Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
ADVOCAAT-FISCAAL VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT... Juni 1598 Dr.Gerliaens van Rispens     1586/1625/158

15 Aug.1602  Mr.Meynaert Scheltens van Aitsma 1586/1625/220vo 
+/- 1612   Hero van Hottinga                

4 Sept. 1626 Dr. Johannes Renneman      1626/1639/16

+/- 1653   Teunis Faber 

22 Febr.1654 Dr.Franciscus Canter       1651/1659/139vo

+/- 1678   Dr.Paulus Jacob v.Ghemmenigh   

13 Nov.1691  Alefh Mathijsz van Idsinga    1685/1692/206 

27 Maart 1724 Mr.Saco van Idsinga       1723/1729/55vo

4 April 1732 Mr.Daniel der Haer        1732/1737/72

26 Nov.1743  Mr.Bonefacius der Haer      1743/1747/48

6 Mei 1762  Ernst Willem van Wiedenburgh   1759/1765/168vo

18 Mei 1787  Mr.Jan Grovestins        1785/1790/78
E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.