Terug naar Nieuws


Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland

Zaterdag 23 oktober 2004

N. Speelman/ H. Zijlstra
Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland
Ondanks de regen was er een prima opkomst bij de najaarsexcursie. Zo'n 30 leden begonnen rond het middaguur met een bezoek aan het gemaal van Ezumazijl. Drie grote groene pompen van Stork houden sinds 1931 het waterpeil onder controle. De heer Faber van waterschap De Waadkant gaf deskundige uitleg over de werking van het gemaal en zijn historie.
Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland
Het garnalenfabriekje in Moddergat is van buiten in oude staat gerestaureerd en binnen geworden tot een fraai en functioneel bezoekerscentrum. Daar werden we eerst ontvangen met koffie en koek, waarna voorzitter Nico Speelman de aanwezigen begroette en iets vertelde over de stand van zaken in de Vereniging. Voor het eerst waren de leden nu bijeen als Historische Vereniging Noordoost Friesland. De notaris heeft de statutenwijziging bekrachtigd en ook zijn goedkeuring gehecht aan het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur zal zich nu verder beraden op hoe de nieuwe activiteiten van de Vereniging vorm te geven.
Op het erf en naastliggende loods wordt het project 'Wierumer Aak' tot leven gebracht. Op vergelijkbare wijze als de bouw van het VOC schip Batavia in Lelystad wordt hier een historisch schip nagebouwd. Onder deskundige leiding wordt in een werkgelegenheidsproject gewerkt aan het vakmanschap van houtbewerking en scheepsbouw. Een van de bouwmeesters, Rienk Gardenier, gaf tekst en uitleg bij de eerste contouren van het schip dat o.a. werd gebruikt door de vloot van Moddergat die in 1883 tijdens de ramp voor een groot deel werd weggevaagd.
Na de interessante uitleg konden de leden buiten op de werf (in weer en wind, maar gelukkig was het droog) zien hoe het nu in de praktijk toegaat. Bewondering was er voor het gebruikte eikenhout (dat al bij de houthandel wordt gekozen op zijn vorm en uiteindelijke mogelijkheden voor de bouw) en voor de nu al indrukwekkende bouwvorm. In de werkplaats werd het bezoek beŽindigd en daar ook bedankte de voorzitter de ontvangende deskundigen.
Uit het feit dat de meesten geen haast hadden om weg te gaan, bleek wel hoezeer men de keuze van het bestuur voor deze excursie (waarvoor de penningmeester, Gerrit Bouma, het meeste werk had verzet) waardeerde.

Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland Excursie Historische Vereniging Noordoost Friesland

Zie ook een artikel in het Friesch Dagblad.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.