Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
1974, 111 bladzijden, Fryske Akademy nr. 453 “Noed en Nocht foech hŻndert jier lyn”

Inhoud:

Voor wie zijn voorvaderen afkomstig weet uit de Dongeradelen is dit boekje eigenlijk verplichte kost. Het beschrijft op schitterende wijze het leven op de dorpen rond 1900 en is geÔllustreerd met een aantal tekeningen en foto’s die zeer toepasselijk zijn. Om een indruk te geven van de verscheidenheid aan onderwerpen die de schrijver, aan de hand van eigen, vaders en grootvaders herinneringen, beschrijft, diene de volgende opsomming van hoofdstukjes:

Lyk Heit it my fortelde en ik it sels bilibbe
Oerpake
De boeren
It doarp
De arbeiders
De arbeidersfroulju
De skoalle en de skoalmaster
De bern
De sťlju
De fiskjagers
De fiskrinders
Japik-om
Yn en om de pleats
It lotsjen en wat dÍrmei gearhong
De merke
Minne tiden
Bitebouwen yn opkomst
Fan alles hwat
De winter
Lou
De notaris
It keatsen
Alderheljen en Maeije
It Waed
Hoewel het boek in het Frysk is geschreven hoeft dat geen belemmering te zijn om te kunnen genieten van de beschrijvingen van het sociale en economische leven in de Dongeradelen. Tevens krijgt de lezer inzicht in het leven van eigen voorvaderen in De Dongeradelen. Helaas is het boek alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen (ong. f 15,-)


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.