Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Afstammingsreeks Kingma


Vervolg op afstammingsreeks in Sneuper no. 65, p. 169-174

G. Helder

A-IV-g PIETER HANSES KINGMA, geboren te Engwierum op 20 mei 1796, overleden te Engwierum [in Huis No 30] op 28 januari 1850, zoon van A-III-b.
    Pieter is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 mei 1840 met KLAASKE DURKS DE VRIES, geboren te Engwierum in het jaar 1820, dochter van DIRK RUURDS DE VRIES
    en GRIETJE FOKKES ZIJLSTRA.
    Uit dit huwelijk:
     1 DURK, geboren te Engwierum op 6 juli 1843, overleden te Engwierum [in Huis No 30] op 25 november 1855.

 A-II-b GERRYTJE GERRYTS KINGMA, gedoopt te Jouswier rond 1735, dochter van A-I.
    Gerrytje is getrouwd te Engwierum op 11 december 1757 voor de kerk met HEIN PYTTERS, gedoopt te Engwierum op 27 november 1729, zoon van PYTTER HEINS en
    SJEUWKE JACOBS.
    Uit dit huwelijk:
     1 GERRYT, gedoopt te Engwierum op 5 november 1758, volgt onder A-III-c.

A-III-c GERRYT HEINS, gedoopt te Engwierum op 5 november 1758, zoon van A-II-b.
    Gerryt is getrouwd te Engwierum op 9 februari 1783 voor de kerk met TRIJNTJE JANS KINGMA, gedoopt te Ooster-Nijkerk op 25 augustus 1759, dochter van JAN
    JACOBS KINGMA en SIJKE.
    Uit dit huwelijk:
     1 HEYN, geboren te Niawier op 6 december 1783, volgt onder A-IV-h.
     2 GERRITJE, geboren te Niawier op 27 februari 1785.
     3 SIJKE, geboren te Niawier op 2 november 1786.
     4 JAN, geboren te Engwierum op 14 juni 1788, volgt onder A-IV-i.
     5 GERRITJE, geboren te Engwierum op 15 mei 1790.
      Gerritje is getrouwd te Oostdongeradeel op 15 november 1816 met THEUNIS JANS WESTRA, geboren te Holwerd in het jaar 1794, zoon van JAN THEUNIS
      WESTRA en ANTJE GERKES.
     6 JACOB, geboren te Engwierum op 10 juli 1792, volgt onder A-IV-j.
     7 SIJKE, geboren te Engwierum op 14 februari 1794, volgt onder A-IV-k.
     8 JACOB, geboren te Engwierum op 13 augustus 1798.
     9 SJEUKE, geboren te Engwierum op 15 januari 1801.
      Sjeuke is getrouwd te Oostdongeradeel op 3 juni 1824 met MEINDERT KLAZES BOUMA, geboren te Oudwoude op 19 februari 1799, zoon van KLAAS JANS BOUMA
      en JOHANNA SYTZES.

 A-IV-h HEYN GERRITS KINGMA, geboren te Niawier op 6 december 1783, overleden te Engwierum [in Huis No 90] op 21 oktober 1819, zoon van A-III-c.
    Heyn is getrouwd te Engwierum op 4 mei 1807 voor de kerk met TETJE HANZES BLOM, geboren te Lioessens op 7 april 1783, dochter van HANS HANSES BLOM en
    STIJNTJE FREERKS BACKERIUS.
    Uit dit huwelijk:
     1 TRIJNTJE, geboren te Engwierum in het jaar 1811, overleden te Ternaard [in Huis No 115] op 18 juni 1837.
      Trijntje is getrouwd te Westdongeradeel op 8 september 1836 met JACOB ULBES BOERSMA, geboren te Ternaard in het jaar 1809, zoon van ULBE JANS
      BOERSMA en TJITSKE GATZES KOOPMANS.
     2 STIJNTJE, geboren te Engwierum op 16 juni 1813.
      Stijntje was gehuwd (1) met KLAAS JANS ZIJLSTRA, geboren te Lutkewolde in het jaar 1797, zoon van JAN JOUKES ZIJLSTRA en WIETSKE WICHERS.
      Stijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 29 november 1849 (2) met OETZE FOKKES BOSMA, geboren te Leek in het jaar 1804, zoon van FOKKE MATZES
      BOSMA en FROUKJE JOHANNES FEENSTRA.
      Oetze is eerder getrouwd rond 1829 met PIETJE SJOERDS WIJNIA, overleden te Engwierum voor 1848.
     3 DIEUWKE, geboren te Engwierum op 2 februari 1817.
      Dieuwke is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1843 met JACOB EGBERTS DOUMA, geboren te Ee in het jaar 1817, zoon van EGBERT KORNELIS DOUMA en
      GRIETJE JANS VAN DER HERBERG.

