Leeuwarden met Frouckien Wiardijdr. van Groningen. Uit dit huwelijk werden vermoedelijk 2 kinderen geboren t.w. Albartus en Geertruid. Geertruid trouwt later met Frans Canter van Dokkum. Rennenman is overleden voor 1659 en werd begraven in de voormalige Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. Grafschriften tussen Vlie en Lauwers deel 3 blz.32 Prov.Bibl.Leeuwarden E1413. Zie ook 2e. Resolutieboek v. Kollumerland ca 1617/1650 blz.211r.
.

DR.HERO WIARDA.      16 Mei 1627.        Raadslid.

Genoemd op klok van 1630 in Ned.Herv.Kerk te Surhuizum. Ook genoemd in Sententieboek G 3. fol 11. 8 Juli 1624. Proc.boek
R 3. fol 87. 15 Juni 1626 en op vele plaatsen als procureur in het Rechtelijk Archief. Was getrouwd met Maria van Voort. Zie ook Grafschriften Tussen Vlie en Lauwers Deel 1 blz.53 P-rov. Bibl.Leeuwarden E1413.


DR.SCHELTE MEYNARDUSZ VAN AITSMA.  8 April 1631. Secretaris.

Op verzoek van zijn vader werd hij in 1631 benoemd tot zijn mede-secretaris, en 8 April 1631 werd hij beedigd. Stamboek deel 1 pag.311 Als rechtsgeleerde komt hij voor in de Kron.
Hist.Gen.Utrecht 1867. Stamboek deel 2 pag.161. Op 27 Nov.1641 getrouwd met Rijckien van Rosema te Boerum. Dokkumertrouwboek. Op 4 Nov. 1649 wordt zijn huwelijk voor de 1e maal geproclameerd te Harlingen met Christina Rogediel van Amsterdam. Omstreeks 1654 koopt Schelte van Aitsma voor 5600 goudguldens een woning te Harlingen en wordt tot de allerrijkste van Harlingen gerekend. Uit: Harlingen de vermaerde zeestad. Wordt ook genoemd in verkoopacte Admiraliteits complex te Dokkum in 1646. Prov.R.A.Leeuwarden, rechtelijk archief Dokkum- no. CC4
.

JR.EDZERT VAN BURMANIA.     Ca. 1630.      Raadslid.

Overleden Ao 1632. De edele en erentfeste Jor.Ezert van
Burma-nia. Grietman van der bild en mede Gecom. Adm tot Dokkum + Ao 1632 De 5xBRIS Gerust ovt 39 jaren. Grafzerk in Ned.
Herv-.kerk te Britsum. Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. Leeuwarden B6163.
.

JR.FECCO VAN JELTINGA.     Ca. 1615.      Raads-lid.
          
Jr. Fecco van Jeltinga was een zoon van Gatze van Jeltinga en Jeltje Doeckes van Aysma. Hij zelf was getrouwd met Tjemck van Wychel, dochter van Piecke van Wyckel en Anna Epesdr Bootsma, hij overleed 8 Juli 1616 en is begraven in de Ned.Herv.kerk te Buitenpost. Zie hier het wapenbord en helmteken Jeltinga/
Ays-ma/Wychel/Bootsma. Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. te Leeuwarden. B6163
.

SUFFRIDUS SAECKMA.       Ca. 1635.      Raadslid.

Was een zoon van Johannes Saeckma en Hyck Bonner. Advocaat van het Hof, grietman van Dantumadeel en gecommiteerde van de Adm. v. Dokkum en lid van de Staten van Friesland. N.N.B.W. deel 2 kol 1255/56. Was een schoonzoon van Thomas Gerritse, burgemeester van Stavoren. Zie: Westindische Compagnie kamer van Stad en Landen. Auteur Jhr.Dr.P.J.van Winter Prov.Bibl. Leeu-warden. C28013.
.

CLAES JAN RUNIA.       Ca. 1644.   Ontvanger-gene-raal.

Er werden t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinan-tieen afgegeven. Zie aantekeningen in Beyma Arch. Prov.Rijks-archief te Leeuwarden. In 1648 verkoopt Claes Jan Runia aan Kapt. Juryen Jan Groenenwold zijn woning aan de Zuiderhaven te Harlingen voor 1805 goudguldens.GERRIT NOEST.       7 April 1644.       Raadslid.  
Genoemd in verkoopacte 1646 Admiraliteitscomplex te Dokkum. Prov.Rijksarch.Leeuwarden. Rechtelijk archief Dokkum no.CC4
.

GIJSBERT DE WIJCKERSLOOT.  Ca. 1645.        Raadslid.

Genoemd in verkoopacte 1646 Admiraliteitscomplex te Dokkum. Prov.Rijkarch.Leeuwarden. Rechtelijk archief Dokkum no.CC4
.

TJALLING VAN EYSINGA.    24 Maart 1648.     Raadslid.

Geboren in 1596, overleden te Marssum in 1653. Woonde op de stins Heringa-state te Marssum en is in 1620 gehuwd met Eets van Hiddema, welke in 1676 overleed, zij was een dochter van Andries en Aelcke van Galama. Als friese edelman volgde hij in Juli 1620 de lijkstatie van Graaf Willem Lodewijk van Nassau. 30 Nov. 1639 benoemd tot grietman van Menaldumadeel en vol-macht tot de landsdage voor Westergo. In 1647 werd hij curator van de Friese Hogeschool te Franeker, 1648 raadslid van de Fr. Admiraliteit. In 1650 afgevaardigde naar de Grote Vergadering in den Haag. Hij ondertekende met vele van zijn geslacht op 23 Juli 1640 de resolutie waarbij Graaf Willem Frederik van Nassau door de Staten tot stadhouder van Friesland werd geko-zen. N.N.B.W. deel 4. kol 592/93.
.

WOPKE TEUNIS FABER.    21 Maart 1650. Ontvanger-gene-raal. 
Er werd t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinantieen afgegeven. Zie Archief Beyma. Prov. R.A. Leeuwarden. Advocaat-
fiscaal wrdt hij genoemd in het vonnis van de krijgsraad ter zee, 11 Juli 1653 waarbij Kapt.Jan Koenders onbekwaam werd verklaar om verder ter zee te dienen, het vonnis is mede ondertekend door M.H.Tromp en M.A.de Ruyter.
.

GERRARDT BUIJNINCK.    2 Augustus 1652.     Raadslid.

Geboren omstreeks 1615 als zoon van Lubbertus en Trijntje Schuyrinck. Studeerde 6 Aug.1634 eerst in Groningen, vervolgens 21 Dec. 1637 in Leiden. Werd in 1652 secretaris van Groningen en was in de jaren 1650 tot 1663 een aantal jaren raadsheer. In 1652 gecommiteerde van de Fr.Admiraliteit te Harlingen. In 1655, 1658 en 1661 gedeputeerde van de Staten van Groningen, bovendien van 1653 tot 1663 een aantal jaren curator van de Groningse Hogeschool. Bij een oproer in 1657 werd zij huis in Groningen geplunderd. Hij trouwde 8 Juni 1639 te Groningen met Hendrikje Pollinge, die hem 5 kinderen
scho-nk. N.N.B.W. deel 2. kol 274.
.


ABRAHAM GROENENWOUT.  Ca. 1653. Ontvanger-generaal Groningen.

