Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Kwartierstaat Keegstra


Vervolg op kwartierstaat in Sneuper no. 64

KWARTIERSTAAT VAN KEEGSTRA / KEEKSTRA

G. Helder


-- A-I -–

GERRIT HESSELS KEEGSTRA, geboren rond 1615. Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 
1 HESSEL, geboren rond 1640, volgt onder A-II.
Gerrit is getrouwd te Hantumhuizen op 20 november 1653 voor de kerk (2) met GRIET TJEPKES, geboren te Lioessens.
Uit dit huwelijk:
2 TJEPKE, geboren in het jaar 1657, gedoopt te Hantumhuizen op 4 augustus 1662.

-- A-II –

HESSEL GERRITS KEEGSTRA, geboren rond 1640, zoon van A-I. Hessel is getrouwd op 9 december 1660 voor de kerk (1) met ANTJE METSKES, geboren te Hantum rond 1642.
Antje is eerder getrouwd rond 1658 voor de kerk met JAN JACKLES.
Hessel is getrouwd te Hantum op 16 juni 1667 voor de kerk (2) met INSKE BOUWES, geboren te Wierum rond 1645, dochter van BOUWE CLAESSENS.
Uit dit huwelijk:
1 GERRIT, gedoopt te Hantum op 9 juli 1673, volgt onder B.
2 TJETSKE, gedoopt te Hantum op 21 februari 1675.
3 ANTJE, gedoopt te Hantum op 21 februari 1675, overleden op 
6 maart 1675.
4 GERRIT, gedoopt te Hantum op 24 mei 1676, volgt onder C.
Hessel is getrouwd op 5 januari 1679 voor de kerk (3) met SJOEKJE SIPKES, geboren te Hantum rond 1648, overleden op 3 mei 1679.
Hessel is getrouwd te Hantumhuizen op 25 april 1680 voor de kerk (4) met ANTJE RINSES, geboren te Ternaard rond 1665.
Uit dit huwelijk:
5 GERRIT, gedoopt te Hantumhuizen op 11 januari 1680, 
overleden op 22 januari 1680.
6 GERRIT, gedoopt te Hantumhuizen op 10 december 1682, 
overleden op 2 januari 1683.
7 RENSE, gedoopt te Hantumhuizen op 6 april 1684, volgt onder 
A-III.
 8 GERRIT, gedoopt te Hantumhuizen op 12 december 1686, volgt 
onder D-I.
9 TETE, gedoopt te Hantumhuizen op 20 maart 1689.
10 YNSKE, gedoopt te Hantumhuizen op 8 november 1691.
11 TRIJNTJE, gedoopt te Hantumhuizen op 2 april 1693.
12 PYTER, gedoopt op 18 september 1695.
13 ANTJE, gedoopt te Hantumhuizen op 1 januari 1698.
14 KLAAS, gedoopt te Hantumhuizen op 22 februari 1705.

-- A-III --

RENSE HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Hantumhuizen op 6 april 1684, zoon van A-II.
Rense is getrouwd te Hantumhuizen op 13 november 1712 voor de kerk met MAAYKE JANS.
Uit dit huwelijk:
1 PYTER, gedoopt te Hantumhuizen op 27 augustus 1713.
2 PYTER, gedoopt te Hantumhuizen op 11 augustus 1715, volgt 
onder A-IV-a.
3 TEUNIS, gedoopt te Hantumh op 7 maart 1717, volgt onder A-
IV-b.
4 HESSEL, gedoopt te Hantumhuizen op 7 mei 1719, volgt onder 
A-IV-c.
5 TRIJNTJE, gedoopt te Hantumhuizen op 12 oktober 1721.
6 JETTIE, gedoopt te Hantumhuizen op 1 juni 1727.

-- A-IV-a --

PYTER RINSES KEEGSTRA, gedoopt te Hantumhuizen op 11 augustus 1715, zoon van A-III.
Pyter is getrouwd te Hantumhuizen op 20 mei 1742 voor de kerk met ANTJE KEIMPES.
Uit dit huwelijk:
1 RINSE, gedoopt te Hantumhuizen op 10 februari 1743.
2 HEILTJE, gedoopt te Hantumhuizen op 10 oktober 1745.
3 KEIMPE, gedoopt te Hantumhuizen op 15 april 1748.
4 MAAYKE, gedoopt te Bornwerd op 31 augustus 1750.

-- A-IV-b --

TEUNIS RINSES KEEGSTRA, gedoopt te Hantum op 7 maart 1717, zoon van A-III.
Teunis is getrouwd te Hantumhuizen op 28 mei 1752 voor de kerk met SYTZKE RIENKS, geboren rond 1730.
Uit dit huwelijk:
1 DIEUKE, gedoopt te Hantumhuizen op 15 juli 1753.
 2 RINSE, gedoopt te Bornwerd op 3 maart 1755, volgt onder A-
V-a.
3 MAAYKE, gedoopt te Bornwerd op 1 mei 1757.
4 RIENK, gedoopt te Bornwerd op 10 juni 1759.

-- A-V-a --

RINSE TEUNIS, gedoopt te Bornwerd op 3 maart 1755, zoon van A-IV-b. Rinse was gehuwd met KLAASKE GERLOFS.
Uit dit huwelijk:
1 SIETSKE, geboren te Bornwerd op 22 september 1809, gedoopt 
aldaar op 29 oktober 1809.

-- A-IV-c --

HESSEL RINSES KEEGSTRA, gedoopt te Hantumhuizen op 7 mei 1719, zoon van A-III.
In de reëelkohieren Westdongeradeel van 1746 komt Hessel Rinses nog niet voor. In 1747 wel en dan huurt hij de volgende stukken land:
Van Claas Rienks, 17 pdm, de nummers 14,15,en 30.
Van Namen Rienks, 17,5 pdm, de nrs. 13 en 14.
Van fiscaal Schrader, 9,5 pdm, de nrs. 14 en 52.
Van H.H. Schrader, 11 pdm, nr. 39.
Van A.H.Schraders wed, 2,5 pdm, nr. 65.
Van Jelle Sijbes wed.en Van Gerben Tijssen wed. 59 pdm, nr. 12, met huis.
Totaal 116,5 pdm,ongeveer 30 ha.
In het Quotisatieboek van Westdongeradeel van 1749 staat:
"Een boer, gemeen in staat" 6 personen boven 12 jaar en 2 beneden 12 jaar.
Hessel is getrouwd rond 1745 voor de kerk met ANTJE KLAZES.
Uit dit huwelijk:
1 GRIETJE, gedoopt te Wierum op 11 december 1746, volgt onder 
A-V-b.
2 MAAIKE, gedoopt op 24 november 1748.
3 GEERTJE, gedoopt te Wierum op 26 september 1751.
4 GEERTJE, gedoopt te Wierum op 20 mei 1753, volgt onder 
A-V-c.
5 TRIJNTJE, gedoopt te Wierum op 5 oktober 1755, overleden op 
2 december 1824. Trijntje was gehuwd met KORNELIS 
RITSKES, geboren te Ternaard.
6 RINSE, gedoopt te Wierum op 23 april 1758, volgt onder 
A-V-d.
7 CLAASKE, gedoopt te Wierum op 14 juni 1761, volgt onder 
A-V-e.
 8 KLAAS, gedoopt te Wierum op 1 juli 1764, volgt onder A-V-f.
9 SJOUKJE, gedoopt te Wierum op 14 december 1766.

-- A-V-b --

GRIETJE HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Wierum op 11 december 1746, dochter van A-IV-c.
Grietje is getrouwd rond 1768 voor de kerk met FEDDE RUURDS, gedoopt te Wierum op 23 maart 1743, overleden aldaar op 12 maart 1814, zoon van RUURD FEDDES en GEPKE PYTTERS.
Fedde is later getrouwd op 8 september 1805, getrouwd te Hiaure voor de kerk met HITTJE ABES, geboren in het jaar 1754, overleden te Wierum op 29 december 1824, dochter van ABE FREERKS en HEILTJE JOHANNES.
Uit dit huwelijk:
1 GEPKE, gedoopt te Wierum op 3 september 1769, volgt onder 
A-VI-a.
2 HESSEL, geboren te Wierum op 14 oktober 1773, gedoopt 
aldaar op 7 november 1773, volgt onder A-VI-b.
3 ANTJE, geboren te Wierum op 20 februari 1777, gedoopt 
aldaar op 2 maart 1777.
4 SJOUKJE, geboren te Wierum op 5 september 1779, gedoopt 
aldaar op 19 september 1779.
5 RUURD, geboren te Wierum op 11 maart 1782, gedoopt aldaar 
op 21 april 1782, volgt onder A-VI-c.
6 MAAIKE, geboren te Wierum op 10 januari 1785, gedoopt 
aldaar op 13 februari 1785, volgt onder A-VI-d.
7 MARIA-GRIETJE, geboren te Wierum op 23 januari 1788, 
gedoopt aldaar op 2 maart 1788, volgt onder A-VI-e.
8 PIETER, geboren op 6 september 1798, gedoopt te Wierum.

-- A-VI-a --

GEPKE FEDDES KEEGSTRA, gedoopt te Wierum op 3 september 1769, overleden aldaar op 12 december 1832, dochter van A-V-b.
Gepke is getrouwd te Wierum op 16 mei 1790 voor de kerk met PIETER ANNES KEEGSTRA, geboren rond 1768, overleden te Wierum op 30 oktober 1820.
Uit dit huwelijk:
1 ANNE, geboren te Wierum op 20 februari 1791, gedoopt aldaar 
op 20 maart 1791.
2 FEDDE, geboren te Wierum op 14 maart 1792, gedoopt aldaar 
op 22 april 1792, volgt onder A-VII-a.
3 ANNE, geboren te Wierum op 15 januari 1795, gedoopt aldaar 
op 1 maart 1795, volgt onder A-VII-b.
 4 PYTTER, geboren te Wierum op 6 september 1798, gedoopt 
aldaar op 21 oktober 1798, volgt onder A-VII-c.
5 DIRK, geboren te Wierum op 10 augustus 1802, gedoopt aldaar 
op 19 september 1802, volgt onder A-VII-d.
6 HESSEL, geboren te Wierum op 14 april 1807, gedoopt aldaar 
op 17 mei 1807.

-- A-VII-a --

FEDDE PIETERS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 14 maart 1792, gedoopt aldaar op 22 april 1792, overleden op 9 maart 1879, zoon van A-VI-a.
Fedde is getrouwd te O.O.D. op 7 december 1819 met AALTJE TJERKS DE JONG, geboren te Nes [W.D.] op 5 december 1785, gedoopt op 25 december 1785, dochter van TJERK AGES DE JONG en AFKE RUURDS.
Uit dit huwelijk:
1 GEPKE, geboren te Metslawier op 27 maart 1821, volgt onder 
A-VIII-a.
2 AAFKE, geboren te Metslawier op 9 augustus 1823, overleden 
op 11 juni 1879.
Geboorte akte nr a 126, gemeente O.O.D., 1823

-- A-VIII-a --

GEPKE FEDDES KEEGSTRA, geboren te Metslawier op 27 maart 1821, overleden te Westdongeradeel op 16 december 1900, dochter van A-VII-a.
Gepke is getrouwd te Westdongeradeel op 20 mei 1848 met haar neef PIETER ANNES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 30 oktober 1820, overleden op 14 mei 1900, zoon van A-VII-b.
Uit dit huwelijk:
1 ANNE, geboren op 6 maart 1854, volgt onder A-IX-a.
2 FEDDE, geboren op 3 september 1856.
3 ANTJE, geboren op 17 maart 1862.

-- A-IX-a --

ANNE PIETERS KEEGSTRA, geboren op 6 maart 1854, overleden te Dokkum op 12 mei 1934, zoon van A-VIII-a.
Anne is getrouwd rond 1878 met SYBRIGJE ANNES HANNEMA, geboren rond 1855. Uit dit huwelijk:
1 AUKJE, geboren te Wetzens op 10 april 1878.
Aukje is getrouwd te Westdongeradeel op 21 mei 1903 met YME BRUNIA, geboren te Nes rond 1885, zoon van WILLEM KORNELIS BRUNIA en ANTJE YMES BERGMANS.
 2 GEPKE, geboren te Wierum op 2 november 1880, overleden op 7 
november 1880.
3 GEPKE, geboren te Wierum op 11 april 1885.
Gepke is getrouwd op 2 juli 1914 met JAN BERGMANS, geboren rond 1880.
4 ANTJE, geboren te Wierum op 9 februari 1887.
5 PIETER, geboren te Wierum op 24 juni 1889.
6 ANNE, geboren te Wierum op 13 augustus 1890.
7 TRIJNTJE, geboren te Wierum op 30 juni 1892.

-- A-VII-b --

ANNE PIETERS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 15 januari 1795, gedoopt aldaar op 1 maart 1795, overleden op 4 september 1869, zoon van A-VI-a.
Anne is getrouwd te W.D. op 15 juni 1819 met ANTJE WIJBRENS POUTSMA, geboren te Wierum op 24 februari 1794, gedoopt aldaar op 30 maart 1794, overleden voor 1869, dochter van WIJBREN TJEPKES POUTSMA en TRIJNTJE THIJSSENS.
Uit dit huwelijk:
1 PIETER, geboren te Wierum op 30 oktober 1820, overleden op 
14 mei 1900. Pieter is getrouwd te Westdongeradeel op 20 mei 1848 met zijn nicht GEPKE FEDDES KEEGSTRA, geboren te Metslawier op 27 maart 1821, volgt onder A-VIII-a.
2 TRIJNTJE, geboren te Wierum op 5 februari 1823, overleden 
op 21 januari 1853. Trijntje is getrouwd te Westdongeradeel op 8 juni 1848 met BINNE POPKES VRIESEMA, geboren te Bergum in het jaar 1824, zoon van PIETER BINNES VRIESEMA en HAIKJE GERRITS BOUMA.
3 WIJBREN, geboren te Wierum op 10 februari 1826, overleden 
aldaar op 23 april 1828.
4 GEPKE, geboren te Wierum op 16 december 1827, volgt onder 
A-VIII-b.
5 HESKE, geboren te Wierum op 29 augustus 1829, overleden 
aldaar op 31 augustus 1829.

-- A-VIII-b --

GEPKE ANNES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 16 december 1827, overleden op 29 juni 1863, dochter van A-VII-b.
Gepke is getrouwd te Westdongeradeel op 6 mei 1852 met JAN SIMONS JAARSMA, geboren te Ternaard in het jaar 1830, zoon van SIMON OEGES JAARSMA en DIEUKE GOSSES DE BOER.
Uit dit huwelijk:
1 DOODGEBOREN ZOON, geboren op 7 april 1854.
 2 DOODGEBOREN DOCHTER, geboren op 31 maart 1855.

-- A-VII-c --

PYTTER PIETERS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 6 september 1798, gedoopt aldaar op 21 oktober 1798, overleden op 28 april 1868, zoon van A-VI-a.
Pytter is getrouwd te O.O.D. op 17 december 1824 met RINSKE GERRITS SINIA, geboren te Lioessens op 18 oktober 1797, dochter van GERRIT RENSES SINIA en ANTJE SJOLLES.
Uit dit huwelijk:
1 ANTJE, geboren te Morra op 10 november 1825, volgt onder A-
VIII-c.
2 PIETER, geboren te Niawier op 8 mei 1828, overleden te 
Aalsum op 27 februari 1890. Pieter was ongehuwd.
3 GEPKE, geboren te Niawier op 17 december 1830, overleden op 
22 juni 1901. Gepke is getrouwd te Westdongeradeel op 24 april 1856 met DOUWE AUKES BOSCH, geboren te Nes rond 1818, zoon van AUKE DOUWES BOSCH en JELTJE LUTZENS DE JONG.
Douwe is eerder getrouwd op 29 mei 1845 met SYTSKE SIMONS FABER, geboren rond 1819, overleden voor 1856.
4 GERRIT, geboren op 8 september 1832, volgt onder E.
5 ELIZABETH, geboren te Niawier op 4 april 1835, overleden op 
19 februari 1908. Elizabeth is getrouwd te Westdongeradeel op 16 mei 1863 met LAMMERT GERBENS MIEDEMA, geboren te Stiens in het jaar 1831, zoon van GERBEN LAMMERTS MIEDEMA en BAUKJE GOSSES HIEMSTRA.
Lammert is eerder getrouwd rond 1858 met ANTJE PIETERS BOSCH, geboren rond 1831.
6 YTJE, geboren te Betterwerd op 3 juli 1838, volgt onder A-
VIII-d.
7 FETTJE, geboren te Betterwerd op 11 oktober 1841, overleden 
aldaar op 15 december 1841.