 A-IV-i JAN GERRITS KINGMA, geboren te Engwierum op 14 juni 1788, overleden te Engwierum [in Huis No 32] op 5 juli 1864, zoon van A-III-c.
    Jan is getrouwd te Oostdongeradeel op 25 maart 1817 met RIEMKE VAN DER HORN, geboren te Munnekezijl op 7 maart 1789, overleden te Engwierum [in Huis
    No.28] op 3 augustus 1861.
    Uit dit huwelijk:
     1 GRIETJE, geboren te Engwierum op 22 december 1817, volgt onder A-V-e.
     2 GERRIT, geboren te Engwierum op 30 oktober 1819, overleden te Engwierum [in Huis No.22] op 2 juni 1869.
     3 TRIJNTJE, geboren te Engwierum op 26 januari 1822, overleden te Engwierum [inhuis No.28] op 19 september 1827.
     4 KORNELIS, geboren te Engwierum op 28 november 1824, volgt onder A-V-f.
     5 ALBERT, geboren te Engwierum op 10 maart 1828, overleden te Engwierum [in Huis No.28] op 3 september 1829.
     6 TRIJNTJE, geboren te Engwierum op 22 oktober 1830.
      Trijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1858 met ANTHONY JANS HELDER, geboren te Westergeest op 14 november 1829, zoon van JAN JANS HELDER
      en BAUKJE ANTHONYS SICCAMA.

 A-V-e GRIETJE JANS KINGMA, geboren te Engwierum op 22 december 1817, overleden aldaar op 28 september 1878, dochter van A-IV-i.
    Grietje is getrouwd te Oostdongeradeel op 8 mei 1844 met GEERT JANS SICCAMA, geboren te Engwierum in het jaar 1808.
    Geert is eerder getrouwd te Oostdongeradeel op 5 juli 1832 met JEIKE DOUWES BEINTEMA, geboren te Westergeest in het jaar 1809, overleden voor 1844.
    Uit dit huwelijk:
     1 RIEMKE, geboren te Engwierum op 14 februari 1845.
     2 JACOBJE, geboren te Engwierum op 1 februari 1847, overleden aldaar op 9 november 1858.
     3 JANNEKE, geboren te Engwierum op 24 december 1849, overleden te Kollum [wijk A,huis No. 115] op 2 april 1901.
     4 JAN, geboren te Engwierum in het jaar 1858.

 A-V-f KORNELIS JANS KINGMA, geboren te Engwierum op 28 november 1824, overleden te Pieterzijl op 25 februari 1902, zoon van A-IV-i.
    Kornelis is getrouwd rond 1856 met KLAASKE JANS SIKKEMA, geboren op 10 mei 1833, overleden op 31 december 1917.
    Uit dit huwelijk:
     1 JAN, geboren te Kollummerland in het jaar 1857.
      Jan is getrouwd te Oldehove op 16 mei 1883 met GEESKE HOMAN, geboren te Ezinge in het jaar 1854, dochter van ANNE KLAZENS HOMAN en MARGARETHA
      BANDSEMA.
     2 GERRIT, geboren te Kollummerland in het jaar 1861.
      Gerrit is getrouwd te Haren op 18 augustus 1887 met ANKEDINA GESINA PIETERS, geboren te Haren in het jaar 1857, dochter van AREND PIETERS en GEESKE
      VASTER.
     3 LOUW, geboren rond 1861.
     4 EBBE, geboren rond 1863.
     5 ALBERT, geboren rond 1865.