Omstreeks 1653 is Abram Groenwout provisioneel Ontvanger-generaal van het gewest Groningen over de extra ordinaris equipage naar Brazilie. Zie register van ingekomen brieven op het College over de jaren 1667 v.v. in Beyma-archief, Prov.
Ri-jksarchief Leeuwarden. Was getrouwd met Nieske Jans Wiersma volgens Harlinger Proc.boek 1662. 26 April 1661 secretaris voor de Extra-ordina-ris equipage van Groningen. Resol.Boek Stad-en Lande. In 1665 komt hij eveneens in die functie voor doch tegen de zin van het college, hem wordt gelast zich van alle dingen te onthouden, 18 Mei 1665 Arch.Beyma.
Zie ook onder Commies/klerk secretarie. 
.

DR.FRANCISCUS CANTER.  22 Februari 1654.  Advocaat-fiscaal.

Dr.Frans Canter geboren te Dokkum in 1624. Advocaat van de Hove van Friesland in 1647, 10 October 1648 burger van Leeuwarden. 
Gehuwd, eerste huwelijks proclamatie 8 Juli 1649 in de kerk te Leeuwarden, met Geertruid Reneman van Harlingen volgens Harlingertrouwboek. 
Zij overleed 11 Mei 1657, uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren waaronder Anna Clara welke trouwde met Dr.Ericus Haersma. 
Op 28 Mei 1659 hertrouwde Frans Canter te Dokkum met Adriaentie Vroom van Dokkum, Dokkumer-trouwboek. Zie ook Harl.Proc.boek 1662/1663. 
Dr.Frans Canter overleed 17 Februari 1679. Zijn graf was te vinden in de in 1940 gesloopte Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. 
In 1672 wordt het vermogen van Frans Canter berekend op f.52.000,= Zie: Harlingen de vermaerde zeestad. Grafschriften tussen Vlie en Lauwers deel 3. blz.38 Prov.Bibl.Leeuwarden E1413. 
Testamenten Geertruid Reneman * Franciscus Canter Harlingen 1656, band EEE no.2 Folio 141 en 
Franciscus Canter * Aeltie Nooderbos Leeuwarden 1680, band EEE no.5 folio 131. v.h. Hof Provinciaal, Prov. Rijksarchief te Leeuwarden.
.

BERNARD ALTINGH.      5 Juli 1655.       Raadslid.

Geboren ca 1600 te Groningen maar niet uit het bekende ge-slacht. Op 7 Novenber 1631 werd hij syndicus van de stad. Hij schreef een aantal boeken en werd wegens herhaald wangedrag, maar waarschijnlijk ook wegens zijn gematigde houding tegen over de Ommelanden, op 5 December 1643 oneervol ontslagen. Hij werkte mee aan juridische studieen, mede om zich te rehabiliteren. Kort daarna werd hij weer in genade door de stadregering aangenomen. In 1655 lid van de Adm.v.Friesland te Harlingen voor Groningen. Waarschijnlijk kort daarna gestorven. was 24 April 1625 in het huwelijk getreden met Clara van Hulten.
Gron.Volksalmanak 1905, blz. 76. en N.N.B.W. deel 1. kol. 93.
.

DR.ADIGIUS ADIUS.      4 Juli 1653.     Secretaris.

Aangesteld als secretaris voor de Friese admiraliteit 4 Juli 1653, zie Commissieboek 1651/1659/113 R.A. Den Haag. Op 23 Mei 1680 werd hij benoemd tot lid in de Raad van State. Getrouwd geweest met Frouck van Dijkstra, welke overleed en begraven is te Huizum. Ao.1667 st. Frouck van Dijkstra vr. van Adigerus ab Adius secr.v.d.Adm.v.Fr. Grafschriften in Friesland. Pr.Bibl. te Leeuwarden B6163. In 1672 wordt het vermogen van Dr.Adi-gius Adius berekend op f.35.000,= Zie:Harlingen vermaede zee-stad.
.

WICHER WICHERS.      24 Maart 1659.      Raadslid.

Geboren omstreeks 1632, overleden 1682, zoon van de Groninger lakenkoopman Wicher Rotgersz en Beertien Schoeninx. In 1659 raadslid Fr.Adm. voor Groningen. Lid van de Prov.rekenkamer 1660-1682 en gedeputeerde van de Staten-generaal. Hij huwde op 26 April 1658 met Margaretha Eeck, dochter van Dr.Johan Eeck en Allegonda Asserhuis. N.N.B.W. deel 10 kol 1199/1200. Neder-lands Patriciaat 1931/1932. 350/351.
.

AEPES JOHANNIS AEPKENS.   7 Januari 1660.     Raadslid.

Zie: Commissieboek 1659/1664/10vo. R.A. Den Haag.
.

SYBRAND BAARDT.    9 Augustus 1649.   Ontvanger-generaal.
 
Woonde in het huis naast het Oude College op de Zuidzijde van de Zuiderhaven. Harlinger Proc.boek pag.159.
.

SAECKE ALEFSZ. VAN IDSINGA.  Ca. 1665.  Ontvanger-generaal.
 
Ook raadslid 12 April 1679 zie Commissieboek 1671/1679/409. R.A. Den Haag. Geboren in 1628, overleden 24 Maart 1697. Volgens Stamboek deel 1 blz.184 en deel 2 blz.123. Zijn graf met zerk in de Grote kerk te Harlingen. Hij was gehuwd met Coeniera Feaslkent. In 1665 verkochten Abram Groenenwold en zijn vrouw aan Saco Idsinga ontvanger-generaal hun huis. Harlinger Proc.Boek pag.159v.
.

JOHAN CLANT VAN STEDUM.  23 April 1663.  Ordinaris raads-lid. 
Johan Clant, heer van Nittersum, Stedum en Ringenum. Zoon van Adriaan en Hille Clant, overleed in 1694. Zijn echtgenote was Anna Coenders van Helpen, vrouwe van Duinenbroek. Johan Clant was sedert 7 Juni 1658 schepen van de Noordzijde van Appingedam. In 1659, 1660 en 1667/69 gedeputeerde van de Staten van Groningen. In 1662, 1665 en 1670/84 lid van de Staten-generaal en in 1663 ordinaris raadslid v.d. Fr. Adm. te Harlingen. In 1669 liet hij het kasteel of de borg Nittersum geheel verbou-wen naar plannen van de beroemde bouwmeester Philips Ving-booms. Zijn beeltenis van Romb.Verhulst komt voor op de graf-tombe in de kerk van Stedum. N.N.B.W. deel 3 kol 218/219. 
.JAN BIJENCORF.       20 April 1661.      Raadslid. 
Zie: Commissieboek 1659/1664/63vo en ook Harl.Proc.boek 1-664.
.

MR.SCATO GOCKINGA.     12 Juni 1679.      Raadslid.
 
Mr.Scoto Gockinga geboren te Groningen 4 December 1624, over-leden te Groningen 19 Juni 1683. Hij was een zoon van Ludolf Henrici Werumeus en Hilli Gockinga, hij nam dus de naam van zijn moeder aan. In 1647 student te Utrecht, na zijn promotie werd hij in 1652 gezworene van Groningen. Op 22 Mei 1665 secretaris en 1671 raadslid van Groningen. In 1673 tekende hij het verbond met de koning van Spanje. In 1679 raadslid voor Groningen van de Fr.Adm. te Harlingen. In de jaren 1680, 1682 en 1683 curator van de Groninger Hogechool. Uit zijn 4 Septem-ber 1651 gesloten huwelijk met Geesje Wichers dochter van Wicher Rotgersz en Beerta Schoning werden 2 kinderen geboren.
N.N.B.W. deel 3. kol.472/473.
.