-- A-VIII-c --

ANTJE PIETERS KEEGSTRA, geboren te Morra op 10 november 1825, overleden te Aalsum op 4 februari 1890, dochter van A-VII-c.
Antje is getrouwd te O.O.D. op 19 juni 1846 met PIETER CORNELIS WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
1 GERTJE, geboren op 17 mei 1855.
2 GEERT, geboren op 17 januari 1860.
Geboorte akte nr 7 Oostdongeradeel, 1860.

 -- A-VIII-d --

YTJE PIETERS KEEGSTRA, geboren te Betterwerd op 3 juli 1838, overleden op 26 juli 1919, dochter van A-VII-c.
Ytje is getrouwd te Westdongeradeel op 13 mei 1869 met ALLE DE JONG, geboren te Jislum in het jaar 1837, zoon van KLAAS WYTZES DE JONG en TRIJNTJE ALLES AKKERMAN.
Uit dit huwelijk:
1 TRIJNTJE, geboren te Raard op 12 mei 1870.
Geboorte akte nr 36, gemeente W.D.,1870.

-- A-VII-d --

DIRK PIETERS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 10 augustus 1802, gedoopt aldaar op 19 september 1802, overleden aldaar op 24 april 1839, zoon van A-VI-a.
Dirk is getrouwd te W.D. op 24 mei 1833 met AALTJE DOUWES LELIA, geboren te Ternaard in het jaar 1807, overleden voor 1839, dochter van DOUWE WIJBES LELIA en IJBELTJE PIETERS BANGA.
Uit dit huwelijk:
1 AALTJE, geboren te Ternaard op 26 mei 1834, overleden 
aldaar op 27 april 1847.

-- A-VI-b --

HESSEL FEDDES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 14 oktober 1773, gedoopt aldaar op 7 november 1773, overleden op 21 augustus 1848, zoon van A-V-b.
In 1802 werd bij het huwelijk geen achternaam genoemd.
Hessel is getrouwd te Wierum op 23 mei 1802 voor de kerk met TRIJNTJE KLAZES TERPSTRA, geboren te Wierum.
Uit dit huwelijk:
1 FEDDE, geboren te Wierum op 20 december 1808, gedoopt 
aldaar op 22 januari 1809, volgt onder A-VII-e.
2 KLAAS, geboren te Wierum in het jaar 1813, volgt onder 
A-VII-f.
3 GRIETJE, geboren te Wierum op 1 november 1815, volgt onder 
A-VII-g.

-- A-VII-e --

FEDDE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 20 december 1808, gedoopt aldaar op 22 januari 1809, overleden aldaar op 3 oktober 1901, zoon van A-VI-b.
 Fedde is getrouwd te W.D. op 7 mei 1836 met LIEUWKJEN LOUWES FEENSTRA, geboren te Metslawier op 19 april 1807, dochter van LOUW GABES en LIJSBETH JANS.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Wierum op 12 februari 1837, volgt onder 
A-VIII-e.
2 DOODGEBOREN DOCHTER, geboren te Wierum op 25 januari 1839.
3 LOUW, geboren te Wierum op 19 februari 1841, overleden 
aldaar op 13 juli 1848.
4 KLAAS, geboren te Wierum op 12 december 1846, overleden 
aldaar op 18 januari 1848.
5 KLASKE, geboren te Wierum op 12 februari 1848.

-- A-VIII-e --

HESSEL FEDDES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 12 februari 1837, overleden te Giekerk op 25 juni 1923, zoon van A-VII-e.
Hessel is getrouwd te Westdongeradeel op 17 mei 1862 met JANTJE GOSSES VAN DER WAL, geboren op 24 maart 1838, overleden voor 1889, dochter van GOSSE KLAZES VAN DER WAL en TJITSKE JANS FOKKEMA. Geboorteakte nr 58, gemeente Ferwerderadeel, 1838.
Uit dit huwelijk:
1 TJITSKE, geboren te Wierum op 30 oktober 1863, volgt onder 
A-IX-b.
2 LOUWKJE, geboren te Wierum op 9 juli 1865.
3 TRIJNTJE, geboren te Wierum op 9 oktober 1866, overleden te 
Sneek op 19 april 1940.
4 FEDDE, geboren te Wierum op 11 januari 1868, volgt onder 
A-IX-c.
5 LOUW, geboren te Wierum op 30 mei 1870, volgt onder A-IX-d.
6 GOSSE, geboren te Wierum op 26 augustus 1871, overleden 
aldaar op 10 februari 1873.
7 ELISABETH, geboren te Wierum op 7 oktober 1872, overleden 
aldaar op 26 februari 1875.
8 ELISABETH, geboren te Wierum op 4 maart 1875.
9 GOSSE, geboren te Wierum op 4 maart 1875, volgt onder 
A-IX-e.
10 KLAAS, geboren te Wierum op 21 november 1876. Volgens de 
lijst van emigranten naar de Verenigde Staten, in te zien via het internet op (?) is Klaas in 1913 in de U.S.A. aangekomen. Hij ging naar Illinois. Hij was toen 36 jaar. En dan staat er nog een Klaas Keegstra, aankomst 1909, leeftijd onbekend.

 -- A-IX-b --

TJITSKE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 30 oktober 1863, dochter van A-VIII-e.
Tjitske is getrouwd te Westdongeradeel op 16 mei 1889 met JELLE LAMMERTS SIJENS, geboren te Hantum in het jaar 1865, zoon van LAMMERT GOSSES SYENS en AAFKE JELLES VAN DER PLOEG.
Uit dit huwelijk:
1 LAMMERT, geboren op 26 maart 1890.
Geboorteakte nr 43, gemeente O.O.D., 1890
2 HESSEL, geboren op 23 mei 1891.
Geboorteakte nr 107, gemeente O.O.D. 1891
3 GOSSE, geboren op 29 juli 1892.
Geboorteakte nr 134, gemeente O.O.D. 1892
4 KLAAS, geboren op 9 december 1898.
Geboorteakte nr 187, gemeente W.D.,1898

-- A-IX-c --

FEDDE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 11 januari 1868, zoon van A-VIII-e.
Fedde is getrouwd te Westdongeradeel op 26 oktober 1895 met TRIJNTJE HARMENS COREE, geboren te Nes rond 1864, dochter van HARMEN LOUWS COREE en DIRKJE TJERKS ELSINGA.
Uit dit huwelijk:
1 DIRKJE, geboren te Nes op 10 januari 1896, overleden op 20 
februari 1896. Geboorteakte nr 3, gemeente W.D.,1896
2 DIRKJE, geboren te Nes op 10 januari 1897.
Geboorteakte nr 7,gemeente W.D., 1897.
3 HESSEL, geboren op 27 februari 1898.
Geboorteakte nr 33, gemeente W.D. 1898.
4 HARMEN, geboren te Nes op 12 november 1899.
Geboorteakte nr 145, gemeente W.D. 1899
5 JANTJE, geboren te Nes op 23 november 1900.
Geboorteakte nr 162, gemeente W.D., 1900
6 HESSEL, geboren te Nes op 26 februari 1901.
7 TJITSKE, geboren te Nes op 16 juli 1902.
Geboorteakte nr 98, gemeente W.D., 1902.

-- A-IX-d --

LOUW HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 30 mei 1870, zoon van A-VIII-e.
Louw is getrouwd te Westdongeradeel op 27 mei 1899 met GRIETJE ULBES BUWALDA, geboren rond 1875, dochter van ULBE GERRITS BUWALDA en MINTJE JANS ZUIDEMA.
 Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Wierum op 27 februari 1898.
Geboorteakte nr 33,gemeente W.D., 1898.
2 MINTJE, geboren te Wierum op 1 maart 1900.
3 JANTJE, geboren te Wierum op 1 maart 1901.

-- A-IX-e --

GOSSE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 4 maart 1875, zoon van A-VIII-e.
Gosse is getrouwd te Tietjerksteradeel op 21 mei 1904 met JANKE DOUWES SIERKSMA, geboren te Oenkerk in het jaar 1880, dochter van DOUWE WIJBES SIERKSMA en TIETJE JANS VAN DER LAAN.
Uit dit huwelijk:
1 DOUWE, geboren rond 1905, volgt onder A-X-a.
2 DOODGEBOREN ZOON, geboren op 21 november 1906.

-- A-X-a --

DOUWE GOSSES KEEGSTRA, geboren rond 1905, zoon van A-IX-e.
Douwe is getrouwd rond 1933 met TRIJNTJE JANSMA, geboren rond 1907.
Uit dit huwelijk:
1 GOSSE, geboren te Oenkerk in augustus 1936, overleden te 
Leeuwarden op 9 februari 1939.

-- A-VII-f --

KLAAS HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum in het jaar 1813, overleden op 6 januari 1866, zoon van A-VI-b.
Klaas is getrouwd te Gem W.D. op 21 mei 1837 met HOUWELTJE KLAZES DE KLEINE, geboren te Wierum in het jaar 1816, dochter van KLAAS ALOFS en TJITSKE JANS HANTUMA.
Uit dit huwelijk:
1 TRIJNTJE, geboren te Wierum op 30 april 1838, volgt onder 
A-VIII-f.
2 TJITSKE, geboren te Wierum op 28 oktober 1841, overleden 
aldaar op 23 februari 1925.
Tjitske is getrouwd te Westdongeradeel op 18 mei 1872 met ATZE JOHANNES DIJKSTRA, geboren te Wierum rond 1843, zoon van JOHANNES SJOERDS DIJKSTRA en STIJNTJE ATZES DE VRIES.
Atze is eerder getrouwd rond 1870 met AALTJE VISSER, geboren rond 1843, overleden voor 1872.
 3 KLAASKE, geboren te Wierum in het jaar 1848, overleden te 
Ternaard op 19 maart 1920.
Klaaske is getrouwd op 24 mei 1887 met HARM RIJPSTRA, geboren rond 1847.
4 GRIETJE, geboren te Wierum in het jaar 1851, overleden te 
Nes op 6 oktober 1922.
Grietje is getrouwd rond 1875 met HENDRIK BUWALDA, geboren rond 1850.

-- A-VIII-f --

TRIJNTJE KLAAS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 30 april 1838, overleden aldaar op 22 november 1921, dochter van A-VII-f.
Trijntje is getrouwd te Westdongeradeel op 28 mei 1864 met PIER JOUWS KAMMA, geboren te Wierum rond 1834, zoon van JOUW PIERS KAMMA en ATJE ATZES POSTHUMA.
Uit dit huwelijk:
1 JOUW, geboren te Wierum op 30 juli 1865.
Geboorteakte nr 54,gemeente W.D.,1865.
2 KLAAS, geboren te Wierum op 23 november 1866.
Geboorteakte nr 78,gemeente W.D. 1866.
3 ANTJE, geboren te Wierum op 20 februari 1870.
Geboorteakte op blad nr 14,gemeente W.D.1870.
4 HOUWELTJE, geboren te Wierum op 2 juli 1872.
Geboorteakte nr 41,gemeente W.D. 1872.

-- A-VII-g --

GRIETJE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Wierum op 1 november 1815, overleden op 19 maart 1887, dochter van A-VI-b.
Geboorteakte nr a44,gemeente W.D., maire Nes. 1815.
Grietje is getrouwd te Westdongeradeel op 12 mei 1838 met WIJBREN AUKES POUTSMA, geboren te Wierum in het jaar 1813, zoon van AUKE WIJBRENS POUTSMA en NIENKE HENDRIKS KUYPERUS.
Uit dit huwelijk:
1 AUKJE, geboren te Wierum op 24 april 1839.
2 TRIJNTJE, geboren te Wierum op 27 januari 1842.
Geboorteakte nr. 18, gemeente W.D., 1842.

-- A-VI-c --

RUURD FEDDES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 11 maart 1782, gedoopt aldaar op 21 april 1782, overleden op 24 april 1863, zoon van A-V-b.
Ruurd is getrouwd te Westdongeradeel op 30 juni 1811 met 
 GEERTJE HARKES FOLKERTSMA, geboren in het jaar 1789, overleden op 25 juli 1857.
Uit dit huwelijk:
1 NEELTJE, geboren rond 1811, volgt onder A-VII-h.
2 FEDDE, geboren te Ternaard op 13 maart 1813, overleden op 
6 november 1890.
Gemeente Westdongeradeel was toen verdeeld in verschillende Maire`s tijdens de Franse tijd ingesteld. Fedde is geboren in de Maire Nes.
Fedde is getrouwd te W.D. op 16 maart 1839 met F.THIJSSEN POUTSMA, geboren te Wierum in het jaar 1816, dochter van THIJ WIJBRENS POUTSMA en WEPKE HARKES FOLKERTSMA.
3 ANTJE, geboren te Ternaard op 3 oktober 1815, volgt onder 
A-VII-i.
4 HARKE, geboren te Ternaard op 8 februari 1818, volgt onder 
A-VII-j.
5 GRIETJE, geboren te Ternaard op 9 december 1822, overleden 
op 12 januari 1857.
Grietje is getrouwd te Westdongeradeel op 22 mei 1852 met SIJBE JACOBS SCHAAP, geboren te Holwerd in het jaar 1821, zoon van JACOB JANS SCHAAP en ANTJE JANS CUPERUS.
6 FRANS, geboren te Ternaard op 27 oktober 1828, overleden 
aldaar op 9 juni 1829.

-- A-VII-h --

NEELTJE RUURDS KEEGSTRA, geboren rond 1811, gesneuveld op 24 april 1892, dochter van A-VI-c.
Neeltje is getrouwd te Gem. W.D. op 31 mei 1838 met LOUW LOLKES GROENJE, geboren in het jaar 1807, zoon van LOLKE PIETERS GROENGA en AUKJEN LOURENS BOUMA.
Uit dit huwelijk:
1 GEERTJE, geboren te Ternaard op 11 augustus 1838.
2 LOLKE, geboren te Ternaard op 3 februari 1840.
3 AUKJE, geboren te Ternaard op 6 december 1841.
4 ANTJE, geboren te Holwerd op 24 april 1844.

-- A-VII-i --

ANTJE RUURDS KEEGSTRA, geboren te Ternaard op 3 oktober 1815, overleden op 29 januari 1881, dochter van A-VI-c.
Antje is geboren in de Maire Ternaard.
Antje is getrouwd te Gem. W.D. op 16 mei 1839 (1) met DOUWE JANS NOORDENBOS, geboren te Holwerd in het jaar 1813, zoon van JAN DOUWES NOORDENBOS en GRIETJE ANNES SCHAAFSMA.
 Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren te Holwerd op 2 maart 1840.
2 GEERTJE, geboren te Holwerd op 17 oktober 1841.
Antje is getrouwd te Westdongeradeel op 22 mei 1852 (2) met ARJEN JANS NOORDENBOS, geboren te Holwerd in het jaar 1823, zoon van JAN ARJENS NOORDENBOS en RENSKE PIETERS AARTSMA.
Arjen is eerder getrouwd rond 1845 met AALTJE MURKS MEETER. Arjen is eerder getrouwd rond 1845 met BAUKJE BAUKES DE SWART.

-- A-VII-j --

HARKE RUURDS KEEGSTRA, geboren te Ternaard op 8 februari 1818, overleden op 17 november 1889, zoon van A-VI-c.
Harke is getrouwd te Westdongeradeel op 20 mei 1848 met KLASKE PIETERS KOOPMANS, geboren te Ternaard in het jaar 1814, dochter van PIETER GAATZES KOOPMANS en ANTJE RINDERTS HAIMA.
Uit dit huwelijk:
1 RUURD, geboren te Ternaard in het jaar 1851, volgt onder 
A-VIII-g.
2 ANTJE, geboren te Ternaard op 17 december 1856, overleden 
te Franeker op 22 februari 1936.

-- A-VIII-g --

RUURD HARKES KEEGSTRA, geboren te Ternaard in het jaar 1851, zoon van A-VII-j.
Zijn standplaats was 6 maanden terug, voor de bruiloft van Harke, oktober 1905, nog Enschede.
Ruurd is getrouwd te Leeuwarderadeel op 1 mei 1878 met FROUKJEN SJOERDS STEEGSTRA, geboren te Deersum in het jaar 1853, dochter van SJOERD PIETERS STEEGSTRA en BAUKJEN THOMAS STEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 HARKE, geboren te Goutum op 5 april 1879.
Harke is getrouwd te Barradeel op 12 oktober 1905 met WIETSKE POSTHUMA, geboren te Franeker in het jaar 1879, dochter van PHILIPPUS POSTHUMA en JACOBJE PIETERS.
2 SJOERD, geboren te Goutum op 7 augustus 1880, overleden te 
Franeker op 10 maart 1942.
Geboorteakte nr. 203,Leeuwarderadeel, 1880.
Overlijdensakte nr. 36, Franeker, 1942.
3 KLAASKE, geboren op 11 januari 1890.