 A-IV-j JACOB GERRITS KINGMA, geboren te Engwierum op 10 juli 1792, overleden aldaar op 1 januari 1845, zoon van A-III-c.
    Jacob is getrouwd te Oostdongeradeel op 2 april 1829 met ANTJE TJERKS STELLEMA, geboren te Ternaard in het jaar 1808, dochter van TJERK WILLEMS STELLEMA
    en ANTJE KORNELIS STELLEMA.
    Uit dit huwelijk:
     1 GERRIT, geboren te Engwierum rond 28 december 1829.
     2 TJERK, geboren te Engwierum op 28 januari 1832, overleden te Engwierum [in Huis No 30 ] op 5 augustus 1845.
     3 ANTJE, geboren te Engwierum op 26 februari 1834, overleden aldaar op 4 juni 1845.
     4 TRIJNTJE, geboren op 20 augustus 1836.
     5 TRIJNTJE, geboren te Dokkum op 6 april 1840, overleden te Engwierum [in Huis No 30 ] op 28 augustus 1845.
     6 JAN, geboren te Engwierum op 19 juli 1844, overleden aldaar op 21 juli 1844.

 A-IV-k SIJKE GERRITS KINGMA, geboren te Engwierum op 14 februari 1794, overleden aldaar op 11 december 1870, dochter van A-III-c.
    Sijke is getrouwd rond 1824 met JOHANNES KLAZES BOUMA, geboren te Oudwoude op 5 juni 1794, zoon van KLAAS JANS BOUMA en JOHANNA SYTZES.
    Uit dit huwelijk:
     1 JOHANNA, geboren rond 19 september 1825.
     2 GERRIT, geboren rond 31 mei 1828.

 A-II-c EELZE GERRITS KINGMA, gedoopt te Jouswier in het jaar 1737, overleden te Morra [in Huis No.42] op 3 april 1820, zoon van A-I.
    Eelze is getrouwd te Metslawier op 21 oktober 1759 voor de kerk met GRIETJE JANS.
    Uit dit huwelijk:
     1 TRIJNTJE, gedoopt te Jouswier op 31 mei 1761, volgt onder A-III-d.
     2 GERRIT, gedoopt te Jouswier op 3 oktober 1762, overleden aldaar in het jaar 1762.
     3 GERRIT, gedoopt te Jouswier op 26 december 1763, overleden aldaar in het jaar 1764.
     4 JAN, gedoopt te Morra op 20 april 1766.
     5 ARJEN, gedoopt te Morra op 31 januari 1768, volgt onder A-III-e.
     6 GERRIT, gedoopt te Morra op 1 oktober 1769, volgt onder A-III-f.
     7 AALTJE, gedoopt op 16 april 1772, overleden rond 1772.
     8 MINNE, geboren te Morra op 8 oktober 1774.
     9 AALTJE, geboren te Morra op 27 februari 1777.

A-III-d TRIJNTJE EELZES KINGMA, gedoopt te Jouswier op 31 mei 1761, overleden te Anjum op 15 oktober 1845, dochter van A-II-c.
    Trijntje is getrouwd te Morra op 13 juni 1784 voor de kerk met JELLE LIEMES, gedoopt te Anjum op 13 maart 1763.
    Uit dit huwelijk:
     1 EELZE, geboren te Anjum op 5 augustus 1785, volgt onder A-IV-l.
     2 LIEME, geboren te Anjum op 3 maart 1788, volgt onder A-IV-m.
     3 JITSKE, geboren te Anjum op 14 februari 1795.
     4 GRIETJE, geboren te Anjum op 21 mei 1796, volgt onder A-IV-n.
     5 YPE, geboren te Anjum op 4 november 1798, volgt onder A-IV-o.

 A-IV-l EELZE JELLES KINGMA, geboren te Anjum op 5 augustus 1785, overleden aldaar op 14 juni 1814, zoon van A-III-d.
    Eelze is getrouwd te Anjum op 10 april 1808 voor de kerk met LIJSBET TIMMES DIJK.
    Uit dit huwelijk:
     1 EELZE, geboren te Anjum op 9 januari 1809, overleden aldaar op 29 juni 1828.