EGBERT CLANT TOT NYENSTEYN. 25 Mei 1685. Ordinaris raadslid.

Egbert Clant jonker en hoveling op Schelkema-Nyenstein tot Zandeweer. Geboren te Zandeweer op 16 October 1634, overleden 24 Maart 1709. Zoon van Ezard Jacob Clant en Bawe Coenders van Helpen. Student te Groningen op 30 Nov.1650. President van de Ridderschap van Groningen en Ommelanden. Curator van de acade-mie in 1661, 62,65,66,83 en 1685. Raadslid in de Fr.Adm. benoemd in 1685 en 1704. In Gedep.Staten in de jaren 1672, 7-5 en 76, 92, 1707 en 1708. Luitenant van de Hoofdmannenkamer in 1693 en 1694. Egbert Clant was gehuwd met Anna Lewe van Klin-kenborgh, welke overleed in 1707, beide werden te Zande-weer begraven en lieten 3 dochters na. N.N.B.W. deel 3. kol. 222. R.A. Den Haag. Commissieboek 1685/1692/14 en 1701/1708/86. 
.

MR.EVERAARD BOOTH.     24 April 1665.      Raadslid.

Mr. E.Booth heer van Mijdrecht, geboeren te Utrecht 15 Augus-tus 1638, overleden 2 November 1714. Zoon van burgemeester Dr. Cornelis en Digna van Wykerslooth, studeerde 1655 rechten in Utrecht. Werd raadslid voor Utrecht in Adm.v.Fr. 24 April 1665. In 1674 in raad v.h. Hof van Utrecht. Hij trouwde met Elisabeth Gerobulus welke overleed in 1681 en hertrouwde in Amsterdam in 1685 met Catharina Aletta Pels.
N.N.B.W. deel 3. kol. 144 Comm.boek Den Haag. 1665/1670/27vo.
.

BEERENT HARMENS.     Ca. 1675.    Ontvanger-gene-raal.

Beerent Harmens getrouwd met Anna Baroldsdr.Fuust. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren waaronder Anna Geertruid geboren 13 October 1700 welke trouwd op 25 September 1718 met haar volle neef Gulbartus Knock. Zie verklaring bij graf Laurentius de Blau. Grafschriften:Tussen Vlie en Lauwers. Deel 3. pag. 27/28. Prov.Bibl.Leeuwarden. E 1413.
.

IDZARDUS VAN GERROLDSMA.  Ca. 1675.        Raadslid. 
Overleden 26 October 1676. Rekenmeester + Raad ter Adm. Burge-meester dezer Stad. Act 44. Begraven te Franeker. 
.

ADRIAEN VAN HEERD TOT CRAYEVELD.  27 Maart 1693.  Raadslid.

Was ook bewinthebber van West Ind.Compagnie voor de provincie Gelderland. 2 Dec 1677 getrouwd met Mechtelt Adriaan Huma.
Zie trouwboek Tietjerksteradeel voor 1812.
.

DR.ERICUS HAERSMA.     15 April 1697.      Raadslid.

Advocaat van de Hove van Friesland 1673. Raadlid Fr.Adm. en Burgemeester van Harlingen. Zoon van Arent Eerckes en Hyck van Harkema. Getrouwd, attestatie van Leeuwarden 18 Februari 1676 met Anna Clara Canter dochter van Frans Canter.
.

DR.PAULUS JACOB VAN GEMMENIGH. 24 Augustus 1678. Secreta-ris. 
Ook advocaat-ficaal. Dr.Paulus Jacob van Gemmenigh was en zoon van Dr.Jacobus van Gemmenigh en Charina van Kingma, weduwnaar van Maria Adigerusdr Adius. Dr.P.J.v.Gemmenigh huwd 18 Novem-ber 1683 met Aeltie Beilanus. Hij overleed voor 1703.
Comm.Boek 1671/1679/375. R.A.Den Haag. Genealogysk Jierboek 1976 blz.37/38 en ook St.Boek deel 2. pag 7 en 26.
.

WICHER WICHERS.      17 Augustus 1682.     Raadslid.

Wicher Wichers 11 Mei 1651 gedoopt te Groningen en aldaar overleden 25 Augustus 1715, was enige zoon van Abraham Rotgers Wichers en Wibbina de Drews. Secretaris en later lid van de hoofdmannenkamer, vervolgens lid van de Prov.rekenkamer. In 1682 lid van de Adm. van Friesland te Harlingen. In 1683 raadsheer en 1707 burgemeester van Groningen. Was in 1689 lid van de Staten-generaal en Generaliteits Rekenkamer. In 1693 lid Raad van State, ambtman van Gooreecht en drost van het Oldambt. In 1698 lid van de Adm.van Amsterdam. Zat na 1707 afgevaardigde van de Staten-generaal in diversen onderhandelingscommissies. Hij huwde 18 October 1673 met Beerta Tammen.
Comm.Boek 1680/1684/102vo. N.N.B.W. Deel 10. Kol.1200
.

PAULUS LAMAN.   Ca. 1683.  Secretaris voor Prov.Groningen.

Volgens Gron.stukken d.d. 22 Juni 1683.
.

MR.ADGERIUS ADIUS.       6 April 1684.     Raadslid.

Comm.Boek. 1680/1684/139. R.A. Den Haag.
.

DR.JACOB VAN DER WAIJEN.    28 Maart 1687.   Secretaris.

Comm.Boek. 1685/1692/64. R.A. Den Haag. Aml.Grietman pag.310.
.

HECTOR EPEUSZ GLINSTRA.    29 April 1689.    Raadslid.

Hector Epeusz Glinstra getrouwd met Johanna Hillegonda 
Assue-rusdr. van Viersen. Grietman van Tietjerksteradeel. Gecommiteerde in het Mindergetal en raadslid van Adm.v.Fr. te Harlingen. Comm.Boek. 1685/1692/129 R.A. Den Haag. Zie ook:
Genelogysk Jierboek 1976 blz.42.
.

DANCKERT DE KEMPENAER.    22 Maart 1688.    Secretaris.

Zoon van Hendrick de Kempenaer en zijn 3e. vrouw Geertuijsd Jacqul van der Waijen. Dancker de Kempenaer werd geboren 15 November 1668 te Amsterdam en overleed 25 Juli 1746 te 
Leeu-warden. Comm.Boek 1685/1692/89 R.A. Den Haag. 
St.Boek deel 2 pag. 239/240.
.

CHRISTOFFEL BERGH.      30 April 1708.     Raadslid.

Geboren te Nijmegen 31 December 1639 en daar ook overleden 18 Juli 1719. Hij was raad, schepen, burgemeester, regent en gedeputeerde van het Kwartier. Gecommiteerde van de Staten-generaal. Raadslid Adm.v.Friesland. Kolonel van de burgerij. Hij trouwde 1 Juni 1675 met Sara Crucus, geboren te Nijmegen.
N.N.B.W. deel 9. kol.46. Comm.Boek. 1701/1708/285. 
R.A. Den Haag.
.

JR.SJUK TJAARD VAN BURMANIA.   18 April 1692.   Raads-lid.

Woonde op Jornsma en was tevens grietman. Comm.Boek 
1685/169-2/-215 R.A. Den Haag. Prov.Bibl. te Leeuwar-den onder Admirali-teit Signatuur 317 KvF.
.

DR.BAROLT KNOCK.    27 Maart 1687.   Ontvanger-gene-raal.