 -- A-VI-d --

MAAIKE FEDDES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 10 januari 1785, gedoopt aldaar op 13 februari 1785, overleden op 1 maart 1865, dochter van A-V-b.
Maaike is getrouwd te Nes op 8 januari 1804 voor de kerk met WIJNZEN METSKES DE VRIES, geboren te Ternaard op 5 oktober 1780, gedoopt aldaar op 29 oktober 1780, zoon van METSKE JOHANNES en DIEUKE PYTTERS.
Uit dit huwelijk:
1 GRIETIE, geboren te Nes op 8 mei 1804, gedoopt aldaar op 
17 juni 1804.
2 DIEUKE, geboren te Nes op 18 april 1807, gedoopt aldaar op 
10 mei 1807.
3 ANTJE, geboren op 25 oktober 1815.
4 ANTJE, geboren op 30 november 1816.
5 MAAIKE, geboren op 24 december 1821.

-- A-VI-e --

MARIA-GRIETJE FEDDES KEEGSTRA, geboren te Wierum op 23 januari 1788, gedoopt aldaar op 2 maart 1788, overleden op 15 maart 1843, dochter van A-V-b.
Overlijdensakte nr. 8, gemeente O.O.D., 1843.
Maria-Grietje is getrouwd te Metslawier op 25 januari 1816 met ANDRIES TJERKS DE JONG, geboren te Nes [W.D.] op 25 januari 1789, gedoopt te Nes op 22 februari 1789, zoon van TJERK AGES DE JONG en AFKE RUURDS. Andries is eerder getrouwd rond 1812 met WIEKJEN SJOERDS.
Uit dit huwelijk:
1 TJERK, geboren te Metslawier op 1 augustus 1818.
2 AAFKE, geboren te Metslawier op 20 oktober 1820.
Geboorteakte nr. 141, gemeente O.O.D., 1820.
3 TJERK, geboren te Metslawier op 30 november 1822.
4 AAFKE, geboren te Metslawier op 6 augustus 1823.

-- A-V-c --

GEERTJE HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Wierum op 20 mei 1753, overleden te Nes [W.D.] op 5 juni 1821, dochter van A-IV-c.
Bij huwelijks voltrekking geen achternaam.
Geertje is getrouwd te Ternaard op 17 mei 1772 voor de kerk (1) met BROER LIEUWES, geboren te Ternaard na 15 december 1746, gedoopt aldaar op 1 januari 1747, overleden voor 1796, zoon van LIEUWE BROERS en HAEBELTJE RIENKS.
Uit dit huwelijk:
 1 HAEBELTIE, geboren te Ternaard op 4 februari 1773, gedoopt 
aldaar op 8 maart 1773.
2 HESSEL, geboren te Ternaard op 22 juli 1775, gedoopt aldaar 
op 6 augustus 1775.
3 LIEUWE, geboren te Ternaard op 20 december 1777, gedoopt 
aldaar op 11 januari 1778.
4 ANTJE, geboren te Ternaard op 19 april 1780, gedoopt aldaar 
op 14 mei 1780.
5 RIENK, geboren te Ternaard op 30 juli 1783, gedoopt aldaar 
op 5 oktober 1783.
Geertje is getrouwd te Nes [W.D.] op 15 mei 1796 voor de kerk (2) met JOHANNES METSKES DE VRIES, geboren te Ternaard op 2 maart 1766, zoon van METSKE JOHANNES en DIEUKE PYTTERS.

-- A-V-d --

RINSE HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Wierum op 23 april 1758, overleden te Burum op 17 oktober 1847, zoon van A-IV-c.
Rinse is getrouwd te Ternaard op 30 mei 1784 voor de kerk met PIETJE CORNELIS BOERSMA, geboren te Ternaard, overleden voor 1847.
Uit dit huwelijk:
1 ANTJE, geboren te Burum op 26 oktober 1785, gedoopt aldaar 
op 20 november 1785, volgt onder A-VI-f.
2 KORNELIS, geboren te Burum op 25 september 1786, gedoopt 
aldaar op 17 december 1786, volgt onder A-VI-g.
3 HESSEL, geboren te Burum op 27 november 1787, gedoopt 
aldaar op 23 december 1787, volgt onder A-VI-h.
4 TJITSKE, geboren te Burum op 21 oktober 1790, gedoopt 
aldaar op 7 november 1790, volgt onder A-VI-i.
5 KLAAS, geboren te Burum op 30 april 1792, gedoopt aldaar op 
27 mei 1792, volgt onder A-VI-j.
6 MAAIKE, geboren te Burum op 13 maart 1795, gedoopt aldaar 
op 6 april 1795, volgt onder A-VI-k.

-- A-VI-f --

ANTJE RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 26 oktober 1785, gedoopt aldaar op 20 november 1785, overleden te Kollum [wijk A Huis No. 209] op 28 april 1871, dochter van A-V-d.
Antje is getrouwd rond 1810 voor de kerk (1) met GOOYTZEN TEYES VAATSTRA, overleden voor 1834.
Uit dit huwelijk:
1 PIETJE, geboren te Burum op 28 november 1813.
Geboorteakte 45, gemeente Kollummerland, maire Burum.
 Antje is getrouwd te Kollumerland op 13 februari 1834 (2) met JEEN KLAZENS SYTZEMA, geboren te Visvliet in het jaar 1776, zoon van KLAAS en MARTJE LIEUWES. Bij huwelijk van Jeen en Anna wordt zijn achternaam nog niet genoemd.
Jeen is eerder getrouwd te Burum op 6 mei 1810 voor de kerk met ANNA CATHARINA MEINDERTS VAN DER BEYL, geboren rond 1776.

-- A-VI-g --

KORNELIS RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 25 september 1786, gedoopt aldaar op 17 december 1786, overleden te Niehove op 19 november 1855, zoon van A-V-d.
Kornelis is getrouwd rond 1809 voor de kerk met SJOERDJE TIETES FABER, geboren te Burum op 29 oktober 1789, gedoopt aldaar op 22 november 1789, dochter van TIETE JACOBS FABER en ANTJE RUURDS.
Uit dit huwelijk:
1 RENZE, geboren te Burum op 27 maart 1810, gedoopt aldaar op 
22 april 1810, volgt onder A-VII-k.
2 ANTIE, geboren te Burum op 21 maart 1812, overleden te 
Niehove op 24 september 1855.
Geboorteakte nr. 12 maire Burum, gemeente Kollummerland 1812.
Antie was gehuwd met HARKE JANS HAMSTRA.
3 PIETJE, geboren te Burum op 20 februari 1814, overleden te 
Gerkesklooster op 7 juni 1815.
Geboorteakte nr. 8, maire Burum gemeente Kollummerland.
4 PYTJE, geboren te Gerkesklooster op 15 mei 1816, overleden 
te Niehove op 23 juni 1840.
5 TIETE, geboren te Gerkesklooster op 30 oktober 1818, volgt 
onder A-VII-l.
6 JACOB, geboren te Niehove op 11 juli 1824, volgt onder 
A-VII-m.

-- A-VII-k --

RENZE KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Burum op 27 maart 1810, gedoopt aldaar op 22 april 1810, zoon van A-VI-g.
Renze is getrouwd te Oldehove op 23 januari 1835 met ANTJE EIBES SMIT, geboren te Ezinge in het jaar 1813, overleden op 21 juli 1847, dochter van EIBE PIETERS SMIT en GEERTRUID BERNHARDS SINIAS [?].
Uit dit huwelijk:
1 SJOERDJE, geboren te Aduard [op de Ham] op 13 februari 
1836. 
 Sjoerdje is getrouwd te Grijpskerk op 1 maart 1858 met FOKKE KLOOSTRA, geboren te Kommerzijl op 20 december 1830, zoon van SYMEN FOKKES KLOOSTRA en ANJE DERKS DRENTH.
2 KORNELIS, geboren te Niehove op 2 februari 1838, volgt 
onder A-VIII-h.

-- A-VIII-h --

KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Niehove op 2 februari 1838, zoon van A-VII-k.
Kornelis is getrouwd in het jaar 1864 met ELIZABETH WOLDIJK, geboren te Aduard in het jaar 1840, dochter van PAUWEL WOLDIJK en AALTJE PIETERS BOS.
Uit dit huwelijk:
1 RENZE, geboren te Niehove op 8 februari 1865.
2 PAUWEL, geboren te Niehove op 28 december 1866.
3 ANNE, geboren te Niehove op 28 april 1869.
4 HENDRIK, geboren te Niehove op 14 februari 1871.
5 KORNELIS, geboren te Niehove op 13 september 1887.
6 ANTJE, geboren te Niehove in augustus 1888, overleden 
aldaar op 15 oktober 1888.

-- A-VII-l --

TIETE KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Gerkesklooster op 30 oktober 1818, zoon van A-VI-g.
Tiete is getrouwd te Oldehove op 28 maart 1846 met TRIJNTJE JANS WERKMAN, geboren te Niehove in het jaar 1816, overleden voor 1871, dochter van JAN TJIPKES WERKMAN en DIRKTJE JANS.
Uit dit huwelijk:
1 SJOERTJE, geboren te Niehove op 8 juli 1846.
2 DIRKTJE, geboren te Niehove op 7 maart 1848.
3 KORNELIA, geboren te Niehove op 8 april 1850.
Kornelia is getrouwd te Oldehove op 18 november 1871 met HENDRIK VAN BRUGGEN, geboren te Oldehove rond 1850, zoon van JAN SYTZES VAN BRUGGEN en JOUKTJE MEKKES VAN DIJL.
4 JAN, geboren te Niehove op 4 november 1852, volgt onder 
A-VIII-i.
5 RENZE, geboren te Niehove op 5 maart 1855.

-- A-VIII-i --

JAN TIETES KEEGSTRA, geboren te Niehove op 4 november 1852, zoon van A-VII-l.
 Jan is getrouwd te Grijpskerk op 3 november 1877 met JANTJE SIERSEMA, geboren te Waarden in het jaar 1855, dochter van ALBERT SIERSEMA en GEERTJE VAN DER PLOEG.
Uit dit huwelijk:
1 TIETE, geboren te Kommerzijl op 4 februari 1878, volgt 
onder A-IX-f.
2 ALBERT, geboren te Kommerzijl op 1 januari 1880, overleden 
aldaar op 2 oktober 1880.
3 ALBERT, geboren te Kommerzijl op 7 mei 1883.
4 RENZE, geboren te Kommerzijl op 1 maart 1893.

-- A-IX-f --

TIETE JANS KEEGSTRA, geboren te Kommerzijl op 4 februari 1878, zoon van A-VIII-i.
Tiete is getrouwd op 12 mei 1900 (1) met TETJE CAZEMIER, geboren te Niezijl op 30 mei 1878, dochter van UBEL CAZEMIER en BOUKTJE ZIGTER.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren te Groningen op 13 augustus 1900.
2 UBEL, geboren te Groningen op 1 oktober 1901.
3 BOUKE, geboren te Groningen op 28 april 1903.
Tiete is getrouwd na 1904 (2) met ETTINA OTTENS, geboren op 26 januari 1877.

-- A-VII-m --

JACOB KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Niehove op 11 juli 1824, overleden te Kommerzijl op 29 mei 1895, zoon van A-VI-g.
Jacob is getrouwd op 18 mei 1854 met BONTJE STOKER, geboren te Ureterp in het jaar 1826, dochter van JOHANNES STOKER en GEERTJE JELKES DE HAAN.
Uit dit huwelijk:
1 KORNELIS, geboren te Niehove op 15 juni 1858.
2 ROELF, geboren te Niehove op 1 november 1859, overleden 
aldaar op 12 november 1859.
3 JACOB, geboren te Niehove op 4 december 1861, volgt onder 
A-VIII-j.

-- A-VIII-j --

JACOB KEEGSTRA, geboren te Niehove op 4 december 1861, zoon van A-VII-m.
Jacob is getrouwd te Grijpskerk op 18 mei 1887 (1) met TJITSKE KOOYENGA, geboren te Burum in het jaar 1864, dochter van TETE FOKKES KOOYENGA en TRIJNTJE JANS DE VRIES.
 Uit dit huwelijk:
1 JACOB, geboren te Ruigezand op 23 april 1888.
2 ITE, geboren te Waarden op 27 mei 1889.
3 KORNELIS, geboren te Waarden op 28 juni 1890.
4 CATHARINA, geboren te Grijpskerk op 2 december 1891, 
overleden te Niehove op 18 april 1898.
Jacob is getrouwd te Oldehove op 2 juli 1898 (2) met JANKE SPOELSTRA, geboren te Burum in het jaar 1865, dochter van JACOB SPOELSTRA en SIJTSKE VAN DER PLOEG.
Janke is eerder getrouwd rond 1890 met ARJEN LUDEMA.
Uit dit huwelijk:
5 BONNE, geboren te Kommerzijl op 28 augustus 1899, overleden 
aldaar op 5 september 1899.
6 SIJTSKE, geboren te Kommerzijl op 7 januari 1902.

-- A-VI-h --

HESSEL RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 27 november 1787, gedoopt aldaar op 23 december 1787, overleden te Ee op 19 mei 1853, zoon van A-V-d.
Hessel is getrouwd te Kollummerland [Burum] op 22 januari 1814 met AAFKE SYBES SYBESMA, geboren te Burum op 27 oktober 1791, overleden te Ee op 9 mei 1886, dochter van SIJBE JANS en BAUKJEN BRANDS.
Uit dit huwelijk:
1 RINZE, geboren te Oudwoude op 13 juni 1815, volgt onder 
A-VII-n.
2 BOUKJE, geboren te Oudwoude op 28 januari 1818, volgt onder 
A-VII-o.
3 PIETJE, geboren te Oudwoude op 30 september 1820, volgt 
onder A-VII-p.
4 SIJBE, geboren te Oudwoude op 5 augustus 1823, volgt onder 
A-VII-q.
5 ANTJE, geboren te Oudwoude op 27 mei 1827.
Geboorteakte nr. 65, gemeente Kollummerland, 1827.
Antje is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1848 met MEINDERT FOKKES KOOISTRA, geboren te Dantumawoude in het jaar 1822, zoon van FOKKE BOELES KOOISTRA en FOEKJE MEINDERTS DANTUMA.
6 TJITSKE, geboren te Oudwoude op 11 september 1828, 
overleden op 15 augustus 1847.
Overlijdensakte nr. 55, gemeemte O.O.D., 1847. 
Geboorteakte nr. 107, gemeente Kollummerland, 1828.
7 KORNELIS, geboren te Oudwoude op 30 januari 1832, volgt 
onder A-VII-r.
 8 BRAND, geboren te Oudwoude op 9 december 1835, volgt onder 
A-VII-s.

-- A-VII-n --

RINZE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 13 juni 1815, overleden te Ezumazijl op 5 april 1895, zoon van A-VI-h.
Geboorteakte nr. 30, maire Oudwoude, gemeente Kollummerland, 1815.
Rinze is getrouwd te Oostdongeradeel op 23 mei 1840 met YTSKE WILLEMS RUISCH, geboren te Ee in december 1813, dochter van WILLEM DOOYES RUISCH en DURKJE GERRITS BUWALDA.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Ee op 13 februari 1841, volgt onder 
A-VIII-k.
2 DURKJE, geboren te Ee op 11 september 1843, volgt onder 
A-VIII-l.
3 WILLEM, geboren te Anjum op 5 juli 1847, overleden aldaar 
op 5 juli 1864.
4 SIJBE, geboren op 10 juli 1851, overleden te Anjum op 24 
maart 1886.

-- A-VIII-k --

HESSEL RINZES KEEGSTRA, geboren te Ee op 13 februari 1841, zoon van A-VII-n.
Hessel is getrouwd te Oostdongeradeel op 19 mei 1866 (1) met HYLKJE JANS BOERSMA, geboren te Kollum op 6 december 1842, overleden te Ee op 10 februari 1875, dochter van JAN PIETERS BOERSMA en AUKJE JANS DOUMA.
Uit dit huwelijk:
1 RENSE, geboren te Ee op 28 maart 1867.
Rense was gehuwd met MAARTJE KISTEMA.
2 YTTJE, geboren te Ee op 26 februari 1870, volgt onder 
A-IX-g.
3 JAN, geboren te Ee op 8 maart 1874.
Geboorteakte nr. 16, gemeente O.O.D., 1874.
Jan is getrouwd op 20 oktober 1900 met STIENTJE WIJN, geboren te Hornhuizen op 4 december 1877, dochter van GERRIT WIJN en TRIENTJE STUIT.
Hessel is getrouwd te Oostdongeradeel op 20 mei 1880 (2) met JISKJE PIETERS DIJKSTRA, geboren te Morra op 26 september 1850, dochter van PIETER SAPES DIJKSTRA en JANTJE HANZES BLOM.
Uit dit huwelijk:
 4 PIETER, geboren te Ee op 27 oktober 1880, overleden op 
16 juli 1975.
Pieter is getrouwd rond 1905 (1) met J. TE BOVELDT.
Pieter is getrouwd rond 1920 (2) met A. DE VRIES.
Pieter is getrouwd rond 1940 (3) met DJ. HEERES.
5 DIRKJE, geboren te Ee op 9 maart 1883.
6 TRIJNTJE, geboren in het jaar 1887, overleden op 
22 september 1976.
Trijntje was gehuwd met NORBRUIS.