 A-IV-m LIEME JELLES KINGMA, geboren te Anjum op 3 maart 1788, overleden aldaar op 23 november 1847, zoon van A-III-d.
    Lieme is getrouwd te Anjum op 13 mei 1810 voor de kerk met AALTJE MENZES HIEMSTRA, geboren rond 1790.
    Uit dit huwelijk:
     1 JELLE, geboren te Anjum op 19 augustus 1811.
     2 TRIJNTJE, geboren te Anjum op 30 maart 1813, overleden aldaar op 1 april 1877.
      Trijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 28 februari 1839 met JAN JOHANNES DIJKSTRA, geboren te Anjum in het jaar 1814, zoon van JOHANNES SJOERDS
      DIJKSTRA en JOUKJE ANNES.
     3 GEPKE, geboren te Anjum op 21 juni 1815, overleden aldaar op 12 augustus 1833.
     4 JELLE, geboren op 1 maart 1817, volgt onder A-V-g.
     5 TJETSKE, geboren te Anjum op 12 oktober 1819.
      Tjetske is getrouwd te Westdongeradeel op 8 mei 1847 met WIEGER JANS TERPSTRA, geboren te Hantum in het jaar 1819, zoon van JAN WIEGERS TERPSTRA en
      JELTJE JANS FABER.
     6 GRIETJE, geboren te Anjum op 9 november 1821, overleden aldaar op 1 oktober 1850.
     7 MENZE, geboren te Anjum op 11 juli 1824, volgt onder A-V-h.
     8 DOETJE, geboren te Anjum op 11 maart 1827, overleden aldaar op 24 maart 1827.
     9 EELZE, geboren te Anjum op 11 maart 1827, volgt onder A-V-i.
     10 YPE, geboren te Anjum op 15 maart 1830, volgt onder A-V-j.
     11 DOETJE, geboren op 10 november 1832, overleden te Anjum op 11 januari 1886.
      Doetje was gehuwd met JOHANNES B BANDSTRA.

 A-V-g JELLE LIEMES KINGMA, geboren op 1 maart 1817, overleden te Anjum op 12 februari 1863, zoon van A-IV-m.
    Jelle is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1843 met ANTJE EGBERTS BLOMSMA, geboren te Sint Anna Parochie in het jaar 1817, dochter van EGBERT
    KORNELIS BLOMSMA en ANNA DORA KRISTOFFELS.
    Uit dit huwelijk:
     1 LIEME, geboren te Anjum op 11 juni 1844.
     2 EGBERT, geboren te Anjum op 5 november 1850.
      Egbert is getrouwd te Leens op 15 mei 1879 met GRIETJE FOLKERTS SMIT, geboren te Eenrum in het jaar 1850, dochter van FOLKERT HINDRIKS SMIT en ELIA
      EMES KRUIZINGA.
     3 ANTJE, geboren te Anjum op 7 september 1856.
     4 AALTJE, geboren te Anjum op 7 september 1856.

 A-V-h MENZE LIEMES KINGMA, geboren te Anjum op 11 juli 1824, zoon van A-IV-m.
    Menze is getrouwd rond 1850 met ELISABETH YNZES TUMA, geboren te Ee in het jaar 1817, dochter van YNZE GERBENS TUMA en JAPKE HARMENS GANSBERG.
    Uit dit huwelijk:
     1 LIEME, geboren te Jouswier op 15 januari 1852, overleden aldaar op 1 juni 1852.
     2 AALTJE, geboren in het jaar 1858.
      Aaltje is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1889 met MARKUS POSTUMA, geboren te Bornwird in het jaar 1862, zoon van JACOB MARKUS POSTUMA en
      BAUKJE RUURDS DIJKSTRA.

