Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

OPRICHTING STICHTING FOTOGRAFIE WILLEM KAMMINGA

Jaap Dekker

Op vrijdag 5 maart 2004 werd bij notaris Hellema in Dokkum de Stichting Fotografie Willem Kamminga opgericht. Dit naar aanleiding van het door de erfgenamen in bewaring geven van de collectie, bestaande uit tien-duizenden foto’s, negatieven en glasplaten uit de nalatenschap van de Dokkumer fotograaf Willem (Pim) Kamminga.
De Dokkumer fotograaf Willem Kamminga was in de laatste helft van de vorige eeuw een bekende verschijning in de Dokkumer straten en in de dorpen rondom Dokkum.
Hij heeft het leven van de Noord Oost Friese bevolking vastgelegd in vele toonaarden. Niet alleen in talrijke huwelijksreportages, familie-bijeenkomsten en pasfoto’s, alles van persoonlijke aard, maar ook vele openbare feesten, jubilea, nieuwe gebouwen, bekende inwoners van Dokkum en nu reeds lang verdwenen plekjes werden door hem met zijn camera op de gevoelige plaat vastgelegd.
Willem Kamminga overleed in 1996 op 79 jarige leeftijd. Hij liet een uitgebreide collectie foto’s en negatieven na, die van onschatbare waarde is, en vooral wordt, zodat vele herinneringen uit het verleden voor ons niet verloren gaan.
Ook van ver voor de oorlog is er nog negatiefmateriaal bewaard gebleven in de vorm van aloude glasplaten, waarvan het de moeite waard is te zorgen dat hiervan niets verloren gaat. Deze glasplaten stammen van de vader van Willem, de Dokkumer drukker/boekhandelaar Doederus Kamminga.
Helaas is lang niet alles nog aanwezig van de vele honderduizenden foto’s, die Willem in het verleden maakte. Teveel is in de loop der tijden verdwenen of vernietigd. Maar wat er nog is, moet worden veilig gesteld. Een enorme klus werk, die door een aantal vrienden van Pim is opgepakt. Die hebben besloten het geheel in een stichting onder te brengen om de collectie veilig te stellen en voor een ieder toegankelijk te maken.

De oprichters van de “Stichting Fotografie Willem Kamminga”, de heren H. Honderd, K. Jongsma en J. Dekker stellen zich ten doel het nagelaten beeldmateriaal te conserveren en te archiveren, en in de loop van de tijd hiervan een of meerdere boeken te laten verschijnen, zodat ook anderen in Noord Oost Friesland kunnen genieten, van alles wat hij voor zijn lens kreeg en vastlegde.

Hierbij is de hulp nodig van de gehele bevolking van ons woongebied. Vooral de vele groepsfoto’s van b.v. gymnastiekvereniging, zangkoor, garagepersoneel, raadsleden, en foto’s van personen in hun werk vragen om nadere uitleg over de vragen wie, waar, wanneer? Veel steun heeft de Stichting van de redaktie van de Nieuwe Dokkumer Courant. Zij publiceren vanaf 11 maart elke week in de donderdag-krant een foto uit deze enorme collectie. We proberen hiermee een antwoord op vele vragen rondom die foto te verkrijgen. En dit lukt. Heel veel telefoon-tjes en e-mails volgen direct na de verschijning van de krant. De antwoor-den op onze vragen publiceren wij dan in de krant van de maandag daarop.
Ook voor onze Vereniging van Archiefonderzoekers is deze Stichting van groot belang. We kunnen er nu verzekerd van zijn, dat het levenswerk van Kamminga bewaard blijft voor ons nageslacht. Een belangrijk doel dat wij, archiefonderzoekers, nastreven.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de secretaris van de Stichting Fotografie Willem Kamminga, ons lid Jaap Dekker, tel. 0519-297512 of per e-mail : jabadek(apestaartje)zonnet.nlDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.