-- A-IX-g --

YTTJE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Ee op 26 februari 1870, overleden op 11 juni 1950, dochter van A-VIII-k.
Yttje is getrouwd op 28 mei 1892 met KLAAS LUBBERTS ZIJLSTRA, geboren te Anjum in het jaar 1866, zoon van LUBBERT KLAZES ZIJLSTRA en SIJKE WILLEMS POSTMA.
Uit dit huwelijk:
1 LUBBERT, geboren op 29 maart 1893.
Geboorteakte nr. a72, gemeente O.O.D., 1893.
2 HYLKJE, geboren te Anjum op 1 februari 1895.
Geboorteakte nr. 19, gemeente O.O.D., 1895.
Hylkje was gehuwd met W. WESTRA.
3 SIJKE, geboren op 16 januari 1896.
Geboorteakte nr. 10, gemeente O.O.D., 1896.
4 DIRKJE, geboren op 5 maart 1899.
Geboorteakte nr. 42, gemeente O.O.D., 1899.
5 HESSEL, geboren te Anjum op 27 februari 1902.
Geboorteakte nr. 37, gemeente O.O.D., 1902.
6 KLAAS.

-- A-VIII-l --

DURKJE RINZES KEEGSTRA, geboren te Ee op 11 september 1843, dochter van A-VII-n.
Durkje is getrouwd te Oostdongeradeel op 22 september 1871 met JAN WIEGERS VISSER, geboren te Zoutkamp in het jaar 1840, zoon van WIEGER JANS VISSER en JANKE ROELFS VISSER.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Anjum op 1 februari 1886.
Geboorteakte nr. 24, gemeente O.O.D., 1886.

-- A-VII-o --

BOUKJE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 28 januari 1818, overleden te Ee op 1 september 1894, dochter van 
 A-VI-h. Geboorteakte nr. 14, gemeente Kollummerland, 1818.
Boukje is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1839 met JAN EGBERTS DOUMA, geboren te Ee rond 5 juli 1813, zoon van EGBERT ROMKES DOUMA en GRIETJE JANS VAN DER HERBERG.
Uit dit huwelijk:
1 GRIETJE, geboren op 7 januari 1856.
Geboorteakte op blad nr. 3, gemeente O.O.D.1856.

-- A-VII-p --

PIETJE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 30 september 1820, overleden te Kollum,in Huis No. 212 Wijk B op 29 maart 1901, dochter van A-VI-h.
Geboorteakte nr. 125, gemeente Kollummerland, 1820.
Pietje is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 mei 1845 met LIEUWE KLAZES VAN DER PLOEG, geboren te Driesum in het jaar 1793, zoon van KLAAS LIEUWES VAN DER PLOEG en AUKJE YBELES SCHURING.
Uit dit huwelijk:
1 AAFKE, geboren op 18 september 1853.
Geboorteakte nr. 58, gemeente O.O.D.1853.

-- A-VII-q --

SIJBE HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 5 augustus 1823, overleden te Engwierum,huis No 50 op 14 november 1872, zoon van A-VI-h.
Geboorteakte nr. 108, gemeente Kollummerland, 1823.
Sijbe is getrouwd te Oostdongeradeel op 2 december 1847 (1) met GERTJE GERBENS FENEMA, geboren te Ee op 8 februari 1824, overleden in het jaar 1878, dochter van GERBEN KLAZES FENEMA en RENSKE HARMENS DIJKSTRA.
Geboorteakte nr. 21, gemeente O.O.D., 1824.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Ee op 12 februari 1848, volgt onder 
A-VIII-m.
2 RENSKE, geboren te Engwierum op 30 juni 1849, volgt onder 
A-VIII-n.
3 AFKE, geboren op 7 november 1850, overleden te Engwierum, 
huis No. 33 op 13 maart 1857.
4 BAUKJE, geboren te Engwierum op 29 februari 1852, volgt 
onder A-VIII-o.
5 TJITSKE, geboren te Engwierum op 2 juli 1853, overleden te 
Engwierum, huis No 33 op 3 augustus 1853.
Geboorteakte nr. 43, gemeente O.O.D., 1853.
 6 GERBEN, geboren te Engwierum op 6 februari 1855, overleden 
in het jaar 1922.
Geboorteakte op blad nr. 12,gemeente O.O.D.1855.
Gerben is getrouwd rond 1880 (1) met N.N..
Gerben is getrouwd na 1882 (2) met FENNA KONING, geboren in het jaar 1861, overleden op 5 december 1947.
7 AAFKE, geboren te Engwierum op 17 oktober 1857, overleden 
op 11 maart 1924.
Aafke is ongehuwd gebleven. 
Geboorteakte op blad nr. 103, gemeente O.O.D., 1857.
8 RENZE, geboren te Engwierum op 14 november 1859, volgt 
onder A-VIII-p.
9 TJITSKE, geboren te Engwierum op 7 februari 1863, overleden 
te Engwierum, Huis No. 33, op 5 augustus 1863.
10 TJITSKE, geboren te Engwierum op 30 november 1868, 
overleden te Engwierum, huis No. 50,
op 16 december 1872.
Sijbe is daarnaast getrouwd na 1860 (2) met PIETJE ZIJLSTRA, geboren op 23 april 1871, overleden op 21 juni 1937.
Pietje is eerder getrouwd voor 1855 met TJ. DE JONG.

-- A-VIII-m --

HESSEL SIJBES KEEGSTRA, geboren te Ee op 12 februari 1848, overleden te Kollum op 20 januari 1900, zoon van A-VII-q.
Hessel is getrouwd te Kollumerland op 13 november 1880 (1) met TRIJNTJE WIERSEMA.
Uit dit huwelijk:
1 SIJBE, geboren te Kollum op 1 juli 1882, overleden te 
Kollum, wijk A Huis 69 op 20 juli 1882.
Hessel is getrouwd te Kollummerland op 19 november 1887 (2) met MARIA MONINK, geboren te Kollum in het jaar 1859, dochter van HARMEN HENDRIK MONINK en MARTIENTJE JANS JELTEMA.

-- A-VIII-n --

RENSKE SIJBES KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 30 juni 1849, overleden in het jaar 1884, dochter van A-VII-q.
Renske is getrouwd op 12 oktober 1872 met WOPKE DOUWES DOUMA, geboren te Morra in het jaar 1848, zoon van DOUWE WOPKES DOUMA en TRIJNTJE TJEERDS STELLEMA.
Uit dit huwelijk:
1 TRIJNTJE, geboren te Morra op 8 juni 1874.
Geboorte akte op blad 37, gemeente O.O.D., 1874.
2 DOUWE, geboren op 20 februari 1877.

 -- A-VIII-o --

BAUKJE SIJBES KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 29 februari 1852, overleden op 6 november 1924, dochter van A-VII-q.
Baukje is getrouwd te Oostdongeradeel op 5 augustus 1880 met TABE JANS BIERMA, geboren te Holwerd op 14 maart 1838, zoon van JAN JORRITS BIERMA en SIJTSKE TABES SMEDEMA.
Geboorteakte nr. 43, gemeente W.D., 1838.
Tabe is eerder getrouwd voor 1860 met PIETJE DONGA, geboren op 15 augustus 1838, dochter van ANTONY JANS DONGA en AAFKE PIETERS RIJPSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 SYTSKE, geboren te Engwierum op 14 oktober 1880.
Geboorteakte nr. 71, gemeente O.O.D. 1880.
2 SYBE, geboren te Engwierum op 11 augustus 1882.
Geboorteakte nr. 51, gemeente O.O.D., 1882.
3 GERTJE, geboren te Engwierum op 2 maart 1884, volgt onder 
A-IX-h.

-- A-IX-h --

GERTJE BIERMA, geboren te Engwierum op 2 maart 1884, dochter van A-VIII-o. Gertje was gehuwd met MAME JAARSMA.
Uit dit huwelijk:
1 BAUKJE, geboren voor 1912, volgt onder A-X-b.
2 TABE.
3 PIETJE.

-- A-X-b --

BAUKJE JAARSMA, geboren voor 1912, dochter van A-IX-h.
Baukje was gehuwd met HERMAN TAEKES FENNEMA.
Uit dit huwelijk:
1 TAEKE, geboren te Engwierum in het jaar 1935.
2 GERRY, geboren te Engwierum in het jaar 1937.
3 MAMA, geboren te Engwierum in het jaar 1939.
4 PAULINA, geboren in het jaar 1949, verongelukt.

-- A-VIII-p --

RENZE SIJBES KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 14 november 1859, overleden te Wolvega op 6 april 1948, zoon van A-VII-q.
Renze is getrouwd te Oostdongeradeel op 15 mei 1886 met MAAIKE PIETERS GORTER, geboren te Engwierum op 29 juni 1858, overleden te Joure op 25 november 1913, dochter van PIETER GORTER en TJITSKE FOLKERTS PLOEGSMA.
 Uit dit huwelijk:
1 TJITSKE, geboren te Engwierum op 26 februari 1887.
Tjitske is getrouwd te Haskerland op 18 mei 1916 met FOKKE JANS DIJKSTRA, geboren te Loosdrecht rond 1888, zoon van JAN REINS DIJKSTRA en ATJE DE JONG.
2 SIJBE, geboren te Engwierum op 27 oktober 1888.
Geboorteakte nr. 170, gemeente O.O.D., 1888.
Sijbe is getrouwd te Haskerland op 22 oktober 1918 met JITSKE PUTZES, geboren te Joure in het jaar 1891, dochter van JACOB PUTZES en GEERTJE VAN TERWISGA.
3 GEERTJE, geboren te Engwierum op 20 april 1889.
Geertje was gehuwd met KLAAS POST.
4 RENSKE, geboren te Engwierum op 4 september 1891.

-- A-VII-r --

KORNELIS HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 30 januari 1832, overleden te Ee op 30 juli 1910, zoon van A-VI-h.
Geboorteakte nr. 14, gemeente Kollummerland, 1832.
Kornelis is getrouwd te Oostdongeradeel op 20 mei 1854 met ANTJE DIRKS REIDING, geboren te Morra op 15 augustus 1829, overleden te Metslawier op 27 maart 1890, dochter van DIRK JANS REIDING en AALTJE PIETERS DOUMA.
Uit dit huwelijk:
1 AALTJE, geboren te Morra op 13 februari 1855, overleden te 
Ee [huis No. 12] op 5 mei 1861.
2 HESSEL, geboren te Morra op 11 juni 1857, overleden te Leek 
op 28 mei 1861.
3 DIRK, geboren te Morra op 10 juli 1859, volgt onder 
A-VIII-q.
4 HESSEL, geboren te Oostwold [Leek] op 5 augustus 1862, 
volgt onder A-VIII-r.
5 PIETER, geboren te Oostwold op 19 mei 1864, overleden te 
Baumont [Texas] op 23 februari 1934.
Pieter was in en voor de oorlog lid van de S.D.A.P. Dit viel niet in goede aarde bij de inwoners van Nieuwe Brug bij Heerenveen.
Pieter is getrouwd te Oldeboorn op 25 mei 1888 met PIETJE WILLEMS NIJDAM, geboren te Oldeboorn op 9 maart 1857, dochter van WILLEM SYTZES NIJDAM en ELISABETH LEFFERTS ANNEMA.
6 RENZE, geboren te Oostwold op 22 april 1866, volgt onder 
A-VIII-s.
7 AALTJE, geboren te Ee op 7 januari 1869, volgt onder 
A-VIII-t.

 -- A-VIII-q --

DIRK KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Morra op 10 juli 1859, overleden te Aalsum op 7 september 1934, zoon van A-VII-r.
Dirk is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 mei 1885 met KORNELISKE VEENDORP, geboren te Ee op 18 november 1864, dochter van ANDRIES GERRITS VEENDORP en MAAIKE KORNELIS VENEMA.
Uit dit huwelijk:
1 KORNELIS, geboren te Metslawier op 13 augustus 1889, volgt 
onder A-IX-i.
2 ANTJE, geboren te Metslawier op 12 mei 1897, overleden 
aldaar op 17 mei 1897.
3 MAAIKE, geboren te Metslawier op 12 mei 1897.
Maaike, ongehuwd, woonde samen met haar broer Andries te Dokkum.
4 ANDRIES, geboren te Metslawier op 22 augustus 1901.
5 ANTJE, geboren te Metslawier op 22 augustus 1901, overleden 
aldaar op 2 augustus 1920.
6 HESSEL, geboren te Metslawier op 19 december 1904, volgt 
onder A-IX-j.

-- A-IX-i --

KORNELIS DIRKS KEEGSTRA, geboren te Metslawier op 13 augustus 1889, overleden te Dokkum op 1 april 1972, zoon van A-VIII-q.
Kornelis is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1912 met ANNA MIEDEMA, geboren te Niawier op 20 juni 1888, overleden te Dokkum op 18 juni 1968, dochter van HENDRIK MIEDEMA en WILLEMKE VAN DER MEULEN.
Uit dit huwelijk:
1 DOODGEBOREN KIND, geboren te Metslawier op 7 maart 1914.
2 WILLEMKE, geboren te Metslawier op 28 februari 1917.
3 DIRK, geboren te Metslawier op 3 april 1919, volgt onder 
A-X-c.
4 ANTJE, geboren te Niawier op 24 augustus 1920.
Antje is getrouwd te Dokkum op 18 oktober 1946 met PIETER WIERSTRA, geboren te Marrum op 4 september 1921, overleden te Apeldoorn op 4 januari 1971, zoon van JELLE WIERSTRA en MINKE BASTELEUR.
5 HENDRIK, geboren te Niawier op 3 april 1922, volgt onder 
A-X-d.

 -- A-X-c --

DIRK KEEGSTRA, geboren te Metslawier op 3 april 1919, zoon van A-IX-i.
Dirk is getrouwd te Dokkum op 21 september 1945 met WILHELMINA ANNA WIJNGAARDEN, geboren te Dokkum op 5 januari 1922, dochter van PIETER WIJNGAARDEN en NEELTJE VAN DER GANG.
Uit dit huwelijk:
1 NEELIENTJE, geboren te Leeuwarden op 29 maart 1946, volgt 
onder A-XI-a.
2 KORNELIS, geboren op 9 juli 1947.
Kornelis is getrouwd te Winsum op 8 juni 1973 met KATRIJNTJE MICHEL, geboren te Ommen op 14 juli 1951, dochter van HILBERTUS MICHEL en ANNIGJE LOK.
3 ANNA, geboren op 23 juni 1948.
Anna is getrouwd te Harlingen op 7 november 1969 met DIRK ALBERDA, geboren te Harlingen op 29 juli 1944, zoon van PIETER ALBERDA en HULKJE DE JONG.
4 SITA, geboren te Huizum op 28 februari 1952.
Sita is getrouwd te Leeuwarden op 22 maart 1974 met JAN VAN DE BERG, geboren te Leeuwarden op 29 mei 1951, zoon van FEDDE VAN DE BERG en TRIJNTJE VAN DER MEY.
5 WILLEMINA, geboren op 3 oktober 1957.

-- A-XI-a --

NEELIENTJE SITA KEEGSTRA, geboren te Leeuwarden op 29 maart 1946, dochter van A-X-c. 
Haar zoon van een onbekende man:
1 ERIK, geboren te Leeuwarden op 21 november 1971.

-- A-X-d --

HENDRIK KEEGSTRA, geboren te Niawier op 3 april 1922, zoon van A-IX-i.
Hendrik is getrouwd te Dokkum op 2 mei 1946 met AALTJE ZEILMAKER, geboren te Betterwird op 17 mei 1922, dochter van DURK ZEILMAKER en JACOBA VAN KLAARBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1 JACOBA, geboren op 16 maart 1948.
Jacoba is getrouwd te Leeuwarden op 3 november 1972 met HENDRIKUS SYBRANDUS RODENBURG, geboren te Leeuwarden op 30 augustus 1949, zoon van GERRIT RODENBURG en ANNA WITTEVEEN.
2 KORNELIS, geboren te Leeuwarden op 14 november 1950.
3 DIRK, geboren te Leeuwarden op 25 augustus 1954.

