NORDISKA RIKSPARTIET NRP PRESENTERAR:

Nordisk Kamp Historia Aktuell Alternativ

Denna hemsida är uppsatt på privat intiativ med tillstånd av NRP-ledaren Göran Oredsson.

Nationalsocialismen är emot kommunism och kapitalism

************************************************************************************************

Detta är några av NRP:s politik vårt partiprogram kostar 50skr men finns också utlagt på nätet.

Mer information om nationalsocialismen med länk till NRP:s hemsida besök:

www.motstand.org

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Här hittar du nätupplagan av tidningen Nordisk Kamp utgiven sedan 1956.

Papperstidningens framtid är hotad men nätupplagan når alla svensktalande globalt.

Ansvarig utgivare är grundaren av NRP Göran Oredsson.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NRP

BOX 89

590 30 Borensberg    nytt telnr vissa tider även telsv/fax  0141-421 95

=====================================================================================r ________________________________________________________________________________________________

STÖD NRP MED ETT EKONOMISKT BIDRAG PG 65 28 27-7 medlemsavgiften är 100skr.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Här kommer du att hitta artiklar från NRP:s tidningar i redigerat skick.

Solhjulet har utkommit oregelbundet med 21 utgåvor och innehåller ideologisk skolning.

Ansvarig utgivare Vera Oredsson ISSN 0347-0482 PG 36 90 61 -7

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOLHJULET MORAL ORDNING FÖRNYELSE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Göran Oredsson Nationalsocialismen och socialismen

SOCIALISMEN

- är ett stort begrepp men inte desto mindre ett självklart begrepp för den nationalsocialistiska ideologins samhällsbygge och utveckling.Den sociala tryggheten för medborgaren är A och O. Några av de självklara begreppen är som bekant den fria skolundervisningen den socialgrupp i vårt samhälle som själv äger möjligheterna att låta betala utbildning och lärare åt sina barn med kostsamma skollokaler,skolmaterial,teknik och administration är närmast obefintlig.Alltså måste skolan och utbildningen vara statens angelägenhet och därigenom lika möjlig för alla i samhället och därmed ett socialistiskt begrepp och nödvändighet.

DEN FRIA SJUKVÅRDEN

Ingen lär väl som privatperson förmå bekosta utbildning av läkare,uppföra lasarett,finansera forskning för och framställning av mediciner och betala läkar och sjukvård.Men alla och envar i ett civilserat samhälle har rätten att fodra vård,läkarbehandling,lasarettvistelse,mediciner och operationer osv,fattig som rik betalat av staten genom de skatter som åligger varje medborgare.Alltså en socialistisk samhällsgrund för alla medborgare att förlita sig på.

Istället för att upprepa dessa rader som självklar samhällstillvaro måste vi idag ställa dem som krav för framtiden i vårt nationalsocialistiska samhällsbygge!Så gott som hela den trygga vården och fria tillgången till läkarbesök,operationer,sjukhusvistelse, mediciner,tandvård är sedan länge nedriven eller sk privatiserad med vinstintressen som också är ålagd stat och kommun i de fall vården ännu inte till någon del bedrivs i sådan regi.De katastrofala följderna för medborgarna över denna "utveckling" är det säkert överflödigt att redogöra för!

 

RÄTTSVÄSENDET

Lag och ordning med polis,övervakning,ingripanden med trygghetsgarantier åt medborgarna kan inte den enskilde bekosta.Det är återigen statens uppgift att utbilda,garantera och betala för denna självklarhet i samhället via våra skatter.Återigen socialistisk gemenskap.Även denna tillvaro var ännu under 1980-talet något av verkligheten,men måste nu ställas som ett krav för nutid och framtiden.Även tryggheten i vardagslivet är nu i 2000-talet nedrivet med brist på poliser,nedlagda polisdistrikt sammanslagna i större enheter,överfyllda fängelser,grövre och grövre brott och högar av outredda dito.Privatisering av polisen är inte "boven" i detta sammanhang,även om de rika och besuttna,men även i bostadskvarteren folk mer och mer tvingas välja privata vaktbolag.Skälet till denna "utveckling" skylls på bristande resurser.Skattepengarna avsedda för ändamålen räcker ej till heter det.Självklart när vårt land och folk styrs av regeringar som lägger miljardtals kronor på flyktingmottagning och invandring årligen och dessutom alltid är de första att utlova och utbetala miljarder kronor var helst i världen det gapas efter bistånd,lån och understöd.Skattepengar som borde blott komma vårt eget folk tillgodo.Att dessutom brottslighet och polisbristen till hög procent är ett "tack vare" denna flykting invandringstillströmning liksom de överbelagda fängelserna är orsak till är det närmast paragraf i ockupationslagarna att ej få ordas om!Vad som alltså var verklighet och självklarhet i den sociala trygghetstillvaron för 25-30 sedan måste idag sättas som ett framtidsmål.Det är tragiskt att sådant ändå kallas "utveckling".

FOLKPENSIONEN,BARNBIDRAGEN

Är begrepp som varit ett med vårt välfärdssamhälle i över ett halvt sekel.Barnbidragen infördes 1947.Ingen klok samhällsskapelse i vårt århundrande kan gärna existera utan detta socialistiska,sociala och solidariska system.Ännu finns folkpensioner,barn och bostadsbidrag men i takt med de växande klyftorna i samhället höjs ideligen ropen och kraven om att i framtiden skall medborgaren själv ordna för sin framtida pension.Staten skall inte vara någon garant.Genom att satsa på sk fonder skall var och en tillse sin pension på ålderns höst.I takt med denna "utveckling" blir de rikare rikare.De odugliga,månger gånger parasiter med de rätta partiböckerna,tryggade med fallskärmsavtal och avgångsvederlag av månads-årsutbetalningar en hederlig arbetare,tjänsteman eller bonde inte ens kan drömma om.

 

 

 NORDISKA RIKSPARTIET FÖRETRÄDER Nationalsocialismen!

NRP partiprogramet finns utlagt på internet se länkar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ww

.motstand