Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum

O.F. Vos

Café De Altena


Café Altena, Streek, Dokkum

Beschrijving:

Het tweede huis vanaf rechts is “Herberg De Altena – A. Steensma” zoals op de daklijst te lezen valt. Op deze plaats heeft eeuwenlang een herberg gestaan waarvan de naam misschien te maken heeft met volkshumor: de herberg stond al-te-na aan de stadspoort. Het is ook mogelijk dat de naam verwijst naar de Holtena(porte) een houten stadspoort en later is overgegaan op het aangrenzende land. Altena is een meer voorkomende naam voor herbergen.
De kastelein van De Altena moest ook de sluisjes bedienen, dus schepen schutten. Die toestand is in 1876 veranderd toen het kanaal naar de Westerisse gegraven werd.
In de eerste helft van de 19e eeuw was De Altena een bekende stalling voor de paarden van de boeren uit Westdongeradeel die de stad bezochten. Laat in dezelfde eeuw heeft de toenmalige kastelein de opkamer afgebroken maar Steensma heeft in 1915 nog eens een uitbouw laten aanbrengen om de tapkamer te vergroten. Sinds 7 mei 1938 is De Altena geen herberg meer. Een laatste aandenken aan deze aloude en bekende herberg is verankerd in de straatnaam Altenastreek.

Aanvullingen of opmerkingen kunt u emailen naar de redactie.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.