 -- A-IX-j --

HESSEL DIRKS KEEGSTRA, geboren te Metslawier op 19 december 1904, zoon van A-VIII-q.
Hessel is getrouwd te Metslawier op 22 februari 1955 met HELENA ELISABETH ROMBOUT, geboren te Leiden op 24 mei 1924, dochter van CAREL ROMBOUT en GEERTJE KROL.
Uit dit huwelijk:
1 GERARDINA, geboren te Leeuwarden op 23 november 1955.
2 CORRIANNA, geboren te Leeuwarden op 19 februari 1959.

-- A-VIII-r --

HESSEL KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Oostwold [Leek] op 5 augustus 1862, overleden op 14 december 1948, zoon van 
A-VII-r.
Hessel is getrouwd te Menaldumadeel op 17 mei 1888 met ANTJE DE JONG, geboren te Marssum op 11 februari 1866, overleden in het jaar 1910, dochter van CORNELIS PIETERS DE JONG en PIETJE GERRITS KOOPMANS.
Uit dit huwelijk:
1 KORNELIS, geboren te Marssum op 2 februari 1892, volgt 
onder A-IX-k.
2 H..
3 A..;		A. was gehuwd met JACOB HEIDA.

-- A-IX-k --

KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Marssum op 2 februari 1892, overleden op 3 februari 1974, zoon van A-VIII-r.
Kornelis is getrouwd te Menaldum op 4 september 1924 met WIETSKE PIJLMAN, geboren te Tjallebert op 12 september 1901, dochter van ALLE JAN PIJLMAN en ANTJE WIEBES SYTSEMA.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, geboren te Marssum op 21 september 1928, volgt 
onder A-X-e.
2 ANTJE, geboren te Marssum op 29 januari 1931, volgt onder 
A-X-f.
3 GEERTJE.	Geertje was gehuwd met WIJMA.

-- A-X-e --

HESSEL KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Marssum op 21 september 1928, zoon van A-IX-k.
Hessel is getrouwd op 2 juni 1949 met GEERTJE WIJMA, geboren 
 te Leeuwarden op 3 augustus 1926, dochter van OEDS WIJMA en AUKJE DE HAAN.
Uit dit huwelijk:
1 AUKJE, geboren te Marssum op 6 oktober 1950.
Aukje is getrouwd te Menaldum op 26 januari 1973 met WILLEM OOSTERVELD, geboren te Rotterdam op 10 juni 1952, zoon van JAN OOSTERVELD en HENDRIKA EDEL.
2 WIETSKE, geboren te Marssum op 21 september 1954.
Wietske is getrouwd in het jaar 1973 met GOSSE FABER.
3 CORNELIA, geboren te Marssum op 22 december 1960.
Cornelia was gehuwd met WIJNAND VAN ROYEN.

-- A-X-f --

ANTJE KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Marssum op 29 januari 1931, dochter van A-IX-k.
Antje is getrouwd te Menaldum op 16 april 1955 met JACOB HEIDA, geboren te Tjallebert op 4 januari 1928, zoon van PIETER HEIDA en GRIETJE BRANDSMA.
Uit dit huwelijk:
1 WIETSKE, geboren te Marssum op 14 juni 1956.
2 PIETER, geboren te Marssum op 2 januari 1959.
3 KORNELIS, geboren te Marssum op 21 november 1964.

-- A-VIII-s --

RENZE KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Oostwold op 22 april 1866, overleden te Haarlem op 27 juni 1921, zoon van A-VII-r.
Renze had onderwijsaktes voor Boekhouden, Duits, Engels.
Renze is getrouwd te Deventer op 21 april 1887 met JACOMINA REUVECAMP, geboren te Deventer op 9 juni 1864, overleden te Haarlem op 8 mei 1937, dochter van WILLEM REUVEKAMP en JACOMINA OVERKAMP.
Uit dit huwelijk:
1 WILLEM, geboren te Haarlem op 12 april 1899, overleden 
aldaar op 12 februari 1957.
Willem is getrouwd te Haarlem op 14 april 1938 met SIJGJE VEENHOF, geboren te Velp op 4 april 1902, dochter van JAN FREDERIK VEENHOF en STIJNTJE VAN DEVENTER.

-- A-VIII-t --

AALTJE KORNELIS KEEGSTRA, geboren te Ee op 7 januari 1869, overleden te Rotterdam op 3 december 1953, dochter van 
A-VII-r.
 Aaltje is getrouwd te Mantgum op 17 mei 1905 met SIKKE GILLEBAARD, geboren te Baard op 17 april 1871, overleden te Leeuwarden op 5 augustus 1915, zoon van JAN JANS GILLEBAARD en GRIETJE JANS BEINTEMA.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren te Leeuwarden op 27 november 1908, volgt onder 
A-IX-l.
2 ANTJE, geboren te Leeuwarden op 5 januari 1909, overleden 
te Donkerbroek op 19 juli 1939.

-- A-IX-l --

JAN GILLEBAARD, geboren te Leeuwarden op 27 november 1908, overleden te Rotterdam op 27 augustus 1975, zoon van 
A-VIII-t.
Jan is getrouwd te Metslawier op 19 mei 1929 met ANTJE WIERINGA, geboren te Engwierum op 25 augustus 1907, dochter van RENSE WIERINGA en NEELTJE BOSGRAAF.
Uit dit huwelijk:
1 NEELTJE, geboren te Engwierum op 24 oktober 1929.
Neeltje is getrouwd te Sydney op 4 mei 1957 (1) met (en gescheiden te Rotterdam op 18 oktober 1965 van) AIJOLT HILLENIUS TEN HAVE, geboren te Scheemda op 24 april 1925, zoon van PIETER TEN HAVE en IDA RIETZEMA.
Neeltje is getrouwd te Woubrugge op 15 juli 1974 (2) met PIETER VAN DER KOOI, geboren te den Haag op 10 augustus 1919, zoon van PIETER VAN DER KOOI en MARTHA SNEL.
2 SICCO, geboren te Ridderkerk op 16 oktober 1932.
Sicco is getrouwd te Hoorn op 25 mei 1960 met WIETSKE KLAASKE DIJKSTRA, geboren te Haulerwijk op 17 juli 1931, dochter van JAN DIJKSTRA en FOKELTJE ABMA.

-- A-VII-s --

BRAND HESSELS KEEGSTRA, geboren te Oudwoude op 9 december 1835, overleden op 5 november 1892, zoon van A-VI-h.
Brand is getrouwd te Oostdongeradeel op 13 mei 1859 met YTJE REINDERTS HOEKSTRA, geboren te Oosternijkerk op 5 juni 1834, overleden te Ee op 1 november 1901, dochter van REINDER KORNELIS HOEKSTRA en RENSKE JACOBA HEERINGA.
Uit dit huwelijk:
1 REINDER, geboren te Engwierum op 28 februari 1860, 
overleden aldaar op 21 juni 1921.
Reinder is getrouwd te Oostdongeradeel op 12 mei 1888 (1) met RIEMKJE JANS HELDER, geboren te Engwierum op 30 
 januari 1879, overleden op 6 oktober 1900, dochter van ANTHONY JANS HELDER en TRIJNTJE JANS KINGMA.
Reinder is getrouwd te Oostdongeradeel op 14 mei 1908 (2) met ANTJE SYTZES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 1 augustus 1864, overleden aldaar op 31 juli 1936, dochter van A-VII-w.
2 HESSEL, geboren te Engwierum op 31 juli 1864, volgt onder 
A-VIII-u.
3 RENSKE, geboren te Engwierum op 16 juli 1866, volgt onder 
A-VIII-v.
4 KORNELIS, geboren te Engwierum op 4 juli 1870, overleden op 
20 februari 1957.
5 RINZE, geboren te Engwierum op 22 maart 1874, volgt onder 
A-VIII-w.
6 AAFKE, geboren op 20 november 1875, volgt onder A-VIII-x.

-- A-VIII-u --

HESSEL BRANDS KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 31 juli 1864, overleden te Leeuwarden op 5 februari 1954, zoon van A-VII-s.
Hessel is getrouwd op 8 augustus 1900 met REINALDA DIRKS, geboren te Hoorn op 26 december 1873, overleden te Leeuwarden op 9 februari 1955.
Uit dit huwelijk:
1 KORNELIS, geboren te Anjum op 4 november 1904, overleden te 
Leeuwarden op 6 oktober 1991.
2 REINDER, geboren te Engwierum op 11 mei 1910.
Reinder is getrouwd te Leeuwarden op 2 mei 1934 met JANTJE MARGARETHA HUISMAN, geboren te Leeuwarden op 11 maart 1909, overleden aldaar op 9 november 1986, dochter van REINDER HUISMAN en BREGTJE BOSKLOPPER.

-- A-VIII-v --

RENSKE BRANDS KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 16 juli 1866, overleden op 24 december 1939, dochter van A-VII-s.
Renske is getrouwd op 2 april 1891 met GOSSE ALBERTS KINGMA, geboren te Birdaard op 28 juli 1866, overleden op 17 december 1927, zoon van ALBERT ALBERTS KINGMA en ANTJE KORNELIS STRAATSMA.
Uit dit huwelijk:
1 ALBERT, geboren op 10 januari 1892, volgt onder A-IX-m.
2 YTJE, geboren te Dokkum op 6 september 1893, volgt onder 
A-IX-n.
3 BRANT, geboren te Dokkum op 7 januari 1895, volgt onder 
A-IX-o.
 4 ANTJE, geboren op 1 april 1896, overleden te Dokkum op 
19 mei 1976.
5 AFKE, geboren te Dokkum op 28 januari 1900, overleden 
aldaar op 19 juni 1928.
Afke is getrouwd rond 1925 met JACOB SCHAAF, geboren rond 1900.

-- A-IX-m --

ALBERT KINGMA, geboren op 10 januari 1892, overleden op 1 juni 1969, zoon van A-VIII-v.
Albert is getrouwd rond 1917 met NEELTJE BAKKER, geboren te Jislum op 3 januari 1893, overleden te Dokkum op 28 december 1942.
Uit dit huwelijk:
1 GOSSE, geboren te Dokkum op 3 december 1918, overleden te 
Bornwerd (?) op 30 juli 1989.
Gosse was gehuwd met BONTJE DIJKEMA, geboren rond 1920.
2 KLAAS, geboren te Dokkum op 2 september 1923, volgt onder 
A-X-g.

-- A-X-g --

KLAAS KINGMA, geboren te Dokkum op 2 september 1923, overleden te Veenendaal op 25 maart 1986, zoon van A-IX-m.
Klaas is getrouwd rond 1950 met JANTINA WIERSEMA, geboren op 10 november 1922.
Uit dit huwelijk:
1 ALBERT, geboren op 16 mei 1952, volgt onder A-XI-b.
2 HINDERICUS, geboren op 10 november 1955, overleden te 
Veenendaal op 2 september 1980.
3 WILLEM, geboren op 20 april 1959.
Willem is getrouwd op 12 september 1991 met KARIN BIRGITTA ACHTERBERG, geboren op 4 maart 1961.

-- A-XI-b --

ALBERT KLAAS KINGMA, geboren op 16 mei 1952, zoon van A-X-g.
Albert is getrouwd rond 1953 met MONICA ROSWITHA HALLEGRAEFF, geboren op 10 april 1955.
Uit dit huwelijk:
1 JANTIEN, geboren op 10 november 1955.

-- A-IX-n --

YTJE KINGMA, geboren te Dokkum op 6 september 1893, overleden 
 op 19 mei 1976, dochter van A-VIII-v.
Ytje is getrouwd rond 1919 met EGBERT BOONSTRA, geboren op 1 mei 1891, overleden op 22 september 1974.
Uit dit huwelijk:
1 FOKKE, geboren op 23 mei 1920, overleden op 3 juni 1987.
Fokke was gehuwd met MARIA HENDRIKA SONNENBERG, geboren op 19 september 1920.
2 RENSKE, geboren op 27 april 1922.
Renske was gehuwd met REINDER KNOT, geboren op 24 juni 1916.
3 JANTJE, geboren op 10 mei 1924, overleden op 24 juni 1987.
Jantje was gehuwd met KLAAS GEUT, geboren op 17 januari 1920, overleden op 24 juni 1989.
4 ANNEKE, geboren op 28 januari 1926.
5 AAFKE, geboren op 31 december 1928.
Aafke was gehuwd met BOUKE STULP, geboren op 23 december 1928.
6 EELTJE, geboren op 6 november 1930, overleden op 7 april 
1987.
7 JANKE, geboren op 5 september 1932.
8 GOSSE, geboren op 20 april 1935, overleden op 7 november 
1987.
Gosse was gehuwd met HENDRIKA WILLEMINA DE GRAAF, geboren op 16 november 1938.

-- A-IX-o --

BRANT REINDER KINGMA, geboren te Dokkum op 7 januari 1895, overleden aldaar op 26 april 1983, zoon van A-VIII-v.
Brant was gehuwd met JANKE HOEKSTRA, geboren op 10 maart 1896, overleden te Dokkum op 23 februari 1980.
Uit dit huwelijk:
1 GRIET, geboren op 19 oktober 1921.
2 GOSSE, geboren te Dokkum op 3 januari 1925, volgt onder 
A-X-h.
3 JACOB, geboren te Dokkum op 11 juni 1928, volgt onder 
A-X-i.

-- A-X-h --

GOSSE KINGMA, geboren te Dokkum op 3 januari 1925, zoon van A-IX-o.
Gosse was gehuwd met ELISABETH KINGMA, geboren op 11 mei 1928, dochter van JOHANNES KINGMA en MARIJKE WESTRA.
Uit dit huwelijk:
 1 BRAND, geboren te Dokkum op 15 augustus 1955, volgt onder 
A-XI-c.
2 JOHANNES, geboren op 30 mei 1959.
Johannes is getrouwd rond 1985 met GRETHA DE GROOT, geboren op 28 december 1965.

-- A-XI-c --

BRAND REINDER KINGMA, geboren te Dokkum op 15 augustus 1955, zoon van A-X-h.
Brand is getrouwd te Pretoria rond 1976 met YMKJE BOERSMA, geboren te Jislum op 15 april 1957.
Uit dit huwelijk:
1 GOSSE, geboren te Dokkum op 29 september 1977.
2 ANNALIES, geboren te Dokkum op 9 juli 1981.

-- A-X-i --

JACOB KINGMA, geboren te Dokkum op 11 juni 1928, overleden te Pretoria op 18 april 1992, zoon van A-IX-o.
Jacob is getrouwd op 29 maart 1958 met ALIE DIJKSTRA, geboren rond 1930.
Uit dit huwelijk:
1 BRAND, geboren rond 1959, volgt onder A-XI-d.
2 JANET, geboren rond 1961, volgt onder A-XI-e.
3 HENDRIK, geboren rond 1963, overleden op 29 juli 1989.
Hendrik was gehuwd met JACOBA.
4 JACOB, geboren rond 1965.

-- A-XI-d --

BRAND REINDER KINGMA, geboren rond 1959, zoon van A-X-i.
Brand is getrouwd te Pretoria op 5 december 1981 met CECILE COETZEE, geboren rond 1960.
Uit dit huwelijk:
1 CECILE, geboren rond 1982.
2 ELSJE, geboren rond 1984.
3 CHARLIEN, geboren rond 1986.

-- A-XI-e --

JANET MARGRIET KINGMA, geboren rond 1961, dochter van A-X-i.
Janet is getrouwd te Pretoria op 30 maart 1985 met JAN ADRIAAN JANSEN VAN VUUREN, geboren rond 1960.
Uit dit huwelijk:
1 ALICIA, geboren rond 1987.
 2 FRANCOIS, geboren rond 1989.
3 HANNELIE, geboren rond 1991.

-- A-VIII-w --

RINZE BRANDS KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 22 maart 1874, overleden te Dijkshorne[Ee] op 19 januari 1963, zoon van 
A-VII-s.
Rinze is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1901 met TRIJNTJE ZIJLSTRA, geboren te Oostrum op 15 augustus 1877, overleden te Ee op 13 januari 1949, dochter van DOUWE PIETERS ZIJLSTRA en EELKJE TJESKES BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
1 REINO, geboren te Engwierum op 19 mei 1899, volgt onder 
A-IX-p.
2 BRAND, geboren te Engwierum op 11 januari 1902, overleden 
aldaar op 10 april 1902.
Geboorteakte nr. 9, gemeente O.O.D., 1902.
3 EELKJEN, geboren te Engwierum op 11 januari 1902, volgt 
onder A-IX-q.
4 YTSJE, geboren te Engwierum op 7 november 1903, volgt onder 
A-IX-r.
5 BRAND, geboren te Engwierum op 13 september 1907, volgt 
onder A-IX-s.
6 DOUWE, geboren te Engwierum op 28 januari 1908, volgt onder 
A-IX-t.
7 HENKE, geboren te Engwierum op 16 augustus 1911, volgt 
onder A-IX-u.
8 JACOBA, geboren te Engwierum op 28 augustus 1914, volgt 
onder A-IX-v.
9 AFKE, geboren te Engwierum op 18 juli 1918, volgt onder 
A-IX-w.