 A-V-i EELZE LIEMES KINGMA, geboren te Anjum op 11 maart 1827, overleden aldaar op 30 april 1876, zoon van A-IV-m.
    Eelze is getrouwd te Oostdongeradeel op 14 mei 1853 met ANTJE JANS DE JONG, geboren te Nes {W.D.} in het jaar 1828.
    Uit dit huwelijk:
     1 BAUKJE, geboren te Anjum op 6 februari 1856.
      Baukje is getrouwd te Oostdongeradeel op 27 mei 1881 met HARMEN VAN DER MEI, geboren te Anjum in het jaar 1855, zoon van GAATSE REINDERS VAN DER MEI
      en AALTJE FREDERIKS SCHREGARDUS.
     2 AALTJE, geboren te Anjum op 4 februari 1859.
     3 JANTJE, geboren te Anjum op 19 juli 1866.
     4 TRIJNTJE, geboren te Anjum op 22 november 1870, overleden te Kollum [in Huis No.32,wijk B] op 13 maart 1882.

 A-V-j YPE LIEMES KINGMA, geboren te Anjum op 15 maart 1830, overleden aldaar op 25 oktober 1895, zoon van A-IV-m.
    Ype is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 oktober 1851 met ANJE PIETERS DOUMA, geboren te Anjum in het jaar 1824, dochter van PIETER JANS DOUMA en HILTJE
    WARNERS MOLTMAKER.
    Uit dit huwelijk:
     1 PIETER, geboren te Anjum op 18 november 1852, volgt onder A-VI-c.
     2 AALTJE, geboren te Anjum op 20 oktober 1853, overleden aldaar op 2 februari 1868.
     3 HILTJE, geboren te Anjum op 15 september 1855, overleden aldaar op 1 januari 1861.
     4 TRIJNTJE, geboren te Anjum op 29 januari 1859, overleden aldaar op 25 november 1861.
     5 LIEME, geboren te Anjum op 28 mei 1863, volgt onder A-VI-d.
     6 JAN, geboren te Anjum op 24 november 1866, overleden aldaar op 4 april 1868.

 A-VI-c PIETER YPES KINGMA, geboren te Anjum op 18 november 1852, zoon van A-V-j.
    Pieter is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 mei 1879 met GERTJE DOUMA, geboren te Anjum in het jaar 1841, dochter van OETZE JANS DOUMA en AALTJE JANS
    DIJKSTRA.
    Uit dit huwelijk:
     1 YPE, geboren te Anjum op 19 augustus 1880, overleden aldaar op 2 februari 1889.
     2 OETZE, geboren te Anjum op 28 oktober 1882, overleden aldaar op 9 maart 1891.
     3 LIEME, geboren te Anjum op 5 oktober 1884, overleden aldaar op 3 mei 1888.
     4 YPE, geboren te Anjum op 19 juni 1890, overleden aldaar op 25 februari 1891.

 A-VI-d LIEME YPES KINGMA, geboren te Anjum op 28 mei 1863, zoon van A-V-j.
    Lieme is getrouwd rond 1887 met YNSKJE BONTEKOE.
    Uit dit huwelijk:
     1 YPE, geboren in het jaar 1888, overleden te Oudwoude [in Huis No.162] op 20 februari 1914.

 A-IV-n GRIETJE JELLES KINGMA, geboren te Anjum op 21 mei 1796, overleden aldaar op 11 juni 1840, dochter van A-III-d.
    Grietje is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 november 1814 met THOMAS JANS POSTMA, geboren te Anjum in het jaar 1792, zoon van JAN THOMAS POSTMA en
    YTTJE BENDERTS.
    Uit dit huwelijk:
     1 IEBELE, geboren te Anjum rond 22 december 1825.
     2 YTTJE, geboren te Anjum rond 26 juni 1828.

 A-IV-o YPE JELLES KINGMA, geboren te Anjum op 4 november 1798, overleden aldaar op 5 augustus 1882, zoon van A-III-d.
    Ype is getrouwd te Oostdongeradeel op 14 april 1821 met ANTJE WILLEMS JAARSMA, geboren te Anjum op 21 juni 1796, dochter van WILLEM LIEUWES JAARSMA en
    DOUTSEN PAULUS.
    Uit dit huwelijk:
     1 JELLE, geboren te Anjum op 18 augustus 1821, volgt onder A-V-k.
     2 WILLEM, geboren te Anjum op 30 januari 1825, overleden aldaar op 9 mei 1854.
     3 TRIJNTJE, geboren te Anjum op 27 augustus 1827, volgt onder A-V-l.
     4 DOUTZEN, geboren te Anjum op 25 december 1829, overleden aldaar op 30 december 1887.
      Doutzen is getrouwd te Oostdongeradeel op 21 mei 1844 met EELKE JELLES HOLWERDA, geboren te Anjum in het jaar 1819, waarschijnlijk zoon van JELLE
      RINZES HOLWERDA en TRIJNTJE EELKES HOLWERDA.
     5 GRIETJE, geboren te Anjum op 26 juli 1830, overleden te Ooster-Nijkerk op 3 december 1891.
      Grietje was gehuwd met GERRIT FOPPES DIJKSTRA.