Geboren te Groningen en overleden te Leeuwarden, begraven te Buitenpost. Hij liet zich 28 Januari 1679 als student in-schrijven aan de Groninger Hogeschool. Werd in 1687 ontvanger van de Fr.Adm te Harlingen, 31 December 1698 raadslid van de Hove van Friesland, welk ambt hij meer dan 20 jaar bekleedde. Hij trouwde 5 Maart 1693 met Juff.Barbara Bay van Leeuwarden, zie kerkeboek Sexbierum en in 1731 met Maria Lant. 
N.N.B.W. deel 9 kol.532. Comm.Boek 1685/1692/63 R.A. Den Haag.


JULIUS SCHELTE VAN AITSMA.    7 Mei 1693.     Raadslid.

Gecomb. en Reg. Burgemeester Stad Dokkum. Op 23 November 1693  getrouwd met Sara van der Broek van Alkmaar. Comm.Boek 
1693/-17-00/7. R.A. Den Haag.
.  
    
DIRK CLANT.       14 April 1695.   Ordinaris raadslid.

Jonker en hoveling Dirk Clant heer van Hanckema. Geboren 12 Januari 1638 te Zandeweer, overleden op Hanckema 10 April 1700
zoon van Ezard Jacob Clant en Bave Coenders van Helpen. Stu-dent te Groningen 20 November 1652, Schepper van Zande-weer 1661-1663, extraordinaris raadslid van Groningen en Ommelanden in Adm.v.Amsterdam 1687-1688. Lid van Gedep Staten van de Ommelanden in 1663, 1664, 1673, 1674, 1685, 1686, 1699 en 1700. Lid van de Staten-generaal 1679 en 1680. Luitenant van de Hoofdmannenkamer van Groningen 1689 en 1690. Ordinaris raadslid Fr.Adm. te Harlingen 1695. In 1676 kocht hij de borg Hanckema onder Zuidhorn. In 1660 huwde hij met Margriet Josina Ripperda bij wie hij een zoon kreeg Maurits Clant. N.N.B.W. deel 3 blz.220/221. Comm.Boek 1693/1700/66 R.A. Den Haag.
.

ALEPH MATHIJSZ VAN IDSINGA.  13 Nov.1691.  Advocaat-fis-caal.

Aleph van Idsinga werd geboren 29 November 1663 en overleed te Harlingen op 4 December 1738. Hij was een zoon van Mathijs van Idsinga en Hendrina de Loe. Kapitein van een kompagnie infan-terie onder het regiment van zijne Vorstelijke Doorluchtigheid de Erfstadhouder. Daarna raadslid en advocaat-fiscaal van de Adm.v.Friesland te Harlingen. Hij huwde met Eena Beilanus attestatie 22 Juli 1688. in 1732 wordt er een testament opgemaakt van Aleph en Eena terwijl op 24 maart 1746 hub nalatenschap wordt beschreven. Genealogysk Jierboekje 1976 blz.38/39. Comm.Boek 1685/1692/206. R.A. Den Haag.
.             

DR.ALEXANDER WIEDENBURGH. 6 Januari 1699. Ontvanger-gene-raal. 
Overleden voor 1728 volgens Stemcohier L.Vr.Parochie Oldega-rijp, Billanden no.33. Comm.Boek.1693/1700/165vo R.A.Den Haag.
.

COERT JULIUSZ BEYMA.   12 November 1705.    Secretaris.

Geboren 1681 en overleden 29 October 1748 volgens Stamboek deel 1 pag.36 en deel 2 pag.35. Koopt in 1742 bouwland onder Stiens, zie Gen.Jaerboek 1976 blz.38. In 1742 was hij tonnemeester. 15 Maart 1722 trouwt Coert Beyma met juffr.Petronnela Osinga beide van Harlingen. Harl.Trouwboek. R.A.Den Haag Comm.Boek. 1701/1708/194vo.
.
 

DUCO NAUTA.       Ca. 1707     Ontvanger-generaal.

Ontvanger-generaal van de Fr.Adm. Gehuwd met Foeckjen Alema. 
Testament Harlingen 1720 band EEE7 folio 200 Hof Provinciaal Prov.R.A. te Leeuwarden.
.

MAURITS CLANT VAN HANCKEMA.   28 April 1713.   Raadslid.

Maurits Clant heer van Hanckema, zoon van Dirk Clant en 
Marg-riet Josina Ripperda, werd geboren 20 October 1667 en overleed op Hanckema 22 December 1734 en werd begraven in de kerk te Zuidhorn. In 1693,1694,1697,1710,1718,1729 en 1730 was hij lid van de Staten-generaal. In 1696 en 1709 lid van Ge-dept.Staten en in 1705-1706 lid van de Raad van Staten. 1712 Curator van de Gron.Academie. In 1713 lid van de Fr.Adm. te Harlingen. Op 2 September gehuwd met Bouwina Clant van Nyenstein, dochter van zijn oom Egbert Clant en Anna Lewe. 
Comm.Boek 1709/1714/230. N.N.B.W. deel 3 kol.220/221.
.

GAYUS VAN SCHELTINGA.      23 April 1728.    Raadslid.

Zoon van Maertinus van Scheltinga en Wisckia Jetske van 
Broersma. Gedoopt te Leeuwarden 30 Juli 1682. Eerst Raad Ordinaris in het Provinciale Hof van Justitie ( Raad in de Hove) 1710. 1723 raadslid van de Fr.Adm. In 1725 Grietman Collumer en Nieuw Cruislant. Ongehuwd overleden 19 Januari 1730, oud 47 jaar en 6 maanden. Graf en rouwkas in Ned.Herv.kerk te
Buiten-post. Comm.Boek 1723/1729/238vo. Grafschriften: Tussen Flie en Lauwers deel 1 blz.32. Prov.Bibl.te Leewarden E1413.
.

JOHAN PICCARDT VAN SLOCTEREN.   20 April 1711.  Raadslid.

Gedoopt te Appingendam 28 Augustus 1681, overleden te Gronin-gen 17 Juli 1754, begraven te Harkstede. Zoon van Ds.Occo Piccardt en Egberta Niehof. Hij volgde zijn achter-oud-oom Henric Piccardt op. Sedert 1709 had hij voor het eerst zitting in de Staten-generaal voor de Ommelanden, waarvan hij 23 Februari 1720 president werd. Hij was o.a. lid van de Raad van
Gedep.Staten, raadslid van de Adm.van Amsterdam en van Friesland te Harlingen, raadslid van de Ommelanden en de laatste jaren van zijn leven curator van de Groninger Hogeschool. In 1712 werd hij heer van Slocteren, Scharmer en de beide Harksteden.
.

SICCO WIEDENBURGH.   9 November 1714.  Ontvanger-generaal.

Overleden 1720/1721, gedurende de vacature na zijn overlijden nam Jan de Keth het ambt waar. Comm.Boek. 1709/1714/313 R.A. Den Haag. Archief Beyma, Prov.R.A.Leeuwarden.
.


JETSE VAN SMINIA.    30 Mei 1721.   Ontvanger-generaal.

Geboren 28 Maart 1703, overleden 7 Augustus 1771. In 1728 benoemd tot secratis van de Staten van Friesland. Stamboek deel 1. pag.365 en deel 2. pag. 254.
.

SACO ALEFZ VAN IDSINGA.  27 Maart 1728.  Advocaat-fiscaal.

Getrouwd in 1727 met Aritia Lyklama a Nyholt. Hij woonde te Leeuwarden in "de toren van Babel" waar het college meerdere malen vergaderde a.o. in 1730. Overleden 22 Februari 1732, oud 39 jaar. Comm.Boek 1723/1729/55vo. Zie ook: Admiraliteit S589G Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.