-- A-IX-p --

REINO KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 19 mei 1899, dochter van A-VIII-w.
Geboorteakte nr. 88, gemeente O.O.D. 1899, Reino is gewettigd bij het huwelijk. Reino was gehuwd met JAN HEERINGA.
Uit dit huwelijk:
1 RENSE, geboren rond 1923, volgt onder A-X-j.
2 KORNELIS, geboren rond 1925, volgt onder A-X-k.
3 HENKE, geboren rond 1928, volgt onder A-X-l.
4 BRAND, geboren rond 1932, volgt onder A-X-m.
5 DOEDE, geboren rond 1933, volgt onder A-X-n.
6 TRIJNTJE, geboren rond 1935, volgt onder A-X-o.
 7 AUKE, geboren rond 1937, volgt onder A-X-p.
8 EEKE, geboren rond 1939, volgt onder A-X-q.

-- A-X-j --

RENSE HEERINGA, geboren rond 1923, zoon van A-IX-p.
Rense was gehuwd met TJITSKE FEDDEMA.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren op 4 augustus 1947.
2 THEODORA, geboren op 1 september 1948.
3 REINA, geboren op 9 april 1955.
4 MARJOLEIN, geboren op 12 april 1961.

-- A-X-k --

KORNELIS HEERINGA, geboren rond 1925, zoon van A-IX-p.
Kornelis was gehuwd met SIPIENA EISINGA.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren op 7 oktober 1949.
2 DOUWE, geboren op 16 juli 1951.
3 RAIMOND, geboren op 29 augustus 1952.
4 ELISABETH, geboren op 19 november 1954.
5 ROSALIN, geboren op 16 december 1962.
6 THERESA, geboren op 16 oktober 1969.

-- A-X-l --

HENKE HEERINGA, geboren rond 1928, dochter van A-IX-p.
Henke is getrouwd op 10 september 1951 met JOUKE MEINSMA.
Uit dit huwelijk:
1 REINO, geboren te Ee op 15 oktober 1952.
2 AALTJE, geboren te Ee op 12 november 1954.
3 EGBERT, geboren te Ee op 17 februari 1957.
4 TINEKE, geboren te Ee op 21 maart 1960.
5 TIETJE, geboren te Ee op 19 januari 1963.

-- A-X-m --

BRAND HEERINGA, geboren rond 1932, zoon van A-IX-p.
Brand is getrouwd te Oostdongeradeel op 21 juni 1955 met TIETJE VISSER, dochter van PIETER VISSER en JANKE.
Uit dit huwelijk:
1 JANKE, geboren te Lioessens op 14 april 1956.
2 REINO, geboren te Lioessens op 21 juni 1958, volgt onder 
A-XI-f.
3 RENSKE. Renske was gehuwd met ARIE.
 4 TINEKE.
5 PETRA.

-- A-XI-f --

REINO HEERINGA, geboren te Lioessens op 21 juni 1958, dochter van A-X-m. Reino was gehuwd met JAN.
Uit dit huwelijk:
1 THEA.
2 TINE.

-- A-X-n --

DOEDE HEERINGA, geboren rond 1933, zoon van A-IX-p.
Doede is getrouwd op 7 juli 1956 met RIEK LANGERAK.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren op 28 juli 1957.
2 GIBERT.
3 RENIE.

-- A-X-o --

TRIJNTJE HEERINGA, geboren rond 1935, dochter van A-IX-p.
Trijntje is getrouwd op 28 augustus 1958 met MEINT BOSGRA.
Uit dit huwelijk:
1 REINO.
2 HILLIE.
3 JAN.
4 RENE.
5 RIA.
6 THEO.

-- A-X-p --

AUKE HEERINGA, geboren rond 1937, zoon van A-IX-p.
Auke was gehuwd met E. SIJTSMA.
Uit dit huwelijk:
1 AUKE.
2 NIENKE.
3 JAN.
4 RENSCHE.

-- A-X-q --

EEKE HEERINGA, geboren rond 1939, dochter van A-IX-p.
Eeke was gehuwd met SIJTSE VISSER.
 Uit dit huwelijk:
1 BRAND, geboren te Anjum.
2 REINO, geboren te Anjum. Reino was gehuwd met ANNE.
3 DOEDE, geboren te Anjum.
4 JAN. Jan was gehuwd met TJISKE.
5 DIRK.

-- A-IX-q --

EELKJEN KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 11 januari 1902, overleden te Rinsumageest op 12 januari 1930, dochter van 
A-VIII-w. Geboorteakte nr. 10, gemeente O.O.D., 1902.
Eelkjen is getrouwd rond 1922 met W. FEDDEMA, geboren in het jaar 1898, overleden te Rinsumageest op 10 april 1980.
Uit dit huwelijk:
1 ARNOLD, geboren te Rinsumageest op 22 oktober 1923.
2 RENZE, geboren in mei 1925.
3 FREERK, geboren te Rinsumageest op 7 november 1926.
4 EELKE, geboren te Rinsumageest op 12 januari 1930.
Eelke is getrouwd op 14 oktober 1954 met MINKE BAKKER.

-- A-IX-r --

YTSJE KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 7 november 1903, overleden te Appelscha op 31 december 1991, dochter van 
A-VIII-w.
Ytsje was gehuwd met THEUNIS MULDER, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1 TINIE. Tinie was gehuwd met W.J.VAN DER MEER.
2 ANNIE. Annie was gehuwd met A. D. VERWOERT.
3 ROELOF. Roelof was gehuwd met A. BATTERINK.
4 AFKE. Afke was gehuwd met JAN DE KROON, geboren te Birstum.

-- A-IX-s --

BRAND KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 13 september 1907, overleden te Brazilie in april 1977, zoon van A-VIII-w.
Brand was gehuwd met GRIETJE REITSMA, geboren op 11 februari 1908.
Uit dit huwelijk:
1 PIETER, geboren op 16 juli 1952.
2 RINZE.
3 BAUKJE.
4 DIRK.
5 TRIJNTJE.

 -- A.IX-t --

DOUWE KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 28 januari 1908, zoon van A-VIII-w.
Douwe is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1933 met LOLKJE VAN DER BIJ, geboren op 24 februari 1910.
Uit dit huwelijk:
1 SAAKJE, geboren te Engwierum rond 1935.
Saakje is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 december 1958 met AUKE ATTEMA, geboren te Anjum.
2 TRIJNTJE, geboren te Engwierum rond 1938.
Trijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 september 1959 met JOHANNES VEENSTRA.
3 HARMINA, geboren te Engwierum rond 1939.
Harmina is getrouwd op 13 juli 1962 met KLAAS SMID, geboren te Kollummerpomp.
4 RENSKE, geboren te Engwierum rond 1940.
Renske is getrouwd in het jaar 1965 met JAN MIEDEMA.
5 RENSE, geboren te Engwierum rond 1941.
Rense was gehuwd met HENNIE.
6 GEERTJE, geboren te Engwierum rond 1943.
Geertje is getrouwd rond 1969 met SIEBE HIEMSTRA.
7 HARM, geboren te Engwierum rond 1945.
8 BRAND, geboren te Engwierum op 20 februari 1947.
Brand is getrouwd rond 1972 met ZWAANTJE WIEGERSMA.
9 LIEUWE, geboren te Engwierum op 25 juni 1953.
Lieuwe is getrouwd rond 1978 met ANNIE KINGMA.

-- A-IX-u --

HENKE KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 16 augustus 1911, dochter van A-VIII-w. Henke was gehuwd met JACOB FOKKEMA.
Uit dit huwelijk:
1 TRIJNTJE, geboren op 18 juli 1935.
2 FOKJE, geboren op 25 augustus 1936.
3 REINO, geboren op 25 juli 1938.
4 REINDER, geboren op 24 april 1945.
5 RENSE, geboren in het jaar 1952.

-- A-IX-v --

JACOBA KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 28 augustus 1914, overleden te Zijldijk op 28 september 1987, dochter van 
A-VIII-w.
Jacoba was gehuwd met GERRIT TJERKS KOOISTRA, geboren in het jaar 1909, overleden te Zijldijk op 11 mei 1975.
 Uit dit huwelijk:
1 ALY. Aly was gehuwd met PIET STRIKWERDA.
2 COBY.
3 HILLIE.

-- A-IX-w --

AFKE KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 18 juli 1918, dochter van A-VIII-w. Afke was gehuwd met DOUWE MEINDERTSMA.
Uit dit huwelijk:
1 WOPKE, geboren te Oudwoude op 7 oktober 1945.
2 RENZE, geboren te Oudwoude op 23 november 1946.
3 GRIETJE, geboren te Oudwoude op 27 mei 1956.
Grietje was gehuwd met GJOLT SJOERD VAN DER HORN.

-- A-VIII-x --

AAFKE BRANDS KEEGSTRA, geboren op 20 november 1875, overleden te Engwierum op 4 juli 1951, dochter van A-VII-s.
Aafke is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 mei 1896 met KLAAS VLASMA, geboren te Oostrum op 28 juni 1872, overleden voor 1951, zoon van HENDRIK VLASMA en SAAKJE OSINGA.
Uit dit huwelijk:
1 HENDRIK, geboren te Engwierum op 25 maart 1897, overleden 
op 5 maart 1944.
Geboorteakte nr. 45, gemeente O.O.D., 1897.
Hendrik is getrouwd rond 1922 met A. TANIA.
2 IJTJE, geboren te Engwierum op 15 januari 1899, volgt onder 
A-IX-x.
3 BRANT, geboren te Engwierum op 27 december 1900.
Geboorteakte nr. 245,gemeente O.O.D., 1900.
Brant is getrouwd rond 1925 met A. TERPSTRA.
4 KORNELIS, geboren te Engwierum op 7 april 1903, volgt onder 
A-IX-y.
5 SAAKJE, geboren te Engwierum op 22 augustus 1906, volgt 
onder A-IX-z.
6 REINDER, geboren te Engwierum op 31 mei 1908, volgt onder 
A-IX-aa.
7 JANKE, geboren te Engwierum op 9 juli 1910, overleden te 
Aalsum op 18 oktober 1985.
8 HENKE, geboren te Engwierum op 3 januari 1913, volgt onder 
A-IX-ab.

-- A-IX-x --

IJTJE VLASMA, geboren te Engwierum op 15 januari 1899, 
 overleden op 18 maart 1949, dochter van A-VIII-x.
Geboorteakte nr. 8, gemeente O.O.D., 1899.
Ijtje is getrouwd rond 1927 met JAN REITSMA.
Uit dit huwelijk:
1 AFKE, geboren te Ee op 3 januari 1929.
2 YTE, geboren te Ee op 2 november 1932.
3 SAAKJE, geboren te Ee op 12 januari 1934.
4 PIER, geboren te Ee op 24 mei 1936.

-- A-IX-y --

KORNELIS VLASMA, geboren te Engwierum op 7 april 1903, zoon van A-VIII-x.
Kornelis is getrouwd rond 1926 met TJITSKE TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 KLAAS.
2 BROER.
3 AFKE.

-- A-IX-z --

SAAKJE VLASMA, geboren te Engwierum op 22 augustus 1906, dochter van A-VIII-x.
Saakje is getrouwd rond 1930 met BOUKE L. REITSMA, geboren in het jaar 1901, overleden op 9 februari 1975.
Uit dit huwelijk:
1 LIEUWE, geboren op 18 september 1931.
Lieuwe is getrouwd op 12 december 1975 met JANNY JOUKSMA.

-- A-IX-aa --

REINDER VLASMA, geboren te Engwierum op 31 mei 1908, overleden aldaar op 2 september 1961, zoon van A-VIII-x.
Reinder is getrouwd rond 1939 met JANKE VAN DER LEY.
Uit dit huwelijk:
1 SYTSKE, geboren in het jaar 1940.
Sytske is getrouwd rond 1963 met KONING.
2 AFKE, geboren in het jaar 1941.
3 GRIET, geboren in het jaar 1943.
Griet is getrouwd rond 1967 met KLAAS VRIES.
4 KLAAS.
5 HENDRIK.
6 SJOKE.

 -- A-IX-ab --

HENKE VLASMA, geboren te Engwierum op 3 januari 1913, dochter van A-VIII-x.
Henke is getrouwd op 27 april 1939 met JAN MULDER.
Uit dit huwelijk:
1 JAN, geboren te Niekerk.
2 KLAAS, geboren te Niekerk.
3 WIJTSE, geboren te Niekerk.

-- A-VI-i –

TJITSKE RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 21 oktober 1790, gedoopt aldaar op 7 november 1790, overleden te Niawier op 25 oktober 1868, dochter van A-V-d.
Tjitske is getrouwd te Burum op 17 februari 1811 voor de kerk met GERRIT BOUWES DIJKSTRA, geboren te Burum rond 1788.
Uit dit huwelijk:
1 PIETJE, geboren te Burum op 29 februari 1812.
Geboorteakte nr. 9 maire Burum, gemeente Kollummerland 1812.
2 JANKE, geboren rond 6 mei 1826.
3 MAAIKE, geboren te Burum op 17 mei 1831.
Geboorteakte nr. 88, gemeente Kollummerland, 1831.

-- A-VI-j --

KLAAS RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 30 april 1792, gedoopt aldaar op 27 mei 1792, overleden te Engwierum, in Huis No. 43 op 14 augustus 1826, zoon van A-V-d.
Klaas is getrouwd te Kollummerland [Burum] op 30 april 1814 met GEESKE JOHANNES WINDSTRA, geboren te Eestrum op 8 maart 1795, overleden te Engwierum. In Huis No 57 op 1 januari 1867, dochter van JOHANNES FREERKS WINDSTRA en TRIJNTJE SIJBES STORM.
Geeske is later getrouwd te Oostdongeradeel op 16 oktober 1829 met SIPPE TJEERDS VISSER, geboren te Engwierum op 25 juli 1793, gedoopt aldaar op 18 augustus 1793, overleden aldaar op 21 oktober 1855, zoon van TJEERD WIEGERS VISSER en JOHANNA SIPPES.
Uit dit huwelijk:
1 RINZE, geboren te Engwierum op 21 maart 1815, volgt onder 
A-VII-t.
2 TRIJNTJE, geboren te Engwierum op 24 april 1817, volgt 
onder A-VII-u.
 3 JOHANNES, geboren te Engwierum op 22 oktober 1819, volgt 
onder A-VII-v.
4 SIJTZE, geboren te Engwierum op 15 november 1821, volgt 
onder A-VII-w.
5 PIETJE, geboren te Engwierum op 11 maart 1824, overleden te 
Engwierum, in Huis No. 29 op 6 mei 1848.
Pietje is getrouwd te Oostdongeradeel op 7 mei 1846 met DIRK ALBERTS VAN DER ZWEEP, geboren te Engwierum in het jaar 1818, overleden op 14 december 1862, zoon van ALBERT GEERTS VAN DER ZWEEP en KORNELISKE DURKS MULLER.
Dirk is eerder getrouwd te Kollummerland op 14 december 1841 met TRIJNTJE FRANSES SCHREIBER, geboren rond 1818, overleden voor 1846. 
Dirk is later getrouwd te Kollumerland op 29 april 1852 met TRIJNTJE ROMKES VISSER, geboren te Burum in het jaar 1823, dochter van ROMKE JANS VISSER en TIETJE CORNELIS DIJKSTRA.
6 KLAAS, geboren te Engwierum op 5 september 1826, volgt 
onder A-VII-x.

-- A-VII-t --

RINZE KLASES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 21 maart 1815, overleden te Engwierum, in Huis No. 79 op 22 september 1878, zoon van A-VI-j.
Bij de aangifte van de geboorte van Rinze wordt als achternaam van de vader ‘Keekstra’ vermeld, terwijl bij de volgende kinderen als achternaam van de vader steeds ‘Keegstra’ staat vermeld. De kinderen noemen zich later ook Keekstra.
Rinze is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1838 met YTJE KORNELIS JELTEMA, geboren te Hantum op 1 november 1814, overleden te Engwierum op 28 november 1902, dochter van KORNELIS KLAZES JELTEMA en ZWAANTJE MARTENS DE BOER.
Uit dit huwelijk:
1 KLAAS, geboren te Engwierum op 1 september 1839, overleden 
aldaar op 16 augustus 1908.
2 KORNELIS, geboren te Ee op 4 maart 1855, volgt onder 
A-VIII-y.