 A-V-k JELLE YPES KINGMA, geboren te Anjum op 18 augustus 1821, zoon van A-IV-o.
    Jelle is getrouwd te Oostdongeradeel op 28 mei 1857 met EEKE FOPKES TILMA, geboren te Ferwerd in het jaar 1822, dochter van FOPPE PIERS TILMA en WIJTSKE
    JACOBS ROORDA.
    Eeke is eerder getrouwd te Oostdongeradeel rond 1847 met KORNELIS JANS VAN EIZINGA, overleden voor 1857.
    Uit dit huwelijk:
     1 ANTJE, geboren te Anjum op 11 juni 1859.
      Antje is getrouwd te Oostdongeradeel op 28 mei 1857 met haar neef YPE DOUMA, geboren te Anjum in het jaar 1876, zoon van A-V-l.
     2 YPE, geboren te Anjum op 25 augustus 1861.
      Ype is getrouwd te Oostdongeradeel op 30 april 1885 met A. WEPKES BOTMA, geboren te Ooster-Nijkerk in het jaar 1861, dochter van WEPKE YPES BOTMA en
      SIJTSKE MEINDERTS MEINDERSMA.
     3 WIJTSKE, geboren te Anjum op 15 september 1866, overleden aldaar op 23 augustus 1880.

 A-V-l TRIJNTJE YPES KINGMA, geboren te Anjum op 27 augustus 1827, overleden aldaar op 23 februari 1886, dochter van A-IV-o.
    Trijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 mei 1850 met HARMEN GERBENS BOUMA, geboren te Anjum in het jaar 1823, zoon van GERBEN JACOBS BOUMA en
    ANTJE MEINDERTS DE JONG.
    Uit dit huwelijk:
     1 YPE, geboren te Anjum in het jaar 1876.
      Ype is getrouwd te Oostdongeradeel op 28 mei 1857 met zijn nicht ANTJE JELLES KINGMA, geboren te Anjum op 11 juni 1859, dochter van A-V-k.

A-III-e ARJEN EELZES KINGMA, gedoopt te Morra op 31 januari 1768, overleden te Engwierum [in Huis No 76] op 27 maart 1823, zoon van A-II-c.
    Arjen is getrouwd te Morra op 21 juni 1795 voor de kerk met RENSKE PIETERS BENTHEM, geboren te Morra.
    Uit dit huwelijk:
     1 PIETER, geboren te Morra op 14 april 1796, volgt onder A-IV-p.
     2 EELZE, geboren te Engwierum [Fellingen] op 9 december 1799, volgt onder A-IV-q.
     3 MARTHA, geboren te Engwierum [Fellingen] op 24 mei 1804.
     4 GERRIT, geboren te Engwierum [Fellingen] op 5 mei 1806, volgt onder A-IV-r.

 A-IV-p PIETER ARJENS KINGMA, geboren te Morra op 14 april 1796, overleden te Lioessens op 6 maart 1837, zoon van A-III-e.
    Pieter is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1826 met GRIETJE AGES VISSER, geboren te Wierum in het jaar 1800, dochter van AGE PIETERS VISSER en
    BAUKJEN SIJBES.
    Uit dit huwelijk:
     1 ARJEN, geboren te Engwierum op 21 februari 1827.
     2 AGE, geboren te Ooster Nijkerk op 31 oktober 1828, overleden aldaar op 11 april 1830.
     3 RENSKE, geboren te Lioessens op 14 november 1832, overleden te Anjum op 21 maart 1901.