DUCO VAN HAREN.       19 April 1740.     Raadslid.

Overleden ? Duco van Haren. Oud en Subsituit Grietman over Stellingwerf + Raad ter Adm.Fr. Aet 54 st. 30 nov. Graf en wapenbord kerk te Wolvega. Grafschriften in Friesland B6163 Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.

PIETER BAREND V.WIEDENBURGH. 9 Maart 1728. Ontvanger-gene-raal.

Zoon van Ontvanger-generaal Alexander van Wiedenburgh en vader van de Advocaat-fiscaal van de Fr.Admiraliteit, Ernst Willem van Wiedenburgh. Ca. 1730 was Jan de Keth zijn klerk. In 1748 werd het vermogen van Pieter Barend van Wiedenburgh berekend op f.200.0-00,= Comm.Boek 1723/1729/233vo. Zie ook Harlingen vermaerde zeestad.
.

L.H.B.S. VAN HEECKEREN.     20 Juli 1747.    Raadslid.
 
Ludolf Hendrik Borghard Silvius van Heeckeren, heer van Wa-lien, Kamperbeek, Wierse en Kemnade, geboren 14 Juli 1696 overleden 7 November 1762 was een zoon van Robbert van 
Heecke-ren, heer van Enghuizen en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel, vrouwe van Molecaten en Kamperbeek. Op 5 Mei 1716 werd hij door het Landschap meerderjarig verklaard. Hij had zitting in de ridderschap van Zutphen, werd burgemeester van Groenlo, richter van de stad en van het ambt Doesburg, was bewindvoerder van de Westindische Compagnie. Gecommiteerde van de Staten-generaal en in 1747 en 1750 benoemd als raadslid van de Fr. Adm. Hij is 2 maal gehuwd geweest, uit het 1e. van 19 September 1724 te Zutphen met Susanna Johanna Everdina Valck, gedoopt 19 April 1711 en begraven 14 October 1735 werden 14 kinderen geboren. Comm.Boek 1743/1747/219 en 1748/1751/230vo.
N.N.B.W. deel 8. kol. 713.
.

ARENT VAN HAERSMA.      23 April 1731.     Raadslid.

Zoon van Eelco van Haersma en diens 1e.vrouw Romelia van Scheltinga. Arent van Haersma trouwd te Augustinusga op 18 April 1717 met Anskjen Doys van Jelsum. Grietman van Achtkarspelen 1712-1740. Sterft te Augustinusga 16 September 1740, oud 45 jaar. Er is een gebrandschilderd raam in de Ned.Herv.
kerk te Surhuizum. geschonken in 1734 door Arent van Haersma en zijn vrouw, gemaakt door Ype Staak en gerestaureerd in 1939 door Jarig Haasdijk. Comm.Boek 1730/1737/46. Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 1. Blz.49/50. E1413 Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.
 
EVERHARDUS VAN WIELINGA.   8 April 1730.     Raadslid.

J.V.D. eerst ontvanger-generaal der lijfrente, vervolgens raad ter Adm, laatst mede gedeputeerde staat v. Fryslandt, oud- burgemeester en vroedschap der stad Leeuwarden, overleden de 24e van de Slagtmaand, rouwstatelijk ter aarde besteld den derden van de Wintermaand des jaars 1733.
Ter nagedachtenis: gedrukt bij Tobias van Dessel 1734. 
Signa-tuur 3284G In C7763/IX. Prov.Bibl.te Leeuwarden.
Comm.Boek 1730/1737/8vo.
.

MR.DANIEL DE HAER.     4 April 1732.   Advocaat-fis-caal.

Advocaat-fiscaal. 4 April 1732. Comm.Boek 1730/1737/72.
Raadslid. 26 Maart 1744. Comm.Boek 1743/1747/50vo.
Was voor zijn aanstelling van advocaat eerst commies-generaal. Overleden 22 Januari 1745.
.

FREDERICK VAN SMINIA.    16 April 1737.     Secretaris.

Geboren ca. 1665. Zie ook jacht Hendrik Casimir (2).
Comm.Boek 1730/1737/278vo. R.A. den Haag.
.

MR.BONEFACIUS DER HAER.  26 November 1743. Advocaat-fis-caal.

Ook raadslid. Overleden 19 April 1762. Gehuwd geweest met C.J.Grevenstein volgens rouwbrief. Zie Haagsma.
Comm.Boek 1743/1747/48. R.A. Den Haag.
.

JULIUS MATHIJS BEYMA THOE KINGMA. 30 October 1745. Secretaris.

Geboren te Metselawier 16 October 1727, overleden te Franeker 8 Februari 1808, was een zoon van Coert Beyma en Petronella van Isinga. Hij wordt naar zijn eigendom Kingmastate te Zweins genoemd vandaar de toevoeging thoe Kingma. In 1742 werd hij tonnemeester te Harlingen, in 1748 volmacht van de Friese Landdag en in 1745 secretaris van de Friese admirali-teit. Hij woonde op Heremastate te Weidum en had veel grote bezittingen. Hij was o.a. Contraroller van Campen, raadsheer van Vierssen. Hij huwde in 1751 met Fokel Helena van Burma-nia. Op 28 Juli 1787 stelde het Adm.College voor een adjunt-secretaris te be-


noemen, de zonen van J.M.Beyma t.w. Coert Lam-bertus en Eduard Marius werden voorgedragen. Ned.Jaarboek 1787 pag.2134. Stam-boek deel 1 pag.37 en deel 2 pag.35. Harl.Adm.Alm.1770,71,84,
85,86 en 1794. Pr.Bibl.Leeuwarden. N.N.B.W. dl.8.Kol.102/-103.
.

PETRUS MUNTINGHE. Ca.1749. Secretaris en Ontvanger Gronin-gen.

In 1749 stelde Stadt en Lande hem aan tot secretaris en ont-vanger bij het College. Gen.Alm.1749. In 1744 wordt hij reeds genoemd"Geheimschrijver en Onvanger van het Zeebewindt". Zie gezangen op zijn huwelijk met Gezijne Geertruide Kiers. Beilen 22 September 1744. Haagsma.
.

HENRICUS WIARDERS VAN ALTENA V.BERGUM. 19 Mei 1752. Raads-lid.

Grietman van Tietjerksteradeel. 12 Augustus 1753 getrouwd met Anna Cathrina van Jelsum. Trouwboek Tietjerksteradeel voor 1812. Comm.Boek 1752/1758/27vo.
.

MARTINUS VAN SCHELTINGA. 9 October 1764. Ontvanger-generaal.

Harl.Adm.Almanakken 1770,1771,1784,1785,1786 en 1794. Prov. Bibl.te Leewarden. Comm.Boek 1759/1765/263. R.A. Den Haag.
.

NICOLAAS HERMAN OLMIUS.   25 Augustus 1769.    Raadslid.

Burgemeester van Lochem. In Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.
Almanak 1770. Prov.Bibl.Leeuwarden. Comm.Boek 1766/1771/251-vo.
R.A. Den Haag.
.

MR.WILLEM VAN NECK.     1 April 1768.      Raadslid.
 
Raad in de vroedschap en oud burgemeester van Purmerend. In Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Almanak 1770. Prov.Bibl. 
Leeu-warden. Comm.Boek 1766/1771/189vo. R.A. Den Haag.
.

JOHAN CORNELIS d'ABLAING.  10 April 1764.     Raadslid.

