Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Volkstelling 1830 Dokkum.


Lijst der inwoners, beroepen etc.

Vanwege de grootte van het bestand hebben we besloten de gegevens in excel-formaat aan te bieden. Wederom heeft ons verenigingslid Hetty Combs veel tijd besteed aan deze transcriptie.
Klik hier om het bestand te downloaden.

Als u geen Microsoft Excel heeft en toch vermoedt dat er een familielid in dit bestand staat, stuur dan een email (zie rubriek Contact). Wij kijken het dan even voor u na en sturen eventuele antwoorden terug. Uiteraard hebben leden voorrang.

Heeft u zelf nog een bestand dat u aan de vereniging beschikbaar wilt stellen of wilt u gewoon een artikel of reactie insturen email dit dan naar de Sneuper-redactie.

Het excel-bestand is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Hetty Combs.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.