-- A-VIII-y --

KORNELIS RINSES KEEKSTRA, geboren te Ee op 4 maart 1855, zoon van A-VII-t.
Kornelis is getrouwd te Dantumadeel op 11 mei 1889 met JITSKE 
 JANS KOOP, geboren te Veenwouden op 14 oktober 1865, dochter van JAN PIETERS KOOP en TRIJNTJE HARMENS VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 YMKJE, geboren op 20 september 1889.
Ymkje is getrouwd op 18 mei 1912 met HENDRIK DE BRUIN, geboren te Holwerd rond 1888, zoon van SYTZE HENDRIKS DE BRUIN en HOTSCHE JOHANNES ALINGA {?}.
2 RINSE, geboren op 10 augustus 1896.

-- A-VII-u --

TRIJNTJE KLASES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 24 april 1817, overleden aldaar op 12 april 1889, dochter van A-VI-j.
Trijntje is getrouwd te Oostdongeradeel op 18 mei 1835 met WOPKE AANS WIJMA, geboren te Kollumerzwaag in het jaar 1812, zoon van AAN HENDRIKS WIJMA en GRIETJE WOPKES.
Uit dit huwelijk:
1 AANT, geboren op 17 juli 1839.
Geboorteakte op blad nr. 56, gemeente O.O.D., 1839.
2 KLAAS, geboren te Engwierum op 7 oktober 1841.
Geboorteakte op blad 84, gemeente O.O.D., 1841.
3 GEERT, geboren te Engwierum op 15 april 1853.

-- A-VII-v --

JOHANNES KLASES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 22 oktober 1819, overleden te Engwierum [huis No. 32] op 24 april 1860, zoon van A-VI-j.
Johannes is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 mei 1845 met JANTJE LIEUWES POSTHUMUS, geboren te Hantum op 11 april 1820, overleden te Engwierum op 22 april 1890, dochter van LIEUWE LOLKES POSTHUMUS en CORNELISKE FREERKS.
Uit dit huwelijk:
1 GEESKE, geboren te Engwierum op 25 april 1846, overleden 
aldaar op 13 augustus 1846.
2 LIEUWE, geboren te Engwierum op 27 maart 1847, overleden te 
Engwierum, in Huis No. 32 op 14 juli 1855.
3 KLAAS, geboren te Engwierum op 5 maart 1849, volgt onder 
A-VIII-z.
4 KORNELISKE, geboren te Engwierum in het jaar 1851, 
overleden te Rinsumageest op 7 januari 1892.
Korneliske is getrouwd te Dantumadeel op 16 mei 1878 met TJEERD JANS VAN DER VEER, geboren op 4 juni 1844, zoon van JAN BERENDS VAN DER VEER en HISKE BASTIAANS VAN DER BIJ.
 5 SYTSE, geboren te Engwierum op 5 september 1853, volgt 
onder A-VIII-aa.
6 LIEUWE, geboren te Engwierum op 6 september 1856, volgt 
onder A-VIII-ab.
7 FREERK, geboren te Engwierum op 8 maart 1860, overleden te 
Engwierum, in Huis No. 32 op 24 april 1860.

-- A-VIII-z --

KLAAS JOHANNES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 5 maart 1849, overleden op 30 januari 1901, zoon van A-VII-v.
Klaas is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 mei 1883 met MAIKE HOEKSTRA, geboren rond 1858.
Uit dit huwelijk:
1 DOODGEBOREN KIND, geboren op 20 januari 1884.
2 ANTJE, geboren op 12 januari 1885.
Geboorteakte nr. 10, O.O.D. 1885
3 JOHANNES, geboren op 9 december 1887.
Geboorteakte nr. 191, O.O.D. 1887.
4 JANTJE, geboren op 9 december 1887.
Geboorteakte nr. 192 O.O.D. 1887.
5 DIRK, geboren op 3 augustus 1890.
Geboorteakte nr. 123, Oostdongeradeel, 1890.
6 JANTJE, geboren op 10 maart 1894.
Geboorteakte nr. 43, O.O.D. 1887.

-- A-VIII-aa --

SYTSE JOHANNES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 5 september 1853, overleden op 30 mei 1918, zoon van A-VII-v.
Sytse is getrouwd te Oostdongeradeel op 13 mei 1882 met JANTJE SJOERDSMA, geboren te Ee op 3 januari 1852, dochter van SJOERD PIEBES SJOERDSMA en GRIETJE SIEBRENS DE JONG.
Uit dit huwelijk:
1 JANTJE, geboren op 29 april 1883, overleden op 30 januari 
1902.

-- A.VIII-ab --

LIEUWE JOHANNES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 6 september 1856, overleden aldaar op 15 november 1924, zoon van A-VII-v.
Lieuwe is getrouwd te Oostdongeradeel op 16 mei 1889 met ANTJE DE ROOS, geboren te Twijzel in het jaar 1868, dochter van HARKE DE ROOS en WYTSKE PAULUS ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 WYTSKE, geboren te Engwierum op 13 juli 1890.
 2 JOHANNES, geboren te Engwierum op 31 januari 1893.
3 HARKE, geboren te Engwierum op 18 juli 1894.
Harke is getrouwd te Kollummerland op 3 juni 1916 met TRIJNTJE HAMERSMA, geboren te Westergeest in het jaar 1898, dochter van ROELOF HAMERSMA en JANTJE BRAAKSMA.
4 KLAAS, geboren te Engwierum op 27 november 1895.
Klaas is getrouwd te Kollummerland op 14 mei 1921 met ANTJE WESTRA, geboren te Oudwoude in het jaar 1898, dochter van ROGCHUS WESTRA en AALTJE DIJKSTRA.
5 PAULUS, geboren te Engwierum op 23 maart 1897.
6 JANTJE, geboren te Engwierum op 12 maart 1901.

-- A-VII-w --

SIJTZE KLASES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 15 november 1821, overleden aldaar op 25 november 1907, zoon van A-VI-j.
Sijtze is getrouwd te Oostdongeradeel op 15 mei 1847 (1) met NEELTJE IDS BUWALDA, geboren te Betterwird rond 17 mei 1817, overleden te Engwierum op 18 september 1852, dochter van IDS JANS BUWALDA en EELKJEN GEERTS VAN PRINS.
Uit dit huwelijk:
1 IDS, geboren te Engwierum op 1 september 1848, volgt onder 
A-VIII-ac.
2 GEESKE, geboren te Engwierum op 10 april 1851, volgt onder 
A-VIII-ad.
Sijtze is getrouwd te Oostdongeradeel op 28 juli 1856 (2) met MENKE DOUWES DOUMA, geboren te Metslawier rond 19 september 1825, dochter van DOUWE GOSSES DOUMA en ANTJE PAULUS BOUMA.
Uit dit huwelijk:
3 DOUWE, geboren te Engwierum op 20 september 1859, volgt 
onder A-VIII-ae.
4 KLAAS, geboren te Engwierum op 23 april 1861, overleden te 
Engwierum,in Huis No 31b op 22 oktober 1861.
5 ANTJE, geboren te Engwierum op 1 augustus 1864, overleden 
aldaar op 31 juli 1936.
Antje is getrouwd te Oostdongeradeel op 14 mei 1908 met REINDER BRANDS KEEGSTRA, geboren te Engwierum op 28 februari 1860, overleden aldaar op 21 juni 1921, zoon van A-VII-s.
Reinder is eerder getrouwd te Oostdongeradeel op 12 mei 1888 met RIEMKJE JANS HELDER, geboren te Engwierum op 30 januari 1879, overleden op 6 oktober 1900, dochter van ANTHONY JANS HELDER en TRIJNTJE JANS KINGMA.
6 KLAASKE, geboren te Engwierum op 19 juni 1867, overleden 
aldaar op 18 maart 1881.
 7 KLAAS, geboren te Engwierum op 28 juni 1870, overleden te 
Engwierum, in Huis No. 47 op 15 oktober 1872.
8 DIEUWKE, geboren te Engwierum op 17 augustus 1874, volgt 
onder A-VIII-af.

-- A-VIII-ac --

IDS SYTZES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 1 september 1848, overleden aldaar op 22 november 1934, zoon van A-VII-w.
Ids is getrouwd te Oostdongeradeel op 13 mei 1875 (1) met WIEPKJE LAMBERTUS GORTER, geboren te Dokkum op 23 september 1848, overleden te Engwierum op 20 mei 1897, dochter van LAMBERTUS SJOERDS GORTER en EELKJE PIETERS VENEMA.
Uit dit huwelijk:
1 SYTSE, geboren te Engwierum op 29 februari 1876, volgt 
onder A-IX-ac.
2 LAMBERTUS, geboren te Engwierum op 15 augustus 1877, volgt 
onder A-IX-ad.
3 KLAAS, geboren te Engwierum op 10 september 1878, overleden 
te Engwierum,in Huis No. 45 op 20 april 1979.
4 EELKJE, geboren te Engwierum op 18 november 1879, volgt 
onder A-IX-ae.
5 PIETER, geboren te Engwierum op 24 mei 1881, volgt onder 
A-IX-af.
6 KLAAS, geboren te Engwierum op 3 februari 1882, volgt onder 
A-IX-ag.
7 SJOERD, geboren te Engwierum op 4 april 1887, volgt onder 
A-IX-ah.
8 NEELTJE, geboren te Engwierum op 5 januari 1891, volgt 
onder A-IX-ai.
Ids is getrouwd te Oostdongeradeel op 9 november 1901 (2) met JANKE HOEKSTRA, geboren te Kollum op 7 juli 1849, dochter van WIBBE MARTENS HOEKSTRA en GRIETJE ANNES KASTMA.

-- A-IX-ac --

SYTSE IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 29 februari 1876, overleden te Apeldoorn op 7 januari 1970, zoon van 
A-VIII-ac.
Sytse is getrouwd te Groningen op 22 november 1900 met GRIETJE SCHUT, geboren te Groningen [wijk A 144] op 24 december 1869, overleden te Apeldoorn op 11 juli 1946, dochter van ALBERT SCHUT en JANTJE LINDEMANS.
Uit dit huwelijk:
1 JANTJE, geboren te Groningen op 19 februari 1901, volgt 
onder A-X-r.
 2 IDSKE, geboren te Apeldoorn op 13 juli 1905, volgt onder 
A-X-s.
3 SIJTSKE, geboren te Apeldoorn op 14 januari 1907, overleden 
aldaar op 26 januari 1907.

-- A-X-r --

JANTJE KEEKSTRA, geboren te Groningen op 19 februari 1901, overleden te Apeldoorn op 10 april 1970, dochter van A-IX-ac.
Jantje is getrouwd te Apeldoorn op 27 februari 1921 met JACOB FRENS, geboren op 20 januari 1900, overleden te Apeldoorn op 22 februari 1965.
Uit dit huwelijk:
1 LIJSJE, geboren te Apeldoorn op 4 september 1931.
2 GRIETJE, geboren te Apeldoorn op 20 december 1933.

-- A-X-s --

IDSKE ALBERDINA KEEKSTRA, geboren te Apeldoorn op 13 juli 1905, dochter van A-IX-ac.
Idske is getrouwd te Apeldoorn op 1 februari 1921 met DIRK HENDRIK TEN DIJK, geboren op 1 februari 1905, overleden te Zutphen in oktober 1986.
Uit dit huwelijk:
1 DIRK, geboren op 16 mei 1930, volgt onder A-XI-g.
2 SIJTSKE, geboren op 8 juni 1932.
Sijtske was gehuwd met MURTY DESHINGER.
3 DIRK, geboren op 20 januari 1935.
4 IDS, geboren op 20 september 1936, volgt onder A-XI-h.

-- A-XI-g --

DIRK LAMBERTUS TEN DIJK, geboren op 16 mei 1930, zoon van 
A-X-s. Dirk was gehuwd met MARIA CORNELIA VAN DER BELD.
Uit dit huwelijk:
1 DIRK.
2 JOSIEN.
3 MARIA.

-- A-XI-h --

IDS ALBERT TEN DIJK, geboren op 20 september 1936, zoon van A-X-s. Ids was gehuwd met TINEKE DE HAAN.
Uit dit huwelijk:
1 JOS.
2 JUSTA.
 -- A-IX-ad --

LAMBERTUS IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 15 augustus 1877, overleden te Noordhorn, rijksstraatweg 34 op 14 december 1962, zoon van A-VIII-ac.
Lambertus is getrouwd te Kollummerland op 9 mei 1903 met TRIJNTJE BREMER, geboren te Kollum in het jaar 1876, overleden te Noordhorn op 4 februari 1963.
Uit dit huwelijk:
1 ANNA, geboren te Engwierum op 18 maart 1904, overleden te 
Ezinge op 9 oktober 1957.
Anna is getrouwd op 14 mei 1925 met ALBERT OOSTERHOF, geboren te Leegkerk op 26 november 1902, overleden te Ezinge op 22 augustus 1967.
Albert is later getrouwd te Thesinge op 12 juli 1962 met JANNE REENDERS, geboren te Warffum op 24 juli 1902, overleden te Delfzijl op 23 december 1990.
2 WIEP, geboren te Engwierum op 14 maart 1905.
Wiep is getrouwd te Zuidhorn op 10 mei 1928 met SIKKE OOSTERHOF, geboren te Zuidhorn op 4 december 1900, overleden te Ede op 14 juni 1989.
3 PAULINE, geboren te Engwierum op 2 september 1906, volgt 
onder A-X-t.

-- A-X-t --

PAULINE KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 2 september 1906, dochter van A-IX-ad.
Pauline is getrouwd op 30 mei 1929 met RENSE RENKEMA, geboren te Feerwerd op 30 december 1906.
Uit dit huwelijk:
1 TRIJNTJE, geboren in het jaar 1930.
2 JANTJE, geboren in het jaar 1931.
3 BERTA, geboren in het jaar 1932.
4 NELLY.
5 PIETER.
6 ANNIE.
7 BERTUS.
8 MARTJE.

-- A-IX-ae --

EELKJE IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 18 november 1879, overleden aldaar op 4 september 1954, dochter van 
A-VIII-ac.
Eelkje is getrouwd te Oostdongeradeel op 11 mei 1901 met 
 GERRIT HELDER, geboren te Westergeest op 16 september 1874, overleden te Engwierum op 26 oktober 1944.
Uit dit huwelijk:
1 WIEPKJE, geboren te Engwierum op 27 maart 1902, overleden 
te Assen op 5 juli 1991.
2 TRIJNTJE, geboren te Engwierum op 11 mei 1904.
3 RIEMKJE, geboren op 1 december 1906, overleden op 26 juli 
1966.
4 IDS, geboren te Engwierum in het jaar 1907, overleden 
aldaar op 26 juli 1908.
5 NEELTJE, geboren te Engwierum op 31 december 1909, 
overleden te Assen op 6 december 1991.
6 ANTHONY, geboren te Engwierum op 26 augustus 1911, 
overleden te Dokkum op 12 maart 1975.
7 IDS, geboren te Engwierum in het jaar 1913, overleden 
aldaar op 28 juni 1914.
8 BAUKJE, geboren te Engwierum op 8 oktober 1917.
9 IDS, geboren te Engwierum op 26 juli 1922.

-- A-IX-af --

PIETER IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 24 mei 1881, zoon van A-VIII-ac.
Pieter is getrouwd rond 1908 (1) met HILLEGIEN VERWER, geboren te Termunten op 25 januari 1881, overleden te Groningen op 3 februari 1924.
Uit dit huwelijk:
1 IDS, geboren te Groningen op 27 november 1909, verongelukt 
op 27 november 1965.
Ids is getrouwd op 9 november 1939 met REINA DIJKSTERHUIS, geboren in het jaar 1909, verongelukt op 27 november 1965.
2 GERRIT, geboren te Groningen op 27 februari 1912.
Gerrit is getrouwd te Groningen op 29 januari 1942 met JITS ZIJLSTRA.
3 LAMBERTUS, geboren te Groningen op 29 augustus 1913, 
overleden aldaar op 8 juni 1981.
Lambertus is getrouwd rond 1937 (1) met GRE KNOT.
Lambertus is getrouwd te Groningen op 29 mei 1961 (2) met MARIE F. KONING.
4 ALBERT, geboren te Groningen op 5 augustus 1918, overleden 
te Javazee op 3 maart 1942.
5 SYTSE, geboren te Groningen in februari 1924, overleden 
aldaar op 2 april 1928.
Pieter is getrouwd rond 1925 (2) met SOPHIE DEELMAN, geboren op 5 mei 1893, overleden te Leiden op 27 februari 1973.
 Uit dit huwelijk:
6 HAYO, geboren te Groningen op 27 september 1926.
Hayo is getrouwd op 2 september 1953 (1) met GERDA DE MOOY.
Hayo is getrouwd op 11 juni 1971 (2) met PAULINE R. EVERSE.
7 RIJKJE, geboren te Groningen op 1 oktober 1931.
Rijkje is getrouwd te Leiden op 25 augustus 1955 met PIETER OVERDUIN.