Vrijheer van Nieuwerkerk. In raad voor Utrecht. Harl.Adm.Alma-nak 1770. Prov.Bibl.Leeuwarden. Comm.Boek 1759/1765/241. R.A. Den Haag.
.

DANIEL DE BLOCQ VAN HAERSMA.   9 April 1767.   Raadslid.

Grietman van Achtkarspelen. In de Fr.Adm. voor Oostergo. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/147vo. 


RUTGER VAN HAERSOLTE.     13 Maart 1767.     Raadslid.

Grietman van Barradeel. In de Fr.Adm. voor Westergo. Harl.Adm.
Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/148vo. 
.

HESSEL DOUWE ERNST VAN AYLVA. 25 April 1765.    Raadslid.

In raad voor de Wolden Friesland. Harl.Adm.Alm. 1770. 
Comm.Boek 1759/1765/286.
.

WILLEM HENDRIK BARON VAN HAMBROICK. 20 April 1769. Raadslid.

Burgemeester van IJlst. In de raad voor de Friese Steden. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/238.
.

HENDRIK FREDERIK BOUWER.    1 Mei 1769.      Raadslid.

Burgemeester van Deventer. In raad voor Overijssel. 
Harl.Adm.-Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/243. 
.

W.H.LOHMAN.         25 April 1769.     Raadslid.

Raadsheer te Groningen. In raad voor Groningen. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/240vo.
.
 
D.O. DE HERTOGHE VAN FERINGA.  20 April 1768.   Raadslid.

In raad voor de Ommelanden. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/196vo.  
.

JHR.MR.ULBO BURMANIA.     26 April 1772.     Raads-lid.
 
Geboren 15 September 1737 te Leeuwarden, overleden op
Holdin-gaburgt onder Anjum, 18 Augustus 1818. Zoon van Hobbe Bumania en Helena Emerentina Lucia van Unia. Hij was in zijn jeugd page van Prins Willem IV. Op 14 October 1756 student in de rechten te Groningen. In 1765 Grietman van Leeuwarderadeel. Was ook Volmacht ter Landsdage, gecommiteerde staat in het
"mi-nderge-tal", gecommiteerde v.d. Prov.Rekenkamer, monstercom-misaris van Friesland. In 1795 werd hij uit zijn ambt als grietman afgezet en leefde daarna ambteloos op Holdingaburgt. Hij huwde te Leeuwarden op 26 Januari 1766 met Maria Libora van Haersma. N.N.B.W. deel 7. kol.248/249. 
Comm.Boek 1772/1778-/18-vo.
.

G.M.TAETS VAN AMERONGEN.   7 Februari 1770.    Raads-lid.

Gerhard Maximiliaan Taets van Amerongen, heer van Deijl en 


vrijheer van Renswoude. In raad voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1771. Comm.Boek. 1766/1771/265vo.
.

MR.G.G.J.VAN SUCHTELEN.    2 Mei 1770.      Raadslid.  
Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen, burgemeester van 
Deven-ter. In raad voor Overijssel. Harl.Adm.Alm. 1771. 
Comm.B-oek 1766/1771/285vo
.

ALBERT HENDRIK VAN SWINDEREN.  1 Mei 1770.     Raads-lid.
 
Raadsheer te Groningen. In raad voor Groningen. Harl.Adm.Alm.-1771. Comm.Boek 1766/1771/279.
.

UNICO ALLARD II ALBERDA VAN MENKEMA. 19 Juni 1770. Raadslid.

Tevens 19 Juni 1770 en 3 Juli 1782 benoemd als raadslid voor de Ommelanden in Fr.Adm. Was een zoon van Ger-hard Alberda van Dijksterhuis, getrouwd 1725 met Susanna Elisabeth Alberda, erfgename van Menkema. Zie: Menkemaborg. Ned.Kastelen Stich-ting. Nieuwe reeks deel 4. Blz.44/46. Harl.Adm.Alm.1771+1784.
Comm.Boek 1766/1771/291 en 1779/1784/259.
.

DUCO VAN HAREN.       1 Mei 1770.       Raadslid.

Raadslid voor de Friese Wolden. Harl.Adm.Alm. 1771. Comm.Boek 1766/1771/285.
.

E.C.C.W. VAN HEECKEREN THO NETTELHORST. 21 Nov.1783. Raadslid.

Jhr. Evert Christiaan Carel Willem van Heeckeren tho Nettel-horst, heer van Nettelhorst, Batinge en Clooster, werd geboren op kasteel Nettelhorst Laren Gelderland op 30 Augustus 1744. Hij werd 6 October 1744 te Lochem gedoopt en overleed 9 Sep-tember 1816. Zoon van Adolf Jacob Hendrik heer van Nettel-horst, Batinge, Clooster, Overlaar en de Heest en van Preto-nella Reinicra van Lintelo, vrouwe van Overlaar en de Heest. Hij studeerde rechten in Harderwijk. Was burgemeester van Lochem en Groenloo, 9 Augustus 1766 ingeschreven in het rid-derschap van Zutphen. Hij werd extraordinaris gedeputeerde v.d.Kartier. Gecommiteerde in de Generaliteitsrekenkamer voor Gelderland. In 1783 in Adm. van Friesland voor Gelderland, later in Adm. van Rotterdam, in de W.I.C. en Staten-generaal. In 1795 om zijn prinsgezindheid uit al zijn ambten gezet. Hij huwde te Echteld 30 Augustus 1781 met Hen-rietta Seyna van Wassenaer, dochter van Willem van Wasse-naer Lnt.Adm. van Holland. N.N.B.W. deel 8. kol.728. Comm.Boek 1779/1784/300.
Harl.Adm.Alm. 1785.
.F.J.W.R.BARON VAN HEECKEREN.   23 Mei 1783.    Raads-lid.

Frederik Jan Willem Robbert Baron van Heeckeren, heer van Overlaar. In Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.Alm. 1784. Comm.Boek 1779/1784/288.
.

WILLEM VAN SOLLINGE.      20 Maart 1783.    Raadslid.

Raad in de vroedschap en oud burgemeester van Schoonhoven. Raadslid in Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Alm. 1784+1785+
1786. Comm.Bo-ek 1779/1784/276.
.

G.L.M.TAATS V.AMERONGEN TOT NATEWISCH. 16 Oct.1782. Raadslid.

Gerard Leonard Maximiliaan Taats van Amerongen tot Natewisch was raadslid in Adm.Fr. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1784+1785.
Comm.Boek 1779/1784/264.
.

C.W.BENTINCK TOT WERKENEN.    22 Mei 1783.    Raadslid.

Coenraad Willem Bentinck tot Werkenen was raadslid in Fr.Adm. voor Overijssel. Harl.Adm.Alm.1784. Comm.Boek 1779/1784/287-vo.
.

E.P. SMITH.         23 April 1783.      Raadslid.

Was raadslid in Fr.Adm. voor Groningen. Harl.Adm.Alm.1784.
Comm.Boek 1779/1784/280.
.

SICCO DOUWE VAN AYLVA.   25 April 1782.      Raadslid.

Grietman van Westdongeradeel, in raad Fr.Adm. voor Oostergo. Harl.Adm.Alm.1784+1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/246vo.
.

FRANS JULIUS JOHAN VAN EYSINGA.  19 Maart 1782.  Raadslid.