 A-IV-q EELZE ARJENS KINGMA, geboren te Engwierum [Fellingen] op 9 december 1799, overleden te Metslawier op 30 mei 1857, zoon van A-III-e.
    Eelze is getrouwd te Oostdongeradeel op 21 mei 1830 met AALTJE JOHANNES WIJBINGA, geboren te Hantum in het jaar 1802, dochter van JOHANNES WIJBES
    WIJBINGA en HIJLKJE SIJTZES VAN DER MEER.
    Uit dit huwelijk:
     1 JOHANNES, geboren te Metslawier op 27 juni 1837, volgt onder A-V-m.
     2 RENSKE, geboren te Metslawier op 12 oktober 1838, overleden te Engwierum [in Huis No 141] op 7 juni 1876.
      Renske was gehuwd met BEEN SIJBES BOS.
     3 ARJEN, geboren te Metslawier op 7 april 1841, volgt onder A-V-n.
     4 HIEKE, geboren te Metslawier op 12 september 1846, overleden op 26 oktober 1897.
      Hieke was gehuwd met MINNE DOUWES VAN DER HEIDE.

 A-V-m JOHANNES EELZES KINGMA, geboren te Metslawier op 27 juni 1837, zoon van A-IV-q.
    Johannes is getrouwd te Achtkarspelen op 3 september 1860 met MERKJEN VAN DER VEEN, geboren te Buitenpost in het jaar 1839, dochter van KORNELIS VAN DER
    VEEN en HENDRIKA TAMMES BEERDA.
    Uit dit huwelijk:
     1 EELZE, geboren te Metslawier op 3 juni 1862.
     2 BEERTJE, geboren te Engwierum op 28 september 1863.
     3 KORNELISKE, geboren te Engwierum op 12 mei 1865.
      Korneliske is getrouwd te Oostdongeradeel op 12 mei 1888 met HEDZER RIJPSTRA, geboren te Metslawier in het jaar 1860, zoon van JOHANNES HEDZERS
      RIJPSTRA en SARA HENDRIKS HELLINGA.

 A-V-n ARJEN EELZES KINGMA, geboren te Metslawier op 7 april 1841, overleden aldaar op 11 maart 1875, zoon van A-IV-q.
    Arjen is getrouwd te Oostdongeradeel op 12 juli 1866 met ROMKJE REIDING, geboren te Morra in het jaar 1847, dochter van DIRK JAN REIDING en NEELTJE
    KLAZES DIJKSTRA.
    Uit dit huwelijk:
     1 EELZE, geboren te Metslawier op 27 juli 1866, overleden te Drachten op 19 februari 1939.
     2 NEELTJE, geboren te Metslawier op 18 november 1868.
      Neeltje is getrouwd te Oostdongeradeel op 7 mei 1892 met LUITJEN BEIBOER, geboren te Kollum in het jaar 1866, zoon van JAN BIJBOER en IJTJE EVERTS
      POSTMA.
     3 AALTJE, geboren te Metslawier op 6 september 1870, overleden te Drachten op 17 maart 1943.

 A-IV-r GERRIT ARJENS KINGMA, geboren te Engwierum [Fellingen] op 5 mei 1806, overleden te Engwierum op 10 maart 1884, zoon van A-III-e.
    Gerrit is getrouwd te Oostdongeradeel op 4 juni 1836 met SIBBELTJE JANS REIDING, geboren te Metslawier op 28 januari 1804, dochter van JAN PIETERS
    REIDING en GRIETJE DIRKS WIBALDA.
    Uit dit huwelijk:
     1 RENSKE, geboren te Engwierum op 14 december 1838, overleden te Engwierum [in Huis No 79] op 22 maart 1839.
     2 ARJEN, geboren te Engwierum op 18 februari 1840, volgt onder A-V-o.
     3 RINSKE, geboren te Engwierum op 9 oktober 1842, overleden aldaar op 19 augustus 1843.
     4 RENSKE, geboren te Engwierum op 13 februari 1845, overleden aldaar op 11 februari 1927.
      Renske is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1869 met ALEF JANS JENSMA, geboren te Engwierum op 7 maart 1843, overleden aldaar op 8 juli 1915,
      zoon van JAN GOFFES JENSMA en AUKJE LOUWES OLIVIER.