-- A-IX-ag --

KLAAS IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 3 februari 1882, zoon van A-VIII-ac.
Klaas is getrouwd op 14 juli 1908 met GESIENA MEIJER, geboren te Bedum op 16 maart 1880.
Uit dit huwelijk:
1 CORNELIA, geboren te Groningen op 10 maart 1910, overleden 
te Eindhoven op 14 oktober 1938.
Cornelia was gehuwd met ARIE VAN ROOYEN, geboren te Ermelo.
2 IDS, geboren te Groningen op 13 december 1913.
Ids was gehuwd met RIEK KERKSTRA.

-- A-IX-ah --

SJOERD IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 4 april 1887, overleden te Metslawier op 17 maart 1972, zoon van A-VIII-ac.
Sjoerd is getrouwd te Oostdongeradeel op 15 mei 1909 met JELTJE KRAMER, geboren te Driesum op 30 oktober 1881, overleden te Engwierum op 23 september 1965, dochter van IJKE REINDERTS KRAMER en SJOUKJE BARTELES VAN DER HOEK.
Uit dit huwelijk:
1 IDS, geboren te Engwierum op 15 februari 1910, volgt onder 
A-X-u.
2 SJOUKJE, geboren te Engwierum in het jaar 1917, volgt onder 
A-X-v.

-- A-X-u --

IDS KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 15 februari 1910, zoon van A-IX-ah.
Ids is getrouwd te Oostdongeradeel in het jaar 1934 met ANTJE BOERSMA, geboren te Engwierum in het jaar 1903, overleden aldaar op 8 november 1974.
Uit dit huwelijk:
 1 TIETJE, geboren te Engwierum op 29 maart 1935.
Tietje was gehuwd met N.N..
2 JELTJE geboren te Engwierum op 20 maart 1936.
Jeltje is getrouwd op 30 maart 1961 met MINNE BOSMA, geboren te Kollum.
3 SJOERD, geboren te Engwierum op 20 maart 1938.
Sjoerd is getrouwd op 10 september 1968 met ROELOFJE NIEVELD, geboren te Veenwouden.
4 DOUWE, geboren te Engwierum op 21 juni 1940.
Douwe is getrouwd op 15 december 1965 met BERTHA JILDERDA, geboren te Broeksterwoude.
5 DIRK, geboren te Engwierum op 18 maart 1944.
Dirk is getrouwd op 17 november 1966 met WIPKJE WOUDA.
6 GERRIT, geboren te Engwierum op 31 augustus 1948.
Gerrit is getrouwd op 26 november 1977 met HILDE IPEMA, geboren te Groningen.
7 SJOUKJE, geboren te Engwierum op 10 maart 1955, overleden 
aldaar op 20 mei 1963.

-- A-X-v --

SJOUKJE KEEKSTRA, geboren te Engwierum in het jaar 1917, dochter van A-IX-ah.
Sjoukje is getrouwd op 20 mei 1947 met LUIT KEMPENAAR, geboren in het jaar 1916, overleden te Kollum op 
27 februari 1980.
Uit dit huwelijk:
1 REINDER.
2 JELTJE.
3 AAGJE.
4 SJOERD.
5 IDS.

-- A-IX-ai --

NEELTJE IDSES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 5 januari 1891, overleden te Lisse op 4 maart 1942, dochter van 
A-VIII-ac.
Neeltje is getrouwd te Oostdongeradeel op 9 mei 1914 met JOHANNES EISINGA, geboren te Anjum op 27 april 1887, overleden te Lisse op 12 september 1975, zoon van RUURD JOHANNES EISINGA en BAUKJE HOEKSTRA.
Johannes is later getrouwd te Lisse op 4 augustus 1948 met SUZANNA NEELTJE DEN HAAN, geboren op 26 juli 1899, overleden op 14 maart 1986.
Uit dit huwelijk:
 1 RUURD, geboren te Engwierum op 29 mei 1915, overleden op 22 
februari 1986.
Ruurd is getrouwd op 31 augustus 1939 met J. J.DE VRIES, geboren te Sassenheim op 9 juni 1916.
2 WIEPKJE, geboren te Engwierum op 1 september 1916.
Wiepkje is getrouwd op 25 januari 1943 met JAN VAN ZANTEN, geboren te Wassenaar op 21 juli 1918.
3 BAUKJE, geboren te Engwierum op 24 april 1919.
Baukje is getrouwd op 7 april 1943 met JAN HEIKAMP, geboren te Lisse op 14 februari 1915.
4 IDS, geboren te Lisse op 23 april 1922, overleden op 12 
december 1992.
Ids is getrouwd op 2 februari 1950 met JELTJE ROODBERGEN, geboren te Lisse op 24 januari 1922.
5 LUBBERT, geboren te Lisse op 27 november 1923.
Lubbert is getrouwd op 22 september 1948 met JOHANNA SCHALK, geboren te Hillegom op 20 oktober 1920.
6 JOHANNES, geboren te Lisse op 1 november 1927.
Johannes is getrouwd op 22 augustus 1952 met JOHANNA VAN TURENHOUT, geboren te Lisse op 11 februari 1927.

-- A-VIII-ad --

GEESKE SYTZES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 10 april 1851, overleden te Anjum op 27 juni 1880, dochter van 
A-VII-w.
Geeske is getrouwd te Oostdongeradeel op 17 mei 1879 met JACOB GOOITZES DOUMA, geboren te Hantum in het jaar 1852, zoon van GOOITSE DOUWES DOUMA en ANTJE REINDERS BRANDSMA.
Uit dit huwelijk:
1 DOODGEBOREN DOCHTER, geboren op 3 juni 1880.

-- A-VIII-ae --

DOUWE SYTZES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 20 september 1859, overleden aldaar op 26 september 1914, zoon van 
A-VII-w.
Douwe is getrouwd te Oostdongeradeel op 23 mei 1891 met SIJKE TJEERDS HOLWERDA, geboren te Metslawier op 28 april 1858, overleden te Engwierum op 22 november 1941, dochter van TJEERD JACOBS HOLWERDA en HENDRIKJE ROELOFS STELLEMA.
Uit dit huwelijk:
1 SYTSE, geboren te Engwierum op 24 oktober 1893.
Sytse was gehuwd met GEERTJE VAN DER HORN, geboren op 14 augustus 1886, dochter van AUKE VAN DER HORN en TRIJNTJE DE HOOG.
 2 HENDRIKA, geboren te Engwierum op 2 februari 1895, 
overleden aldaar op 16 augustus 1908.
3 MINKE, geboren te Engwierum op 17 juni 1896, overleden 
aldaar op 20 augustus 1896.
4 TJEERD, geboren te Engwierum op 19 oktober 1897, volgt 
onder A-IX-aj.
5 JACOB, geboren te Engwierum op 24 februari 1899, volgt 
onder A-IX-ak.
6 KLAASKE, geboren te Engwierum op 5 mei 1902, volgt onder 
A-IX-al.

-- A-IX-aj --

TJEERD DOUWES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 19 oktober 1897, overleden in het jaar 1976, zoon van A-VIII-ae.
Tjeerd was gehuwd met PYTJE WIERSTRA, geboren op 
28 februari 1899.
Uit dit huwelijk:
1 HENKE.

-- A-IX-ak --

JACOB DOUWES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 24 februari 1899, zoon van A-VIII-ae.
Jacob is getrouwd te Oostdongeradeel op 13 mei 1922 (1) met ANTJE SOEPBOER, geboren te Oostrum op 31 juli 1897, overleden op 11 mei 1925.
Jacob is getrouwd te Oostdongeradeel rond 1930 (2) met KORNELISKE [KNILLESKE].
Uit dit huwelijk:
1 DOUWE, geboren te Engwierum op 15 mei 1931, volgt onder 
A-X-w.
2 GEESKE, volgt onder A-X-x.

-- A-X-w --

DOUWE KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 15 mei 1931, zoon van A-IX-ak.
Douwe is getrouwd te Oostdongeradeel in het jaar 1952 met JANTJE WILLEMS VAN DER VEEN, geboren op 12 juni 1933.
Uit dit huwelijk:
1 JACOB, geboren op 15 mei 1954.
2 WILLEM, geboren in juni 1956.
3 CORRY, geboren op 20 september 1960.

 -- A-X-x --

GEESKE KEEKSTRA, dochter van A-IX-ak.
Geeske was gehuwd met GEERT WEIMA, geboren te Engwierum.
Uit dit huwelijk:
1 COBY.
2 GERDA.

-- A-IX-al --

KLAASKE DOUWES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 5 mei 1902, dochter van A-VIII-ae.
Klaaske was gehuwd met WIEGER NICOLAI, geboren in het 
jaar 1893.
Uit dit huwelijk:
1 NN. Nn was gehuwd met ANNE VISSER, zoon van PIETER VISSER 
en JANKE.

-- A-VIII-af --

DIEUWKE SYTZES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 17 augustus 1874, overleden aldaar op 20 februari 1958, dochter van 
A-VII-w.
Dieuwke is getrouwd te Oostdongeradeel op 12 mei 1900 met REINDER DOUWES DOUMA, geboren te Engwierum op 8 november 1871, overleden aldaar op 29 april 1930, zoon van DOUWE JANS DOUMA en RIEMKE REINDERS HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 DOUWE, geboren te Engwierum op 28 maart 1901, volgt onder 
A-IX-am.
2 SYTSE, geboren te Engwierum, volgt onder A-IX-an.
3 RIEMKE. Riemke was gehuwd met HARKE HIEMSTRA.

-- A-IX-am --

DOUWE DOUMA, geboren te Engwierum op 28 maart 1901, zoon van A-VIII-af.
Douwe was gehuwd met KLASKE BOERSMA, geboren in het jaar 1905, overleden op 7 december 1954.
Uit dit huwelijk:
1 DIEUWKE. Dieuwke was gehuwd met PIET IDEMA.

-- A-IX-an --

SYTSE DOUMA, geboren te Engwierum, zoon van A-VIII-af.
Sytse was gehuwd met AUKJE HOEKSTRA, geboren te Engwierum.
 Uit dit huwelijk:
1 REINDER, geboren te Engwierum in het jaar 1938.
2 LUBBERT, geboren te Engwierum in het jaar 1940.
3 BETTY, geboren te Engwierum in het jaar 1942.
Betty was gehuwd met RENSE ROMAR, geboren te Engwierum in het jaar 1938.
4 DOUWE, geboren te Engwierum in het jaar 1949.

-- A-VII-x --

KLAAS KLASES KEEKSTRA, geboren te Engwierum op 5 september 1826, overleden te Engwierum, in Huis No. 39 op 27 december 1860, zoon van A-VI-j.
Klaas is getrouwd te Oostdongeradeel op 25 mei 1849 met TRIJNTJE EEDES BRUINSMA, geboren te Engwierum op 30 juni 1820, overleden aldaar op 4 september 1880, dochter van AEDE JANS BRUINSMA en ANTJE TJALLINGS DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1 KLAAS, geboren te Engwierum op 6 april 1851, overleden te 
Engwierum, in Huis No 93 op 29 april 1856.
2 DOODGEBOREN KIND, geboren op 3 oktober 1858.

-- A-VI-k --

MAAIKE RINSES KEEGSTRA, geboren te Burum op 13 maart 1795, gedoopt aldaar op 6 april 1795, overleden te Sexbierum op 12 oktober 1858, dochter van A-V-d.
Maaike is getrouwd te Burum op 14 mei 1812 met BRAND SYBES SYBESMA, geboren te Burum rond 1788, overleden te Sexbierum op 16 augustus 1876, zoon van SIJBE JANS en BAUKJEN BRANDS.
Voogd over Brand was Jan Hendriks Stuurman Stuursma?, geb.1756, landbouwer te Oudwoude
Uit dit huwelijk:
1 SYBE, geboren te Burum op 18 januari 1813.
Geboorteakte nr. 4, gemeente Kollummerland, 1813.
2 PIETJE, geboren rond 11 september 1814, volgt onder 
A-VII-y.
3 SIJBE, geboren op 20 mei 1817.
Geboorteakte nr. 81, gemeente Kollummerland, 1817.
4 RENZE, geboren op 20 september 1819.
5 BAUKJE, geboren te Sexbierum op 8 maart 1822.
6 JAN, geboren te Sexbierum op 10 februari 1825.
7 CORNELIS, geboren te Sexbierum op 10 oktober 1829.
8 TJITSKE, geboren te Sexbierum op 24 juli 1838.

 -- A-VII-y --

PIETJE BRANDS SYBESMA, geboren rond 11 september 1814, dochter van A-VI-k.
Pietje is getrouwd te Barradeel rond 1839 met PIETER DOUWES STOER, geboren rond 1812.
Uit dit huwelijk:
1 BRAND, geboren op 13 april 1840.
2 MAAIKE, geboren op 13 juli 1853.

-- A-V-e --

CLAASKE HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Wierum op 14 juni 1761, dochter van A-IV-c.
Bij huwelijks voltrekking geen achternaam.
Claaske is getrouwd te Hantumhuizen op 20 mei 1784 voor de kerk met WYBREN ULBES, geboren rond 1760.
Uit dit huwelijk:
1 ANTJE, geboren te Hantumhuizen op 3 juli 1785, gedoopt 
aldaar op 24 juli 1785.
2 HESSEL, geboren te Hantumhuizen op 30 november 1787, 
gedoopt aldaar op 16 december 1787.
3 DJUWKE, geboren te Hantumhuizen op 30 januari 1791, gedoopt 
aldaar op 6 maart 1791.
4 ULBE, geboren te Hantumhuizen op 23 november 1793, gedoopt 
aldaar op 22 december 1793.
5 IEDE, geboren te Hantumhuizen op 17 augustus 1797, gedoopt 
aldaar op 20 september 1797.
6 RINZE, geboren te Hantumhuizen op 27 februari 1801, gedoopt 
aldaar op 15 maart 1801.
7 KLAAS, geboren te Hantumhuizen op 21 december 1804, gedoopt 
aldaar op 20 januari 1805.

-- A-V-f --

KLAAS HESSELS KEEKSTRA, gedoopt te Wierum op 1 juli 1764, overleden op 18 januari 1841, zoon van A-IV-c.
Klaas is getrouwd te Burum op 27 juni 1799 voor de kerk met ANTJE PIETERS, geboren te Burum in het jaar 1759, overleden aldaar op 10 juli 1837, dochter van PIETER DERKS en KLAASKE JANS.
Antje is eerder getrouwd te Visvliet op 2 mei 1784 voor de kerk met HENDRIK HESSELS.
Uit dit huwelijk:
1 ANTJE, geboren te Burum op 5 mei 1800, volgt onder A-VI-l.

 -- A-VI-l --

ANTJE KLAZES KEEKSTRA, geboren te Burum op 5 mei 1800, overleden te Burum in Huis No. 170 Wijk A op 23 mei 1882, dochter van A-V-f.
Antje is getrouwd te Kollummerland op 22 juni 1822 met SIJBREN JOHANNES SMID, geboren te Dokkum rond 1796, zoon van JOHANNES PETRUS SMID en MARIJKE SIJBRENS.
Uit dit huwelijk:
1 KLAAS, geboren op 8 mei 1826, overleden voor 1831.
Geboorteakte nr. 57, gemeente Kollummerland, 1826.
2 KLAAS, geboren op 9 oktober 1831.
Geboorteakte nr. 121, gemeente Kollummerland, 1831.

-- B-? --

GERRIT HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Hantum op 9 juli 1673, overleden op 21 juli 1673, zoon van A-II.

-- C-? --

GERRIT HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Hantum op 24 mei 1676, overleden op 14 juni 1676, zoon van A-II.

-- D-I-? --

GERRIT HESSELS KEEGSTRA, gedoopt te Hantumhuizen op 12 december 1686, zoon van A-II.
Gerrit is getrouwd te Bornwerd op 19 juli 1709 voor de kerk met SJUCKE JANS, geboren rond 1685.
Uit dit huwelijk:
1 HESSEL, gedoopt te Bornwerd op 19 juni 1713.
2 NEELTJE, gedoopt te Bornwerd op 30 juni 1715.
3 JAN, gedoopt te Bornwerd op 18 september 1718.
4 ANTJE, gedoopt te Bornwerd op 7 juli 1720.
5 ANTJE, gedoopt te Bornwerd op 19 december 1721.

-- E-? --

GERRIT PIETERS KEEGSTRA, geboren op 8 september 1832, overleden op 31 december 1872, zoon van A-VII-c.
Geboorteakte nr. 121, gemeente Oostdongeradeel, 1832.
        
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.