Geboren te Joure 15 Juni 1752, overleden te Leeuwarden op 3 Augustus 1828. Was een zoon van Schelte Hessel Roorda van Eysinga en van C.J.Vegelin van Claerbergen. In 1773 grietman van Donjewerstal en lid van de Staten van Friesland. In raad 1782 raadslid Fr.Adm. voor Westergo en in 1789 lid van Gedepu-teerde Staten. In 1795 moest hij van zijn ambt afstand doen. Hij huwde 11 Augustus 1776 met Clara Tjallinga Aebinga van Hulmalda. Harl.Adm.Alm. 1784+1785+1786.
Comm.Boek 1779/1784/2-39. N.N.B.W. deel 4. kol.589.
.

IMILIUS JOSINUS DE SCHEPPER.   30 Maart 1779.   Raadslid.

Grietman Ferwerderadeel,in raad Fr.Adm. voor de Friese Wol-den.
Harl.Adm.Alm. 1784+1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/12vo.
PETRUS CAMPER.       Ca. 1784.        Raadslid.

Burgemeester van Workum. In Fr.Ad. voor de Friese Steden.
Harl.Adm.Alm. 1784.
.

WILLEM HENDRIK BARON VAN SYTZAMA.  22 Mei 1789.   Raadslid.

Mr.Willem Hendrik Baron van Sytzama werd geboren 14 Februari 1763 te Driesum en overleed te Kollum op 5 April 1842. Was een zoon van M.P.D.van Sytzama en C.A.van Heemstra. hij werd ingeschreven als student in de rechten te Groningen op 4 Februari 1782. In 1789 werd hij lid van de Admiraliteit van Friesland en in 1792 raadsheer in het Prov.gerechtshof van Friesland. Hij was door de familie bestemd als echtgenoot van zijn volle nicht C.J.van Heemstra warmee hij echter niet trouwde, hij bleef na zijn ongelukkige liefde ongehuwd. In 1795 als raadsheer afgezet, waarna hij geruimetijd ambteloos bleef. N.N.B.W. deel 9. kol.1104. Comm.Boek. 1785/1790/221.
.

D.F. BARON VOERST TOT ALERDINK.   26 Mei 1784.   Raads-lid.
 
Derk Frederik Baron Voerst tot Alerdink in raad Fr.Adm voor Overijs-sel. Harl.Adm.Alm. 1785. Comm.Boek 1779/1784/326.
.

J.F. FOCKENS.      15 April 1784.       Raadslid.

Raadsheer in Groningen, in raad Fr.Adm. voor Groningen.
Harl.Adm.Alm. 1785. Comm.Boek 1779/1784/312.
.

WIGBOLD GERARD ALDRINGA.   22 April 1784.     Raadslid.

Heer van Wirdum. In raad Fr.Adm. voor de Ommelanden.
Harl.Adm.Alm. 1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/314.
.

BAVIUS NAUTA.        20 April 1784.     Raadslid.

Burgemeester van Dokkum, in raad Fr.Adm. voor Friese Steden.
Harl.Adm.Alm. 1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/312vo.
.

G.J.J.A.A.BARON V.DORTH TOT HOLTHUYZEN. 25 Mei 1785. Raads-lid.

Gerryt Jurrien Johan Adriaan Adolf Baron van Dorth tot
Hol-thuyzen raadslid voor Gelderland in Fr.Adm.
Harl.Adm.Alm. 1786. Comm.Boek 1785/1790/21vo.
.

JOHAN BALTHAZAR STRIK VAN LINSCHOTEN. 29 April 1785. Raadslid.
 
Heer van Rijnauwen, Nieuwhelvoet en de Quack, raadslid Fr.A-dm. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm.1786. Comm.Boek 1785/17-90/16vo. 

M.A.C.BARON VAN VOERST TOT BORGEL.  26 Mei 1785.  Raadslid.

Marius Anthony Carel Baron van Voerst tot Borgel, raadslid in Fr.Ad. voor Overijssel. Harl.Adm.Alm. 1786.
Comm.Boek 1-785/1790/22   
.

R. DE DREWS.       18 April 1785.       Raadslid.

Raadslid te Groningen, in Fr.Adm. voor Groningen.
Harl.Adm.Alm. 1786. Comm.Boek 1785/1790/10.
.

JR.MR.JAN VAN GROVESTINS.  18 Mei 1787.  Advocaat-fiscaal.

Volgens Harlinger Admiraliteits Almanak 1794.
Comm.Boek 1-785/1790/78.
.
  
EYSO DE WENDT.        5 Mei 1788.      Raadslid.

Het verheugd Kollum bij de inhuldiging van Eyso de Wendt Gecomm. Raad ter Adm. in Fr. en Aletta Katharina van Haersma: plechtig uitgevoerd door de Kollumer dorpelingen in de 6e. v. Oostmaand 1790. Leeuwarden: A.Jeltema 1790. Prov.Bibl. Leeu-warden. Signatuur Pl 694/67. Comm.Boek 1785/1790/135vo.
.

ALBERT TEN BROECKE HOEKSTRA.  28 April 1788.    Raadslid.

In 1765 te Holwerd geboren, overleden te Amsterdam in 1828. Ingeschreven als jur.candidaat te Franeker 19 juni 1786, waarna hij kort daarna promoveerde. In 1786 werd hij advocaat bij het Hof van Friesland, in 1788 raadslid voor de Wolden in de Fr.Adm. In 1793 volmacht op de Landsdag en in 1794 grietman van Westdon-geradeel. In 1796 moest hij om zijn Oranje-gevoe- lens Friesland verlaten. Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 
1785/-1790/128vo. N.N.B.W. deel 6. kol.786/787.
.

ALEXANDER VAN DEDEM TOT VOSBERGEN.  30 Mei 1792.  Raadslid.

Raadslid in Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1794/75.
.

MR.JAN VAN GOOR HINLOOPEN.    3 Mei 1792.    Raadslid.

Raadslid in de vroedschap en oud burgemeester van Purmerend.
Raadslid in Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Alm. 1794.
Comm.B-oek 1785/1-790/1792.
.

H.J.VAN TUYLL V.SEROOSKERKEN.   5 April 1793.   Raads-lid.

Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken in Fr.Adm. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1-794/107vo.
.

BEREND FEDRIK SCHULTZ.      21 Mei 1793.    Raadslid.

Burgemeester van Kampen. Raadslid voor Overijssel.
Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1794/116vo.
.

H.G. SICKINGHE.          Ca. 1793.     Raadslid.

Raadslid voor Groningen. Harl.Adm.Alm. 1794.
.

P.R. VAN IDDEKINGE.     24 April 1792.     Raadslid.

Raadslid voor Ommelanden. Harl.Adm.Alm. 1794. Com.Boek. 
1791/1794/64vo.
. 

HERMANUS ECKRINGA.        Ca. 1793.     Raadslid.

Raadslid voor Westergo. Harl.Adm.Alm. 1794. 
.

JR.HANS WILLEM PLETTENBURG.    Ca. 1793.     Raadslid.

Raadslid voor de Friese Steden. Harl.Adm.Alm. 1794.
.

JR.DOUWE JAN ANDRIES VAN SYTZAMA.  Ca. 1793.    Raadslid.

Raadslid voor Oostergo. Harl.Adm.Alm. 1794. Testamenten in band EEE12 folio 105. Hof Provinciaal Prov. R.A. te Leeuwar-den. Op Rinsma-state 1807.
.


Dokkum,  Juli 1995.
.
E.Smits. FAz. Dokkum
.


GRIFFIERS VAN DE ADMIRALITEIT.
.
.

De betrekking van griffier van de Admiraliteitsraad werd ingesteld in 1772, vooral door de invloed van het raadslid H.W. baron van Plettenberg die niet zo goed met de secretaris Julius Mathijs van Beyma op kon schieten en met de griffier meer tegenwicht tegen Beyma dacht te vinden. Zie rapport d.d. 1786 "Tot onderzoek naar de financieen der Friesche Admirali-teit" Fries Genootschap.
.
.