 A-V-o ARJEN GERRITS KINGMA, geboren te Engwierum op 18 februari 1840, zoon van A-IV-r.
    Arjen is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1869 met JANTJE ALBERDA, geboren te Menaldum in het jaar 1846, dochter van KLAAS SIJBRENS ALBERDA en
    JELTJE HENDRIKS KOOISTRA.
    Uit dit huwelijk:
     1 GERRIT, geboren te Engwierum op 26 april 1870.
     2 JELTJE, geboren te Engwierum op 16 december 1871.
     3 SIBBELTJE, geboren op 20 januari 1873.
     4 KLAAS, geboren te Engwierum op 11 februari 1874.

A-III-f GERRIT EELZES KINGMA, gedoopt te Morra op 1 oktober 1769, overleden aldaar op 22 november 1844, zoon van A-II-c.
    Gerrit is getrouwd te Morra op 3 april 1796 voor de kerk (1) met RINSKE FOLKERTS BOTMA.
    Uit dit huwelijk:
     1 EELSE, geboren te Morra op 28 juni 1797, volgt onder A-IV-s.
     2 TRIJNTJE, geboren te Morra op 2 februari 1801.
      Trijntje is getrouwd op 6 mei 1819 met HENDRIK SJOERDS GORTER.
     3 GRIETJE, geboren te Morra op 30 januari 1804.
    Gerrit is getrouwd te Anjum op 18 maart 1810 voor de kerk (2) met TRIJNTJE ERNSTES TAMSMA.
    Uit dit huwelijk:
     4 ERNST, geboren te Morra op 28 december 1810, volgt onder A-IV-t.
     5 GRIETJE, geboren te Nes rond 17 juli 1812.
     6 JAN, geboren te Morra op 11 augustus 1815.
      Jan is getrouwd te Westdongeradeel op 10 mei 1851 met DIEUKE FRANZENS JAARSMA, geboren te Hantumhuizen in het jaar 1823, dochter van FRANS WILLEMS
      JAARSMA en WIJTSKE SJOERDS BOTTINGA.
     7 IEBELTJE, geboren te Ezumazijl op 4 december 1818, overleden aldaar op 11 december 1818.
     8 IEBELTJE, geboren te Ezumazijl rond 3 februari 1821.

 A-IV-s EELSE GERRITS KINGMA, geboren te Morra op 28 juni 1797, zoon van A-III-f.
    Eelse is getrouwd te Dokkum op 17 mei 1822 met GRIETJE ALLES SCHAAFSMA, geboren te Dokkum in het jaar 1799, dochter van ALLE SCHAAFSMA en KLAASKE BOTES
    WINIA.
    Uit dit huwelijk:
     1 GERRIT, geboren te Dokkum op 11 april 1824.
     2 ALLE, geboren te Dokkum op 15 augustus 1828.
     3 KLAASKE, geboren te Dokkum op 13 mei 1830.
     4 ALLE, geboren te Dokkum op 27 februari 1832.
     5 RINSKE, geboren te Dokkum op 13 augustus 1833.
     6 BOTE, geboren te Dokkum op 2 maart 1836.
      Bote is getrouwd te Oostdongeradeel op 7 juli 1859 met MARIA JAGER, geboren te Niawier in het jaar 1834, dochter van JOHANNES PIETERS JAGER en
      TJITSKE JILLES WIERSMA.

 A-IV-t ERNST GERRITS KINGMA, geboren te Morra op 28 december 1810, zoon van A-III-f.
    Ernst is getrouwd te Dokkum op 15 mei 1842 met ANTJE TERPSTRA, geboren te Holwerd in het jaar 1819, dochter van KLAAS JANS TERPSTRA en ANTJE JOCHEMS VAN
    DER PLOEG.
    Uit dit huwelijk:
     1 GERRIT, geboren te Dokkum op 21 maart 1843.
     2 TRIJNTJE, geboren te Dokkum op 8 oktober 1845.
     3 ANTJE, geboren te Dokkum op 13 juli 1848.
     4 KLAAS, geboren te Dokkum op 30 april 1854.
     5 GRIETJE, geboren te Dokkum op 1 november 1858.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.