Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
ONTVANGER-GENERAAL VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT.


6 Maart 1596   Albert Evertsz Bonner

9 Augustus 1599  Jan Hendrick Jarichtsz v.d Ley 

29 December 1621 Jacob Jacobsz        1586/1625/362vo

6 Mei 1623    Pieter Wopkesz Cromwal   1586/1625/374
  
21 October 1638  Johan van Runtvleesch    1626/1639/285vo

+/- 1644     Claes Jan Runia   

9 Augustus 1649  Sybrandt Baard       1640/1650/331

21 Maart 1650   Wopke Teunis Faber     1640/165-0/350vo

22 April 1652   Sybrandt Baard       1651/1659/52

+/- 1665     Saecke Alefz van Isinga

+/- 1675     Beerent Harmens

27 Maart 1687   Dr.Barold Knock       1685/1692/63

6 Januari 1699  Dr.Alexander Wiedenburgh  1693/1700/165vo

+/- 1707     Duco Nauta

9 November 1714  Sicco Wiedenburgh      1709/1714/313

+/- 1720/1721   Jan de Keth (waarnemer)

30 Mei 1721    Jetze van Sminia      1715/1722/219

9 Maart 1728   Pieter Berend v.Wiedenburgh 1723/1729/233vo

9 October 1764  Martinus van Scheltinga   1759/1765/263


juli 1995.
E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.