DIRK VAN SCHELTINGA.               ? - 1774.  .

DANIEL VAN SLOTERDIJK.             1774 - 1779.

Geboren 5 Juli 1717. Ongehuwd. Overleden 8 Februari 1779.
.

PIERIUS VAN SCHELTINGA.             1779 - 1787.

Geboren 8 April 1741. Overleden 3 Juli 1809. Het bovengenoemde rapport laat zich minder gunstig uit over zijn geschikt-en bekwaamheid. Hij schijnt naar aanleiding daarvan te zijn afgetreden, maar bij secrete resolutie van het College op 5 Maart 1787 werd hem n.b. "voor zijn vrijwillige afstand" een "recognitie of de dedommagnement"uit de Admiraliteits fondsen gegeven. Zie: Archief Beyma. Prov.R.A.Leeuwarden. en
Harl.Adm-.Alm. 1784-1786. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

HANSO GODEFRIDUS GONGRIJP.           1787 - 1795.

Hij schijnt s'zomers in Witmarssum te hebben gewoond e.a. uit een plamfet door de opperchirugijn C.L.von Aussen vooral tegen hem "den grootmachtige Griffier" uitgegeven. Fries Genoot-schap. Zie okk Harl.ADm.Alm.1794. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.


            REGISTER
ABRAHAM GROENENWOUT	45
ADAM VAN EYSINGA	39
ADGERIUS ADIUS	49
ADIGIUS ADIUS	45
ADRIAEN VAN HEERD TOT CRAYEVELD	48
AEPES JOHANNIS AEPKENS	46
ALBERT EVERTZ.BONER	38
ALBERT HENDRIK VAN SWINDEREN	56
ALBERT TEN BROECKE HOEKSTRA	59
ALEPH MATHIJSZ VAN IDSINGA	50
ALEXANDER VAN DEDEM TOT VOSBERGEN	59
ALEXANDER WIEDENBURGH	50
ARENT VAN HAERSMA	52
BAROLT KNOCK	49
BAVIUS NAUTA	58
BEERENT HARMENS	47
BEREND FEDRIK SCHULTZ	60
BERNARD ALTINGH	45
BOCKE VAN BURMANIA	42
BONEFACIUS DER HAER	53
C.W.BENTINCK TOT WERKENEN	57
CHRISTOFFEL BERGH	49
CLAES JAN RUNIA	43
COERT JULIUSZ BEYMA	50
D.F. BARON VOERST TOT ALERDINK	58
D.O. DE HERTOGHE VAN FERINGA	55
DANCKERT DE KEMPENAER	49
DANIEL DE BLOCQ VAN HAERSMA	54
DANIEL DE HAER	53
DIRK CLANT	50
DOUWE JAN ANDRIES VAN SYTZAMA	60
DUCO NAUTA	50
DUCO VAN HAREN	52, 56
E.C.C.W. VAN HEECKEREN THO NETTELHORST	56
E.P. SMITH	57
EDZERT VAN BURMANIA	43
EGBERT CLANT TOT NYENSTEYN	47
ERICUS HAERSMA	48
EVERAARD BOOTH	47
EVERHARDUS VAN WIELINGA	53
EYSO DE WENDT	59
F.J.W.R.BARON VAN HEECKEREN	56
FECCO VAN JELTINGA	43
FRANCISCUS CANTER	45
FRANS JULIUS JOHAN VAN EYSINGA	57
FREDERICK VAN EPEMA	41
FREDERICK VAN SMINIA	53
G.G.J.VAN SUCHTELEN	56
G.J.J.A.A.BARON V.DORTH TOT HOLTHUYZEN	58
G.L.M.TAATS V.AMERONGEN TOT NATEWISCH	57
G.M.TAETS VAN AMERONGEN	55
GABIUS HANCKEMA	41
GAYUS VAN SCHELTINGA	51
GERLIAENS VAN RISPENS	38
GERRARDT BUIJNINCK	44
GERRIT NOEST	44
GIJSBERT DE WIJCKERSLOOT	44
H.G. SICKINGHE	60
H.J.VAN TUYLL V.SEROOSKERKEN	59
HANS WILLEM PLETTENBURG	60
HARRENT HENDRICKSZ FOGEL	41
HECTOR EPEUSZ GLINSTRA	49
HENDRIK FREDERIK BOUWER	55
HENRICUS WIARDERS VAN ALTENA V.BERGUM	54
HERMANUS ECKRINGA	60
HERO VAN HOTTINGA	40
HERO WIARDA	42
HESSEL DOUWE ERNST VAN AYLVA	55
HOBBE DIRCKS VAN BAERDT	41
IDZARDUS VAN GERROLDSMA	48
IMILIUS JOSINUS DE SCHEPPER	57
J.F. FOCKENS	58
J.H.J. VAN DER LEIJ	39
JACOB VAN DER WAIJEN	49
JAN BIJENCORF	47
JAN VAN GOOR HINLOOPEN	59
JAN VAN GROVESTINS	59
JETSE VAN SMINIA	51
JOHAN BALTHAZAR STRIK VAN LINSCHOTEN	58
JOHAN CLANT VAN STEDUM	46
JOHAN CORNELIS d'ABLAING	54
JOHAN PICCARDT VAN SLOCTEREN	51
JOHAN RENGERS VAN DER ARENTSHORST	40
JOHANNES RENNEMAN	42
JOHANNES SAECKMA	38
JULIUS MATHIJS BEYMA THOE KINGMA	53
JULIUS SCHELTE VAN AITSMA	50
L.H.B.S. VAN HEECKEREN	52
M.A.C.BARON VAN VOERST TOT BORGEL	59
MARTINUS VAN SCHELTINGA	54
MATHIJS VAN OENAMA	39
MAURITS CLANT VAN HANCKEMA	51
MEYNAERT SCHELTENS VAN AITSMA	41
NICOLAAS HERMAN OLMIUS	54
P.R. VAN IDDEKINGE	60
PAULUS JACOB VAN GEMMENIGH	48
PAULUS LAMAN	48
PETRUS CAMPER	58
PETRUS MUNTINGHE	54
PIETER BAREND V.WIEDENBURGH	52
PIETER WOPKESZ CROMWAL	42
R. DE DREWS	59
RUTGER VAN HAERSOLTE	55
SACO ALEFZ VAN IDSINGA	52
SAECKE ALEFSZ. VAN IDSINGA	46
SCATO GOCKINGA	47
SCHELTE MEYNARDUSZ VAN AITSMA	43
SICCO DOUWE VAN AYLVA	57
SICCO WIEDENBURGH	51
SJUK TJAARD VAN BURMANIA	49
SUFFRIDUS SAECKMA	43
SYBRAND BAARDT	46
TJALLING VAN EYSINGA	44
TYAERDT VAN AYLVA	40
ULBO BURMANIA	55
UNICO ALLARD II ALBERDA VAN MENKEMA	56
W.H.LOHMAN	55
WICHER WICHERS	46, 48
WIGBOLD GERARD ALDRINGA	58
WILLEM HENDRIK BARON VAN HAMBROICK	55
WILLEM HENDRIK BARON VAN SYTZAMA	58
WILLEM VAN NECK	54
WILLEM VAN SOLLINGE	57
WILLEM VAN VIERSSEN	40
WOPKE TEUNIS FABER	44


E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.